Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Luister jy? / Vader se Liefdesbrief
« Last post by Blikkies on March 17, 2018, 05:42:41 PM »
Vader se Liefdesbrief

Die uitroep van Vader se hart van Genesis tot Openbaring. My Kind... Al ken jy My nie, weet ek alles van jou af. Psalm 139:1 Ek weet van jou sit en jou opstaan. Psalm 139:2 Ek is bekend met al jou we. Psalm 139:3 Ek het selfs die hare op jou hoof getel. Mattheus:10:29-31 Ek het jou gemaak om net soos Ek te lyk. Genesis 1:27 In My lewe jy, beweeg jy, en bestaan jy. Handelinge 17:28 Jy is ook gebore om deel van My familie te wees. Handelinge 17:28 Ek ken jou voor jy in jou moederskoot gevorm is. Jeremia 1:4-5 Ek het jou reeds uitgekies voor die begin van die wreld. Efesiers 1:11-12 Jy is nie 'n fout nie, Ek het jou beplan. Psalm 139:15-16 Al jou lewensdae is geskryf in My Boek. Psalm 139:15-16 Ek het die regte tyd en plek bepaal waar jy gebore moes word. Handelinge 17:26 Jy is wonderlik mooi geskape. Psalm 139:14 Ek het jou gevorm in jou moederskoot. Psalm139:13 Ek beskerm jou van voor jou geboorte af. Psalm 71:6 Ek word nie erken deur die mense wat My nie ken nie. Johannes 8:41-44 Ek is Liefde en wil tuis voel by jou. 1 Johannes 4:16 Dit is my begeerte om jou met My liefde te oorweldig. 1 Johannes 3:1 Net omdat jy My kind is en Ek jou Vader. 1 Johannes 3:1 Ek wil jou meer goeie dinge gee as wat jou aardse vader ooit aan jou kan gee. Mattheus 7:11 Ek is die volmaakte Vader. Mattheus 5:48 Elke goeie en volmaakte gawe wat jy ontvang kom uit My hand. Jakobus 1:17 Ek weet wat jy nodig het en sal voorsien in al jou behoeftes. Mattheus 6:31-33 My plan vir jou toekoms is altyd gevul met hoop en met 'n verwagting. Jeremia 29:11 Ek het jou lief met 'n ewige liefde. Jeremia 31:3 My gedagtes oor jou is ontelbaar soos die sand van die see. Psalm 139:17-18 Ek verheug My oor jou met blydskap. Sefanja 3:17 Ek sal nooit ophou om goeie dinge vir jou te doen nie. Jeremia 32:40 Jy is My waardevolste besitting. Exodus 19:5 Ek begeer om goed aan jou te doen met My hele wese. Jeremia 32:41 Ek wil aan jou groot en wonderlike dinge wys. Jeremia 33:3 As jy My met jou hele hart soek sal jy My vind. Deuternomium 4:29 Verbly jou in My en ek sal jou gee die begeertes van jou hart. Psalm 37:4 Want dit is Ek wat jou gewillig en bekwaam maak om My wil uit te voer. Filippense 2:13 Ek is in staat om meer vir jou te doen as wat jy kan bid of dink. Efesirs 3:20 Ek is jou grootse motiveerder. 2 Thessalonicense. 2:16-17 Ek is jou Vader wat jou vertroos en uithelp uit al jou moeilikheid. 2 Korinthirs 1:3-4 As jy hartseer is, is Ek by jou. Psalm 34:18 Soos 'n herder 'n lammetjie dra, so dra Ek jou teen My hart. Jesaja 40:11 Eendag sal Ek al jou trane afvee. Openbaring 21:3-4 Ek is jou Vader,en Ek het jou net so lief soos My eie Seun. Johannes 17:23 Want in Jesus is My liefde vir jou geopenbaar. Johannes 17:26 Jesus is die volmaakte weergawe van wie Ek is. Hebrers 1:3 Hy het gekom om te wys dat Ek vir jou is en nie teen jou is nie. Romeine 8:31 Om jou te vertel dat Ek nie boekhou van jou sonde nie. 2 Korinthirs 5:18-19 Jesus het gesterf sodat Ek en jy vrede kan maak. 2 Korinthirs 5:18-19 Jesus se dood was die volmaakte uitdrukking van My liefde vir jou. 1 Johannes 4:10 Ek het alles opgegee wat vir My kosbaar was sodat Ek jou liefde kan wen. Romeine 8:31-32 As jy My Seun ontvang as geskenk ontvang jy My. 1 Johannes 2:23 En niks sal jou ooit skei van My liefde vir jou nie. Romeine 8:38-39 Kom huis toe en Ek sal die grootste partytjie gee wat die Hemel ooit gesien het. Lukas 15:7 Ek is nou en vir ewig jou Vader. Ek het jou by jou naam geroep, wat Ek jou gegee het. Efesirs 3:14-15 My vraag is... Wil jy My kind wees? Johannes 1:12-13 Ek wag vir jou. Lukas 15:11- 32 Liefde, jou Vader, Almagtige God
22
Gedagte vir die Dag / Re: Coram Deo Gedagtes
« Last post by Blikkies on March 17, 2018, 05:40:58 PM »
GEE OM VIR MEKAAR

