Author Topic: Ons behoort aan die Here  (Read 2826 times)

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9965
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
Ons behoort aan die Here
« on: October 03, 2008, 12:18:59 PM »
Jesaja 5:1-7

KOM ons begin vanoggend met ’n jappie uit die Nuwe Testament wat besig is om te onderhandel. Hy is ryk. Italiaanse skoene. Handegemaakte snyerspak. Sy geld is alles belê. Sy plastiek is goud. Hy leef soos wat hy vlieg – eersteklas. Hy is jonk. Hy werk sy moegheid weg in die gimnasium en fnuik die ouderdom op die baan. Sy maag is plat‚ sy oë skerp. Energie is sy handelsmerk‚ en die dood is ’n ewigheid weg.

Hy is magtig. As jy dalk nie so dink nie‚ vra hom maar self. Het jy vrae? Hy het die antwoorde. Het jy probleme? Hy het die oplossings. Het jy dilemmas? Hy het opinies. Hy weet waarheen hy op pad is‚ en hy gaan môre daar aankom. Hy is die nuwe geslag. Die oues beter maar hulle litte roer of hulle tasse pak.

Hy het die drie beginsels van jappie-wees bemeester. Voorspoed. Nageslag. Mag. Hy is die ryk jongman.

Tot op hede was die lewe vir hom ’n gemaklike wandeling in ’n neonverligte straat. Maar vandag het hy ’n vraag op die hart. ’n Terloopse kwessie of ’n opregte vrees? Ons weet nie. Ons weet wel hy is op soek na advies.

Vir iemand wat so gewoond is om oor ander baas te speel‚ moet dit moeilik wees om te kom hulp soek by hierdie Seun van ’n eenvoudige timmerman. Dit gebeur nie elke dag dat ’n man van sy statuur kom raad vra by ’n plattelander nie. Maar sy vraag is nie ’n standaard vraag nie. “Meneer‚” vra hy‚ “watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” Uit sy vraag blyk dit dat hy iets nie reg verstaan nie. Hy dink hy kan die ewige lewe verkry soos wat hy alles in sy lewe kry – deur sy eie inspanning (Matteus 19:16 e.v.)

Jy sien‚ dit was nie geld wat die jongman verhinder het nie‚ dit was selfgenoegsaamheid. Dit was nie groot somme geld nie‚ dit was groot doenerigheid. Dis nie net die rykes wat dit moeilik het nie. Dis ook die geleerdes‚ die sterkes‚ die mooies‚ die gewildes‚ die godsdienstiges. Dis ook jy as jy dink jou vroomheid laat jou kwalifiseer as ’n kandidaat vir die koninkryk.

Verstaan mooi. God red ons nie op grond van dit wat ons gedoen het nie. Net ’n egoïstiese god sal beïndruk wees met ons pyn. Net ’n temperamentele god sal tevrede gestel word deur ons offerandes. Net ’n hartelose god sal verlossing verkoop aan die hoogste bieërs. En net ’n groot God doen vir sy kinders wat hulle nie vir hulleself kan doen nie. Maar weet ons wat God vir ons gedoen het? Verstaan ons dit? Of is dit dalk die rede dat ons leef soos ons leef omdat ons tog diep binne onsself dink‚ ek is seker God sal my seker nie verbygaan nie? Kom ons kyk ’n bietjie.

Jesaja 5:1-7 handel oor die wingerdloot wat die heeltyd ontvang‚ en inneem‚ maar wat suur druiwe te voorskyn bring; die Christen wat bearbei en versorg word‚ vertroos en vertroetel word‚ maar nie wil vrugte dra nie.

Dis nie maklik of lekker om oor angs en oordeel te praat nie. Toe hou Jesaja ’n denkbeeldige hofsaak. En die mense wat hy wil aankla‚ die persone wat hy wil veroordeel‚ sit hy toe daar in die juriebanke. En Jesaja stel toe só goed hy kan sy saak. Hy tree namens God op as die klaer.

En Jesaja se klag namens God handel oor God se wingerd. Jesaja vertel watter deeglike boer sy Kliënt is. Hierdie Eienaar van die wingerd het ongelooflik baie moeite vir die wingerd gedoen. Hy vertel dat hierdie wingerd in ’n rotsagtige‚ dog vrugbare‚ heuwel uitgekap is. Dit moes baie moeite gewees het‚ want hierdie heuwel moes in terrasse vir die landerye uitgekap word. Al daardie klippe is verwyder‚ en met dieselfde klippe is ’n muur rondom die wingerd gebou. Toe het hierdie Eienaar veredelde wingerdstokke in die wingerd geplant. Nie sommer enige soort druif nie‚ … nee‚ hierdie druiwestokke is spesiaal deur die Eienaar uitgesoek. Net die beste‚ net die edelste druiwestokke is gekies. Nadat Jesaja se Kliënt gesien het hoe mooi hierdie wingerd lyk‚ het Hy boonop ’n wagtoring gebou om dit te beskerm en te bewaak.

En asof dit nie genoeg is nie‚ het die Eienaar ook nog ’n parskuip daar gebou. ’n Parskuip is ’n apparaat waarmee die druiwe gepers word‚ sodat die sap uitkom. Nou is dit nie eers vir die arbeiders nodig om die druiwe ver na ’n parskuip te dra nie. Hulle kon dit sonder baie ongerief en moeite binne die wingerd bewerk het.

