Author Topic: Dien soos 'n kind deur Louis Joubert  (Read 38707 times)

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9952
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Dien soos 'n kind deur Louis Joubert
« Reply #345 on: March 17, 2018, 05:21:48 PM »
Galasiers 6:14-18 Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem
 as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wereld vir my dood en ek vir die wreld. Of n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy n nuwe mens is. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel mag God
 aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle gees wees, broers! Amen.


Gebed
Heilige Jesus, opgestane Heer, ons is niks sonder U wat vir ons sondige lewe aan die kruis kom sterf het. Deur U Here Jesus het ons ook nou ons sondes aan die kruis kom vas spyker, U het die pyn gedra ons die bevryding van hierdie sondige wreld, bevry van elke sonde, hoe gering of hoe groot. Dankie Jesus dat U, U lewe aan die kruis kom gee het, sodat ons, ons kan skei van hierdie sondige wreld met al die versoekings wat dood en verwoesting saai.

Here Jesus, U kruis s vir ons alles, U kruis se vir ons genade, genade wat ons ontvang ter vergifnis van ons sondige natuur. Here maak die wreld met al sy versoekings vir ons dood en maak die versoekings in ons dood om deel te wees van die mag wat satan daardeur het om ons te regeer.

Abba en Vader, dankie dat U soveel liefde en omgegee het vir ons dat U, U Seun Jesus gestuur het om aan die kruis te sterf, sodat ons n ewige lewe het om op te hoop. Here, ons vra dat U ons gees n omgee gees sal maak, sodat ons vriend en vyand kan dien, maak nie saak wie of wat hulle is nie. Dankie Vader dat ons n nuwe mens deur die genade van Jesus Christus, opgestane Heer is, omdat U by ons gees is en ons ons lewe in die Heilige Gees kan wandel.

Here Jesus, deur die kruis dood was U verlate van God, sodat ons nooit verlate sal wees van U nie. Dankie Vader vir U volgehoue betrokkenheid in ons lewe omdat U nie wil h dat ons verlate moet wees van U nie. Elke dag se wakker word is alreeds n bewys vir ons van U betrokkenheid by ons hier op aarde, op hierdie besondere dag vol verwagting.

Met die liefde van God, deur die genade van Jesus Christus en die kragvolle werking van die Heilige Gees leef ons Jesus vandag, binne U wil Abba en Vader. Amen.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9952
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Dien soos 'n kind deur Louis Joubert
« Reply #346 on: March 30, 2018, 10:23:53 PM »
Markus 14:33-39
Daarna neem Hy vir Petrus, Jacobus en Johannes saam met Hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle ges: Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak! hy het toe n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid dat, as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir Hom sou aanbreuk nie. Hy het ges: Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus: Simon, slaap jy? Kon jy nie eens een uur lank wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek.
Lukas 23:33-34
Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word , het hulle Hom saam met die misdadigers gekruisig, die een aan Sy regter- en die ander een aan sy linkerkant. Toe s Jesus Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie! Hulle het sy klere verdeel deur te loot.

Gebed
Dankie Abba, Vader. Dankie Here Jesus Christus, dankie vir die lydensbeker wat soveel betekenis in ons lewens het, maar wat so min aan gedink word. Here Jesus, dankie dat U ons geleer het hoe om te bid, die Onse Vader, en Vader meeste van ons ken dit uit ons kop en s dit soos n ressitasie op en dit is waar dit bly ook. Tog kom U en wys ons hoe om te bid wanneer ons benoud is, wanneer ons beangs is Here, dat ons nie net ons ogies kan toe maak en bid nie, maar dat ons in afsondering moet gaan ons voor U moet buig en kniel en in verootmoediging ons benoudheid en angs bloot l.

