Godspraak

Godspraak forum => Gebedslys => Topic started by: mielie on June 14, 2009, 08:55:20 AM

Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 14, 2009, 08:55:20 AM
Dierbare vader,

Ons kom om u naam te loof en te prys. Ons weet dat U heerser van die heelal is. Dat U die Sepper in behe van alles om ons is.  Ons eer U vir U liefde eng enade en ons s dankie vir U sorg.

U sien die hartseer om ons die seerkry en dikwels kan ons niks daaromtrent doen nie behalwe om U troon te nader en die saak by U voete neer te l nie.  Dit weetons is ook diebelangrikste stap watons kannem.  Sien ons gebedslys aan Vader en raak elkenaansoos wat dit u behaag.  Ons het geloof en vertroue dat U di beste vir elkeen van ons weet.  U ken die groter prentjie.  Ons berus by wat u besluit terwyl onsnieophou om ons sake vor u te bring nie.  

Dankie dat ons kan bid.  Dat ons op die manier met U kan gesels.  U len dieonuitgesproke versoek vanelkeen vanons se harte.  Vader ons weet dat U nie wil he dat ons siek en ongelukkig eensaam en alleen moet wees nie.  U het dan vir Adam 'n vrou geskep.  Help ons om verantwoordelik te werk te gaan met die groot genade van saam wees.

Gee aan ons die brood wat nodig is sodat ons U werk kan doen.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 15, 2009, 01:02:08 AM
Dierbare Vader,

Ons oproep vandag is dat U asb die vaders van ons land sal bewaa.  Die satan l en loer om te verniel waar moontlik en ons kinders kry gebrekkige voorbeelde van hoe 'n vader moet wees.  Dan wil hulle U met hule aardse vader vergelyk.   U wat alles weet en die gevare ken, beskerm en bewaar ons vaders.  Sien as ons gebedslys aan.  Elke naam, elke krisis.  Here u weet die wreld is in 'n resessie of dit nou kunsmatig aangebring is of nie. U ken die ware feite. U weet dat ons moet eet en drink om te leef.  Ons weet ook dat U, U kinders na U sal bring almoet dit ook in moeilike omstandighede wees.  U het Adam en Eva uit die tuin weggestuur. Al het dit gelyk asof U hulle straf weet ons vandag dat U hulle eintlik beskerm het.  Laat ons ook so op U vertrou en weet dat U in beheer van ons lewens is.  U naam sy geeer

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 16, 2009, 01:16:47 AM
Dierbare Vader, soos wat die dag by ons verby beweeg het, het ons soveel hartseer beleef maar ook soveel mooi.  Dankie dat ons hier met U kan gesels en kan weet dat elke keer wat ons vandag in gesprek met U gegaan het, het u Gehoor.  Dankie vir die sonskyn,  vir die voels daar buite vir die geleentheid om te kan werk.  Ons bid vir die mense by die Pomodsimyne wat nou hulle werke verloor.  Ons gee so graag aandag daar waar vakbonde raas maar intussen is daar baie ander mense wat ook hulle werk verloor het. Liewe Vader sal U voorsien in die behoeftes van elkeen van U kinders sodat hulle ook in die dae U boodskappers mag wees.

 Aan U al die eer vir ons lewens en alles wat nooi is daarin.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 17, 2009, 12:30:03 AM
Skepper vader,

Dankie vir die dag wat verby is en vir die een wat nog kom.  Gee dat ons vandag in u diens sal staan.  U naam sal verheerlik en U getuie sal wees.  Help ons om te sien en te hoor.  Sodat ons nie blind en doof deur die lewe sal gaan nie.  Help ons om te gaan as U stuuur en om altyd aan die wreld te wys dat ons Skepper leef.

Sien elkeen op ons gebedslys aan. Gee dat elkeen vanhulle eersten 'n pad met U sal loop.  Vader ek dra ons dameskamp aan U op.  Seen die voorbereiding wat daar ingaan en berei ons voor sodat ons U spreekbuis kan wees Tot u eer alleen.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 17, 2009, 04:05:42 PM
Laat dit so wees.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 18, 2009, 07:31:55 AM
Koning Vader,  

Dankie dat ons U kan eer en loof.  Dankie dat ons U Vader kan noem. Dankie vir U liefde en genade, U troue sorg.  Laat hierdie dag 'n dag wees waarin ons U eer met ons hele lewens soek.  Werk deur ons en maak U naam groot.  Vul ons met U Gees tot eer van U naam alleen!

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 19, 2009, 07:52:34 AM
Liewe Heer,
Ons kom na U met lofprysing op ons lippe.  U wat groot is, die Skepper en onderhouer van alles en almal. Sal U in u groot genade vandag aan ons die genade gee om tot U eer te leef.  Ons sien U werk elke dag om ons en ons wil dankie s.  Dankie ook dat ons, ons stukkende gbedslys na U kan bring.  U weet van elkeen se nood.  Gee dat elkeen wie se naam daarop verskyn U sal ken en in U genade sal leef.  Daar is die wat terminaal siek is. Asb Vader sal U ook vir hulle vorsien.  U weet wat die beste vir elkeen is en u wet waar u hule wil h en vra alleen dat U sal toesien dat Hulle in U genade leef.  Mag U Naam verheerlik word.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 20, 2009, 07:55:08 AM
Liewe Vader,  dankie vir die voorreg om vandag bewus te wees van die genade wat U so mildelik oor ons uitgiet.  Ons kyk na ons gebedslys en dra elkeen van die name aan U op.  Ons se dankie vir die genade wat U aan so baie bewys het.  Ons dink aan Raymond wawt weer praat en kan loop. Ons dink aan Matthys met wie dit baie beter gaan.  Sien die lys aan asb. Vader veral daar waar daar regtig lewensnood is.Ons moet aan die gang bly hier op aarde. Ons moet kan werk en elke dag voorsien aan ons gesinne.  Voorsien in ons behoeftes. Voorsien ook in die geestelike behoeftes van hulle wat U nog nie ken nie.  
Bewaar ons van die bose en die wee waarop hy met ons wil gaan maak ons o en ore oop. Vergewe ons ons sondes.


Msg U naam in ons lewens verheerlik word
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 21, 2009, 02:07:12 AM
Here,

Leer ons om stil te wag op U woord.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 23, 2009, 12:41:06 AM
By U, o HERE, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur u geregtigheid.
Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my n rots om in te vlug, n baie vaste huis om my te verlos.
Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.
U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug.
In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, HERE, God van trou.

Amen
'n psalm van Dawid Ps 31
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 24, 2009, 01:03:53 AM
Liewe Heer, dankie vir die nuwe dag. Dankie vir die versorging van gister.  Erica het die operasie gehad .  Help haar om te hertel.  Dan Vader is daar 'n dame in Klerksdorp wat haar besigheid gaan verloor.  U weet daarvan.  U het reeds mense na haar gestuur dat sy haar saak met u moet regmak maar sy verstaan nog nie.  Help ons om U lig tot by haar te neem.  Gee dat ons haar ook in die elke dag se lewe kan help.  Baie mense veroor hulle werk en dit gaan baie sleg. dankie Vader dat U daar is en dat Ons kan weet dat as ons in U wil is  sal U voorsien.  Alle eer aan U.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 25, 2009, 01:02:36 AM
Dierbare Here,  

 My kind verjaar vandag.  Hoe goed onthou ek U genade in die tyd van my lewe.  U naam sy geer.  Daarom vra ek dat geskenke uitgedeel word.  Sen elkeen wat hierdie gebed bid tot eer van U naam.  uUweet wie het Finansies nodig. U weet wie het genesing nodig U weet wie het iemand nodig om hulle lief te h.  U weet wie het wysheid, kennis of insig nodig. U weet wie het gebed nodig.  U weet wie het verlossing nodig.  Skenk dierbare Vader aan elkeen wat hulle nodig het.  Laat hulle dan tot U eer leef en van U liefde en versorging getuig.

Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 26, 2009, 09:36:00 AM
Leidsman in die lewe, ek plaas my volle vertroue in U en weet vir seker dat, soos U my in die verlede gelei het, U dit in die toekoms ook sal doen. In die Naam van Jesus.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 26, 2009, 02:02:02 PM
Dankie Heer u het U getrouhid weereens bewys. Skuus vir my ongeloof.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 27, 2009, 09:58:54 AM
Liewe Heer hier is my lewe.  Uhet my daarmee vertou en ek het U teleurgestel.  Ek slaag nie die toetse wat U vir my daar stel nie.  Dankie vir U geduld en genade.  Dankie vir u liefde.

Gee dat ons leer om dankbaaar te wees oor elke sening en dat ons ander sal raaksien wat nie so gelukkig soos ons is nie.  Help ons Here om te vergewe soos wat U ons vergewe het. Bewaar ons van die bose wat l en loer of hy ons kan verslind.

Laat U Gees vandag en altyd in ons woon.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 28, 2009, 11:44:44 AM
Here, Gee dat my lewe vandag vir U tot sen sal wees. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 02, 2009, 06:35:25 AM
Liewe Vader, Maak my getrou aan U en gee dat ek nie die beheer van my lewe sal oorneem nie maar u sal toe laat om in my te leef. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 04, 2009, 03:05:20 PM
Heilige Vader, ons ontbeer so dikwels U vrede en troos en ly onnodige pyn omdat ons nie ons troos by U gaan soek nie. Help ons om altyd eerste na U toe te draai.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 05, 2009, 06:34:43 AM
Ewige God van liefde en vertroosting, ruwe storms breek in woede, alles om my heen is nag. Tog hou U my in U hoede - U hou oor my heil die wag. Kan ek soms U wil nie sien nie, of U liefde nooit verdien nie, sal U Gees my altyd lei - U staan my in alles by. Christus Jesus, U het gesterwe, het verrys, verrys vir my; U het U vrede my laat erwe, deur U offer is ek vry. U wat intree by die Vader, trek my in U liefde nader; in ontferming oor my lot staan U in my plek voor God. Wat my tref in dood en lewe; watter teenspoed op my wag, Jesus, U sal my nooit begewe - is ek swak, by U is krag. Niks wat ek op aarde ly, kan my van U liefde skei nie: hoogte, diepte, vreugde, rou - niks ontruk my aan U trou! Ek loof en dank U vir U ewige troos en liefde, hemelse Vader.
AMEN
(na aanleiding van Lied 573:1-3; Liedboek van die kerk)
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 05, 2009, 10:16:19 AM
Dankie Pieter, ek gaan vandag by die gebed van jou volstaan.  Miskien is dit hoe meeste van ons voel. Nee, Daar moet 'n lofprysings gebed wees dis Sondag en ons onthou die opstanding.   Hy sal Heers.

Hemelse Vader, Skepper van die Heelal mag U naam vandag in ons lewens vereer word.  Mag U grootheid in ons lewens aan die wreld vertoon word. Mag U naam in ons lewens geheilig word. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 05, 2009, 10:18:48 AM
quote:
Originally posted by Coram Deo

Heilige Vader, ons ontbeer so dikwels U vrede en troos en ly onnodige pyn omdat ons nie ons troos by U gaan soek nie. Help ons om altyd eerste na U toe te draai.
AmenDankie Pieter.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 06, 2009, 08:37:08 AM
Liewe Vader en Almagtige Skepper,  Dankie dat ons weereens U naam mag groot maak U lof mag besing en mag dankie s vir U genade.  Sien elke naam op ons gebedslys aan U weet Here dat elkeen U nodig het.  Die tye is moeilik en ons as u kinders kan maar net vashou aan die hoop. Die tye is besonder moeilik maar U is besonder groot.  Gee dat elkeen van ons vandag ons lewe in U naam sal leef en U daardeur tot eer sal wees.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 06, 2009, 02:01:11 PM
Here Jesus, daar is dikwels tye wanneer my siel daarna hunker om U liefdestem te hoor. Vertroos my, soos altyd in die verlede in my nood en wanhoop.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 07, 2009, 10:26:49 AM
Ek dank U, Heilige Vader, vir die versekering van U troos en vir die feit dat U altyd daar is om my te lei. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 08, 2009, 03:11:24 PM
Ek plaas my vertroue in U, Here Jesus, en deur dit te doen ervaar ek gemoedsrus, vrede en vertroosting. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 09, 2009, 11:46:27 AM
Ek loof en dank U, Here Jesus, vir die verborge krag wat U tot my beskikking stel deur die wqerking van die Heilige Gees. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 10, 2009, 05:29:00 AM
Liefdevolle en vertroostende God, dankie dat U belowe het om altyd beskermend by my te wees in alle omstandighede van die lewe, ek loof en prys U daarvoor. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 11, 2009, 08:29:59 AM
Heilige Jesus, ek skaar my by U iU oorwinning, sodat ek kan sevier oor die leuens wat hierdie wreld so teister. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 11, 2009, 08:49:57 AM
Dierbare Vader. Grote Skepper Heer. U wat in beheer is, nie net oor my lewe nie maar oor die ganse skepping.  Mag ons lewe tot die eer wat U verdien mag ander vandag U liefde deur ons beleef.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 12, 2009, 04:08:51 PM
Here my God, wanneer my geloof ****el, vind ek krag in die wete dat U my altyd vashou. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 13, 2009, 01:04:02 AM
Skepper heer, U wat altyd daar is en ons nooit in die steek laat nie.  Laat ons nooit van U liefde en genade vergeet nie.  Laat ons altyd tot U diens gewillig wees.  Gee dat ons vir mekaar sal omgee soos wat U vir ons omgee.  Sien ons gebedslys.  Vader ons gebedslys Vader en raak elkeen aan soos wat ditin Uraadplan opgeteken staan.  Alles tot u eer alleen.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 14, 2009, 10:27:00 AM
Here Jesus, laat my geloof en vertroue in U uitstyg bo die geskrewe woord! Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 15, 2009, 12:40:59 AM
Dierbare Vader.  ek bring weereens ons gebedslys tot voor u troon.  Ons staan hier in die lig van Jesus Christus wat vir ons sondes die prys betaal het. Dankie vir U genade.  Ek bring spesiaal vir Handre voor U. Sal U aan hom die nodige wysheid en kennis en insig gee.  en liewe Vader hy benodig 'n drukkie en die mense wat vir hom lief is, is ver.  Ons weet u sal dit ook voorsien.   Het ons dan nie al drukkies van U af ontvang nie.   Dankie dat ons namens hom kan vra.  Mag U naam in sy en elkeen van ons se lewens vereer word.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 16, 2009, 05:40:13 AM
Heilige Vader, laat my die werklikheid van U teenwoordigheid in my lewe ervaar deur Uself aan my en deur my te openbaar. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 17, 2009, 05:45:40 AM
Ewige en Almagtige God van liefde, ek stel U eerste in my lewe. So het ek die regte fokus op die lewe van elke dag. Ek dank en loof U daarvoor.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 18, 2009, 12:07:46 AM
God van liefde, stel ons deur U Gees in staat om te verduur en tot aan die einde toe moed te hou. In Jesus se Naam. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 19, 2009, 11:07:15 AM
Help my, goeie Leidsman, om vandag vergenoeg, vertrouend en hoopvol te wees en vanuit U troos en liefde te lewe. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 20, 2009, 09:14:37 AM
Vader van genade, gee aan my die voorreg om 'n sen te wees vir bedroeftes, deur die inspirasie van U Heilige Gees. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 21, 2009, 01:16:59 PM
Gee my die moed, troue Meester, om nie te struikel nie, al is die pad so donker soos die nag. Wees U die Een wat my lei en aan my vertroue vir die duisternis gee. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 22, 2009, 09:28:18 AM
Genadige God van liefde, ek plaas my vertroue in U en vind vrede vir my siel. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 23, 2009, 06:57:59 AM
Liewe Here, hervorm my lewe tot groter nederigheid en bereidheid tot onbaatsugtige diens. Ek luister Here, leer my hou U wil h dat ek moet lewe. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 24, 2009, 12:56:46 AM
Here, dankie dat U my soveel rede tot innerlike blydskap gee. Laat die wreld sien dat ek bly is in die Here. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 25, 2009, 07:48:49 AM
Liefdevolle Meester, gee dat U heerlikheid deur my lewe weerkaats sal word omdat ek U kind is. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 26, 2009, 10:34:19 AM
Hoorder en Verhoorder van gebed, U wat alle dinge weet, skenk dit wat ek in geloof en gehoorsaamheid van U vra en leer my om ook om vir ander te bid. In Jesus se Naam. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 27, 2009, 11:40:10 AM
Heilige Gees van God, skenk aan my die geloofskrag wat ek nodig het om te alle tye binne U wil te bly. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 28, 2009, 12:14:12 PM
Liefdevolle Vader - God, gee aan my 'n geloof wat nie terugdeins onder aanvegtings nie en wat selfs nie deur droefheid of armoede gestuit sal word nie. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 29, 2009, 12:59:18 AM
Here Jesus, help my om deur die invloed van die Heilige Gees my eensaamheid te oorwin, sowel as di van ander mense. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 30, 2009, 12:05:53 AM
In U krag en sterkte, Here Jesus, kan ek teenspoed omskep in oorwinning. Ek loof en dank U daarvoor. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 31, 2009, 02:09:41 AM
Dankie Here Jesus, dat U die wreld oorwin het en dat ek kan deel in U triomf. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 01, 2009, 12:08:01 AM
Hemelse Vader, lei my van dag tot dag op U liefdevolle manier. Leer my om U suiwer en getrou aan my medemens te verkondig en wys my elke dag wat ek moet doen. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 02, 2009, 12:05:19 AM
Troue Meester van my lewe, mag my liefde vir U versterk en vergroot word deur my gehoorsaamheid aan U opdragte. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 03, 2009, 12:08:02 AM
In U krag, lewende Heiland, sal ek vashou aan die standaarde wat U daargestel het en getrou bly aan my Godgegewe roeping. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 04, 2009, 02:16:14 PM
Ewige Vader, deur die krag van U liefde sal ek volkome op my gemak voel by alle mense wat U aanbid, al verskil ons van mekaar. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 05, 2009, 12:03:15 AM
Heilige Gees van God, bemagtig my sodat ek die beeld van Christus suiwer aan hierdie wreld sal vertoon.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 06, 2009, 12:28:35 PM
Leidsman en Meester, in U krag en sterkte beweeg ek vorentoe na 'n lewe an oorwinning en vervulling
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 07, 2009, 12:23:25 AM
Heilige Meester, gee deur die Gees aan my 'n dieper insig in U Goddelike karakter sodat ek kan groei tot gelykvormigheid aan U. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 07, 2009, 07:41:09 AM
Dierbare vader,  Ek wil by Pieter aansluit en bid dat ek sal luiter wanneer u Gees met my praat sodat ek bruikbaar sal wees in U diens.  Nie sodat ek daardeur vereer kanword nie maar sodat ek U met my lewe mag eer.  Bruikbaar mag wees in U naam.

