Author Topic: DIE GEHEIM VAN VERGIFNIS  (Read 96 times)

Offline Blikkies

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 9807
    • http://www.godspraak.co.za
DIE GEHEIM VAN VERGIFNIS
« on: September 28, 2017, 10:39:51 PM »
DIE GEHEIM VAN VERGIFNIS

Goeie naand liewe lesers, ek groet u in die wonderlike Naam van Jesu Ha Massiach, die Naam van Jesus Christus, met die goeie nuus van lewe.


In Johannes 13 : 3-5 lees ons :en Jesus het, omdat Hy wis dat die Vader alles in Sy hande gegee het en dat  Hy van God  uitgegaan het en na God heengaan, van die maaltyd opgestaan en Sy bo-klere uitgetrek en n doek geneem en dit om Hom vasgemaak. Daarna het Hy water in n bak gegooi en die voete van die dissipels begin was en afdroog met die doek wat Hy omgehad het.

Dit is nie lekker om te kyk hoe Jesus voete was nie. Op te sien hoe die hande van God, mans se tone vryf is, wel dis net nie reg nie. Die dissipels behoort Sy voete te was. Natanael behoort die water in te gooi. Andreas moet die handdoek om h. Maar, hulle doen dit nie. Niemand doen dit nie. In plaas om te dien, kibbel hulle oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word, soos ons lees in Lukas 22 : 24 En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet word Watter teleurstelling moes hulle woorde nie vir Jesus gewees het nie.
Ek is die nommer een apostel
Nee, ek is baie geesteliker as jy
Julle is mal. Ek het meer mense na Jesus toe gebring as enigeen van julle

Terwyl hulle stry, staan die skottel onaangeraak in die hoek. Die handdoek l vergete op die vloer. Elke dissipel sien hierdie dinge. Elke dissipel weet waarvoor hulle daar is, maar nie een roer nie, behalwe Jesus. Terwyl hulle redekawel, staan Hy op, maar Hy praat nie. Hy trek Sy bo-kleed uit en maak die handdoek on Hom vas. Hy tel die beker op en gooi water in die skottel. Hy kniel voor hulle met die skottel en spons en begin was. Die handdoek om Sy lyf is ook die handdoek wat hulle voete afdroog. Dis nie reg nie. Is dit nie al erg genoeg dat hierdie hande die volgende oggend deurboor gaan word nie? Moet hulle nog vanaand stof en vuil ook afwas? En die dissipels..verdien hulle dat hulle voete gewas word? Hulle liefde het afgekoel, hulle lojaliteit het begin ****el. Ons wil s Kyk vir Johannes, Jesus. Dis dieselfde Johannes wat vuur uit die hemel wou afroep om die inwoners van n dorp te verteer. Dieselfde Johannes wat probeer het om een van U volgelinge te keer wat nie deel van die groep was nie. Waarom was U sy voete? En Jakobus! Slaan hom oor. Hy wou die ereplek beklee, hy en sy broer het aangedring op spesiale behandeling. Moenie hom was nie, gee vir hom die handdoek, laat hy sy eie voete was. Laat hom n les leer.
En terwyl U nou besig is, Jesus, kan U net sowel vir Fillipus oorslaan. Hy het mos ges daar is nie genoeg kos on die skare te voed nie. U het hom getoets en hy het gefaal. U het aan hom n kans gebied, en hy het n gemors gemaak. En Petrus. Dis nou wel sy voete wat op die water geloop het, maar dis ook sy voete wat in die dieptes rondgespartel het. Hy het U nie geglo nie, ja, hy het bely dat U die Christus is, maar dis ook hy wat ges het U hoef nie te sterf nie. Hy verdien nie die dat sy voete gewas word nie.

Niemand van hulle verdien dit nie. Het een van hulle U te hulp gekom toe die mense U in Nasaret onder die klippe wou steek? Het hulle aangebied om U plek in te neem toe die Farisers klippe opgetel het om U te stenig? U weet wat hulle gedoen het, en bowedien weet U mos wat hulle op die punt staan om te doen!!  U kan alreeds hoor hoe hulle in die tuin l en snork. Hulle s hulle sal wakker bly, maar hulle gaan nie. U gaan bloed sweet, hulle gaan l en slaap. U kan hoor hoe hulle wegsluip van die soldate af. Vanaand maak hulle beloftes, mre gaan hulle spore maak. Kyk om U rond, Jesus, hoeveel van die twaalf gaan saam met U voor Pilatus staan? Hoeveel van hulle gaan saam met U gegesel word? En as U struikel onder die gewig van die kruis, watter een gaan naby genoeg wees om die kruis oor te neem en U te help dra? Niemand sal nie. Nie een nie. n Vreemdeling sal geroep word, want daar sal nie n dissipel in sig wees nie. Moenie hulle voete was nie, Jesus, s hulle moet U sn was. Dis wat ons wil s. Waarom? Op grond van die onregverdigheid? Omdat ons nie wil sien dat ons Koning soos n dienskneg optree nie? God op Sy hande en knie, met hare wat oor Sy gesig hang? Maak ons beswaar omdat ons God nie wil sien voete was nie? Of maak ons beswaar omdat ons dit nie ook wil doen nie? Dink n oomblik na, het ons nie ook mense soos die dissipels in die wreld nie? Is ons nie dalk ook soos hulle nie?