Abba, Vader, ons verstaan ook nie dat U nie ons gebede verhoor soos wat U belowe nie, dat ons nie kry wat ons altyd vra nie. Dankie Here dat U deur die smeek gebed van U Seun ook vir ons wys dat U ook nie Sy gebed verhoor het om die leidingsbeker weg te vat van Hom nie. Nee, U, liefdevolle God en Vader het vir hom die krag gegee om deur die pyn en lyding te gaan die vernedering te weerstaan sodat Hy aan die kruis kon s: Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie! Vader, en hierdeur het U wil geskied sodat ons vandag ten spyte van al ons sondes die voorreg het om te weet dat U wil n beter wil en uitkoms vir ons angs en benoudheid is. Vader versterk ons gees, want net soos die dissipels is ons gees gewillig maar ons vlees is swak en is ons so geneig om vleeslik na alles te kyk. Amen.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9952
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Dien soos 'n kind deur Louis Joubert
« Reply #347 on: August 01, 2018, 12:27:18 AM »
Romeine 14:7-12
Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword: om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe: So seker as Ek lewe, s die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee.

Gebed
Here Jesus, God bo alles en almal, U ons Skepper, die Een wat aan ons plan gegee het, toe U ons in die moederskoot gevorm het. Here, hoe gereeld en baie gaan ons nie in hierdie selfbejamerings mode in nie; niemand vir wie ek kan omgee nie, of wat vir my omgee nie. Vader, staan ons in n woestyn van verwerping deur die mense om ons, selfs deur ons geliefdes. Here, God, vergewe ons hiervoor, want hier het ons alreeds lankal uit die oog verloor vir wie ons leef. Vader, en het ons nog nooit weggebreuk van die eie-ek nie. Here gee een en elk van ons die wilskrag om uit ons koekon van selfregverdiging en selfbejamering te breuk. Vader, wegtebreuk uit die wreld se afhanklikheid van erkening en begeertes, na n wete dat wanneer ons lewe, leef ons tot eer van die Here, ons Skepper. Vader, dat wanneer ons sterwe kan weet dat ons ook tot U, ons Skepper se eer sterf; ons behoort aan U ons Skepper.

Here, God, Almagtig, dankie ook vir kinderstories waaruit ons kan leer, stories soos uit die annimasie storie van Brak-en-Jan met die moto een vir almal, almal vir een. Vader, ons moto ook wees: Een vir almal, almal vir Een. Vader, waarin ons, ons self sal oordeel of ons die regte dinge doen en s en nie sal rondkyk om te sien wat ander, ons geliefdes of selfs die wat ons nie goedgesind is doen nie. Here, laat ons besef dat nie een van ons dit gaan vry spring, gered of ongered om die knie voor U regterstoel te buig nie. Vader, te erken dat U die enigste God is en ons verantwoording gaan doen vir ons eie doen en late op aarde. Vader, ons ten spyte van die onreg teen ons ons nogsteeds reg op tree binne U, God Almagtig se bepalings soos neergel is in die lewende Woord. Amen.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9952
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Dien soos 'n kind deur Louis Joubert
« Reply #348 on: August 20, 2018, 11:05:21 PM »
Efesiers 6:10-13
Verder nog dit: soek julle krag in die Here en Sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die lusitige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wereld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het nog op julle pos kan bly staan.

Gebed
Here Jesus, hoe groot en magtig is U nie, hoe wonderlik is dit om U te ken Here en om U as ons Opper-Bevelvoerder te h. Vader, ons bid dat U asseblief vir ons, ons gevegklere sal gee om die stryd teen die satan aan te voer. Vader, dat ons uitrusting nie te groot of te klein of verouderd sal wees nie, maar alles sal nommerpas wees. Here Jesus, trek hierdie wapenrusting vir ons aan en maak ons bewus van elke kledingstuk se doel sodat ons in geloof en vertroue veilig in U weermag kan dien sonder vrees.

Here Jesus, dit is moeilik om te verstaan dat die aanvalle nie teen vlees en bloed is nie. Here, nie wanneer die satan U kinders gebruik in swakheid met leuens, onregverdigheid, afguns, haat, ontrou en soveel sondes om ons te verlei, te fristreer, kwaad te maak, teleurstel. Vader, om ons sodoende gelyk te maak aan die sondige wreld. Vader, maak ons wakker om bedag te wees hier teen dat satan almal en alles sal gebruik in mag en gesag om te heers oor die sondige wreld en elke bose gees wat heers in die lug. Vader, maak ons bewus van die geestes wreld, sodat ons weet teen wat ons moet opstaan en beveg. Vader, haal die bose geeste wat ons gebruik uit ons lewe.