Sien ons gebedslys aan Dierbare vader.  U wat in beheer is oor die hele wreld.  U wat die harte van elkeen van ons ken.   U wat die hartseer en pyn ken, Help Here daar is soveel nood.  Ons wil nie kortpad bid nie Vader maar U weet hoe groot die nood is.   Maak elkeen  met behoefte bewus van die seninge wat tot hulle beskikking is.  Help hulle om te sien en te leef tot U eer alleen.

U naam tot eer alleen.

Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Joanita on August 07, 2009, 01:23:06 PM
l
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 08, 2009, 07:47:31 AM
Joanita ek weet nie wat jou krisis is nie maar ons sal vir jou bid.

Dierbare Vader, U wat alles weet, U wat ons Skepper is, U weet watter nood daar by Joanita is dankie dat U wat alles vooruit weet, ons die geleenheid gee om veilig by  U te wees. Dis gerusstellend om te weet dat ons by U kan skuil en dat daar niks is wat ons nie in U naam kan aanpak nie.  Leer ons om in U wee te bly sodat ons altyd op U kan staatmaak vir hulp.  Dankie vir Joanita en dat sy weet om U troon te soek.  Wees 'n lewende werklikheid in haar lewe. Tot U eer allen.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 08, 2009, 10:29:41 AM
Here Jesus, help ons om die krag van U vergifnis te verstaan, sodat ons die mag sal h om ander te vergewe wat teen ons oortree het. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 09, 2009, 12:18:03 AM
Liefdevolle Heiland, gee ons die woorde, die moed en die toewyding om vir U te getuig. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 10, 2009, 12:08:42 AM
Dierbare Verlosser, leer ons die les wat U met U lewe kom uitbeeld het: om om te gee vir die mense wat deur die lewe seergemaak word. Mag elke daad en woord 'n liefdestaak wees wat ons tot U eer verrig. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 10, 2009, 07:36:36 AM
Dierbare Here U wat ons elkeen by die naam ken, dankie dat ons mekaar vandag voor U troon kan bring.  Dankie dat ons gebede voor U kan dien.  Gee dat elkeen van ons hierdie week so sal leef sodat ons lewens U kan eer.  Wees met elkeen wat hartseer en stukkend is. Bewaar hulle wat oorvloedig deur U gesen is sodat die sen van U genade tot U eer kan wees.  Dankie vir U liefde en die prys wat U vir ons sonde betaal het.  Vul ons met die kennis en eerbied om U te kan eer.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 11, 2009, 12:04:32 AM
Liefdevolle Saligmaker, deur die genadige inwoning van U Heilige Gees leer U ons om on alle omstandighede geduldig te wees. Ons loof en dank U daarvoor. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 11, 2009, 12:33:56 AM
Skepper Heer, Een van my vriende het vandag die moed en geloof verloor en probeer om alles tot 'n einde te bring.  Voorsien asb Vader.  Plaas engele by sy Bed.  Vul sy wese met U Gees en bewaar hom. Dankie dat ons daarin veilig kan wees.  Kan weet dat U God is.  Dat U sy binneste ken.  Dankie liewe Heer dat hy in U veilig is. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 12, 2009, 03:33:02 AM
Dierbare Vader, My vriend het weer probeer om sy lewe te neem.  Help hom acb.  Asb Here.  Dankie dat hy nie suksesvol was nie.  Sal U hom bevry vandit wat hom so seermaak asb Heer.  ASB! Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 12, 2009, 07:52:09 AM
Leer ons Here Jesus, om U te herken in elke daad van liefde, goedheid en vriendelikheid. Here, ons bid ook vir mielie se vriend, ons bid dat U hom kragdadig sal aanraak sodat hy kan besef dat dit wel die moeite werd is om te leef, want U is daar. Asb Here. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 13, 2009, 12:19:06 AM
Omdat my hart en denke op U gerig is, Here Jesus, word ek ten volle gesen en vind ekvolkome vrede en rus in U liefde. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 13, 2009, 11:45:13 PM
Heilige Gees van God, stel ons in staat om die mense om ons te dien en ons roeping te vervul. Ons enigste doelwit is om die wil van die Meester uit te voer. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 15, 2009, 07:39:20 AM
Heilige Meester, in U krag en in die sterkte wat die Heilige Gees ons gee, sal ons volhard op ons pelgrimspad na die ewigeheid saam met U. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 16, 2009, 12:04:05 AM
God van liefde, ons weet dat ons U teenwoordigheid sal ervaar wanneer ons U dien tussen die mense van die wreld. Maak ons getrou en gehoorsaam hieraan. Amen

Mat 25:40  En die Koning sal antwoord en vir hulle s: Voorwaar Ek s vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 17, 2009, 12:04:57 AM
Genadige Meester, ons staan in U diens. Help ons om te besef dat wat ons doen, ons suiwer tot U eer en verheerliking doen. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 18, 2009, 05:40:00 AM
Heilige Jesus, kom in in ons lewe in sodat ons geloof opreg en sterk kan wees, al is daar chaos rondom ons. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 19, 2009, 08:07:36 AM
Dierbare Vader,  Hier is ons webwerf. Hier waar ons vir mekaar intree.  Gee deur U liefde en genade dat U naam hier verheerlik sal word. Bring U kinders dat ons hier Kerk vir God kan wees.  Dat ons, ons met die waarheid kan toerus sodat ons tot U eer kan leef en U woord aan ander kan uitdra.  Sien elke naam op die gebedslys. Bring elkeen tot by U en laat hulle deel in die sen wat U reeds vir ons verwerf het.U naam altyd tot eer.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 19, 2009, 08:52:33 AM
Lewende Verlosser, groei in ons, sodat ons geloof 'n hartverwarmende werklikheid sal word en ons U teenwoordigheid elke dag sal ervaar. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 20, 2009, 09:22:34 AM
Saam met Jesaja wil ek s: "Hier is ek! Stuur my! Maak my 'n gelowige getuie van U heerlike evangelieboodskap, Here my God
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 21, 2009, 10:29:53 AM
Goeie Gewer, omdat U my baie meer sen as wat ek ooit kan verdien, sal ek tot U eer streef om ook vir my medemens tot sen te wees
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 22, 2009, 12:39:09 AM
Here Jesus, gee ons die genade om in liefde te groei sodat ons geloof verryk kan word deur die kwaliteit van U liefde. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 23, 2009, 12:14:25 AM
Dierbare Heiland en Verlosser, ons dank U vir U konstante liefde en sorg wat ons daagliks in ons lewe ervaar. Help ons om ook ons kruis met blymoedigheid te dra. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 24, 2009, 09:12:20 AM
God wat liefde is, wanneer ons dit moeilik vind om lief te h, pleit ons dat U Gees ons die krag sal gee om soos U lief te h. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 25, 2009, 07:07:29 AM
Dankie liewe heer dat U in Ons woon.  Dat U deur ons lief het en dat u deur ons vergewe.  Leer ons om die volheid van u teenwoordigheid te verstaan. Leer ons wat dit beteken as U s dat u in ons woon.  U Naam word deur ons geloof. amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 25, 2009, 07:16:34 AM
Deur U liefde en wysheid, Here God, sal ons ons geloof troetel en deur U liefde geinspireer word tot ware diens. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 27, 2009, 12:13:14 AM
DAnkie vir u  getroue sorg en genade.  Voorsien asb vir elkeen op ons gebedslys.  Laat ons leef tot U eer.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 27, 2009, 07:35:14 AM
Ons dank en loof U, Hemelse Vader, dat soos ons U sen met ander deel, U ons ook in liefde mildelik en onverdiend sem en ons pleit dat U aan ons elke dag vergewende liefde sal gee, sodat ons saam met Jesus 'n oorwinnaar kan wees. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 28, 2009, 09:29:40 AM
Here Jesus, gee dat U Heilige Gees ons beweeg om in liefde na ander in nood uit te reik. Amen

Joh 15:13  Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 29, 2009, 09:46:46 AM
Daar is geen ander Naam an die mens gegee waardeur ons gered kan word nie, Here Jesus. U bring liefde, vreugde en ware lewe vir hulle wat U gevind het. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 30, 2009, 12:27:59 AM
Heilige God en Vader, maak ons geduldig en vul ons met die gawe wat U deur ons tot openbaring wil kom. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 30, 2009, 11:59:42 PM
Getroue Leidsman, ons sal U en ons medemens met ons hele hart liefh en dit tot aan die einde van tyd. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 01, 2009, 03:35:54 PM
Mag ons so lewe, Here Jesus, dat ons in die wedloop van elke dag getrou en liefdevol sal wees en dat U die besieling in ons lewe sal wees. Amen

2Ti 2:12  As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verlon, sal Hy ons ook verlon.
2Ti 2:13  As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verlon nie.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 01, 2009, 11:55:07 PM
Heilige Jesus, deur ons lewe vir U Heilige Gees oop te stel, word ons geloof en dade gesen. Amen

2Ti 2:12  As ons verdra, sal ons met Hom regeer. As ons Hom verlon, sal Hy ons ook verlon.
2Ti 2:13  As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verlon nie.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 03, 2009, 07:48:16 AM
Dierbare vader, Leer ons om U stem te ken.  Leer ons om te weet wanneer U  met ons praat. Amen.

As MY GEES in jou woon sal jy MY stem ken."
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 04, 2009, 12:05:45 AM
Liefdevolle Vader, gee aan ons die begeerte en die wysheid om aan te hou groei totdat ons geword het wat U bedoel het dat ons moet wees. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 05, 2009, 12:25:28 AM
Almagtige Vader, ons plaas ons vertroue in U en ons siele wag met moed. Wanneer ons swak is, is ons juis sterk in U. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 06, 2009, 10:45:14 AM
Ewige Vader van genade, in U liefde en krag styg ons uit bo al die mislukkings en skandes van die verlede. Amen

Mar 16:7  Maar gaan s vir Sy dissipels en vir Petrus dat Hy voor julle uit gaan na Galila. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle ges het.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 07, 2009, 12:45:42 AM
Dierbare Vader,  
U weet dat ons hierdie week ten volle moet leef.  Wees asb die fokuspunt van alles waaroor ons besluit.  Vergewe deur ons, almal wat vergifnis nodig het sodat U naam daardeur verheerlik mag wees.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 07, 2009, 10:11:14 AM
Meester en Leidsman, ons loof en dank U dat U Heilige Gees ons help sodat ons geestelike ervaring ons hele lewe oorspan. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 08, 2009, 01:19:22 AM
Liewe Vader U het soos altyd gister ook vir my voorsien.  Sommer so gou meer as 600 kilos gery vir 'n funksie en weer veilig tuis gekom.  Dankie vir die beskerming. Dankie dat ek ook daarin U diens kon staan.  Dankie vir vanoggend U was ongelooflik in die voorsiening van genade, kalmte en krag.  :iewe Heer ek is lief, lief, lief, vir U.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 08, 2009, 10:58:47 AM
My hulp kom van U Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 09, 2009, 09:29:46 AM
Liewe vader maak my vandag  iemand wat in U diens stsaan en wat net soveel vir U kinders omgee as wat U doen.  DAnkie dat U in my woon.
amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 09, 2009, 12:05:52 PM
Here my God, help my om geduldig te luister vir U stem. Maak my dan gewillig en getrou om te reageer op U roepstem. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 11, 2009, 10:05:30 AM
Genadige God, help my deur U Heilige Gees om die pad wat U voor my uitstippel, nougeset te bewandel en vergewe my my ondankbaarheid en help my om die aaklige gewoonte van kla te oorwin in U Naam. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 12, 2009, 05:39:46 PM
Here Jesus, omdat ek U liefhet, groei ek dag na dag in selfvertroue. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 13, 2009, 01:10:34 PM
Liefdevolle Vader, ek sal U in die donkerste ure van my lewe vertrou, in die wete dat ek selfs dan in U bewarende sorg is. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 14, 2009, 12:32:55 AM
Skepper-God en Vader, ek dank en loof U dat my tye en lewe in U alwyse en liefdevolle hand is. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 14, 2009, 12:41:55 AM
Dierbare Vader,  U het herdie week gebruik om ons te leer dat U en U alleen ons pad gelyk maak.  U het aan ons geleenthede gegee om vir mekaar in te tree en  in U skoene te staan. Leer ons hoe om U liefde  aan ander deur te gee.  Mag u naam deur ons lewens verheerlik word.

Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 15, 2009, 06:52:43 AM
Vader-God, uit ondervinding weet ek dat U altyd my gebede beantwoord op U alwyse manier en op U tyd en altyd tot my voordeel. Ek dank U daarvoor. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 15, 2009, 07:15:26 AM
Liefste vader,
 Dankie vir die veiligheid wat daar vir elkeen van ons in U is.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 16, 2009, 12:49:54 AM
Aan God al die eer!
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 16, 2009, 06:21:41 AM
Gekruisigde Here Jesus, gee aan my die vermo om U te eer deur die voorbeeld te volg wat U vir my gestel het. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 17, 2009, 12:11:54 AM
Heilige Gees van God, verhef en veredel my waardes sodat my sukses 'n geestelike basis sal h. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 18, 2009, 09:26:16 AM
Heilige Jesus, Heer van my lewe, ek stel my hart en my lewe vir U oop sodat U dit met U liefde kan vul. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 19, 2009, 08:29:26 AM
Dierbare Vader dankie vir hierdie dag.  Dankie vir U seen en U genade.  Dankie vir U Liefde Help my om U wil in my lewe raak te sien en om altyd te wees waar U my wil h.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 20, 2009, 02:45:22 AM
Abba Vader ek wil kom dankie s vir u liefde. u genade en U troue sorg.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 20, 2009, 10:50:45 AM
Ek loof U, Here Jesus, as die bron van al my seninge. Ek rus in U vrede en liefde, want deur U bereik ek die oorwinning. Dankie dat ek uit ondervinding weet dat U my nooit sal verlaat nie. Leer my om al hoe sterker op U liefde en sorg te vertrou. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 21, 2009, 12:14:14 AM
My Here en my God, U bestaan hoef nie verklaar te word nie! U is van ewigheid af God en sal vir ewig God bly. Dit is my troos in elke situasie van die lewe. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 21, 2009, 07:21:03 AM
Dierbare Vader,  Dankie vir die nuwe dag , die nuwe week met nuwe uitdagings.  Gee dat ons hierdie week naby aan U sal bly/   Dat ons sal toelaat dat U in my woon.  en dat ons elke taak wat U oor ons pad stuur met genade in U naam kan aanpak en tot U eer kAN volbring.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 22, 2009, 12:04:56 AM
Liefdevolle Meester, ek plaas my volle vertroue in U en pleit vir die moed en liefde om U getrou te volg. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 23, 2009, 09:49:05 AM
DIerbare vader Skepper heer,  Dankie vir U getroue liefde.  Dankie vir U genade! Ons bring ons hele gebedslys na U, sien elkeen aan wie se naam daarop verskyn. Leer ons om ook vir hulle wat ons as ons vyande sien te bid sodat U naam ook daarin verheerlik mag word.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 23, 2009, 01:01:04 PM
God van liefde, laat U liefde en genade my pad verlig. Dankie dat U my laste en kommer uit my hande neem, sodat my las lig kan wees. U is wysheid en U is lig. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 24, 2009, 08:33:23 AM
Here vandag l daar weer talle verantwoordelike besluite wat geneem moet word.  help my asb daarmee.  U het ges dat ek nie mag weggaan waar ek tans is nie.l  Ek glo dat U in my woon en die besluite namens my sal neem.  Dankie dat ek op U kan fokus en in U genade hierdie dag ook aan u kanopdra.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 24, 2009, 10:19:56 AM
Heilige God, mag al U dissipels bewus word van die geweldige waters waaruit U ons red en so ons visie en toewyding verbreed. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 25, 2009, 07:59:37 AM
Diervare Skepper heer.  Dankie vir die wonderlike dag.  Dankie vir die geleenth4de wat vandag ons deel is.  Mag U Naam in alles wat ons doen geer word.  Sien die hartseer en die soeke van ons mense raak.  Gee aan ons die diepe behoefte om ons voor U te voerootmoedig, om Heilig te  in U wil te leef - om elke oomblik in U diens te staan.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 25, 2009, 08:29:55 AM
Heilige Gees, skenk aan ons 'n praktiese vroomheid wat tot eer van God en tot voordeel van ons medemens sal wees. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 26, 2009, 09:52:59 PM
Almagtige Vader, U is my Verlosser, daarom vrees ek geen vyand nie. In die duisternis van versoeking is U my lig en is my hulp altyd naby. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 27, 2009, 09:36:01 AM
Here Jesus, laat U Gees my leer om in moeilike tye nie te vra nie: "waarom word ek so beproef deur die lewe?" maar eerder: "wat leer die lewe my?". Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 28, 2009, 12:51:35 AM
Vader-God, steek 'n vlam van heilige liefde en entoesiasme op die altaar van my hart aan die brand. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 28, 2009, 07:38:25 AM
Vergewe Heer ons ongehoorsaamheid en woon hierdie week voluit in ons.  Sien ons gebedslys en voorsien volgens U raadsplan.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 29, 2009, 07:26:51 PM
Gee aan ons, Hemelse Leidsman, U wysheid, vrede, liefde,ewewig en stabiliteit elke keer wanneer ons luister na wat U in lioefde vir ons s. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 01, 2009, 12:18:26 AM
1 Oktober,  Liewe Vader ek het nooit gedink dat ek sal al die krisisse van die jaar oorleef nie en hier is dit al die eerste Oktober.  Dankie vir U genade en U liefde.  Nou l die nuwe uitdaging om voluit op U te vertrou voor. Dankie dat ons kan weet dat U leef en dat U in beheer van ons lewens en die hele wreld is.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 02, 2009, 12:27:52 AM
Here Jesus, maak my nou en hier 'n hoopvolle blydskapdraer, sodat ek hier op aarde en in die hiernamaals U vreugde sal smaak. Ek dank U, my Here en Meester, dat my geloof in U groter is as al die teenstrydige emosies in my binneste. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 02, 2009, 12:29:31 AM
Here Jesus, maak my nou en hier 'n hoopvolle blydskapdraer, sodat ek hier op aarde en in die hiernamaals U vreugde sal smaak. Ek dank U, my Here en Meester, dat my geloof in U groter is as al die teenstrydige emosies in my binneste. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 02, 2009, 05:57:10 AM
Dierbare Vader dankie dat ons nie vandag  alleen gaan wees nie.  Dat vandag, en elke uitdaging, saam met U aangepak kan word.  Leer ons om stil te wees en te luister na dit wat U vandag vir ons gaan besluit. Dankie dat U vandag oral saam met ons gaan ons wees.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 03, 2009, 08:51:59 AM
Liewe Vader u l vanoggend twee spesiale mense op my hart.  Sanette en Ghapi.  U ken hulle, U weet waarom ek hulle aan U moet opdra.  Mag U naam geheilig word ook in hulle lewens.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 03, 2009, 10:25:32 AM
Here my God, in U almag en krag vind ek die vermo on elke nuwe dag met vertroue en innerlike vrede tegemoet te gaan. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 04, 2009, 08:43:24 PM
Here Jesus, neem beheer oor my hele wese sodat ek met vertroue in U kan leef. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 05, 2009, 07:37:25 AM
Al voel dit soms asof U ons verlaat het.  Dankie dat ons kan weet dat U dit nooit sal doen nie en dat ons ten spyte van... altyd veilig in U is.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 06, 2009, 07:21:28 AM
DAnkie dierbare Vader dat ons vandag weer ons hele gebedslys aan U kan opdra.  Dankie vir elke genade wat U oor ons uitstort.  Gee dat ons U teenwoordigheid in ons lewens so sal beleef dat U en net U in ons lewens verheerlik sal word.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 07, 2009, 07:50:37 AM
Dierbare Here,
U wat op die aandwind na ons soek.  U wat nooit slaap nie en ons altyd versorg, dankie vir U liefde en U genade. Maak vandag 'n dankie dag in elkeen van ons se lewens.  Tot U eer alleen. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 08, 2009, 08:16:39 AM
Dierbare Vader, Soms voel dit so alleen.  Soms weet ek nie of die pad waarop ek is U pad is nie.  Lei my in U we. Laat my nie van koers afraak nie.  U naam tot eer.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 08, 2009, 10:31:45 AM
Here Jesus, selfs in die donkertse uur sal ek my hoop op U vestig. Ek weet U liefde sal my tot oorwinning lei. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 09, 2009, 08:09:56 AM
Dierbare vader. Hierdie dag l voor en ons is bang vir alles wat voorl.  Dankie dat ons dit in U kan aanpak en dat U dit wat vir ons  lief en dierbaar is sal beskerm.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 11, 2009, 06:27:59 PM
Leer ons Vader om U wil vir ons lewens te aanvaar.  Ons wil so graag hoor wat ons wil  hoor en h wat ons dink ons nodig het.  Leer ons om U wil te ken ASB Vader.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 12, 2009, 07:45:56 PM
Genadige Here Jesus, deur maar net die soom van U mantel aan te raak vind ek genesing vir my siel. Dankie dat U my heelmaak elke keer wanneer ek gebroke voor U kniel. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 13, 2009, 12:13:55 AM
Ek dank U, liefdevolle Vader, dat U gedurig aan my sy is om my te help oor al die struikelblokke van die lewe. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 13, 2009, 01:42:02 AM
Dankie Heer dat ons elke dag  U voetstappe mag naloop.  Mag U naam verheerlik wordf.  Sien elke naam op ons gebedslys aan en vergeet geen een van U kinders nie.  Laat elkeen leef tot U eer. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 14, 2009, 12:02:42 AM
Verlosser en Meester, vir al U seninge en genade wat my so getrou dra, sing ek 'n danklied tot U eer. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 14, 2009, 08:51:35 AM
Dankie Heer dat U ons Verlosser is.  Dankie vir al die mooi wat U soms so ongesiens inonslewens inbou.  mag U deur onslewens geeer word.  Ek is lief vir U

Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 15, 2009, 08:47:11 AM
Liewe Vader, wanneer my lewe soos vanoggend so leeg en nutteloos voel weet ek dat U my nog steeds lief het en dat ek nog steeds U kind is.  Daarom kom al die dank in my na U vir alles wat U elke dag vir my doen.  Dikwels sien ek dit nie eers raak nie.  Weet ek nie eers dat U voorsien het nie.  U wat die son en die maan in plek hou.   Dankie Liewe, liewe Vader.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 16, 2009, 09:32:58 AM
Here en Meester, ons dank U dat ons dier uitdagings van die lewe kan ontmoet omdat ons dit doen in die krag van U Gees in ons. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 17, 2009, 02:54:15 AM
Heilige God en Almagtige Vader.  Gee dat ons vandag sal leer om te verstaan wat Heilig en Almagtig beteken sodat U grootheid in ons lewens vir ander sigbaar sal wees.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 18, 2009, 11:03:01 AM
In U krag, troue Meester, en deur U wysheid kan ek neerlaag in oorwinning omskep. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 19, 2009, 01:59:28 PM
Lewende Here Jesus, ek dank en loof U vir die belofte van die ewige lewe by God. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 20, 2009, 12:07:10 AM
Heilge Vader, onder U vleuels kon ek as kind nog altyd veilig skuil. U almag is my waarborg dat my toekoms veilig is in U. Ek dank U hiervoor. Amen

Psa 121:7  Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.
Psa 121:8  Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 21, 2009, 12:15:28 AM
Here Jesus, help my deur U Gees om U heerlikheid te weerkaats sodat ander ook in U kan glo. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 22, 2009, 12:06:54 AM
Wanneer my geloof in vrees verander, Here Jesus, en wanneer my vreugde in verdriet verander, laat ek die fluistering van U stem toe om te hoor wat U vir my s: Wees gerus, dit is Ek. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 23, 2009, 08:37:24 AM
Genadige Here, vergewe my dat ek so traag is om oor U wonders in my lewe te getuig. Maak my moedig sodat ek te alle tye 'n kragtige getuie vir U sal wees. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: hubert on October 23, 2009, 12:07:58 PM
Here help my om vas aan u te glo en te glo dat u net die beste vir my sal gee
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 24, 2009, 02:33:36 PM
Dankie, my Vader-God, dat U aan my die ootwinning gee deur Jesus Christus.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 26, 2009, 06:55:21 AM
Dierbare Vader,
Dankie vir elke geleentheid om U te mag liefh.  Dankie vir die nuwe dag.  Dankie vir geleenthede.  Gee dat, in U genade, ons die dag tot U eer sal leef en siele vir U sal werf.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 26, 2009, 08:55:45 AM
Vergewe my, o Here, my onbetrokkenheid en help my om elke dag te lewe soos Christus vir my die voorbeeld gestel het. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 27, 2009, 07:39:31 AM
Heilige Gees van God, leer my om my geloof te koppel aan goeie werke, sodat my lewe God se heerlikheid en liefde sal weerspiel. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 28, 2009, 08:35:37 AM
Here Jesus, die bewustheid van U liefdevolle en inwonende teenwoordigheid is gedurig en aanhoudend besig om my te vernuwe. Ek dank U daarvoor. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 30, 2009, 08:24:59 AM
Sonder U o Heer isons niks.  Dankie vir die geleentheid om die gebedslys te mag hanteer.  Dankie vir elke keer wat U voorsien. Ons eer U naam. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 30, 2009, 01:19:33 PM
Almagtige Vader, as ek op my eie wil staan, sink ek in die moeras van die lewe weg. Omvou my met U magtige arms sodat ek veilig kan vorentoe gaan. Red my van geestelike stagnasie en gee aan my gedurige vernuwing wat gebore word uit intieme gemeenskap met U. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 31, 2009, 12:23:15 AM
Liefste Vader,  Dankie vir al die genade en talente wat U so mildelik aan ons uitgedeel het.   Gee aan ons die krag en die wysheid om dit tot U eer aan tewend.  Mag ons deur die Gees U lof besing.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 31, 2009, 07:09:39 AM
Heilige Gees, leer my om te volhard sodat ek die vreugde van die hiernamaals sal smaak. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 01, 2009, 11:49:08 AM
Dierbare Skepper Vader,  Dink vandag aan ons huwelike.  Gee dat elke Vader die geestelike leierskap sal aanvaar en sy gesin tot by U sal lei, in woord en daad.
TOt U eer alleen. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 01, 2009, 05:22:47 PM
Here Jesus, laat U genade alle hoogmoed uit my lewe verdryf. Laat U barmhartigheid in my hart woon en U voorbeeld van nederigheid my altyd inspireer. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 02, 2009, 12:00:14 PM
Omdat U my so innig liefhet, Meester, het ek U ook innig lief. Ek vertrou op U verlossende Bloed en bid dat die Heilige Gees my die les van nederigheid en liefde sal leer. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 03, 2009, 01:23:10 PM
Genade en heerlikheid het uit al U dade geskyn, Here Jesus,. U geduldige liefde en diens spreek tot my hart. Help my om U voorbeeld te eer met my lewe en dade. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 04, 2009, 11:09:12 AM
Lof eer en aanbidding kom U toe.  Dankie vir U voorsiening en U troue sorg.  U naam sy ge-eer.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 04, 2009, 03:54:26 PM
In elke situasie, lievdevolle Heiland, wil ek graag U liefde en nederigheid weerkaats sodat ek alle teenspoed kan oorwin. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 05, 2009, 07:17:54 AM
Dierbare Here ons bid soos Dawid dat U ons vyande sal verslaan.  Hulle wat teen ons opstaan. Dat ons tot U eer sal leef sodat ons vyand geen vatplek aan ons kan kry nie enons tot U eer sal leef.  Laat U Gees ons lewe oorheers en lei.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 05, 2009, 12:44:45 PM
Here Jesus, ek bid dat my lewe die krag van U heilige nederigheid sal besit en weerspieel. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 06, 2009, 07:51:48 AM
Liefste Vader, gee dat hierdie dag 'n dag tot U eer sal wees.  Dat hierdie dag ons lewens more ook sal raak dat ons In U diens sal staan en U sal dien en eer met ons lewens.  Maak ons binneste skoon en wys ons waar ons u nog teleursatel sodat ons volkome op U mag vertrou en in U genade mag leef.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 06, 2009, 11:10:10 AM
Heilige Vader, kom red almal wat in hierdie wereld verdruk en misbruik word omdat hulle nederig is. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 07, 2009, 09:36:16 AM
Liewe Vder hierdie dag het U aanons geskenk. Dankie daarvoor. Vir al die geleenthede, al die uitdagings.  Woon in ons sodat ons  U naam mag weerspiebl  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 08, 2009, 12:11:41 AM
Leer my, o God, om die pad te bewandel wat my by U sal uitbring. Laat ek gelowig in U wil berus en in U Seun wat aan die kruis vir my gesterf het. Ek pleit, Lewende Here Jesus, vir n intiemer wandeling met U, sodat U lig my pad sal bestraal en my nederig en dankbaar sal hou in my gebedslewe. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 09, 2009, 12:16:10 AM
Sagmoedige Here Jesus, maak my net so nederig soos wat U is, asb. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 10, 2009, 07:47:09 AM
Liewe Vader Hou ons asb styfvas.  naby aan U sodat ons nie keuses sal maak wat U tot oneer sal strek nie.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 10, 2009, 06:05:36 PM
Skepper Heer,  
U sien my hart
U weet
U sien my smart
U weet
ek buig voor U soos Sarah van ouds
my lippe prewel smeek gebede
Heer
Hoor my roep
Leer my U we
Laat my verstaan
wat kind wees beteken
neem my siel
deur U bad van genade
neem my lewe Heer  
laat dit wees
U tot eer.
Amen