Tweegesigte wat beloftes verbrek. Mooiweersvriende. Wat hulle s en wat hulle doen, is twee verskillende dinge. Dalk het hulle jou nie alleen gelaat by die kruis nie, maar wel alleen met die probleem. Of met jou vraeof jou siekte.of dalk is jy voor die preekstoel in die steek gelaat, of in die koue alleen met die dilemma. Beloftes vergete, ooreenkomste oorboord gegooi.
Logika s  bal jou vuiste  - Jesus s : maak die skottel vol
Logika s : slaan hom bloedneus Jesus s : was sy voete
Logika s : sy verdien dit nie Jesus s : jys reg, maar jy ook nie
Ek kan nie verstaan hoe God vir ons so goed kan wees nie, maar Hy is. Hy kniel voor ons, neem ons voete in Sy hande en was hulle. Begryp mooi dat wanneer Jesus Sy dissipels se voete was, Hy ons sn was. Ek en jy is deel van die verhaal. Ons is saam aan die tafel. Dis ons wat gereinig word, nie van stof nie, maar van ons sondes. En die reiniging is nie net n gebaar nie, dis n noodsaaklikheid. Jesus s in Johannes 13 : 8 ..as Ek jou nie was nie, het jy geen deel aan My nie  Jesus s nie: as julle nie julle voete was nie Waarom nie? Want ons kan nie, ons kan nie ons eie vuil skoonmaak nie, ons kan nie ons eie sondes wegneem nie. Ons voete moet in Sy hande wees.

Moenie die betekenis hiervan miskyk nie. Om ons voete in Jesus se skottel te sit, is om die smerigste deel van ons lewe in Sy hande te plaas. Jesus neem die rol van die dienskneg oor. Hy sal die vuilste deel van my en jou lewe was, as jy Hom toelaat. Die water van die Dienskneg kom net as ons bely dat ons vuil is. Net as ons bely dat ons aangepak is van vuil, dat ons op verbode paaie geloop het en die verkeerde afdraaipaaie geneem het. Ons is geneig om soos Petrus trots te wees en ons teen te sit. Ek is nie vuil nie, Jesus, sprinkel net n paar druppels oor my, en ek is peikfyn!!
Watter leun!! In 1 Johannes 1:8 staan geskrywe as ons s dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie
Ons sal nooit skoon kom voor ons nie bely dat ons vuil is nie. Ons sal nooit rein wees, voor ons nie erken dat ons besmeer is nie, en ons sal nooit die voete kan was van diegene wat ons seergemaak het, voordat ons Jesus, die Een vir wie ons seergemaak het, toelaat om ons voete te was nie.

Jy sien, dis die geheim van vergifnis. Jy sal nooit enigeen meer vergewe as wat God jou reeds vergewe het nie.  Net deur Hom toe te laat om jou voete te was, kan jy die krag kry om iemand anders sn te was. Steeds moeilik om dit voor te stel? Is dit steeds moeilik om daaraan te dink dat jy die een moet vergewe wat jou seergemaak het? Indien wel, gaan dan nog een keer na die bovertrek. Hou Jesus dop soos Hy van die een dissipel na die volgende beweeg. Kan jy Hom sien? Kan jy die water hoor spat? Kan jy Hom hoor aanskuif oor die vloer na die volgende eeen toe? Mooi so, hou die beeld vas. Johannes 13:12 toe Hy hulle voete klaar gewas..het Let wel, Hy het hulle voete klaar gewas. Dit beteken, Hy het niemand oorgeslaan nie. Waarom is dit belangrik? Omdat dit beteken dat Hy ook Judas se voete gewas het. Jesus het Sy verraaier se voete gewas. Hy het ewe veel aandag aan Sy verraaier gegee, binne die volgende paar uur sou Judas se voete die Romeinse wag na Jesus toe lei. Maar op daardie oomblik word hulle deur Christus gestreel.
Dit wil nie s dat dit vir Jesus maklik was nie
Dit wil nie s dat dit vir jou maklik is nie
Dit wil net s dat God nooit van jou sal verwag om iets te doen wat Hy nie self reeds gedoen het nie.

Dit is die gebed van my hart dat u ook vandag/vanaand besef het dat God die God van groot genade is, dat God die voorbeeld vir ons kom stel het van hoe om te vergewe, ongeag. Die geheim van vergifnis is : die God van genade.

Mag die God van genade elke oomblik van elke dag saam met u wees, mag die liefde van Jesus elke oomblik van die dag u omarm, mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke oomblik van elke dag u gedagtes rig.

SHALOM

Pieter Blignaut