Vandag is nog 'n dag aan ons gegee. Wat gaan ons daaromtrent doen? Gaan ons iemand vertel van Jesus? Gaan ons maar net ons eie gang gaan? Hierdie dag is reeds aan ons gegee sodat Sy naam daardeur verheerlik kan word. Ons het vandag 'n kans om daardie keuse te maak sodat iemand wat nog nie van Hom gehoor het nie te vertel van Sy wonderlike liefde en omgee vir ons. Iemand het dit dalk net vandag nodig. Kom ons reik 'n hand van bemoediging, omgee, aanraking uit na 'n persoon toe. Baie keer word onsself daardeur gestig. My gebed is soos daardie liedjie van Leon Ferreira wat se: Here, gee ons weer 'n hart vir hierdie land en sy mense, laat ons waterstrome wees waar droe land, droe woestyn, is. Mag die Here elkeen ryklik seen vandag.

Onthou dat daar 'n direkte verband is tussen jou geluk en jou diensbaarheid. Hoe meer jy bereid is om vir ander te doen, hoe gelukkiger mens sal jy wees.

Psalm 36:6 U geregtigheid is soos die berge van God; U oordele is n groot watervloed. HERE, U behou mense en diere!
23
Geestelike Inspirasie / DINK WAT JY DINK
« Last post by Blikkies on March 17, 2018, 05:40:12 PM »
"Dink wat jy dink!"

Dit help nie jy jaag jou begeertes nie, want jy jaag dit net verder weg! Maak jou begeertes aan Vader bekend en kies dan om jou te begin verlustig in Hom. Verlustig jou in alles wat jy reeds het - in jou werk, jou vriende/kollegas/familie, die kar wat jy ry en die huis wat jy bly. Maak dit 'n denkpatroon en laat Vader toe om Sy skeppingswerk in jou lewe te voltooi.

Hemelse Vader:
Skryf U naam op my lippe dat ek altyd van U sal praat
Skryf U naam op my voete dat ek altyd met U sal wandel
Skryf U naam op my hande dat ek altyd vir U sal werk
Skryf U naam op my ore dat ek altyd na U sal luister
Skryf U naam op my hart dat ek U altyd sal lief h
Skryf U naam op my skouers dat ek vragte vir U sal dra
Skryf U naam op my o dat ek U sal sien
Ek wil volkome aan U behoort!!
Vergewe my Sondes!
Amen Jesus