Leer my U wil leermy U
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 11, 2009, 10:31:55 PM
Liefdevolle Vader en God van genade, met skaamte en hartseer maak ek die deur van my hart opnuut vir U oop. Kom my lewe binne en lei my op U pad. Red my van engheid van denke wat geen ruimte vir die liefde laat nie. Laat ek U verheerlik deur U liefde te versprei, en nie bloot standpunte oor U nie. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 12, 2009, 12:07:15 AM
Ek wens ek was soos Jesus, so nederig en sag,Sy woorde was so vriendelik, Sy stem altyd sag. Maak my asb
so, Gees van God. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 14, 2009, 10:34:36 AM
Om U te ken, Here en Meester, is om die soort selfversekerdheid en vertroue te besit wat 'n bron van sen vir ander is, daarom bied ek myself heelhartig en met vernuwing in U diens aan. Maak van my 'n omgee-Christen. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 15, 2009, 10:09:24 AM
Help my, troue Meester, om U gesindheid na te streef, sodat die skaamheid wat my kortwiek, verban sal word deur die krag van U Gees in my. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 17, 2009, 12:12:51 AM
Leidsman en Verlosser, in hierdie veranderende wreld klem ek aan U vas, met die wete dat U die God is wat alles weet. U verander my lewe ten goede. Help my om ander mense op te bou, en nie af te breek met kretiek nie. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 17, 2009, 12:32:58 AM
Dierbare Oorwinnaar God,  U wat reeds die oorwinning vir elkeen van ons behaal het, Mag U naam geheilig word in ons lewens en laat ons lewens U tot eer wees.  Laat ons nie vra Heer gee dat ons vandag veilig is nie maar eerder Here gee dat ons U vandag, ongeag die pad wat ons moet stap, voluit sal vertrou en sal dien.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 18, 2009, 08:25:25 AM
Here, ek pleit by U dat U skoonheid, vrede,krag en liefde in my lewe geopenbaar sal word, sodat mense sal glo in U transformerende krag. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 19, 2009, 12:02:30 AM
Deur die soeke van my denke beleef ek n steeds dieper ervaring van U, Here my God en liefdevolle Vader.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 20, 2009, 12:07:58 AM
Liefdevolle Vader-God, ek verbly my in en loof U vir die voorreg om U as vriend te mag h. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 20, 2009, 07:48:42 AM
Liewe Vader, dankie vir U genade dankie vir die lewe dankie vir die ren. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 22, 2009, 10:56:32 PM
Deur die krag van U Gees in my groei ek elke dag tot geestelike grootsheid. U voorbeeld is my inspirasie en U eer is my doel. Dankie, Here Jesus, dat die woorde "God is liefde" skitterend van die kruis af glinster, oor die hele wreld heen. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 23, 2009, 12:07:06 AM
Here Jesus, wanneer ek in U lig wandel, verdwyn die duisternis uit my lewe. U lig bring my telekns in die helder dagbreek van U liefde. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 23, 2009, 02:14:37 AM
Dierbare vader,  ek wil in U diens staan Wat baat die lewe as ek nie vir U bruikbaar is nie.  Wat baat die lewe as U nie in my woon nie.  Sonder Ukanek nie.  Ek wil nie verkeerde besluite maaknie daarom vra ek U om alles vir my  oop te breek sodat ek U voluit kan dien.  Sodat U en U alleen deur my sal werk en besluite salneem.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 25, 2009, 09:07:22 AM
Dit voel soms, Here, asof U so ver is. Dan twyfel ek soms aan U bestaan. Maar ek weet in geloof dat U elke tree saam met my loop en U Gees help my om U te verstaan. God van liefde, ek weet ook deur U Heilige Gees, dat ek die versekering van U liefde en teenwoordigheid in my lewe het. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 26, 2009, 03:23:21 AM
Heer wanneer ons nader aan U beweeg kom die duisternis en probeer om ons van U af weg te lei.  Hou ons vas, digby U.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 26, 2009, 02:51:49 PM
Liefdevolle Here Jesus, gee dat my liefde vir U steeds onder die leiding van die Heilige Gees sal groei en genspireer sal wees. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 27, 2009, 03:18:50 AM
Liewe Vader,  Vandag gaan ek U wysheid nodig h, nes gister en al die dae daarvoor,  Gee dat ek stil sal wees sodat ek kan  hoor. AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 27, 2009, 11:16:36 AM
Help my,dierbare Heiland, om geduldig te wees sodat ek U liefdestem sal hoor en dit sal gehoorsaam volgens U tydsberekening. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 28, 2009, 02:29:36 AM
Here en Verlosser, U is die inspirasie en vertrekpunt van alles wat ek in U Naam doen. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 30, 2009, 02:59:33 PM
God van liefde en genade, ek sing 'n loflied tot U eer en verhef my hart tot U in dankbaarheid vir U genadegeskenk van Jesus Christus aan my. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 30, 2009, 03:38:58 PM
Heer sienmy hier voor U staan.  Hou my in U hand en laat my fokus op U genade. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 01, 2009, 08:19:09 PM
Leidsman en Leermeester, ek aanvaar U liefdevolle belofte dat U in my sal woon. Ek erken U Goddelikheid en wy my opnuut daaraan toe om al hoe meer soos U te word. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 02, 2009, 08:31:00 AM
Vader, Hierdie dag gee ek vir U. Daar is niks van my lewe wat ek nie vir U wil gee nie. Gee dat ek U stem weer kan hoor en gemoedsrus mag ervaar. Herstel my geloof Here.  ASB. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 04, 2009, 10:42:02 AM
Ewige God en Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te besef dat U in mu leef! Ek gee aan U al die eer. Ek bid ook dat mense U vandag sal ken as liefde, hoop, lewe,vrede en oorvloed. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 04, 2009, 03:04:24 PM
Dankie Heer,  Geregtigheid het geskied en my vriend Jurie is onskuldig.  U naam sy geer!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 05, 2009, 08:09:51 AM
Hemelse Vader, gee dat ek in alles wat ek in die lewe onderneem U leiding en sen sal soek. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 05, 2009, 08:55:48 AM
Here om geloof te h is my lewensdroom  Ons skeppingsdoel. Dankie dat  Ualtyd daar is om ons te leer en te lei tot eer van U naam.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 06, 2009, 07:19:23 AM
Verlosser Heer,  Dankie vir al die hoogtepunte in my lewe.  Dankie vir U liefde en versorging.  Die afgelope sestien jaar Het U my in U arms toegevou, my beskerm en gedra.  Elke dag.  Dankie daarvoor. gee dat ek in die jare wat kom voluit in U diens sal staan en nooit die werk vwaarvoor u my geskep het sal nalaat nie.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 06, 2009, 08:04:01 PM
Ek loof en dank U, my Heer en Meester, dat ek U kan ken en te alle tye bewus kan wees van U lewende teenwoordigheid. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 08, 2009, 07:55:54 AM
Liewe Vader,  dankie vir die gebade wat u aanmy  bewys het.  Dankie dat U ons teen die bose beskerm  Wil U in U genade ook hulle wat aan drank, dwelmmiddels, Kos TV of enigeiets anders  verslaaf is onder u vleuels neem en hulle vrymaak.  U Naam sy geer.  Dankie Heer. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 09, 2009, 12:13:48 AM
Here Jesus, wanneer ek die lewe sien sso U dit sien, kry ek 'n beter waardering vir my medemens en die situasies waarin hulle hulle bevind. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 10, 2009, 08:50:27 AM
Here Jesus, dankie dat U Gees wat in my woon my gesindheid teenoor U skep, 'n gesindheid van liefde en eerbied. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 12, 2009, 10:09:28 PM
Ek loof U, o God van liefde, en prys U Heilige Naam. U het groot en wonderlike dade ter wille van my gedoen. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 13, 2009, 08:42:18 PM
God wat liefde is, ek verbly my in die wete dat Christus vir my alles is. Dankie vir U Gees wat dit in my hart bevestig en my lei tot lof en aanbidding. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 14, 2009, 07:30:28 AM
Liewe Vader, Dankie vir die ongelooflike voorregom die webwef te mag bedryf.  Dankie vir dit wat U my hier leer. Getrouheid en dat jy allesin een oomblikkanverloor.  Seen almal wat hier besoek, veral oor die kerstyd, sodat ons waardige getuies vir U mag wees. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 16, 2009, 12:48:44 PM
Lewende Here Jesus, dit is alleen deur U dat my siel vrede en vreugde gevind het; U genade is so oneindig groot. Ek loof U Heilige Naam daarvoor. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 17, 2009, 12:23:36 AM
Dierbare Heiland, ek verheug my in die wete dat U by God is om vir my te bid - in alle omstandighede van my lewe. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 18, 2009, 12:07:37 AM
Here Jesus, ek l my lewe as offerande aan U voete neer in die wete dat dit in die dieptes van U liefde net edeler en beter sal word. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 18, 2009, 06:44:24 AM
Liewe Pa, Hier is ons weer. Dankie vir die dag en dankie vir U liefde.  Sien vandag vir ons om na hulle wat vir ons lief en dierbaaris.  Bewaar ons en ulle vandiebose.  Gee dat ons weer nuwe insig in U wil kry en deur U Gees sal lewe.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 19, 2009, 06:46:49 PM
Sterke Verlosser, vandat ek in U lig begin wandel het, het die duisternis verdwyn. Die wonderbare lig wat uit U skyn, lei my tot 'n helderverligte dag. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 20, 2009, 12:05:18 AM
Pappa Vader, praat U self elke dag deur my lewe en woorde. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 21, 2009, 06:39:28 PM
Heilige Gees, ek pleit dat U my inspirasie sal wees en my sal beweeg tot positiewe en kreatiewe optrede tot eer van God. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 22, 2009, 07:12:03 AM
God van Liefde, ek pleit nie om enige gunste nie. Al wat ek van U vra, is om my gehoorsaam en toegewy te hou aan U, sodat my lewe U sal behaag. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 25, 2009, 11:22:20 AM
Heilige Here Jesus, ek het die stem van God se liefde gehoor. Ek maak in dankbaarheid en nederigheid my hart vir U oop. Liefdevolle Vader-God, ek loof U vir U Seun in wie U liefde vir my sigbaar word. Ek loof U, Here, want U is goed. Kind van Bethlehem, bly elke dag van my lewe by my en verhoed dat daar in my lewe vir U nie ruimte sal wees nie. Dankie vir U liefde wat ek onverdiend ontvang. In die Naam van Jesus bid ek dit. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 26, 2009, 07:14:30 PM
Here en Meester, maak my o oop sodat ek sal sien en my hart sal glo. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 27, 2009, 12:14:45 AM
Deur die krag van U Gees in my, Here Jesus, ervaar ek 'n nuwe lewe
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 27, 2009, 07:25:00 PM
Dierbare Heer en Heiland,