Vader, gee vir ons die liefde en die bereidwilligheid om U te dien. Here, sodat ons die wapenrusting met ywer wil aantrek om weerstand te bied teen die aanvalle wat oor ons kom in die geestes wreld en hier op aarde. Vader, dat wanneer ons klaar met elke aanval is nogsteeds sal vas staan en op ons pos, gereed om satan ten alle tye af te weer.

Vader ons bid in die liefde van God uit die genade van Jesus Christus wat vir ons gesterf het, deur wie ons saam opgestaan en die vryheid het om ons te distansieer van sondes sodat ons kan lewe in die lig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9952
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Dien soos 'n kind deur Louis Joubert
« Reply #349 on: August 26, 2018, 09:17:08 PM »
Johannes 14:15-18
As julle My lief het sal julle My opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van waarheid. Die wreld kan hom nie ontvang nie omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

Lukas 22:47-48
Terwyl Jesus nog praat , kom n klomp mense daar aan. Die een wat Judas genoem is, een van die twaalf, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om Hom te soen. Maar Jesus s vir hom: Judas, verraai jy die Seun van die mens met n soen.

Lukas 23:39-43
Een van die misdadigers wat daar gehang het, het Hom gelaster deur te s: Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook! Maar die ander een het hom terreggewys en ges: Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man! In ons geval is die regverdig, want ons ontvang  die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks vekeerds gedoen nie. Verder s hy: Jesus dink aan my wanneer U in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom: Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.

Gebed
Abba en Vader, Jesus Christus, dankie vir die voorreg wat ons het om uit U liefde te leef, dat ons U kan lief h, maar ook daarvolgens wil leef. Here, soveel van ons ken U, belei U, maar Vader wanneer dit kom by die ware geloof dan versaak ons U. Wanneer ons moet opstaan vir U, U verdedig, belei; dan val ons terug in die we van satan; terug in wellis, pornografie, egbreuk, alkohlisme, steel, moord, hoogmoed, verraad, watter bose gees ookal vir die wreld so aanloklik lyk. Vader, net soos Judas en die een misdadiger sien ons nie Jesus nie, en vandag, nou sien ons ook nie die Heilige Gees nie, die Een wat U in U plek vir ons gegee het, verberg vir die wreld in die wreld dinge.

Here Jesus, mag ons die regte keuse maak al is ons aan die kruis en mag ons ook die soete woorde hoor soos hierdie misdadiger wat U belei het ten spyte van sy verlede: Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees. Here Jesus, die keuse is onsin, nie ons medemens wat ons waarsku soos die een misdadiger die ander aan die kruis; ons verlossing is in U hande. Amen.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9952
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Dien soos 'n kind deur Louis Joubert
« Reply #350 on: September 02, 2018, 08:37:42 PM »
Miga 7:5-10 Moenie n maat vertrou nie, moenie op n vriend staatmaak nie, pasop wat jy s vir die vrou langs wie jy l. Die seun beledig sy pa, die dogter kom in opstand teen haar ma, die skoondogter teen haar skoonma. n Man se huismense het sy vyande geword. Maar ek sal vertrou op die Here, ek sal wag vir God wat my red. My God sal my gebed verhoor. Moet jou nie oor my verlekker nie, my vyand, al het ek tot n val gekom, ek sal weer opstaan, al sit ek in die donker, die Here is my lig. Ek aanvaar dat die Here my straf in Sy toorn, want ek het teen Hom gesondig. Wanneer Hy my saak verhoor en oor my uitspraak lewer, sal Hy weer lig bring in my lewe, sal ek ondervind dat Hy die oorwinning gee. My vyand sal dit sien, hy sal deur skaamte oorval word, hy wat vir my vra: Waar is die Here jou God? Ek sal op my vyand neersien, hy sal platgetrap word soos modder op die straat.