Vergifnis

Sonder n gister kan jy nie n toekoms h nie, maar moenie toelaat dat jou gisters se lelik jou toekoms bepaal nie. Gisters wat deurtrek is van venyn, selfvergelding, onregverdigheid, ongeregtigheid, leuens en derglike. n Onvergeefde gister veroorsaak dat ons nie vorentoe kan beweeg nie. Staan op en uit vandag! Wees die minste en vergewe soos wat Jesus jou vergewe vir wat jy teenoor Hom verkeerd doen. Jesus vertel die verhaal van die man wat die koning baie geskuld het, en die koning het sy skuld afgeskryf. Maar toe gaan dieselfde man en wurg die geld uit iemand wat hom geld geskuld het. Die koning was woedend toe hy dit te hore kom en het sy skuldvrystelling teruggetrek. Staan jy vandag skuldig voor die Koning omdat jy Sy vergifnis verkry het deur die bloed van Jesus, maar nie self kan vergewe nie? Jesus het nie verniet hierdie verhaal vertel nie. Maak vandag seker dat jy nie uitgaan in n wreld waarin jy s dat God sal verstaan dat ek nog nie kan vergewe nie. Indien jy nog nie gereed is om te kan vergewe nie, moet ook dan nie die Koning vra vir vergifnis nie, Hy gaan woedend wees. Vra eerder die Koning om jou vergewensgesind te maak. Dit is n goeie vertrekpunt om vergewe en vrygespreek te word.

Leer om "nee" te s vir die goeie
sodat jy "ja" kan s vir die beste
'n Slang of 'n vis - wat sal dit wees?
Jesus belowe om nie vir ons alles te gee wat ons in gebed voor vra nie. Soos n goeie pappa sal Hy net gee wat Hy weet vir ons goed is. Vra met vrymoedigheid alles wat jy wil h. Wat jy kry is wat vir jou goed is. Hoe dikwels vra ons uit ongeloof? Kan jy nog onthou wat jy laasweek van God gevra het? As die antwoord nee is, hopelik God ook nie, want dan was dit ook nie belangrik genoeg vir jou nie. Ons kry nie, want ons vra nie reg nie!Wanneer jy weer van God in gebed vra, hou die volgende in gedagte: alles wat julle wil h dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en profete. Mat 12:7. Dit gaan beslis jou lys van selfsugtige begeertes met die helfte sny, veral as jy bo aan jou lysie van mense, jou mees gehate vyand se naam het. Baie sterkte met jou eerlikheid in jou begeertes wat jy van Vader vra. Maak ook sommer n lysie van wat jy vra op hierdie manier, en glo my, jy sal sien dat: hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan di wat dit van Hom vra Mat 7:11b waar word.
24
Gesels saam. / Re: Posie
« Last post by Blikkies on March 17, 2018, 05:34:09 PM »
Jou rotswande
by waterstrome

Die wande van jou kranse is deur die eeue gevorm.
Diep gekeep om die asemrowendste mooi van jou binneste na buite te bring. Ek wonder of jy gehuil het terwyl jy so oopgekloof is.
Het jy dit as daaglikse pyn ervaar ?
Of was jy maar tevrede met jou lot ?
Wat sou jy kon s as jy die pyn krete van die mense hoor wat deur jou stap ? Is dit jou eie pynkrete wat so ego wanneer iemand in jou grondpad af stap ? Wil jy jou arms om hulle vou ?
Hulle wegsteek in jou klowe, weg van die wolwe ?
Is dit hulle trane wat teen jou rotswande af loop en dit met mos bedek ? Hul geheime is veilig by jou.
In die nag is jy 'n veilige vesting.
Somtyds sluk jy iemand in vir altyd.
Soms hou jy iemand net lank genoeg om homself weer te vind. Telkemale kom die ou bekendes net weer terug.
Somtyds kom nuwe mense verdwaal in jou kronkelpad.
Altyd l jou grondpad oop.
Hard gebak deur die son.
Jou o aanskou alles.
Jou woorde is stom.
25
Gesels saam. / Re: Vers 'n dag
« Last post by Blikkies on March 17, 2018, 05:33:12 PM »
Hulle het gegee wat hulle kon Deel I
Neville Turley
 
Gee, en vir julle sal gegee word: 'n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. - Lukas 6:38
 
'n Merkwaardige verhaal word in die Evangelies vertel van 'n weduwee wat gegee het wat sy kon. Jy kan dit in Markus 12:41-44 en in Lukas 21:1-4 lees.
 