Dankie vir al U liefde en genade.  'n Nuwe jaar l voor.  Een waarin ons U met meer oorgawe wil dien en eer. Een waarin ons sal weet dat mens ons altyd sal teleurstel maar dat U altyd getrou is.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 28, 2009, 12:33:14 AM
Eer en lof en liefde aan U, o God, gister en vandag en altyd. U liefde en genade is sonder grense
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 29, 2009, 01:08:12 AM
God van liefde, leer my hoe om in alle omstandighede en te alle tye lief te h, want dit is hoe ek U in U liefde sal sien.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 30, 2009, 12:11:45 AM
Ek plaas my vertroue in U, hemelse Leidsman, omdat ek weet dat EK in U krag en liefde as oorwinnaar sal leef. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 31, 2009, 12:08:37 AM
Liefdevolle Leidsman, met U is daar vir my altyd n toekoms. Deur U gees sal U my lei tot in die Vaderhuis waar ek sal aansit by die feesmaal van die gelowiges. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 31, 2009, 01:14:22 PM
Die jaar is verby.  Dankie Heer vir al die wonderwerke en hulle was baie. Mag ons die nuwe jaar net op U vertrou en U liefde uitdra. Mag ons ligdraers vir Christus bo alles wees Amen
Title: Gebed vir 2010
Post by: Blikkies on January 01, 2010, 01:06:40 AM
God en Vader, ek aanbid U as die God van suiwer liefde.
Ek pleit by U, help my om waarlik lief te h soos U liefhet.
Hemelse Vader, ek stap so dikwels onnadenkend en egosties in situasies in, wat veroorsaak dat elke gedagte aan liefde verwelk, soos ryp die tere lentebloeisels laat sterf.
So dikwels is my liefdelose aanraking soos n ongevoelige hand wat die vlerke van die veelkleurige skoenlapper kneus.
Leer my om lief te h sodat mense se o sal skitter met selfvertroue en vreugde wanneer hulle myne ontmoet.
Gee my meer liefde, liefdevolle God, sodat geen daad, gesindheid of blik van my n enkele greintjie vrede of vreugde van enigiemand sal wegneem nie.
Gee dat ek so stralend van liefde sal wees dat ek dit met veiligheid oral sal versprei tot U eer en verheerliking.
Gee dat ek nie n enkele negatiewe of liefdelose gedagte sal agterlaat in harte wat ek toevallig aanraak nie.
Here, leer my om lief te h, sodat droewige o kan glimlag en moe re regop sal kom deur die aanraking van my liefde, sodat ek n sen mag wees oral waar ek beweeg.
Gee dat ek deur my liefde my medemens in 2010 sal help om U liefde te vind.
Leer my om lief te h, o God, deur U Seun en U Gees
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 02, 2010, 01:48:54 PM
Ewige God van liefde, dankie dat U my wil vul met U volheid sodat ek die universeel verstaanbare taal van die liegde sal kan praat. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 03, 2010, 12:06:00 AM
Heilige Vader, dankie vir die beskermende krag van U volmaakte liefde in my lewe. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 04, 2010, 12:20:38 AM
Ek loof en dank U, liefdevolle Vader, dat my geloof onderskraag word deur U verstommende liefde. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 05, 2010, 12:36:51 AM
Klaag 3:21  Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop:
Klaag 3:22  Get. dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie;
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 06, 2010, 12:24:50 AM
(Lied 239:3) Leeg net met my sondelas, hou ek U verdienste vas. Ek kom om vergeweing vra; U het my skuld gedra! U, geslaan tot heilsfontein, was my, Heiland, maak my rein
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 06, 2010, 01:15:42 PM
Heer aan U alleen al my dank en eer.  U is die groot Voorsiener.  Ons Skepper God.  Ons buig in aanbiddng voor u neer.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 07, 2010, 12:29:10 AM
Ek verheug my in U liefde vir my, ewige God. Ek wil leef om hierdie liefde in my daaglikse lewe prakties tot openbaring te bring. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 08, 2010, 05:02:23 AM
Dankie liewe Vader, vir die genade om hier met U te an gesels en ander tot voor U troon te bring.  Sien ons gebedslys en elkeen wat U in hulle lewens nodig het.  Help hulleom op te staan en te loop, tot U eer alleen. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 09, 2010, 12:18:19 AM
Help my, o God van liefde, om U inniger lief te h sodat ek U daardeur intiemer kan leer ken.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 10, 2010, 12:08:32 AM
Liefdevolle Vader, hoe sal ek ooit my dank en liefde in woorde kan omsit? Dankie vir U onbegryplike liefde vir my! Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 10, 2010, 09:12:48 AM
Dierbare Skepper.  Ons bring vandg ek eer aan U naam. Dankie vir U liefde en genade.  Dankie dat U wat die heelal onderhou ook die lewens van elkeen vanons in die palm van U hand hou.  U naam sy geeer.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 11, 2010, 12:02:26 AM
Lof , eer sing ons voor God, die bron van alle lewe die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe. Drie-enig God, ons roem U krag en majesteit. O Heer, ons wil U noem: ons God in ewigheid! (Lied 188:3)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 11, 2010, 07:50:24 PM
Alle lof en eer wat daar is aan U o Heer. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 12, 2010, 12:51:09 AM
Dierbare Skepper Heer
sien op ons u kinders neer
lei en rig ons na U hand
veilig tot in die beloofde land
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 12, 2010, 12:51:36 AM
Ek loof U heilige Naam, o God, omdat U in my lewe n werklikheid is en van my n nuwe mens gemaak het. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 13, 2010, 12:52:39 AM
Liefdevolle hemelse Vader, ek pleit dat U my sal bystaan en sal vertroos, dat U my krag sal gee in hierdie veranderende wreld waarin U liefde onveranderlik is. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 14, 2010, 07:27:30 AM
Here Jesus, Seun van die lewende God, dankie dat U my held en mentor is en dat ek deur U die liefde van God leer ken het. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 15, 2010, 06:43:43 AM
My Vader en my Here,
Die aarde en die volheid daarvan behoort aan U, skenk daarom aan ons U sen, want sonder die goeie wat U liefdeshand ons gee, is ons totaal verlore. Skenk ons geestelike groei, geloof, hoop en liefde. Maak gesondheid, krag, vreugde, sukses en vrede, ons deel. Here, verskyn tot ons redding, U was daar toe Jesus Christus in Bethlehem in moederarms gel is. U het Uself aan ons geopenbaar op Golgota; deur Christus se wonde het daar vir ons genesing gekom en met Sy opstanding het ons U heerlikheid gesien. Ons is verlos!! Halleluja!! Laat ons nie n dag lewe asof U nie aan ons verskyn het nie. Here, wees ons genadig, ons sien so maklik dwaalligte vir sterre aan; ons dryf so onnadenkend van U af weg. Koester ons in U genade; hou ons staande in die stryd teen die bose, laat ons ook in die donker dieptes vashou aan U genade, sodat ons tot U eer kan lewe--------en sterwe. Here, hoor ons gebed, dit is goed om te weet dat U altyd hoor en verhoor op U tyd en U wyse, U weet en U gee om. Laat U Heilige Gees ons leer bid. Here, gee aan ons U vrede, U SHALOM U vrede vir julle skenk ons welsyn na liggaam en siel liefde en geluk. Gee ons vrede vir onsself, met die wreld rondom ons en met U, ons Skepper en Herskepper. O God, maak my n instrument van U suiwer liefde op die plek waar U my in die wreld geplaas het en Here, laat my lewe, dat ek U kan loof . Loof die Here, o, my siel.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 16, 2010, 10:56:59 AM
God en Vader, ek aanbid U nie slegs nie ek het U ook hartlik lief omdat U my eerste liefgehad het. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 17, 2010, 12:02:49 AM
Goeie Here en Meester, dankie dat ek die lewe kan liefh en date k my ook kan verbly in U getroue liefde.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 18, 2010, 10:06:55 PM
Gebed vir die somer -  deur Solly Ozrovech

Joh 15:4;  Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.

Opgestane en lewende Christus,
Dit moes al somer gewees het in my geestelike lewe. U het aan my lentelewe geskenk en ek loof U Naam daarvoor. Ek kom pleit nou om groei tot geestelike volwassewording. Ek bely met skaamte dat ek dikwels so ongehoorsaam is: dat ek so geheg is aan wreldse genot  en so min belangstel in geestelike dinge; so traag is om my siel te voed met U Woord; so onverskillig is oor die vreugde wat U wil gee; so onwillig om met toewyding vir U te werk en getuig; so haastig om te ontspan en so traag om te bid, en so gou om myself te behaag en so stadig om ander te dien. Liefdevolle en genadige Meester, ek ontvang so graag en gee so min; ek is so vroom on my woorde en so gebrekkig in my dade; so onverbiddelik teenoor my naaste en so toegeeflik teenoor myself, en so gou om te kritiseer en so gekrenk as ander met my fout vind. Geen wonder nie, Heer, dat my somer nie in my geestelike lewe wil deurbreek nie! Genadige Heiland, skenk my nogeens U vergiffenis; gee my die krag om voortaan op oorwinningsgrond te lewe; om in die wingerdstok te bly sodat ek soete somervrugte kan dra. Gee dat ek die somerpad van geloof en heiligmaking sal bewandel, sodat ek meer en meer aan my hemelse voorbeeld gelyk sal word. Ek bid dit op grond van U soenverdienste, Here Jesus, my Verlosser.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 19, 2010, 12:26:06 AM
More Heer,
Hier is ek weer
ek staan nederig voor U deur
ek bring elkeen wat hier lees
tot voor u TROON
Dat u elkeen
met U genade kan beloon.

Dankie Heer
dat U getrou
aan elkeen die
pad oop hou.
Gee dat ons stap tot U eer.

amen


Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 19, 2010, 01:04:34 PM
Het jy geweet dat dit n kuns is om mense en dinge raak te sien, ons kyk dalk net na die mooi, maar wat van die lelik, ons weier om daarna te kyk, te help om die lelik weer mooi te maak. Vra Jesus nie dalk hoekom ons die lelik nie raakgesien het nie, en hoekom ons dit nie help mooi maak het nie? Gaan ons nie dalk op so n manier by Jesus verby nie? Het dit nie tyd geword dat ons ons o moet oopmaak en raak sien nie, ons hand uitsteek na ander om te help? Wie weet, dalk is dit juis Jesus wat ons naderwink.

Dierbare Here, help ons om nie net sommer by die nood/mens verby te gaan as ons dalk moet nader staan en help nie. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 20, 2010, 12:23:19 AM
Here, ek kom by U tot rus want wie behalwe U, kan s wat hierdie dag sal bring?
Laat my daarom vandag soos elke ander dag leef asof dit my laaste is, want hoe weet ek of dit nie so sal wees nie? Help my, Here, om vandag te lewe soos ek op die dag van my dood sal wens dat ek het. O, Here, gee tog dat ek  nie sal sterf met n skuldige gewete of met n hart vol sonde waarin ek koppig volhard het nie. Laat my, wanneer dit U behaag, my hoof rustig neerl teen U bors, my enigste Verlosser en Vriend.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 20, 2010, 12:48:39 AM
Dierbare Skepper Heer.  Aan U al die of en die eer vir al die genade wat U aan ons bewys. Sien ons gebedslys en raak die lewe van elkeen tot U eer aan.                   
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 21, 2010, 12:06:19 AM
My God, as ek U net aanbid om aan hel se vlamme te ontsnap, gee my dan maar oor aan satan. As ek U net aanbid in die hoop op n salige paradyslewe, sluit dan die hekke van die hemel vir my toe. Maar as ek U aangesig soek, enkel omdat ek U liefhet, laat my tog U skone gelaat sien.
Ek is net n vonkie lig, maak my n vuur, Here! Ek is net n snaar, maak my n ramkie. Ek is net n drupel, Here, maak my n fontein. Ek is net n molshoop, maak my n berg. Ek is net n veertjie, maak my n vlerk. Ek is net n bedelaar, Here, U maak my n Koning se kind! (Gebed uit Afrika)

Psalm 50:10-12 want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende.  Ek ken al die vols van die berge, en wat roer op die veld, is van My. As Ek honger het, sal Ek jou dit nie s nie; want die wreld is myne en sy volheid.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 22, 2010, 12:06:18 AM
Eers het ek God gevra om my te help, toe het ek begin vra of ek Hom kan help, uiteindelik het ek besef dat gebed net is om te s; hier is ek Here! Doen U werk deur my James Hudson Taylor

Here God,
Niemand kan weer aanmekaar sit wat tot stof verbrokkel het nie.
Maar U kan in n gewete so koud soos as, weer n vlammetjie van meegevoel en berou aanblaas
U kan n hooploos verlore siel red en genees tot nuwe lewe
U kan in die geweld en haat in ons land, in die koue berekende harte van geweldenaars
Verlossing en vernuwing bring, want U is die Skepper en U Gees die Herskepper
Deur U Seun se onselfsugtige lewe en sterwe
Doen dit vir ons land, o Here!
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 23, 2010, 12:25:30 AM
Here, help my om vandag nie van U af weg te dwaal nie U wat die WEG is
Help my om vandag nie n leuen voor U aangesig te leef nie U wat die WAARHEID is
Help my om vandag nrens anders rus en vrede en lewensgenot te soek nie behalwe in U U wat die LEWE is
Here God, U is die begin en die einde van my lewe, leer my die grense van my kennis - sodat ek U WYSHEID sal soek
Leer my die grense van my vermons sodat ek in U, my krag sal soek, die krag wat juis tot volle werking kom wanneer ek swak is
Mag ek dan nou tot nuwe lewe gewek word deur gemeenskap met U
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 23, 2010, 01:42:38 AM
Skepper Heer, U wat so groot is dat U die Orion in die palm van U hand hou. U  wat so groot is dat U die skepping onderhou.  U ken ons by die Naam.  Mag U naam verheerlik word in ons lewens. Mag hierdie dag n lofprysingsdag wees.  Mag U Naam in hierdie dag verheerlik word. Laat ons die genade van U versorging raaksien en U daarvoor eer.   Mag'ons die heiligmaking deur U ervaar en ons eie maak sodat wanneer U weer kom om ons te kom haal die getal van U inders vol sal wees.

AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 24, 2010, 12:31:24 AM
O God van die heelal, Here van alles wat bestaan, U wat uit niks alles gemaak het
Maak vandag van die niks in my, iets wat U kan gebruik.
Kyk met genade na my en al U kinders, wat U deernis en troos nodig het.
Maak my n instrument om U liefde practise te maak vir ander.
Laat mense vandag iets van U glansende genade in my sien skyn
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 24, 2010, 10:28:22 AM
Verlosser Heer,

Laat my vandag so leef dat ek bruikbaar is in ander se lewens.Laat my eie lewe nie voorop staan nie maar die Woord wat U wil uitdra in die Gees van die Kruis wat U gedra het en U opstanding
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 25, 2010, 12:01:23 AM
O Heilige God,

Ek begin insien waarom my gebede so min effek het. Dit is omdat ek meer began was oor hoe ek met U praat, as hoe U met my praat. Ek het nog nie verstaan dat die geheim van lewende geloof daarin l dat U Lewende Woord in my hart moet wees nie. U Woord s tog duidelik: elke mens moet gewillig wees om te luister, maar moenie te gou praat nie. Here, leer my om nie so baie voor U te praat nie, en meer en fyner te luister na U Stem in U Woord. Leer my dat dit net is wanneer U Woord deel word van my lewe, dat ek volgens U Wil sal kan bid. Leer my dat, slegs wanneer U Woord n lewende krag in my is, die werk wat ek vir U doen, lewende krag na buite sal h. Here, ek begin begryp dat wat U mond gespreek het, U hand sal doen.

Amen
(Andrew Murray)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 26, 2010, 12:30:44 AM
Wat meer kan ek bid, sela
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 27, 2010, 12:09:20 AM
Die Onse Vader Jesus se modelgebed

Onse Vader wat in die hemele is,
Laat u Naam geheilig word;
Laat u koninkryk kom;
Laat u wil geskied,
Soos in die hemel net so ook op die aarde;
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
En vergeef ons ons skulde,
Soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
En lei ons nie in versoeking nie,
Maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk
En die krag en die heerlikheid
Tot in ewigheid.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 28, 2010, 07:16:20 AM
Onse Vader wat in die hemele is,

Dankie dat u nie net daarbo is nie, maar ook hier by ons in al ons nood en seer, dankie dat U ons soos n vader beskerm en soos n moeder versorg.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 29, 2010, 06:39:53 AM
Laat u Naam geheilig word

deur ons vandag, dat ons so sal optree dat mense U in ons sal herken en ter wille van ons lewe aan U eer sal gee.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 31, 2010, 02:45:22 PM
Laat U koninkryk kom;

breek vandag die mag van die bose, bevry ons van die mag van die sonde, en van ons eie selfsug, en help ons om so te lewe dat U heerskappy teen vanaand deur meer mense erken en eerbiedig sal word.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 01, 2010, 06:44:09 AM
Laat U Wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

Al is dit anders as wat ons dit graag sou wou h, Here, ons huiwer om dit te s, maar stel ons asseblief teleur as ons begeertes nie met U Wil ooreenkom nie, en maak ons dan gewillig om U Wil te doen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 05, 2010, 08:10:00 AM
Gee ons vandag ons daaglikse brood;

Want ons is elke dag in alles van U afhanklik. Wanneer ons in nood is, besef ons dit meer as ander kere, maar sonder U kan ons nooit regtig regkom nie. En al sou ons ook genoeg geld in die bank h, kan dit nog nie ons gesondheid en geluk koop nie.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 06, 2010, 12:23:53 AM
En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

Wat vir ons maar klein lyk, maar in die lig van die prys wat dit U gekos het, is dit verskriklik groot, so groot dat ons maklik die mense kan vergewe wat teen ons gesondig het.

