Author Topic: PAASFEES  (Read 285 times)

Offline Lizette

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
PAASFEES
« on: April 03, 2021, 12:27:38 PM »
HER POS]

PAASFEES
Deur Pieter Blignaut

Na aanleiding van die laaste Pasga waar Judas uitgestorm het om Jesus te gaan verraai en Christus en die oorblywende dissipels na die Tuin in Getseman gegaan het om te bid, is die lied geskryf; In Getseman is n wind wat ween, want die een wat daar bid, is God se Seun. Dis die Seun wat daar die Vader smeek om die bitter beker weg te neem, maar soos dit God se wil is. Nadat Hy deur Sy vriend verraai is met n kus, is Hy gevange geneem en weggelei om verhoor te word., waarna Hy dan ook veroordeel is en aan n vloekhout sou moes hang vir my en jou sonde. Hy moes na alles wat Hy deurgemaak het, ook nog die kruis deur die strate van Jerusalem dra, op die Via Dolorosa, tot by Golgota, wat beteken Plek van die Hoofskedel. Daar het hulle vir Hom asyn met gal gemeng gegee om te drink, en dit gate uit geniet om die afkeur op Sy gesig te sien.

Hierdie moord wat deur die soldate en die priesters gepleeg is het vroeg die Vrydag-oggend plaas gevind. Op so n manier kon die priesters  ontslae raak van hulle probleem, van hierdie Man wat soveel meer aandag en aansien as hulle gehad het en vir hulle n absolute bedreiging was. Kon hulle op so n manier hulle gewetes sus, om te s dat dit is wat die volk wou h. Daardie spykers wat Sy hande deurboor het, is deur my en jou daar ingeslaan, want Hy het vir my en vir jou aan die kruis gehang. As jy in jou geestesoog na die gebeure kyk: Kan jy die egos hoor van die hamerslae op die spykers, kan jy die pyn in Sy o sien, maar kan jy ook sien hoe Hy met liefde na jou en my kyk, met liefde om te s, dit doen Ek vir jou, ongeag

Maar terwyl Jesus daar aan die kruis hang, het Hy in liefde afgekyk na die vrou wat Sy moeder was, en na Johannes, die dissipel aan haar sy. Daar het Hy vir Johannes ges dat Maria nou sy verantwoordelikheid word en vir Maria dat sy Johannes as haar eie seun moet beskou. Vir Maria moes dit n bitter beker gewees het om te sluk, toe sy haar seun so stukkend, vermink en verneder aan die kruishout sien hang het, sy sou alles in haar vermo doen om plekke met Hom te kon ruil, om te keer dat Hy moes ly. Piet Smit het n lied juis oor hierdie merkwaardige vrou geskryf met die titel Maria vir jou waarin hy die volgende oor haar s; Maria, vir jou was die seer soveel dieper, die rou in jou hart het ver meer geis, want so min van ons ken die pyn van n ma, waar sy staan voor haar seun..wreed vermink aan n kruis.
Kom ons raak n paar oomblikke stil voor hierdie Jesus, hierdie God wat terwille van my en jou sonde, die ergste prys moes betaal. Om ten spyte van alles wat met Hom gebeur het, nog met n glimlag op Sy gesig kan omdraai en na jou en my kyk met liefde in Sy o, liefde waarvan ons net kan droom om te h.

Kom ons bid saam:
Here, my Verlosser, op hierdie goeie dag staan ek voor U kruis, deel van die skare wat met afgryse sien hoe U U mag en heerlikheid gewillig prysgee vir n bitter, eensame dood. U het geen skoonheid of prag dat ek na U sou kyk nie, geen voorkoms, dat ek van U sou hou nie. Voor my hang U as Man van lyding, wat uitroep onder pyn. U verneder Uself om Dienskneg, ja, Vervloekte te word.
My hart verwerp dit, want hoogmoedig en trots wil ek my eie lot bepaal. My onwilligheid en onvermo om U te verstaan, my liefdeloosheid om na U uit te reik, is n teken van my skuld en van die geweld van die kwaad, in U skepping.
En tog, in die verskriklike toneel, reik U na my uit, roep U, o Gees, in my hart uit dat U my Verlosser, my Heiland is. Hoe kan ek dit verstaan dat U na my, verlore kind, so geduldig in liefde verlang? Hoe kan ek deurgrond dat U bereid was om nie net my skuld op U te neem nie, maar ook die hoogste prys daarvoor te betaal?
Here, wanneer ek U nou aanbid as die Verlosser wat in my plek my sonde opneem, is dit omdat U in U stryd teen die kwaad my hart uit suiwer genade aangeraak het en my liefdevol tuis bring. U skenk aan my vrede. Here, nou wil ek saam met U n teken van vrede in hierdie pyn-wreld word. Maak my daarom iemand wat soos U, ander se wonde wil heel.
AMEN

