Author Topic: Gebed vir vandag.  (Read 87706 times)

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« on: June 14, 2009, 08:55:20 AM »
Dierbare vader,

Ons kom om u naam te loof en te prys. Ons weet dat U heerser van die heelal is. Dat U die Sepper in behe van alles om ons is.  Ons eer U vir U liefde eng enade en ons s dankie vir U sorg.

U sien die hartseer om ons die seerkry en dikwels kan ons niks daaromtrent doen nie behalwe om U troon te nader en die saak by U voete neer te l nie.  Dit weetons is ook diebelangrikste stap watons kannem.  Sien ons gebedslys aan Vader en raak elkenaansoos wat dit u behaag.  Ons het geloof en vertroue dat U di beste vir elkeen van ons weet.  U ken die groter prentjie.  Ons berus by wat u besluit terwyl onsnieophou om ons sake vor u te bring nie.  

Dankie dat ons kan bid.  Dat ons op die manier met U kan gesels.  U len dieonuitgesproke versoek vanelkeen vanons se harte.  Vader ons weet dat U nie wil he dat ons siek en ongelukkig eensaam en alleen moet wees nie.  U het dan vir Adam 'n vrou geskep.  Help ons om verantwoordelik te werk te gaan met die groot genade van saam wees.

Gee aan ons die brood wat nodig is sodat ons U werk kan doen.
Amen

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #1 on: June 15, 2009, 01:02:08 AM »
Dierbare Vader,

Ons oproep vandag is dat U asb die vaders van ons land sal bewaa.  Die satan l en loer om te verniel waar moontlik en ons kinders kry gebrekkige voorbeelde van hoe 'n vader moet wees.  Dan wil hulle U met hule aardse vader vergelyk.   U wat alles weet en die gevare ken, beskerm en bewaar ons vaders.  Sien as ons gebedslys aan.  Elke naam, elke krisis.  Here u weet die wreld is in 'n resessie of dit nou kunsmatig aangebring is of nie. U ken die ware feite. U weet dat ons moet eet en drink om te leef.  Ons weet ook dat U, U kinders na U sal bring almoet dit ook in moeilike omstandighede wees.  U het Adam en Eva uit die tuin weggestuur. Al het dit gelyk asof U hulle straf weet ons vandag dat U hulle eintlik beskerm het.  Laat ons ook so op U vertrou en weet dat U in beheer van ons lewens is.  U naam sy geeer

Amen

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #2 on: June 16, 2009, 01:16:47 AM »
Dierbare Vader, soos wat die dag by ons verby beweeg het, het ons soveel hartseer beleef maar ook soveel mooi.  Dankie dat ons hier met U kan gesels en kan weet dat elke keer wat ons vandag in gesprek met U gegaan het, het u Gehoor.  Dankie vir die sonskyn,  vir die voels daar buite vir die geleentheid om te kan werk.  Ons bid vir die mense by die Pomodsimyne wat nou hulle werke verloor.  Ons gee so graag aandag daar waar vakbonde raas maar intussen is daar baie ander mense wat ook hulle werk verloor het. Liewe Vader sal U voorsien in die behoeftes van elkeen van U kinders sodat hulle ook in die dae U boodskappers mag wees.

 Aan U al die eer vir ons lewens en alles wat nooi is daarin.

Amen

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #3 on: June 17, 2009, 12:30:03 AM »
Skepper vader,

Dankie vir die dag wat verby is en vir die een wat nog kom.  Gee dat ons vandag in u diens sal staan.  U naam sal verheerlik en U getuie sal wees.  Help ons om te sien en te hoor.  Sodat ons nie blind en doof deur die lewe sal gaan nie.  Help ons om te gaan as U stuuur en om altyd aan die wreld te wys dat ons Skepper leef.

Sien elkeen op ons gebedslys aan. Gee dat elkeen vanhulle eersten 'n pad met U sal loop.  Vader ek dra ons dameskamp aan U op.  Seen die voorbereiding wat daar ingaan en berei ons voor sodat ons U spreekbuis kan wees Tot u eer alleen.
Amen

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9962
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #4 on: June 17, 2009, 04:05:42 PM »
Laat dit so wees.
Pieter Blignaut

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #5 on: June 18, 2009, 07:31:55 AM »
Koning Vader,  

Dankie dat ons U kan eer en loof.  Dankie dat ons U Vader kan noem. Dankie vir U liefde en genade, U troue sorg.  Laat hierdie dag 'n dag wees waarin ons U eer met ons hele lewens soek.  Werk deur ons en maak U naam groot.  Vul ons met U Gees tot eer van U naam alleen!