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 06, 2010, 08:25:52 AM
Dierbare Here, gee dat ons nooit so selfsugtig sal wees dat ons ander se nood sal miskyk nie.  Gee dat ons by onsself sal verbykyk en in ons gebed, tot U eer, ook vir hulle sal bid wat self nie kan nie omdat hulle nie met U kontak het nie.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 07, 2010, 09:00:21 PM
En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.

Omdat die duiwel vir ons te sterk is en ons nooit sy lis sal kan weerstaan as U ons nie beskerm nie. Daarom bid ons: Verlos ons van die bose, ook waar hy op fyn vermomde maniere ons wil verlei om onskuldige sondetjies te doen, soos om goed te vat (klein of groot) wat nie aan ons behoort nie, en wit leuntjies te vertel.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 08, 2010, 07:31:46 AM
Liewe Vader,

Sien ons gebedslys.  Daar is soveel hartseer en bekommernis. Leer ons om in moeilike eomstandighede ook op U t vertrou sodat U alles in ons lewens sal wees.  Sodat ons U kan dien ook in moeilike omstandighede. Sien hulle wat siek is raak en hulle wat op diepunt staanom hulle werke te verloor. U alleen kanreen gee.Asb Vader. Gee dat die week 'n week tot U eer sal wees.Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 08, 2010, 07:35:08 AM
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen.


U is die Here, U het alles gemaak, daarom het U reg op alles. Laat alles wat asemhaal, U prys. Alle lof moet aan U gebring word. U is groot en goed en getrou. Niks en niemand kan met U vergelyk word nie, wonderlike God, genadige Vader, getroue Vriend.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 09, 2010, 01:18:01 AM
Liewe Heer, U wat nooit ooit ophou om ons voor te berei vir die plek wat U vir ons voorberei.     U wat my geskep het, U wat my lewe deur soveel gevar gestuur het.  Dankie vir U liefde.      Soms sit ek so en dan kan ek nie verstaan dat U soveel tyd aan my spandeer nie.  U liefde oorheers alles.  Dankie vir U troue sorg.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 09, 2010, 07:30:18 AM
Gebed

Mense gryp dikwels gebed aan in die hoop dat dit soos n towerspreuk sal werk en dan is hulle teleurgesteld in God as dit nie die geval is nie, maar hulle verstaan nie dat dit nie is hoe God of gebed werk nie, jy mag al jou kwellings en vrae in gebed lug, God is n Vriend wat oneindig geduld het om na ons te luister. Gebed is eenvoudig om met God te gesels, en, soos in enige gesprek, ook stil te word en te luister wat Hy deur Sy Woord en Sy Heilige Gees in jou gedagtes fluister. Dis belangrik om gereeld n afspraak met God na te kom, anders is dit soos n vriendskap wat later net in naam bestaan. Gebed kan nie geleer word sonder om dit te beoefen nie. om boeke oor gebed te lees kan jou inspireer, maar die werk van gebed begin daarin om met God te gesels. Dit het baie mense al gehelp om die versoeke wat hulle na God bring, neer te skryf en dan later te kyk hoe God hulle gebede beantwoord het. Die wonderlike nuus is dat God altyd antwoord, of dit nou is om te s: ja, of nee, of wag eers. Die eenvoudigste gebed is seker die bekende Onse Vader. Enige opregte gebed is welkom by God, gesels uit die hart, laat jou saak in God se hande en weet dat Hy jou sal help om die oplossing te bereik. Maak in jou gebed ruimte om lof aan God te bring, veral sodat jy self kan onthou met Wie jy eintlik besig is. Beskryf God se grootheid, beklemtoon Sy almagtige teenwoordigheid. Dikwels verander niks aan jou omstandighede as jy klaar gebid het nie, maar jou houding teenoor jou omstandighede verander. Jy kry nuwe moed en krag in die teenwoordigheid van God.

O God, wanneer ek nou in gebed opsien na U, maak dit soos n spiel vir my, waarin ek kan kyk en besef dat ek moet verander, nee, verander sal moet word. Verander my na U beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Suiwer my van hoogmoed en arrogansie; van spogtery en voor-op-die-wa wees. Here, verander my, gee my daardie ware moed wat die beste gesien kan word in sagtheid en deernis; die ware wysheid wat sigbaar word in eenvoud; en die ware mag, wat waag om beskeie te wees en bereid is om te dien.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 11, 2010, 01:13:13 AM
Liewe Vader, Ons bring weer ons gebedslys voor U troon.  Ons vra U genade vir hulle wat siek is.  Heer leer hulle U wil sodat die genesing kan kom.  Voorsien vir hulle wat finansieel sukkel en leer ons om alyd nederig voor U te staan.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 11, 2010, 12:28:38 PM
God is altyd naby jou en met jou. Moet hom nie alleen laat nie, Hy wil graag die hele dag met jou praat Broer Lawrence

Genadige God, hoor my gebed. Laat U genade my genadiger maak teenoor ander, U liefde my meer liefdevol laat optree. Mag U vrede my inspireer om n vredemaker te wees, U krag my bemagtig om die magteloses te help, U oorvloed my inspirer om die armes en lydendes te versorg, en U liefdevolle teenwoordigheid my dring om hulle wat eensaam is, te besoek. Dit vra ek in die Naam van Christus wat al hierdie seninge oor my uitstort. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 12, 2010, 07:21:21 AM
Dankie Heer dat U weer vandagt my gepraat het.  Ek juig in my hart terwyl my o huil.  EK wil U dien en weer oop wees vir wat U vir my s en vir waarheen U my lei.  Dankie vir U liefde en vergifnis.  Ek weet U was die heel tyd daar dis net ek wat met my sonde 'n muur gebou het.  Sien ons suster Anita en almal op die gebedslys aan. Laat U liefde en genade vir ons genoeg wees Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 12, 2010, 10:17:36 PM
Christus, ons Here,
Soos die Vader en die Gees, is U sonder begin en einde
U is die Een wat alles gemaak het uit niks
U is die Een wat ons gemaak het uit stof
U is die Een voor wie die aarde bewe
U is die Een wat geklee is in verblindende lig
Voor u magtige teenwoordigheid buig selfs die aarde, die son en die sterre
Ek loof U in aanbidding.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 13, 2010, 04:32:17 AM
Liewe Heer,
 U is Koning in ons lewens en ons kom om aan U dankie te s vir U liefde en U genade, val die uitsonderlike liefde wat U oor ons uitgiet.  Heel eerste vra ons U genade oor die Kaap Heer, bring hulle tot by U voete en skenk aan Hulle die gawe van ren.  Soveel lewens hang daarvan af.  U ken hulle harte en U weet wat U plan met hulle is.  Ons smeek alleen om genade. 
Dankie vir die voorsiening aan die res van ons land waar U minldelik U sen oor ons gesaaides uitgegiet het.  Dankie Heer.
 Ons bid vir almal wat die naweek met kampe besig gaan wees om U woord aan almal te deel.  Sen en maak die oesland gereed sodat die planters kan plant en U kan oes.  U naam sy Geer.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 14, 2010, 09:32:54 AM
O God van die heelal, Here van alles wat bestaan, U wat uit niks alles gemaak het, maak vandag van die niks in my, iets wat U kan gebruik. Kyk met genade na my en al U kinder swat U deernis en troos nodig het. Maak my n instrument om U liefde prakties te maak vir ander. Laat mense vandag iets van U glansende genade in my sien blink.

Gebed is om God te vra om die wreld ten goede te verander met die volle wete dat dit by jouself sal moet begin Mahatma Gandhi
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 15, 2010, 06:45:06 AM
Here Jesus, breek vandag vir my die brood van die lewe. My hart is honger. Bewaar my daarvan om vir een oomblik te dink dat ek my siel kan voed met dinge. Bewaar my van die illusie dat dinge soos geld en gerief my ooit blywend sal kan versadig. Bring dit tog aan my verstand dat die diepste vorm van geluk voortvloei uit n verhouding met U
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 15, 2010, 08:06:01 AM
Dierbare vader Pieter se gebed is ook my gebed.  Laat ons net in U wil wandel en op U staatmaak.  Sien ons dameskamp Heer en berei die wat U daar wil h voor.  Vul vir my en Isabel met elke woord wat U wil h ons moet bring. Sodat die kamp slegs om U sal draai. 

Sien ons gebedslys en elke naam daarop.  Heer gee dat ons nir net sal bid nie maar ook sal vashou aan U beloftes en dt ons werklik op uitkomste sal wag.  U  genesing U versorging maar bo-alles die redding wat deur Jesus alleen kom

Laat U naam deur ons lewens geheilig word Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 16, 2010, 12:13:41 AM
Ewige God, Lig van die verstand wat U erken
Lewe van die hart wat U liefhet
Krag van die wil wat U dien
Help ons om U so te ken dat ons U waaarlik sal liefh
En so lief te h dat ons U waarlik sal dien
U, die enigste in wie se diens ons waarlik vry is.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 18, 2010, 12:04:50 AM
Here Jesus Christus,
Hoe dikwels word ek ongeduldig, wil ek moed verloor, wil ek alles laat vaar, wil ek die heel makl;ikste uitweg volg: wanhoop.
Maar, Here, herinner my vandag dat U nooit geduld verloor het nie, dat U U lewe lank uitgehou en gely het sodat ook ek verlos kon word.
Amen
(Soren Kierkegaard)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 18, 2010, 08:20:35 AM
Vader, Skepper Heer,

Dankie dat U in beheer is in elkeen van ons se lewens.  U sien al die stukkende mense om ons.  U sien hoe hulle baklei om die lewe onder die knie te kry.  Tel hulle op en maak hulle gesond.  Breek alle bande wat hulle bind en maak hulle huise skoon sodat hulle U kan dien.  Dankie Heer.

Ek bring ook 'n man en sy besigheid. Dankie vir almal wat u gestuur het om te help.  Seen asb.  Net tot U eer alleen.

Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 20, 2010, 12:24:18 AM
Liewe Heer, Hier is ek alweer. kan ek kom dankie s vir die genade van die dag wat verby is maar ook vir die dag wat ek nou het.  U Naam sy geeer.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 20, 2010, 12:37:55 PM
Leer ons, God van liefde, om U te dien soos U verdien:
sodat ons sal gee sonder om die prys te bereken;
sal stry sonder om seerkry te vrees;
sal werk en dien sonder n gedagte aan rus of belonging behalwe die wete dat ons U Wil doen.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 21, 2010, 12:09:17 AM
God van my lewe,
Daar kom dae wanneer die laste wat ek dra my skouers skaaf en  my neerdruk
Wanneer die pad vorentoe droewig lyk en eindeloos, en die lug vaal, troosteloos en dreigend
Dae wanneer die lied in my lewe stil word, wanneer my hart eensaam is en my siel moedeloos word.
Vandag is so n dag, Here, laat skyn tog U Lig op my pad, rig my o op na die hemel van U belofte
Snaar my hart vir die lied; herinner my aan die gemeenskap van die heiliges en geloofshelde van die eeue
En sterk so my gees om ook ander wat die pad saam met my loop
Te onderskraag tot U eer en verheerliking.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 23, 2010, 06:55:34 AM
As ons in gebed in stilte luister totdat ons hart begin reageer op wat God dink en voel oor n sekere saak vind ons dat ons afwaarts, vanaf die troon, begin bid vir die wreld, in plaas van opwaarts vanaf onsself vir onsself Lilias Trotter

U is heilig, Here,
U is die enigste, Here
U is magtig die Almagtige
U is groot die Allerhoogste
U, heilige Vader, regeer oor hemel en aarde
U is liefde.
U is wysheid.
U is nederigheid
U is ons rus
U is ons vrede
U is ons vreugde
U is geregtigheid en sagmoedigheid
U is ons rykdom
U sorg vir ons
U is skoonheid
U is teerheid
U is ons beskermer en ons bewaarder
U is ons veilige hawe en ons enigste hoop
U is ons enigste troos, die Een in wie ons glo
Amen
(Francicus van Assisi 13de eeu])
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 24, 2010, 12:18:08 AM
Here Jesus, U sit aan die regterhand van God.
Dit is die eerste en laaste ding wat regtig saak maak vir my bestaan.
Watter voorspoed ek vandag ook al beleef, of watter teenspoed my ook mag tref,
wat ook al op my lewenstoneel verskyn of uit my lewe mag verdwyn
een ding staan onveranderlik vas;
een saak kan nooit verander nie, en sal my vandag en altyd troos,
en dit is, Here, dat U aan die regterhand van die Vader sit
Wat u gedoen het, is genoeg, vir vandag, vir more, vir altyd.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 25, 2010, 12:28:34 AM
Liewe Vader,
Hier is ek U kind, tog so onbeheers en ongedissiplineerd wat sal U tog met my aanvang.

As ek net kan leer om goed weg te sit en nie neer te sit nie sal dit al beter gaan.   
Dankie dast U my nie langs die pad verloor soos wat ek my goed verloor nie.

 Liefde U
kind mielies 
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 25, 2010, 06:10:32 AM
O Here , my God
In U Seun, ons Here, Jesus Christus het U my U kind gemaak
Dankie dat ek daarom U Stem hoor wat my roep
Ek kom nou om U te loof, om te hoor wat U vir my wil s en om met U te praat
O Here, maak my so duidelik bewus van U stralende teenwoordigheid
Dat vandag vir my n  dag van lig sal word waarin ek die hemel geopen sien
En sal ervaar hoe n bietjie van U glans op ons donker aarde skyn en U vrede laat neerdaal
Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus, ons Here
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 25, 2010, 08:44:03 AM
Dierbare Vader, U wat sou getrou na elkeen van ons omsien, Dankie daarvoor.  U wil dat dit hier op aarde ook met ons goed gaan en wanneer ons in U wil staan weet ons dat U in beheer van ons lewe is.  Ek kyk op na U en vra Here staan my by om in die omstandighede vir U 'n getuie te wees Elke dag is deur U gegee. Leer ons om elke dag van U liefde U te getuig al is die omstandighede nie wat ons wil he dit moet wees nie.  Gebruiik my lewe tot U eer.