Gebed
Regverdige God, Regter bo alle regters, ons saak l alreeds solank as wat ons leef voor U. Vader, U het nog nie moeg geword vir ons probleme, probleme wat ons oor onsself uit ongehoorsaamheid veroorsaak het en elke keer voor U gebring is nie. Here, vergewe ons eengesindheid in sondes. Vader, dit lyk of elke huis se kruis dieselfde bestandele het van oertyd af, net toegedraai met nuwe geskenk papier. Here, of ons herhaal van geslag tot geslag; vriende wat nie vertrou kan word, vrouens wat uitpraat oor dit wat tussen haar en die man met wie sy die bed mee deel. Seuns wat te groot raak vir hulle skoene, dogters wat hulle moeders se leeringe verontagsaam en die alewige skoonma, skoondogter onderonsies. Vader, vergewe ons hierdie herhaling in n stryd binne ons eie huisgesinne. Waar ons nogsteeds nie uit ons verlede geleer het nie en U daarmee vermoei.

Dankie Here dat U ons almal se saak verhoor, dat alle sake n einde het. Here, dankie dat U ons lig is terwyl ons wag dat U ons saak verhoor. Here, bewaar ons dat ons ons nie sal verlekker wanneer U ons vyand se saak verhoor nie, maar dat U ons as lig vir U sal gebruik, dat U met liefde deur ons sal skyn. Dankie Vader vir die voorspoed wat U vir elkeen van ons beplan het wat op U vertrou in gehoorsaamheid. Dankie Here Jesus vir die genade wat ons deur U kruisdood ontvang het, vir die Heilige Gees wat ons hierin beskerm. Amen.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9952
  • http://www.godspraak.co.za
Re: Dien soos 'n kind deur Louis Joubert
« Reply #351 on: September 07, 2018, 09:11:24 PM »
Miga 7:5-10
Moenie n maat vertrou nie, moenie op n vriend staatmaak nie, pasop wat jy s vir die vrou langs wie jy l. Die seun beledig sy pa, die dogter kom in opstand teen haar ma, die skoondogter teen haar skoonma. n Man se huismense het sy vyande geword. Maar ek sal vertrou op die Here, ek sal wag vir God wat my red. My God sal my gebed verhoor. Moet jou nie oor my verlekker nie, my vyand, al het ek tot n val gekom, ek sal weer opstaan, al sit ek in die donker, die Here is my lig. Ek aanvaar dat die Here my straf in Sy toorn, want ek het teen Hom gesondig. Wanneer Hy my saak verhoor en oor my uitspraak lewer, sal Hy weer lig bring in my lewe, sal ek ondervind dat Hy die oorwinning gee. My vyand sal dit sien, hy sal deur skaamte oorval word, hy wat vir my vra: Waar is die Here jou God? Ek sal op my vyand neersien, hy sal platgetrap word soos modder op die straat.

Gebed
Regverdige God, Regter bo alle regters, ons saak l alreeds solank as wat ons leef voor U. Vader, U het nog nie moeg geword vir ons probleme, probleme wat ons oor onsself uit ongehoorsaamheid veroorsaak het en elke keer voor U gebring is nie. Here, vergewe ons eengesindheid in sondes. Vader, dit lyk of elke huis se kruis dieselfde bestandele het van oertyd af, net toegedraai met nuwe geskenk papier. Here, of ons herhaal van geslag tot geslag; vriende wat nie vertrou kan word, vrouens wat uitpraat oor dit wat tussen haar en die man met wie sy die bed mee deel. Seuns wat te groot raak vir hulle skoene, dogters wat hulle moeders se leeringe verontagsaam en die alewige skoonma, skoondogter onderonsies. Vader, vergewe ons hierdie herhaling in n stryd binne ons eie huisgesinne. Waar ons nogsteeds nie uit ons verlede geleer het nie en U daarmee vermoei.

Dankie Here dat U ons almal se saak verhoor, dat alle sake n einde het. Here, dankie dat U ons lig is terwyl ons wag dat U ons saak verhoor. Here, bewaar ons dat ons ons nie sal verlekker wanneer U ons vyand se saak verhoor nie, maar dat U ons as lig vir U sal gebruik, dat U met liefde deur ons sal skyn. Dankie Vader vir die voorspoed wat U vir elkeen van ons beplan het wat op U vertrou in gehoorsaamheid. Dankie Here Jesus vir die genade wat ons deur U kruisdood ontvang het, vir die Heilige Gees wat ons hierin beskerm. Amen.
Pieter Blignaut