Author Topic: 1 KorinthiŽrs 1: 3-7  (Read 75 times)

Offline Blikkies

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 9919
    • http://www.godspraak.co.za
1 KorinthiŽrs 1: 3-7
« on: November 26, 2020, 05:25:27 PM »
1 Kor 1 3-7
Genade vir julle en vrede van GOD onse VADER en die HERE JESUS CHRISTUS!
Ek dank my GOD altyd oor julle vir die genade van GOD wat aan julle in Jesus Christus gegee is. dat julle iin alle opsigte in HOM ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis; soos die getuienis aangaande CHRISTUS bevestig is onder julle,
sodat julleingeen enkele genadegawe agter staan nie, terwyl julle wag op dieopenbaring van onse HERE JESUS CHRISTUS.
Pieter Blignaut