Author Topic: 03 Desember 2017  (Read 97 times)

Offline Blikkies

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 9808
    • http://www.godspraak.co.za
03 Desember 2017
« on: December 03, 2017, 08:12:40 PM »
Die HERE is my herder

Psa 23:1  ‘n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. 
Psa 23:2  Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 
Psa 23:3  Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 
Psa 23:4  Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. 
Psa 23:5  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. 
Psa 23:6  Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae. 
Pieter Blignaut