Jesus was by die offergawekis in die tempel en hy het gesien hoe ryk mense hulle geld daarin plaas. Toe kom daar 'n arm weduwee wat twee klein muntskukkies ingooi.
 
Jesus was diep geraak deur haar daad. Hy het sy dissipels nader geroep en vir hulle ges: Dit verseker Ek julle: Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. Markus 12:43-44.
 
Om arm te wees is geen verskoning om nie te gee nie. In Deuteronomium 16:16-17 word alle mans beveel om drie keer 'n jaar by 'n plek saam te kom om God te aanbid. Elkeen moet 'n geskenk bring in die mate waarin die Here jou God jou voorspoedig gemaak het.
 
In hierdie moeilike tye kan baie van ons eerlik s dat ons swaarkry en nie baie kan doen nie. Dit is egter geen verskoning om niks te doen nie. Die wonderwerk toe Jesus vyf duisend mense gevoed het (Johannes 6:1-14) is moontlik gemaak deur 'n seuntjie in die skare wat alles gegee het wat hy gehad het vyf garsbrode en twee vissies. Hy het alles gegee wat hy gehad het en niemand kan meer as dit doen nie
 
Gebed: Almagtige Vader, dankie vir die baie seninge wat ons ontvang. Skenk aan ons die genade om ruimhartig te kan gee.Amen
26
Gesels saam. / Re: So maak mens deur Jacob Rheeder (Facebook)
« Last post by Blikkies on March 17, 2018, 05:31:25 PM »
Assurance

Maak dit jou mission vandag om iemand te bederf, maar pik veral op jou selleier of pastoor of predikant of enige geestelike leier, selfs die sondagskooltannie, want soms het geestelike leiers ook nodig om te hoor hulle is oraait en dat Liewe Jesus vir hulle ook lief het, slinger n paar komplimente rond so tussendeur die lekker koffie

3 Joh 5 - Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders, en dit vir vreemdelinge, 
27
Gesels saam. / Re: E - KERK deur Stephan Joubert
« Last post by Blikkies on March 17, 2018, 05:25:21 PM »
Die Here se soort sukses

deur Stephan Joubert

God verstaan sukses anders as ons. Hy meet dit aan my liefde vir Hom en vir ander. Hoe ek ander mense sien en hulle behandel is n belangrike merker vir my eie sukses in God se o. Prakties beteken dit die volgende:
My sukses is nooit gelyk aan jou mislukking nie. En jou mislukking is nooit my oorwinning nie. Ek is regtig bly wanneer jy sukses beleef omdat ek altyd die beste van jou glo en hoop soos wat 1 Korintirs 13 leer. Nooit wen ek ten koste van jou nie, maar altyd saam met jou. Nooit dwing ek myself tot bo-op op jou skouers nie. Maar ek maak graag plek vir jou op my eie skouers!
Ek vergelyk nooit my beste met jou swakste nie. Ek kan dalk een of twee dinge doen wat jy nog nie baasgeraak het nie. Maar ek vergelyk dit nooit met jou tekorte op hierdie terrein nie. Ek weet God hou nie van sulke vergelykings nie. Wie ek is en wat ek reg doen is slegs aan sy genade te danke. Dit geld ook van jou. Daarom staak ek alle onbillike vergelykings met jou.
Ek gee erkenning vir die mooi dinge wat ek in jou lewe raaksien. Ek is nie n fynkenner van alles wat verkeerd is met jou nie, maar n connoisseur van God se genadewerke. Daarom gee ek graag erkenning hiervoor. Nee, ek smeer nie heuning om jou mond nie, maar bou jou op deur te praat wanneer dat die vrugte raaksien wat God in jou lewe laat vorm aanneem. Ook praat ek tussen ander mense moi oor jou, soos wat die Nuwe Testament my leer. So wen jy en ek saam tot eer van God. So gebeur sukses op ons speelveld.
28
Gebedslys / Re: Gebed vir vandag.
« Last post by Blikkies on March 17, 2018, 05:22:34 PM »
Abba en Vader, Almagtige God en Here van die leerskare, dankie dat U, U oor ons ontferm. Dankie vir Jesus Christus die opgestane Here in ons lewe. Dankie Here vir die genade wat ons deur Jesus van U ontvang. Here, bewaar ons dat ons nooit mense van baie woorde word nie, maar laat ons dade getuig van U liefde wat U betuig het aan die kruis en laat hierdie liefde in ons kom woon. Amen

