Author Topic: DIE STEM VAN GOD  (Read 106 times)

Offline Blikkies

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 9809
    • http://www.godspraak.co.za
DIE STEM VAN GOD
« on: November 04, 2017, 06:45:10 AM »
DIE STEM VAN GOD

Dags jy wat hier lees, dit is Pieter Blignaut wat u groet in die wonderlike Naam van Jesus Christus. Mag hierdie tyd wat ons saam gaan verkeer ook vir u van waarde wees. Die tema vir die dagstukkie  is Die Stem van God

Ek lees vir ons n vers uit Hebrers, Hebrers 12:25 - Pas op dat julle Hom wat spreek nie afwys nie; want as hulle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde n Goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemel spreek.

Die geraas van n wreld waarin ons lewe en n bestaan moet maak, het so oorverdowend geword in ons ore dat dit wat ons mot hoor in hierdie tyd, uitgekanseleer word deur die geklank van oorvloed. Komputers en uitvindings van die moderne wreld is besig om ons  stadig maar seker in te trek in die beslag wat daar gedoen word op ons gedagtes en tyd. Die tyd wat ons tot ons beskikking het, het verander in n fase van kennis en nog meer kennis en meer kennis. Die stem van God word in ons kleine wreld uitgefasseer deur die uitvindings van die mens se gedagtes. Ja, gedagtes wat aangedryf word deur die owerste van hierdie wreld, naamlik, die duiwel! So besig is hy om die mens besig te hou met gedagtes wat die aandag so in beslag neem, dat die stem van God nie meer gehoor word nie.

Ons is besig met wonderlike uitvindings wat dag na dag in so n mate geopenbaar word deur die vindingrykheid van die mens se brein, dat die mens in homself n god geword het. Ons lewe dan ook in die tyd van mense-verheerliking. Die ware God het van minder geword. Die stem van God het in ons tyd stil geword omdat die mens nie meer tyd het om daarna te luister nie. Ons gedagtes is gesmoor deur selfverheerliking. Die geklank van geld in ons sakke het die stem van God oorheers. Ons luister eerder na die twee rand stukke in ons sak as na die Gees van God in hierdie tyd! Ons het nie meer tyd om stil te word voor n God wat Homself aan ons wil openbaar nie. Jesus het self ges: Wie My gebooie het en die bewaar, dit is hy wat My liefhet en wie My liefhet, hom sal My Vader liefh en Ek sal hom liefh en My aan hom openbaar (Joh. 14: 21)

In die tuin van Eden, pas nadat God die mens geskape het, het die mens al begin ophou om na die stem van die Here te luister. Adam het eerder na die stem van Eva geluister as na God se stem en in sonde verval. Hier reeds het die mens begin wegkruip van die stem van God! Toe God na die mens roep met verlange om met hom gemeenskap te hou, het die mens weggekruip en sy sonde probeer bedek met vyeblare. Hoe verder ons in die geskiedenis van die mens in beweeg het, hoe meer en meer en meer het ons n mens gevind wat stom geword het teenoor sy Skepper. Mense wat in openlike afvalligheid teenoor God gestaan het. Mense wat met hulle eie vindingrykheid afgode kon skep waarvoor hulle kon neerbuig. Met hulle hande het hulle afgode gemaak en dan uitgeroep teenoor die goue kalf; jy sal ons god wees.

God moes baie hard met die mense praat somtyds om hulle terug te bring op die pad. God moes keer dat die mens homself nie vernietig met sy sonde nie. Die mens in sy boosheid het die Seun van God in Sy gesig gespuug. In Sy grote liefde het Jesus aarde toe gekom om vir ons te kom leer hoe om die stem van God te hoor. Hy het Homself gegee tot die uiterste toe om die Woord van God aan ons te kom openbaar, maar die mens het uitgeroep; Kruisig Hom! Laat Sy bloed oor ons en ons kinders kom! Die stem van God wat so duidelik deur Sy Seun gekom het, is stilgemaak deur spykers wat Sy hande deurboor het. Is ons vandag weer so besig om     die vingers in die ore te druk sodat ons nie hoef te luister na die stem van God wat in hierdie tyd tot ons spreek nie? Hoor ons nog vandag die stem van God?