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 26, 2010, 12:15:18 AM
Alle lof en eer kom U toe.  Dankie Heer vir die nuwe dag vol nuwe geleenthede om vir U te werk en te leef.  Mag U  naam verheerlik word.  Mag U kinders U naam aan die hele wreld uitdra.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 27, 2010, 06:55:48 AM
O hemelse Vader, ek loof en dank U vir die rus van die nag wat veby is.
Ek loof en dank U vir die nuwe dag wat gebreek het.
Ek loof en dank U vir U eindelose goedheid en trou dwarsdeur my lewe.
U het my so ryklik gesen tot nou toe.
Gee my nou die moed om ook spanning en hartseer te hanteer.
U sal my nie bo my kragte laat ly nie.
U laat alle dinge ten geode saamwerk vir U kinders.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 28, 2010, 12:09:46 AM
GEBED deur Koos Du Plessis

Laat my nooit die grond verlaat nie
Laat my in U skadu bly
Gee dat elke aardse vreugde en vrees
Eindlik nietig word vir my

Elke afdraaipaadjie ken ek
En elke keer het ek verdwaal
Elke keer het U my iewers kom haal
Maak dit Here die laaste maal

Elke dag is n gedagte
Elke kamer net gehuur
Elke aardse droom van rykdom en roem
Bloot net n skadu teen die muur

Want, wat ek is is net genade
Wat ek het - is net geleen
Eintlik smag ek na U waters van rus
Lei my Here vandag daarheen

Want, wat ek is is net genade
Wat ek het - is net geleen
Eintlik smag ek na U waters van rus
Lei my Here vandag daarheen
Lei my Here vandag daarheen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 01, 2010, 09:07:27 PM
O Here, Almagtige God, Heerser oor die wreld
Selfs toe die aarde nog woes en  vormloos was
Was U die Koning van die heelal
En wanneer alles wat bestaan tot n einde kom, sal U steeds regeer
U is die Allerhoogste waartoe ons denke in staat is
Niks kan U wese en U wysheid ewenaar nie
Daar bestaan niks wat met U vergelyk kan word nie
Aan U behoort die koninkryk
En die krag
En die heerlikheid
Daar is geen begin of einde van enigiets sonder U nie.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 02, 2010, 06:20:53 AM
O sen my, Hemelse Vader
Leer my om U te vrees
Rig U my skrede en leer my
Om rigtingvas te wees
Laat my in daad en in denke
In handel en wandel, o Heer
Van vooroordeel en selfsug bevry wees
Om in liefde te doen soos U leer
En gee my steeds meer U gesindheid
Dat in alles wat ek ook mag doen
Ek kan leer om my altyd in ootmoed
Met my Vader se Wil te versoen
En wanneer ek weifel, bewaar my
En hou tog my swakke hand
Lei my en bring my tog veilig
Deur gevaar ba U Beter Land
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 03, 2010, 06:53:31 AM
Hemel Vader,
Maak my gewete wakker; maak oop my geestelike ore,
Sodat ek U Wil, klokhelder sal hoor,
Onbesoedel deur wreldse oorwegings
Onverduister deur aardse passies
Here, wanneer die erns van U Wil donderend na my kom
Soos destyds by Sinai
Laat my ook die sagte fluistering van U Stem verneem wat s;
Ek het jou lief, my kind
Ek antwoord met vreugde; Abba, Vader, Pappie
En ek weet dit is die Naam waarmee U
Die graagste aangespreek wil word
Leer my, Here, om myself nie te martel met eindelose, versmorende refleksie nie
Maar diep en vrylik asem te haal in nederige geloof.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 06, 2010, 01:15:45 AM
Liewe Vader,

 U is Heer van my lewe ek het U vandag aan die werk gesien.  Eintlik sien ons U elke dag aan die werk, ons is dit net so gewoond dat ons dit nie meer agter kom nie.  Vergewe ons vir alles wat so negatief in ons lewe is.  Vergewe ons vir al die tyd wat ons spandeer het om bang te wees vir die toekoms.  Asof U nie in beheer van elkeen van ons se lewens is nie.  Ons bid vir hulle wat siek is tog verwag ons nie dat hulle sal genees nie.  Ons verwag nie meer wonderwerke nie.  Leer my Heer U regte we.  Wys my U wonderwerke aan.

Liefde

U kind
Mielies
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 06, 2010, 07:59:20 AM
Laat my nooit die grond verlaat nie
Laat my in U skadu bly
Gee dat elke aardse vreugde en vrees
Eindlik nietig word vir my

Elke afdraaipaadjie ken ek
En elke keer het ek verdwaal
Elke keer het U my iewers kom haal
Maak dit Here die laaste maal

Elke dag is n gedagte
Elke kamer net gehuur
Elke aardse droom van rykdom en roem
Bloot net n skadu teen die muur

Want, wat ek is is net genade
Wat ek het - is net geleen
Eintlik smag ek na U waters van rus
Lei my Here vandag daarheen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 07, 2010, 07:06:58 AM
Ons mag s bid:
Al sou dit vir ons voel of ons in 'n vakuum praat, dan praat ons nog met U;
al ervaar ons U as ver, dan roep ons nogtans na U;
al beleef ons U as ons vyand, dan glo ons U is ons vriend;
al kom U tans aan ons onbekend voor, bly U nogtans aan ons bekend.
Ja, Here:
Al sou die vyeboom nie bot nie
en daar geen druiwe
aan die wingerde wees nie,
al sou die olyfoes misluk
en die lande geen oes lewer nie,
al sou daar geen kleinvee
in die kampe meer wees nie
en die beeskrale sonder beeste wees,
nogtans sal ek in die Here jubel,
sal ek juig in God,
my Redder (Hab. 3:17, 18).
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 08, 2010, 07:12:32 AM
Here,
Help my om vandag nie van U af weg te dwaal nie
U wat die Weg is
Help my om vandag nie 'n leuen voor U aangesig te leef nie
U wat die Waarheid is
Help my om vandag nrens anders rus en vrede en lewensgenot te soek nie, behalwe in U
U wat die Lewe is
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 09, 2010, 07:59:36 AM
Diervare Vader, Dankie vir die dag.  Laat ons na elke probleem kyk en vra: Hoe kan ek, my Vader hierdeur dien.  Maak ons o oop om te sien sodat ons bruikbaar kan wees.  Dat ons sal vra Vader Sal U my stuur.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 09, 2010, 01:52:53 PM
O Here, onse God
Help ons om vandag en more
En elke dag te onthou
Dat ons sonder U werklik niks kan doen.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 10, 2010, 01:19:42 AM
Wat 'n voorreg, wat 'n genade. om met U te kan praat en te weet dat U hoor. Sien ons gebedslys skepper Heer en laat U wil geskied en moenie dat ons ongelowig wees oor U almag nie.  Mag U naam elke dag verheerlik word deur U kinders waarvoor U so lief is.  U naam geeer.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 10, 2010, 06:35:43 AM
Herinner my, o groot Geneesheer, dat pyn en siekte, mislukking en teleurstelling en stres, nie U straf op ons foute is nie.
Plaas my voete in sulke tye op die stewige rots van U belofte dat U altyd by my sal wees, selfs al gaan ek deur donker dieptes
En, Here, leer my die moeilike les dat elke donker uur n besondere geleentheid kan wees om U liefde en genade nog nader te leer ken.
(Rene O Bideaux)
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 11, 2010, 07:12:41 PM
Here, U ken elke behoefte van my hart daarom vra ek dat U behoefte aan my teenwoordigheid voor U aangesig bekend maak. Dankie dat U ʼn Vader is wat luister. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 12, 2010, 06:55:55 AM
Here, ek het min woorde wanneer dit by gebed kom maar ek weet dat U deel is van my gedagtegang, my opstaan en my gaan slaap. Dankie vir u teenwoordigheid in my lewe.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 13, 2010, 10:41:28 AM
Vader, vol van verwagting
Hier by U met n gewillige hart
Buig ek nou voor U troon van liefde neer
In verootmoediging by U
Wees vir my meer as woorde
Wees vir my meer as sing
Wees vir my meer as kennis
Here wees U meer vir my
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 14, 2010, 09:26:44 AM
Ek dank U, o grote God, vir die ongelooflike dag
Die dansende groen geeste van bome en die blou droom van die lug
Vir alles in die natuur wat oneindig is en wat JA! S vir U
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 15, 2010, 06:55:09 AM
Here Jesus,
Skenk my die kalmte van gees om te aanvaar wat ek nie kan verander nie
Die moed om dit te verander wat ek kan en die wysheid om die verskil te weet
Leer my om een dag op n slag te lewe
Oortuig my dat swaarkry dikwels tot diepe vrede lei en dat U genade n geskenk is en nie n loon nie
Help my om die wreld te aanvaar soos dit is, nie soos ek ditb graag sou wou h nie
Versterk my met die hoop dat U eendag alles sal regmaak
Maak my redelik teverede met hierdie lewe en verskriklik opgewonde oor die een wat kom!
Aan U al die lof en eer en aanbidding
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 15, 2010, 07:30:35 AM
Liewe Heer leer ons hoe om U naam in ons lewens te verheerlik.  Om elke oomblik van die dag tot U eer te leef.  Leer ons hoe om ons stiltetyd met U te waardeer en as die beste tyd van die dag te ervaar.  Want om saam met U te wees is nie altyd maklik nie maar altyd vol van U genade.  Dankie Heer!. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 16, 2010, 06:12:23 AM
O Heilige God, onbeskryflik in U majesteit
Die engele buig voor U
Die son kom op enkel om U te verheerlik
Die sterre skitter alleenlik omdat hulle U Lig weerkaats
En tog het U nie vreugde aan die magsvertoon nie
Maar aan vrede in U skepping, en in en tussen U skepsels
O Manjifieke, o Ewige, dankie dat ek U mag liefh
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 17, 2010, 02:38:17 PM
(lied 284 Liedboek vd kerk)

Laat, Heer, U vrede deur my vloei
Waar haat is, laat ek deur U liefde bring
Laat ek in pyn en en smart vertroostend wees
En krag gee deur geloof in U, o Heer
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 18, 2010, 07:39:53 AM
Heer, ek sit, soos soveel ander, vanoggend by U voete.  Ek hou daaraan vas - net so stil.  Niks om te s nie die vashou is vir my genoeg.  Dankie Heer dankie. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 18, 2010, 04:06:05 PM
O Heer, help my om altyd so te leef
Om ander hor as myself te ag
Ja, om lief te h ander bo my self
En ook eerder te gee as te verwag
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 19, 2010, 12:05:10 AM
Laat, Heer, U vrede deur my vloei
En laat ek hoop gee waar daar twyfel is
Ek wil U lig in duisternis laat skyn
Laat ware vreugde altyd uit my straal
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 19, 2010, 01:20:34 AM
Dierbare Heer u het my vandag met soveel gesen.  Voorsien dat ek ook U sen kan aangee en 'n waarmaker van U liefde in ander se lewens sal wees.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 20, 2010, 12:02:45 AM
O, my God, leer my om lief te h
Help my om nie my liefde op myself te vermors nie
Help my om myself algaande minder te bemin
Sodat ek meer liefde oorhet vir ander
En sodat niemand sal ly of sterf
Omdat ek die liefde gesteel het
Wat hulle nodig gehad het om te lewe nie Michel Quoist
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 20, 2010, 12:15:13 AM
Heer hier is ek u waarmaker kind.  Stuur my.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 21, 2010, 09:13:07 AM
Here, wat is die mens dat U ons as U beeld gemaak het?
En hoe het sonde die beeld nie in ons verdof en verwring nie!
Goddank! In Chrsitus is U stempel weer op ons af gedruk
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 22, 2010, 12:04:48 AM
Here, help my om geen ander vorm van vrede te soek as die wat net U kan geen nie. Maak my n instrument van daardie vrede, Here, deurdat U my o en my ore en my hart oopmaak sodat ek duidelik sal weet hoe U my wil gebruik om te werk vir U vrede op aarde.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 22, 2010, 12:49:35 AM
Vandag is dit die dag waarop ons as 'n volk veronderstel isom ons vryheid te vier.  Ons weet egter Heer dat daar nie werklik sprake van vryheid is nie.  Al meer en meer word ons mense  elke dag vermoor. Ongekende haat word gestook.  Heer leer ons hoeom ons in die tyd te bevbeilig.  Dankie vir U sorg en trou.  Dankie vir U liefde.  Gee dat ons, ongeag die omstandighde, nog steeds U liefde sal uitleef sodat die wreld sal sien en kennis neem dat U groot , almalgtig en in beheer is..  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 23, 2010, 12:06:22 AM
Vandag, Here, breek daar voor U o en myne n splinternuwe dag.
Dit l oop voor U en my en hier is ek op die punt om die dag in te gaan
Maar ek voel onseker, Here, selfs bang vir wat die dag mag inhou vir wat dit alles van my sal eis.
Het ek die krag en die integriteit, Here, om te lewe soos iemand in wie U lewe?
Kan ek die dag ingaan met vreugde en kalmte en die vertroue dat U by my is?
My kind, dis die dag waarin Ek soos altyd by jou sal wees.
Here, ek dink ek het U hoor praat met my, U is by my, u Gees in my, ek vrees nie meer die dag nie
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 23, 2010, 12:55:22 AM
Liewe vader dankie vir U troue sorg.  Dankie dat U metons bemoeienis aak al verdien ons ditnie.  Dat U ten spyte van ons, nog steeds aanhou om ons tot verantwoording te roep.  Vul ons daagliks met U Gees sodat ons lewens U kan verheerlik Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 24, 2010, 04:50:39 AM
Dierbare Vader, ons bring elke naam op ons gebedslys voor U ons weet by U is ons nie net nommers nie en U ken ons, al van voor die skepping van die heelal af, by die naam.  Ons bring veral die Karien en Pieter asook Johan to by U Here U ken die omstandighede U sien die mense om hulle wat bekommerd is en vir hulle intree.  Sal U in u groot genade nie asb gee dat HUlle 'n tweede kansontvang nie.  By U is niksonmoontlik nie. Ons bid in angs en bewing by die gedagte dat die dood dalk kan intree.  Vir ons wat agterbly Heer is dit altyd baie sleg.  VIr hulle wat siek is Here kan 'n lewe nog voorl.  Asb Vader stel U krag tot hulle genesing vry.  Ons bid dit nie omdat ons dink dat ons iets verdien nie maar omdat U s dat ons tot U troon kan nader en kan vra.  Heer al die heerskappy op die aarde behoort aan U en U  kan voorsien Ons Prys U naam vir die voorsiening volgens U wil amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: marion on March 24, 2010, 11:16:43 AM
O Here U is so getrou..Van die dag van geboorte kyk U na my.
Alles wat ek het, het ek van U ontvang, en dit is ontelbaar!!!!!!!Ek sien,hoor, kan dink en redeneer, gesels en lag. En as daar n traan is, is U daar om te troos. U is Groot en Magtig. Here, U is my lewe, U sorg vir my. U het die aarde gemaak en alles daarop en n Pragtige deel is vir my afgemeet. Dankie Vader. Elke dag is vol van U Genade, en dit is alles onverdiend. Bly by my o Heer- nou en altyd.