Jesus het opgestaan, Jesus leef!! Hy het die dood oorwin, Jesus leef!! Kyk die klip is weggerol en die graf is leeg, nou is daar lewe en hoop vir ons, Jesus leef!! Eers was ons harte gevul met vrees, die dood het oor ons geheers, maar toe kom Jesus en bring die hoop en ons kan seker wees Hy het die mag van die dood oorwin, Hy leef en Hys die Heer, saam met Hom sal ons vir ewig leef regeer. Jesus het opgestaan, Jesus leef!! Hy het deur die graf gegaan, ja, Hy leef!! Almal wat in Jesus glo, leef nou saam met Hom en in geloof leef ons elke dag tot Hy kom!!

Is dit nie die wonderlikste nuus wat nog ooit vertel is nie, die feit dat Jesus deur mens en God verlaat was, aan n vloekhout gesterf het en deur die groot liefde wat Hy vir ons het, opgestaan het uit die dood, vir ewig die poorte van die hel oopgebreek het sodat ek en jy, my vriend en vriendin, in oorwinning kan leef, oorwinnend in Jesus Christus. Kan ons elke dag met nuwe moed en ywer en uitdaging aanpak, bloot oor die feit, dat Jesus Christus elke oomblik van elke dag met elkeen van ons is, met elkeen van ons n pad stap, n pad van totale oorwinning.

Ons kan dan ook nie anders as om in die geestesoog , hierdie prentjie voor ons te sien nie, die engelkore wat sing, die vrede wat oor die aarde daal met die wete dat Jesus leef, dat Hy werklik opgestaan het uit die dood, en die dankbaarheid wat ons het om te besef dat  ons hele lewe in Sy hande is, en dat niks en niemand ons ooit,ooit weer daaruit sal kan ruk nie. Dan kan ons maar net op ons  knie gaan uit eerbied en respek vir die Koning van die konings en die Here van die here.  Ek wil afsluit met die volgende gedagtes rondom die lof en eer wat ons Hom kan betuig in gebed, oor die vreugde van gebed, en na aanleiding van alles wat Jesus aan my bekend gemaak het om met u te deel, tydens ons samekoms hierdie uur wat verby is, kan ons nie anders as om seker te maak dat ons, wanneer ons bid tot God, Hom loof in gebede.

Dit is nodig om God te loof wanneer ons bid. Lofprysing laat ons van ons eie probleme vergeet en fokus ons aandag op God. Dit verskuif ons perspektief van die aarde na die hemelse. Spits jou dus daarop toe om God te loof vir al die dinge wat jou hart bly maak, vir Sy grenslose genade en liefde vir jou en ook die feit dat Hy alles, ook jou huidige pyn en lyding, eendag sal laat uitloop op n ewige heerlikheid. Dank gaan altyd saam met lof. As jy n dankbare hart het, besef jy die omvang van God se liefde en genade vir jou persoonlik, en kan jy nie anders as om Hom daarvoor te loof nie. In Openbaring 5 : 12 & 14 staan geskryf;  Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in ewigheid.

Dit is die gebed van my hart, dat u ook vandag iets van die liefde, vrede en vreugde van Jesus Christus gaan ontvang, maar dat ons elke dag sal onthou dat Jesus deur al hierdie dinge moes gaan sodat ek en jy waarlik vry kan wees. Dat ons elke dag so sal leef asof dit die heel laaste dag van ons lewe is, maar ook asof dit die eerste dag vir die res van ons lewe sal wees. Kom, breek met die sonde en gaan en gaan maak nou reg met God, gaan stort jou verkeerde dade en seer voor Sy voete uit en neem Hom aan as jou Verlosser en Saligmaker en staan dan op in oorwinning en gaan leef voluit vir Hom, dit is die moeite werd.

Mag die liefde van God die Vader, en die vreugde van God die Seun en die vrede van God die Heilige Gees, elke oomblik van elke dag met u wees.
SHALOM