29
Gesels saam. / Re: Dien soos 'n kind deur Louis Joubert
« Last post by Blikkies on March 17, 2018, 05:21:48 PM »
Galasiers 6:14-18 Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem
 as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wereld vir my dood en ek vir die wreld. Of n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy n nuwe mens is. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel mag God
 aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle gees wees, broers! Amen.


Gebed
Heilige Jesus, opgestane Heer, ons is niks sonder U wat vir ons sondige lewe aan die kruis kom sterf het. Deur U Here Jesus het ons ook nou ons sondes aan die kruis kom vas spyker, U het die pyn gedra ons die bevryding van hierdie sondige wreld, bevry van elke sonde, hoe gering of hoe groot. Dankie Jesus dat U, U lewe aan die kruis kom gee het, sodat ons, ons kan skei van hierdie sondige wreld met al die versoekings wat dood en verwoesting saai.

Here Jesus, U kruis s vir ons alles, U kruis se vir ons genade, genade wat ons ontvang ter vergifnis van ons sondige natuur. Here maak die wreld met al sy versoekings vir ons dood en maak die versoekings in ons dood om deel te wees van die mag wat satan daardeur het om ons te regeer.

Abba en Vader, dankie dat U soveel liefde en omgegee het vir ons dat U, U Seun Jesus gestuur het om aan die kruis te sterf, sodat ons n ewige lewe het om op te hoop. Here, ons vra dat U ons gees n omgee gees sal maak, sodat ons vriend en vyand kan dien, maak nie saak wie of wat hulle is nie. Dankie Vader dat ons n nuwe mens deur die genade van Jesus Christus, opgestane Heer is, omdat U by ons gees is en ons ons lewe in die Heilige Gees kan wandel.

Here Jesus, deur die kruis dood was U verlate van God, sodat ons nooit verlate sal wees van U nie. Dankie Vader vir U volgehoue betrokkenheid in ons lewe omdat U nie wil h dat ons verlate moet wees van U nie. Elke dag se wakker word is alreeds n bewys vir ons van U betrokkenheid by ons hier op aarde, op hierdie besondere dag vol verwagting.

Met die liefde van God, deur die genade van Jesus Christus en die kragvolle werking van die Heilige Gees leef ons Jesus vandag, binne U wil Abba en Vader. Amen.
30
Gesels saam. / Re: Leef vir God deur jou gesin
« Last post by Blikkies on March 17, 2018, 05:17:38 PM »
Die lewe is Jesus

Die Bybel is nie n leerstuk wat jy moet bemeester of waarmee jy jou moet vereenselwig nie. Jy gaan ook nie eksamen skryf wanneer jy eendag jou Skepper ontmoet nie. Die evangelie is n verhaal; die verhaal van Jesus, die Rabbi van Nasaret. Dit is nie hierdie mooi boodskap of die korrekte leerstelling  wat jou red nie, maar Jesus, die opgestane Christus, Hy en Hy alleen. Jesus gaan jou uitbring by God, nie die treffende boodskap van die evangelie. Leef jy met Jesus in jou gees of leef jy met godsdiens in jou gees. Keuse is joune, die resultaat God sin. Leef die Evangelie; Jesus prakties en nie teoreties nie en sien wat se verskil dit in jou lewe bring en ook teenoor die wat saam met jou leef. Dit is ewigheidswaarde en bring vrede en vreugde in jou lewe.
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10