Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Groet / 28 Februarie 2021
« Last post by Blikkies on February 28, 2021, 11:53:07 AM »
Goeie mre,
En so is Februarie 2021 ook op sy rug.
My gebed is dat Maart 2021 vir elkeen vol van Vader se sen, geluk en genade sal wees
Shalom
2
Groet / 08 Februarie 2021
« Last post by Blikkies on February 08, 2021, 12:27:49 PM »
Goeie mre,
en so spoed Februarie voort, mag jy 'n baie gesnde week h
3
Dankie Here / Re: Blikkies
« Last post by Blikkies on February 02, 2021, 09:56:27 AM »
Baie dankie Pappa vir hierdie nuwe dag. Ek het U lief
4
Koringkorrels / Johannes 15 v 29
« Last post by Blikkies on February 02, 2021, 09:54:54 AM »
Johannes 15 v 29
En nou het ek dit aan julle ges voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.
5
Gedagte vir die Dag / Re: Coram Deo Gedagtes
« Last post by Blikkies on February 02, 2021, 09:53:47 AM »
Moet nooit die kans laat verbygaan om te s, ek is lief vir jou, vir die mense waarvoor jy omgee nie, want mre is dalk nie 'n gegewe nie
6
Gebedslys / Re: Gebed vir vandag.
« Last post by Blikkies on February 02, 2021, 09:50:54 AM »
God, Drie Eenig, hierin die binnekamer waar ons U aanbid, waar dit net ons alleen is en ons onsself kan regverdig. Here, waar daar geen aanklagte van ander is om teen ons te getuig is dit so maklik om onsself te verontskuldig. Vader, te kan maak of ons geen skuld het aan onuithoubare situasies binne verhoudings. Vader, vergewe ons vir waar ons die laaste s wil in kry om onsself te regverdig. Vader, om tog net nie die swak een te wees nie. Here, gee ons die krag en insig om satan se hand te sien in hierdie situasies en laat ons eerder die situasie te ontlond. Vader, laat ons eerder die grootste gebod nakom om ons naaste lief  te h soos onsself. Here, dat ons eendag wanneer ons opgeroep word na U, ons knie moet buig voor U, voor die Regter se stoel, dat ons U regverdige oordeel sal kan deurstaan en uit genade gebore word in die ewige lewe. Amen.
7
Gebedslys / Re: Gebedslys
« Last post by Blikkies on February 02, 2021, 09:48:57 AM »
Diebare Vader, Skepper van die heelal. Verlosser van elkeen van ons. 

Dankie vir U liefde en genade.  Ons bring voor U ons gebedslys.  U ken elkeen van die name wat daar verskyn.  U ken elkeen se behoeftes.  U wat die skenker van genade is. 

Ons bid vir elkeen wat ons voor beloof het om te bid.   beskerm en ewaar hulle.  SIen die wat siek is Vader en toonaan hulle wat dieoplossing virdie siekte salwees en wat u deldaarmee is.  Dikwels isons te dom om te sien. Open asb ons geloof o sodat ons U tot eer kan wees.

Vergewe ons,ons sonde en beskerm ons teen die aanslae van die bose.
Woon in ons sodat ons bruikbare instrumente in u hand kan wees. 

Maak ons o oop sodat ons kan sien waar u ons nodig het en ons ore sodat ons U Stem kan hoor.

Mag u gesen wees in ons lewens U tot eer

Amen
8
Groet / 02 Februarie 2021
« Last post by Blikkies on February 02, 2021, 09:47:14 AM »
Goeie mre, mag die nuwe maand vir jou geseēnd wees
9
Groet / Re: 20 Januarie 2021
« Last post by Lizette on January 20, 2021, 09:26:35 PM »
Hallo daar. Geseende week vir jou ook
10
Geestelike Inspirasie / Verlief of lief
« Last post by Blikkies on January 20, 2021, 09:08:08 PM »
Verlief of lief

Om verlief te wees is n wonderlike ervaring. Jy loop op die wolke, doen alles in jou vermo om by die persoon te te wees, om hom of haar gelukkig te hou. Om lief te h is om te volhard in verliefdheid, om nie tou op te gooi wanneer jy teleur gestel word omdat hy nie vandag jou bederf het soos gister nie of omdat die pakkie wat jy gekry het nie heeltemal die inhoud bevat wat jy op gehoop het nie. Om lief te h neem tyd. Om lief te h is om bereid te wees om te wag vir die rykdom wat hy jou belowe, om hom te omvou wanneer daar kwaadstokery plaasvind, om daar vir die persoon te wees deur dik en dun, nie omdat jy moet nie maar omdat jy wil. Is jy nog lief vir Jesus, is jy nog bereid om te wag op Sy uitkoms vir jou, Sy raadsplan waarmee Hy jou geskape het. Jesus moet nie lief wees vir jou  nie, Hy wil lief wees vir jou, dit het dalk tyd geword dat jy Sy liefde aanvaar. Soos wat n vrou die liefde van haar man aanvaar sonder om skuldig te voel oordat hy gee. n Man gee liefde onvoorwaardelik, n vrou gee haarself aanhoudend. God gee liefde onvoorwaardelik, gee jy jouself aanhoudend? Hy is tog immers jou Bruidegom!!!
Pages: [1] 2 3 ... 10