Met hierdie beskrywing oor die moeite wat die Eienaar van die wingerd gedoen het‚ wil Jesaja vir sy hoorders bewys dat sy Kliënt tog ’n saak het. En die jurie sou tot op hierdie stadium met Jesaja saamgestem het‚ want baie van hulle was self boere. Ja‚ hulle het geweet watter moeite dit is om in daardie onherbergsame land ’n wingerd teen die heuwels uit te kap. Ja‚ hierdie Kliënt van Jesaja het inderdaad baie moeite met sy wingerd gedoen.

En nou‚ teen hierdie agtergrond‚ kom Jesaja met die aanklag. Ten spyte van al die Eienaar se moeite het hierdie wingerd nie na verwagting presteer nie. Waar die Eienaar verwag het dat dit goeie druiwe sou dra‚ het die wingerd suur druiwe voortgebring. Hoekom? Half moedeloos vra Jesaja vir die jurie‚ vir sy mense‚ vir die volk Israel en ook vir my en vir jou: “Wat kan Ek nog vir my wingerd doen wat Ek nie reeds gedoen het nie.” Jesaja vra namens sy Kliënt ’n billike straf.

“Wat is dan die rede dat dit suur druiwe voortgebring het‚ terwyl Ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra?” Kan julle ook hoor hoe vra die Here God by monde van sy Seun‚ Jesus Christus: “Wat kan Ek nog vir julle doen wat Ek nie reeds gedoen het nie? Hoekom dra julle lewens‚ dan nie vrugte nie‚ terwyl Ek verwag het dat julle darem uit dankbaarheid die vrug van my Gees sou dra?”

Ja‚ met skaamte sal ons dan moet erken dat God meer as genoeg vir ons gedoen het. Hy het sy eie Seun nie eers gespaar nie! Wat meer wil ons dan nog hê? Ja‚ kyk so bietjie om julle rond en luister na wat alles met ons gebeur. Is dit‚ wat met ons gebeur‚ nie dalk wat daar in Psalm 80 verse 13 en 14 oor God se wingerd gesê word nie? Daar staan: “Waarom het U die mure om hom afgebreek? Al die verbygangers‚ stroop hom‚ die wildevark uit die bos verwoes hom‚ gediertes uit die veld vreet hom op.”

Maar in ons Johannes 15 word daar uitdruklik vir ons gesê dat Jesus die ware wingerdstok is. Ja‚ Hy is nou die veredelde wingerdstok wat deur die boer‚ sy Vader‚ geplant is. Ons is die lote wat op hierdie Wingerdstok ingeënt word. Slegs wanneer ons aan Jesus geheg is en vanuit Hom met die ewige lewenswater gevoed word‚ sal ons vrug kan dra. En hierdie Boer snoei ons reg sodat ons meer vrug kan dra. As ons egter nie aan hierdie Wingerdstok geënt is nie‚ is ons droë lote wat later bymekaar gemaak sal word om in die vuur gegooi en verbrand te word.

Hierdie beeld van die wingerdstok bring vir ons vreugde en troos. Sonder die wingerd‚ sonder Jesus‚ kan ons niks doen nie. Dit bring egter vir ons angs en oordeel‚ dat ons nie net kan kry en ontvang nie‚ maar dat ons ook moet dankie sê deur die vrugte wat ons dra. Kom ons doen dan só.

Vier mense: die ryk jongman‚ Sarai‚ Simon‚ Saulus. ’n Eienaardige draad bind hulle aan mekaar – hulle name. Die laaste drie se name is verander – Sarai na Sara‚ Simon na Petrus en Saulus na Paulus. Maar die eerste een‚ die jong jappie‚ se naam word nooit genoem nie. Dit is dalk die beste om te verduidelik wat hier gebeur. Die een wat vir homself naam gemaak het‚ bly naamloos. Maar dié wat Jesus se Naam aangeroep het – en sy Naam alleen – het ’n nuwe naam gekry‚ en selfs nog meer‚ ’n nuwe lewe.

Gebed:
O God‚ rus my vandag toe met eienskappe wat iets in my sal laat deurskemer van ú lewe in my: die nederigheid wat my sal weerhou van verwaandheid en misplaaste trots; die grasie en sagtheid wat dit vir mense maklik sal maak om met my saam te leef; die toewyding en betroubaarheid wat van my ’n goeie kollega en werknemer sal maak;
die deernis en hulpvaardigheid wat vinnig sal raaksien waar en hoe ek ander kan help; die voortdurende bewussyn van u teenwoordigheid‚
sodat ek regtig alles sal doen soos vir U.
AMEN
Pieter Blignaut

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Ons behoort aan die Here
« Reply #1 on: October 04, 2008, 12:06:52 AM »
Dankie Pieter.  Jy raak nou 'n saak aan waaraan ek die week gedink het.  Waarom kry onsnie nuwe name wanneer ons nuwe mense in die Here word nie? Ek wil ook 'n nuwe naam hê!

Jy moet meer gereeld pos.

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9965
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Ons behoort aan die Here
« Reply #2 on: April 27, 2014, 08:57:56 AM »
Hierdie stuk is so relevant vir vandag, kom ons lees dit weer en dink vandag daaroor na
Pieter Blignaut