 
Tussen al die geraas deur van masjiene en nywerhede en partytjies en popsangers en kabarette, waarin halfnaakte vroumense mans bekoor en die o uitlok om te kyk en te sondig voor n Heilige God. Tussen al hierdie gemors deur, kan ons nog die stem van God herken? Kan ons nog ons ore neig na Sy stem en hoor wat Hy s? Kan ons nog verstaan wat Hy vir ons wil s? Weet ons nog wanneer dit die stem van God is of die bose? Ons word so oorweldig deur die verdoeselde stem van die bose in ons tyd dat ons dit aanneem as die stem van God! Dan klink dit nog na die stem van God maar is dit lankal nie meer nie. Kan ons vandag die onderskeiding doen? Het ons in onsself nog die verlange om na God se stem te luister? Het dit miskien vervaag in die eeu van moderniteit nie?

Dit breek die hart en ook die hart van Jesus dat daar mensies is op n  ho ouderdom wat aan die vooraand staan van n oorstap na die hiernamaals en hulle ken nog nie die stem van die Here nie. Daar is nog van ons afgeleefde ou mensies wat die plesier en die partytjies en die Sun Citys najaag asof hulle nooit voor God gaan staan eendag nie, en die ding wat die meeste seermaak is die feit dat hulle aangemoedig word deur die jongere geslag om dit te doen! Dit bou die gees op s hulle, dit hou jou jonk word daar beweer.

Daar is baie ou mensies wat nog nie eers n keuse vir Jesus gemaak het nie. Hulle lewe asof hulle verewig gaan lewe. Hulle lewe asof daar nie n hel bestaan nie. Hulle lewe asof die Woord van God n mite is ....... n sprokie. Hulle ken nie die stem van God nie. Hulle stel nie belang om die stem van die Lewende God te leer ken nie, omdat hulle gees doodgemaak is deur die wreld van ongelowige bose mense. Mense wat nie tevrede is om alleen hel toe te gaan nie maar wat almal wat met hulle in aanraking kom, saam wil sleep in n ewige verderf. Daar is so baie ou mensies wat hulle stories glo dat daar nie n hel is nie! Mag God ons genadig wees in hierdie tyd waarin ons lewe, dat ons die vingers uit ons ore sal pluk en ons ore sal neig na die stem van God wat ons wil verlos van ons sondetoestand. Dat ons die wreld sal afsterwe en vir God sal begin lewe!

As jy nie nou na die stem van God wil luister nie, as jy nie nou die stem van God ken nie, sal daar n tyd wees dat jy gedwing sal word om te luister en dan sal dit te laat wees om n besluit vir God te neem! Luister na Openbaring 10:5 & 6; en die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na die hemel opgehef en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is en die aarde en wat daarin is en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Wat gaan u doen as daar geen tyd meer is nie? U moet voor God staan en daar is geen tyd meer om reg te gaan maak wat u verbrou het in u lewe nie. Wil jy nie vry wees en die stem van God ken nie? Dit is nog nie te laat nie! Dit kan nou nog gebeur dat jy vry kan wees! Buig jou knie voor Jesus! Vertel Hom nou van jou sonde en oortredinge! Bely dit voor Hom! Neem Hom aan as jou Saligmaker en Hy sl vir jou n kind van God maak. Hy sl jou sonde vergewe en jou reinig van alle ongeregtigheid (1 Joh. 1:9). Jy sal vry wees van die las van sonde wat jy moes dra en jy sal n kind van God wees. Luister nou na die stem van God!

Ek groet  u, as die Here wil tot volgende keer. Gaan en gaan leef elke dag voluit vir Jesus.
En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Jesus Christus.

Shalom                                                                                                     
Pieter Blignaut