Author Topic: Gebed vir vandag.  (Read 47395 times)

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9654
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Gebed vir vandag.
« Reply #1260 on: September 01, 2017, 01:07:27 AM »
Abba en Vader, Lewende God Almagtig, in die Naam van die opgestane Here, Jesus Christus nader ons U in lofprysing en gebed, prys U vir die genade wat U oor ons onverdien bring. Vader U wat elke hartklop van ons lewe ken, ook ons toekoms. Vader, voor U kan geen onwaarheid  geskied nie. Heilige Gees, lei ons in die waarheid sodat daar geen leuen oor ons lippe gaan nie, nie eens wit leuentjies om enige iemand te beskerm nie. Here, laat ons leef in die lig en sigbaar is vir U en ons lewe kan getuig wie ons dien; die opgestane Here, Jesus Christus van Nasaret. Amen.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9654
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Gebed vir vandag.
« Reply #1261 on: September 06, 2017, 10:25:42 PM »
Abba en Vader, God van liefde en genade, Beskermheer, ons nader U vanoggend in erkening van U as waarmaker van beloftes, beloftes wat U vir ons in U Woord gee. Here, beloftes dat U ons sal aanhoor waar ons saamstem oor n saak en dit is tot die verheerliking van U groot en Heilige Naam, God die Vader. Here, daar is soveel harte wat verhard is, wat besig is met die dinge wat satan aan hulle op skinkborde aanbied. Vader, waar satan duidelik die botoon in hul mondering is. Abba en Vader, rus ons toe, gee vir ons die vertroue om kampvegters vir U te wees en hierdie siele terug te wen vir die Koninryk. U is God Almagtig en niks is te groot of te onbelangrik by U aangaande die wel en we van U kinders nie. Amen.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9654
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Gebed vir vandag.
« Reply #1262 on: September 10, 2017, 10:44:49 PM »
Here,
Dankie dat ons soveel voorregte het
Dankie dat ons kan weet dat ons in U teenwoordigheid kan wees
Daar is so baie wat swaarkry en nie dieselfde geleenthede as ons het nie
U gee vir ons die middele, sintuie en voorregte .
Alles verniet en uit genade sonder dat ons dit werd is, of dit ooit kan verdien.
Wie is ons, dat U so ruim vir ons sorg, dat U vir ons omgee?
Gee dat U groot genade en U onbegrensde liefde ons tot groot dankbaarheid sal stem sodat ons, met die krag en die tyd wat U ons vir gee, in dankbaarheid, U en my naaste sal dien.
In die Naam van Jesus Christus.
Amen
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9654
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Gebed vir vandag.
« Reply #1263 on: September 18, 2017, 11:27:45 PM »
Abba, Vader, Barmhartige God, Here al het ons niks het ons so baie want ons het U. Soms soveel gedagtes in ons koppe wat georden moet word; gedagtes van twyfel, wanhoop en ongeloof, maar ook n wete dat daar n God is wat ons geleer het wat omsien na ons as ons ons alles na U bring. Here, vergewe wanneer ons voel dat U nie meer na ons gekerm, ons uitroepe vir hulp luister nie. Here, maak ons vry van die bande wat satan met ons smee, bande wat ons tot ongeloof bring.
Amen
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9654
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Gebed vir vandag.
« Reply #1264 on: September 28, 2017, 10:28:08 PM »
Abba en Vader, baie dankie vir die wonderlike gevoel van gebondenheid in U. Vader, vir die liefdevolle God deur die genade van U Seun Jesus Christus en deur die gemeenskap en kragtige werking wat van die Heilige Gees in alle gelowiges is en wat ons deurdra in gebed. Jesus, dankie vir die verstaan wat ons in U lewenswandel kan leer, die geduld, die volle geloof, die hartseer die trane, entoesiasme, wonderwerke deur geloof. Dankie Here dat ons ons vertroue en hoop in U die ware God kan plaas. Amen.

Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9654
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Gebed vir vandag.
« Reply #1265 on: October 15, 2017, 11:19:15 AM »
Abba en Vader, U ken ons harte, want U is ons Heer, U is ons Herder. Here, ons kan niks vir U wegsteek nie. Vader vergewe ons vir boontjie kry sy loontjie vir die wiel draai.  Vader, gee dat ons ons nie sal verbly in ander se droefheid nie. Here, dat ons mekaar sal vergewe en mekaar se laste sal dra ten spyte daarvan dat ons kwaad aangedoen word. Vader, gee ons die gesindheid om nie te vergeld nie, of om selfs vergelding te praat. Vader, laat ons ons bepaal om in liefde te leef sodat wanneer ons dan geoordeel word dat liefde die maat sal wees waarmee ons oordeel word. Amen
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9654
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Gebed vir vandag.
« Reply #1266 on: October 27, 2017, 09:03:16 PM »
1.   Werk

Gebed
Here, ek bid dat U die werk van my hande sal sen. Gee dat sy arbeid nie net guns, sukses en voorspoed sal bring nie, maar ook groot vervulling. As die werk wat ek doen nie in ooreenstemming is met dt wat U volmaakte wil vir my lewe is nie, openbaar dit aan my. Wys my wat ek moet verander en lei my op die regte pad. Gee my krag, geloof en n toekomsvisie sodat ek bo enige geneigdheid tot luiheid kan uitstyg. Gee dat ek nooit weens vrees, selfsug of n begeerte om verantwoordelikheid te vermy van werk sal vlug nie. Help my aan die ander kant om te sien dat ek my nie hoef dood te werk om die mens se goedkeuring te kry, of om te gryp na meer as wat U vir my gee nie. Gee my die vermo om my sukses te geniet sonder om na meer te streef. Help my om uit te blink, maar bevry my van die druk om dit te doen.
Ek bid dat U Heer van my werk sal wees, en dat ek U in elke aspek van my werk sal plaas. Gee my genoeg vertroue in die gawes wat U my gegee het om my in staat te stel om goeie werk te soek, te vind en te doen. Open deure van geleenthede vir my wat geen mens kan toemaak nie. Ontwikkel my vaardighede sodat dit elke jaar steeds in waarde sal toeneem. Wys my hoe ek aangemoedig kan word.
Ek bid dat my werk gevestig, veilig, suksesvol, bevredigend en finansiel lonend sal wees. Gee dat ek nie in toewyding [sal] verslap nie, altyd geesdriftig [sal bly], die Here [sal dien] (Romeine 12:11). Laat my wees soos n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra. Gee dat ek nooit onder druk sal ingee nie, maar sterker sal word en voorspoedig sal wees in alles wat ek aanpak (Psalms 1:3).
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9654
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Gebed vir vandag.
« Reply #1267 on: November 29, 2017, 09:20:30 PM »
Almagtige God, dankie vir U liefde vir ons. Vader dat U ons kom leer om lief te h, tenspyte daarvan dat ons nogsteeds nie besef wat dit werklik beteken nie. Here Jesus, dankie dat U U lewe moes afl vir die liefde van God vir ons. Here Jesus daar is nie n ander woord wat die woord liefde kan vervang nie, nie n ander bedoeling nie, liefde bedoel net liefde. Vader, liefde nie net vir die wat ons ken nie, nie net vir die wat van ons agtergrond is nie. Dankie Here Jesus dat U nie eers die die man wat by die grafte gewoon het verby gegaan het, hy wat vol bosegeeste was, wat uitgeskree en U gevloek het om hom alleen te los nie, maar dat U hom lief genoeg gehad het om die geeste uit te jaag en hulle in die varke ingedryf. Dat hierdie liefdes bewys teenoor die wreedste barbaar n siel in die hemel gebring het. Dankie Jesus vir lering oor liefde vir ons, mag ons die insig en die wysheid kry om dit te besef wat dit is om werklik lief te wees vir almal. Amen
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9654
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Gebed vir vandag.
« Reply #1268 on: November 30, 2017, 07:16:20 PM »
Here Jesus, Seun van God deur U is alles moontlik Here. U het vir die geringste gestop, vir die grootste sondaars het U, U oor ontferm; die wat geloof getoon het, het U voor tyd gemaak, het U aan die hand geneem bemoedig en gesond gemaak. Here Jesus, ons staan ook vanoggend blind langs die pad en roep U vra dat U ook ons moet help in ons tekortkominge, in ons verhouding tot die onregverdige. Here, gee ons die insig oor wat U vir ons inplek het vir ons toekoms. Vader, haal die skille van ons o af sodat ons U wil, Jesus Christus kan sien, Hom in elke situasie sal soek, U grootheid deur Jesus, U belofte vir ons, die gelowiges in Hom. Amen.
Pieter Blignaut