Amen

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #6 on: June 19, 2009, 07:52:34 AM »
Liewe Heer,
Ons kom na U met lofprysing op ons lippe.  U wat groot is, die Skepper en onderhouer van alles en almal. Sal U in u groot genade vandag aan ons die genade gee om tot U eer te leef.  Ons sien U werk elke dag om ons en ons wil dankie s.  Dankie ook dat ons, ons stukkende gbedslys na U kan bring.  U weet van elkeen se nood.  Gee dat elkeen wie se naam daarop verskyn U sal ken en in U genade sal leef.  Daar is die wat terminaal siek is. Asb Vader sal U ook vir hulle vorsien.  U weet wat die beste vir elkeen is en u wet waar u hule wil h en vra alleen dat U sal toesien dat Hulle in U genade leef.  Mag U Naam verheerlik word.
Amen.

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #7 on: June 20, 2009, 07:55:08 AM »
Liewe Vader,  dankie vir die voorreg om vandag bewus te wees van die genade wat U so mildelik oor ons uitgiet.  Ons kyk na ons gebedslys en dra elkeen van die name aan U op.  Ons se dankie vir die genade wat U aan so baie bewys het.  Ons dink aan Raymond wawt weer praat en kan loop. Ons dink aan Matthys met wie dit baie beter gaan.  Sien die lys aan asb. Vader veral daar waar daar regtig lewensnood is.Ons moet aan die gang bly hier op aarde. Ons moet kan werk en elke dag voorsien aan ons gesinne.  Voorsien in ons behoeftes. Voorsien ook in die geestelike behoeftes van hulle wat U nog nie ken nie.  
Bewaar ons van die bose en die wee waarop hy met ons wil gaan maak ons o en ore oop. Vergewe ons ons sondes.


Msg U naam in ons lewens verheerlik word
Amen

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #8 on: June 21, 2009, 02:07:12 AM »
Here,

Leer ons om stil te wag op U woord.
Amen

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #9 on: June 23, 2009, 12:41:06 AM »
By U, o HERE, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur u geregtigheid.
Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my n rots om in te vlug, n baie vaste huis om my te verlos.
Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.
U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug.
In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, HERE, God van trou.

Amen
'n psalm van Dawid Ps 31

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #10 on: June 24, 2009, 01:03:53 AM »
Liewe Heer, dankie vir die nuwe dag. Dankie vir die versorging van gister.  Erica het die operasie gehad .  Help haar om te hertel.  Dan Vader is daar 'n dame in Klerksdorp wat haar besigheid gaan verloor.  U weet daarvan.  U het reeds mense na haar gestuur dat sy haar saak met u moet regmak maar sy verstaan nog nie.  Help ons om U lig tot by haar te neem.  Gee dat ons haar ook in die elke dag se lewe kan help.  Baie mense veroor hulle werk en dit gaan baie sleg. dankie Vader dat U daar is en dat Ons kan weet dat as ons in U wil is  sal U voorsien.  Alle eer aan U.  Amen

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #11 on: June 25, 2009, 01:02:36 AM »
Dierbare Here,  

 My kind verjaar vandag.  Hoe goed onthou ek U genade in die tyd van my lewe.  U naam sy geer.  Daarom vra ek dat geskenke uitgedeel word.  Sen elkeen wat hierdie gebed bid tot eer van U naam.  uUweet wie het Finansies nodig. U weet wie het genesing nodig U weet wie het iemand nodig om hulle lief te h.  U weet wie het wysheid, kennis of insig nodig. U weet wie het gebed nodig.  U weet wie het verlossing nodig.  Skenk dierbare Vader aan elkeen wat hulle nodig het.  Laat hulle dan tot U eer leef en van U liefde en versorging getuig.

Amen.

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9962
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #12 on: June 26, 2009, 09:36:00 AM »
Leidsman in die lewe, ek plaas my volle vertroue in U en weet vir seker dat, soos U my in die verlede gelei het, U dit in die toekoms ook sal doen. In die Naam van Jesus.
Amen
Pieter Blignaut

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #13 on: June 26, 2009, 02:02:02 PM »
Dankie Heer u het U getrouhid weereens bewys. Skuus vir my ongeloof.  Amen

Offline mielie

 • Forum Admin
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5523
  • http://www.godspraak.co.za
Gebed vir vandag.
« Reply #14 on: June 27, 2009, 09:58:54 AM »
Liewe Heer hier is my lewe.  Uhet my daarmee vertou en ek het U teleurgestel.  Ek slaag nie die toetse wat U vir my daar stel nie.  Dankie vir U geduld en genade.  Dankie vir u liefde.

Gee dat ons leer om dankbaaar te wees oor elke sening en dat ons ander sal raaksien wat nie so gelukkig soos ons is nie.  Help ons Here om te vergewe soos wat U ons vergewe het. Bewaar ons van die bose wat l en loer of hy ons kan verslind.

Laat U Gees vandag en altyd in ons woon.
Amen