Amen en AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 24, 2010, 04:38:58 PM
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 25, 2010, 12:04:41 AM
Gee my vandag die moed, Here, om te wys waarvoor ek staan
Om op te staan vir die reg van hulle wat hulself nie kan verdedig nie
Selfs al sou dit onreg teenoor myself ontlok
Help my om aan niks hor prioriteit te gee as aan U nie
Om niks liewer te h as vir U nie
Want dan sal ek niks hoef te vrees nie behalwe om U te verlon
Help my om van niks n afgod te maak wat U plek kan inneem nie
Nie van die staat of my kerk of my poletieke party nie
Nie van geld of staus of eiebelang nie
Here, help my om geen ander vorm van vrede te soek as die wat net U kan geen nie
Maak my n instrument van daardie vrede, Here
Deurdat U my o en my ore en my hart oopmaak
Sodat ek duidelik sal weet hoe U my wil gebruik om te werk
Vir U vrede op aarde.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 26, 2010, 12:31:14 AM
Dierbare Versosrger Vader,  U wat groter as almal en alles is.  U wat die waarheid vir ons ontsluit.  U wat vooruit weet wat vir ons die beste is.  Sien asb ons gebedslys aan.  Sien asb. hulle wat vir hulle lewens veg aan en dra hulle deur die dal van donker dieptes wat hulle omvou.   U weet alles Heer U weet wat die beste en regte pad is.  Daar is hulle wat veg om oorlewing nadat huwelike verbrokkel het. U ken hulle Heer onderneem asb.  Daar is hulle wat U kidners skade wil berokken.  Heer dankie dat ons veilig in U is en dat ons soos Dawid ons vyande by U voete kan neerle.  Beskerm en bewaar U kinders en hou hullenaby aan U

Mag U naam in ons lewens verheerlik word Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 26, 2010, 09:54:49 AM
Genadige God,
Ek soek U teenwoordigheid hier aan die einde van nog n dag
Laat n stukkie van U hemelse vrede my ontstuimige hart tot bedaring bring
Voordat ek my neerl om te slaap, sodat die gedagte aan mre
Met sy spanning en onsekerhede my nie vannag wakker hou nie
Laat al vandag se opwinding en stress nou wegvloei
En plek maak vir rustige gedagtes oor U grootheid en liefde
Gee my weer die vaste oortuiging dat U more voor my sal uitgaan
Soos U dit vandag gedoen het
Gee my vanaand, o my Vader, n diepe gevoel van dankbaarheid
Vir U eindelose genade wat my vandag oral gevolg het
U goedheid oor my was so groot, daar was nooit een oomblik
Waarin U U sorg aan my onttrek het nie
Nooit was dit vir my nodig om uit eie krag enigiets te doen nie
Dankie, Here, dat toe ek te besig was met my eie klein belange om U te onthou
U wat n heelal het om te bestuur my nie vergeet het nie
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 27, 2010, 07:54:26 AM
Dankie Heer, vir die voorreg om iets van my lewe te kon gee sodat ander daaruit kan baat.  U het soveel vir ons gegee.  U lewe.  Daarvoor dank ons U, leer ons om altyd te vra: Wat kan ek vir U doen.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 27, 2010, 09:13:20 PM
Ek is net 'n vonkie lig, maak my 'n vuur, Here
Ek is net 'n snaar, maak my 'n ramkie
Ek is net 'n druppel, Here, maak my 'n fontein
Ek is net 'n molshoop, maak my 'n berg
Ek is net 'n veertjie, maak my 'n vlerk
Ek is net 'n bedelaar, Here
U maak my 'n Koning se kind!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 28, 2010, 02:30:33 AM

Grote God U het die son en die maan gemaak om dag en nag en seisoene van mekaar te onderskei.  Ons kan nie vrugte en blomme pluk buite die seisoen waarvoor U hulle bestem het nie. Maar in U goedheid Here het U U liefde en genade nie k aan seisoene verbind nie!  U genade is altyd in hoogbloei.  U s nooit ons moes gister gekom het nie.  Ons hoef nooit om te draai en mre of volgende seisoen weer terug te kom vir U liefde nie. Vanaand as ons U aanroep hoor U.  U het lig uit donker gemaak nie uit mindere lig nie; en U kan somer maak uit n winter al was daar geen lente nie.  Enige tyd is die regte seisoen vir U liefde
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 28, 2010, 05:42:37 AM
Liewe Vader,

Ek sit vanoggend met groot verwagting voor U .  U het ges dat U wil is dt ons gelukkig moet wees.  Help ons om geen besluite hier op aarde te neem wat U nie eer sal bring nie.  Ons is so geneig om net op die aardse te fokus dat ons die hemelse uit die oog verloor. Ons bid later net vir ons omstandighede en vergeet dat ons omstandighede juis deur U toegelaat word dat ons U daarin kan dien.  Soms vra dit baie Heer en kry ons seer in die gee.  Help ons opm te verstaan dat U veel meer as dit gegee het en dat U ten spyte daarvan nog steeds gee asof ons U nooit seergemaak het nie.Mag  U naam verheerlik word

Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 29, 2010, 12:09:03 AM
Goeie Vader,
Help my om vandag die take wat vir my wag met n ligte hart en gewillige hande te doen
Help my om in alle omstandighede vreesloos dit te doen wat ek weet reg is
Bewaar my van skynheiligheid en pretensie
Maak my onselfsugtig, eerlik en sterk sodat ek aan die einde van die dag nie skaam of skuldig hoef te voel nie
Ek vra dit in Jesus se Naam
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 29, 2010, 12:30:40 AM
Hier is ons weer Vader.  Dankie vir U liefde en U genade en U vooriening.  En dankie vir JESUS.  Ons stap die wek dielydenspad.  Ons gaan deur Getsemane se angs, Golgota se hartseer en vertwyfeling en tot by die  graf se oorwinning dankie, dankie, dankie!   Laat ons werklik feesvier in die Naam van die Oorwinning en die Verlossing wat daarmee saam ons deel is. Leer ons om die verantwoordelikheid daaarvan te aanvaar sodat ander ook deel van U liefde mag word  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 30, 2010, 12:05:21 AM
7.  Doel

Gebed

Here, ek bid dat ek U roeping op my lewe duidelik sal hoor. Help my om te besef wie ek in Christus is en gee my die oortuiging dat ek vir n hor doel geskep is. Mag my geesteso verhelder dat ek sal weet watter hoop U roeping inhou (Efesirs 1:18).
Here, wanneer U ons roep, stel U ons ook in staat om te luister. Stel my in staat om die lewe waartoe U my geroep het waardig sal wees, sodat ek die vrou van God kan word wat U my geskep het om te wees. Herinner my voortdurend waarvoor U my geroep het en gee dat ek nie op n syspoor geneem word deur dinge wat nie vir U doel met my noodsaaklik is nie. Vernietig moedeloosheid sodat dit my nie sal oorweldig nie. Laat my by die omstandighede van die oomblik verbykyk sodat ek die doel waarvoor U my geskep het, kan sien. Gee my geduld om op U volmaakte tydsberekening te wag. Ek bid dat die begeertes van my hart nie in stryd met U gebeertes sal wees nie. Gee dat ek U aangesig sal soek vir leiding, en sal hoor wanneer U tot my gemoed spreek.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 30, 2010, 12:06:13 AM
By U troon kniel ek, o Heer
In stil aanbidding voor U neer
Ek loof en prys U grote Naam
En vou my hande in eerbied saam

Swak is ek en hulpeloos
Wil U in liefde my vertroos
Sterk my in U Godlik krag
Vat my hand en hou dit vas

Voor U troon kniel ek, o Heer
Om U te bring die lof en eer
En al my liefde aan U te wy
Heiland wees my tog naby

Dankie Heer vir kinders teer
Aan my in liefde toevertrou
Dankie dat ek hul kon leer
Om nie hul huis op sand te bou

Saam kniel ons voor U troon Heer
Om U te dank, te loof, te eer
Om ons lewens aan U te wy
Heiland wil U ons veilig lei

Swak is ek en hulpeloos
Wil U in liefde my vertroos
Sterk my in U Godlik krag
Vat my hand en hou dit vas.

(Gekryf deur my moeder)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 30, 2010, 12:49:32 AM
Ons Bring elkeen wat siek is voor U heer en ons glo dat U elkeen van ons se lewe in U hande hou.  U wat die waarmaker van wonderwerke is.  Wys ons wat elkeen se verhouding met U is en waarom U toelaat dat ons siek is.  Wys ons waarom U die pad met ons stap en wat U ons daardeur wil leer sodat U naam in alle omstandighede deur ons lewens siek of gesond verheerlik mag word.  U wil nie h dat ons siek moet wees nie.  Wys ons of dit is omdat ons vergifnis aan iemand moet skenk wys ons of dit is omdat ons teen U gesondig het sodat ons soos Dawid om vergifnis kan smeek Psa 16:7  Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my. Wys ons of dit is om U te verheerlik
Joh 9:2  En sy dissipels vra Hom en s: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?
Joh 9:3  Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word.
Maar U het gese dat as ons tot U nader U sal luister en  hoor wat ons vra. U wat die Skepper in Vesorger van alles en almal is U wat tot alles in staat is kan genees.  Ons loof U naam terwyl ons in die geloof tot U nader in afwagting van dit waarvoor Uons fgeskep het sodat Unaam verheerlik kan word Amen

Mat 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en ges: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 31, 2010, 12:10:30 AM
GEBED VIR LOUWNA

Here,
Maak stil my klagtes, kalmeer my angs, verban my twyfel, sodat ek in U tot volkome rus kan kom.
Plaas my voete op die vaste Rots wat U self is Ewige en Sterke.
Ek berus by U wil laat dit so wees
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 31, 2010, 01:37:24 AM
Liewe Heer ek wil ook vir Louwna bid U is haar Skepper en Versorger.  Troos haar en hou  haar naby aan u vas amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 01, 2010, 12:08:50 AM
Liewe Heer, U het gister soveel genade oor my  uitgegiet.  Dankie daarvoor.  Vandag moet ek belangrike besluite neem.  Sonder U doen ek egter niks.  Ek weet dat U Gees wat in my woon my sal lei.  Dankie dat ek niks alleen hoef te doen nie.  Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 02, 2010, 01:59:38 AM
Skepper God, dierbare Verlosser. Hierdie dag verteenwoordig pyn en smart.  Tog vul u daarmee die genade van U hart sodat ons kan leef.  U naams y geeer.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 02, 2010, 08:16:15 AM
Here Jesus,
U graf en U kruis was nie die laste woord oor U nie
Dankie dat die donkerte van ons ellende ook nooit die laaste woord oor ons is nie omdat U uit liefde vir ons gesterf, en opgestaan het!
U weet dat die lewe 'n manier het om ons te breek sodat ons nooit weer dieselfde kan wees nie
Maar dankie, Here Jesus, dat U in staat en gewillig is om of ons situasie of onsself so te verander dat ons bokant die donkerte en verdriet kan uitkom, wel met die merktekens van die kruis aan ons, maar tog ook met iets van die heerlikheid van U opstandingslewe in ons.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 03, 2010, 12:22:22 AM
Neem my hand, Here, lei my tree vir tree deur hierdie dag
Herinner my dat ek nie alles wat ek wil, kan doen nie, en dit nog minder perfek kan doen
Net U is volmaak, en net met U hulp kan ek my bes doen
Herinner my daarom om al my hulp by U te soek
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 03, 2010, 03:13:41 PM
Diebare Skepper, U wat altyd daar is.  U isn ooit weg wanneerons U nodighetnie.  U ios lojaalen betroubaar.  leermy Om U te dien en net op U te vertrou.  Sien ons aan en help ons om meer tyd saam met U deur te bring.  Leer ons wat die waarheid is en hoe om U voluit te dien. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 04, 2010, 12:08:18 AM
Here Jesus, bemagtig my met U liefde, sodat elkeen wat vandag met my te doen kry, daarna sal gelukkiger sal wees as voorheen
Gee my elke  uur van hierdie dag die wysheid van n liefdevolle hart sodat ek in elke situasie sal weet wat om te s en hoe om dit te s
Maak my sensitief vir ander se gevoelens en begeertes en gretig om daarop te reageer
Open my o vir mense se klein dade van barmhartigheid, sodat ek daarvoor kan dankie s en self daaruit kan leer
Wat ek eintlik vra, Here, is lesse in praktiese Christusliefde!
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 04, 2010, 12:19:04 AM
Dierbare Vader, Vanaand is ek kwaad en magteloos en wat nie nog alles nie.  Alles sommer tegelyk.  Maar meestal is ek hartseer Heer  en as ek so voel hoe moet U nie voel nie.  Wanneer gaan ons volk na die Here terugkeer?  Wanneer gaan ons tot bekering kom.  Wanneer gaan ons wwer vir U respek h.  Wanneer salons weer na U an kom as 'n volk wat U dien.  Heer leer ons om in U naam te leef en die dien. Moenie dat ons ooit stil bly as U ons wil stuur nie.   U  naam sy geeer.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 05, 2010, 12:12:17 AM
Here, U wat hierdie mense liefhet wat ek nie kan verdra nie
U wat die harte verstaan van hulle wat ek nie kan begryp nie
U wat die innerlike worsteling ken van hulle wat ek ignoreer
U wat die goeie motief sien in mense se optrede wat ek as skynheilig beskou
Open tog my o en my hart Here
U ken my beter as wat ek myself ken
U het my liewer as wat ek myself het
Here!, Leer my liefh met U liefde
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 05, 2010, 12:32:43 AM
Verlosser, U wat ons losser is. Dankie vir U genade.  Ons was die naweek so kwaad.  Dankie dat U nie straf sooos wat ons graag doen nie en dankie dat U ten volle vergewe.  Vergewe ons omdat ons redeloos kwaad was en vul ons die week met U liefde en U vergifnis.  ons weet dit l nie inonsself nie.  Dit l egter in U en U sal deur ons vergewe.  U naam tot eer alleen. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 06, 2010, 12:52:21 AM
U het 'n plan met ons lewens net soos wat u 'n plan gehad het met die lewens van hulle wat in 1652 hier voet aan wal gesit het om 'n nuwe vaderland te soek.  U het ons volk deur soveel donker tye gelei en bewaar.  U het ons nooit begewe en nooit verlaat nie. U was altyd daar.  Vandag Heer is daar nog 'n oorblyfsel wat nee s vir die verleiding van die wreld - bewaar ons sodat ons U woord aan almal kan uitdra sodat nie een van die wat aan U gegee is verlore sal gaan nie.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 06, 2010, 06:16:12 AM
In gebed hoef ons nooit vir U, o God, te probeer beindruk nie, want U werk met genade, nie met verdienste nie
Jesus, U het goed geweet die moordenaar langs U aan die kruis, het uit blote vrees, sy bekeringswoorde uitgestotter
U het geweet die man sou nooit n indrukwekende gebed kon ops, ywerig Bybelstudie kon doen, kerk toe kon gaan nie, en nooit kon goeddoen aan die wat hy vermoor of veronreg het nie
Maar toe die man die eenvoudige woorde s; Jesus, dink aan my wanneer U in U koninkryk kom het U sonder n oogknip belowe: vandag sal jy saam met My in die paradys wees
Laat ons dan met vrymoedigheid bid, wetende dat God se genade in Christus nie afhang van wat ons vir God doen nie nie, maar van wat U reeds vir ons gedoen het.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 07, 2010, 12:13:12 AM
U raak die pen aan en die woorde begin dans
U raak aan die fluit en die note skitter
U raak aan die verfkwas en die kleure sing
So kom daar sin en skoonheid in alles wat bestaan omdat U daar is
Hoe sou ek dan enigiets van U kon terughou?
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 07, 2010, 08:50:54 AM
Geliefdes in Christus, daar is tans geweldige kragte van duisternis aan't werk om die land te wil vernetig.  Bid asb
1.dat die Bruid sal opstaanin outoriteit en elkeen aan Christus gestalte gee en so IN HOM beheer neem oor die situasie.
2.dat daar Godgegewe politieke leierskap sal opstaan.
3. dat die agenda van God vir Suid afrika volvoer sal word.
4.vir geloof om die gees van vrees onder blankes tee te staan.
5.spreek asb lewe, hoop, genade en waarheid.

Tom Gouws ElijahAfrica

Dierbare Vader, In volle erkenning van die sonde wat Ons volk bind dat U beheer oor ons land, sy leiers en sy volk sal neem, Dat U wil sal geskied en dat Heilige Gees  U kinders sal vul om U in die tyd aan ander te toon as 'n liefdevolle en getroue  God.  U het reeds die duisternis oorwin.  U is in beheer en ons weet uit die geskiedenis van Israel dat U, U kinders nooit in die steek laat nie.  Al verstaan ons nie alles nie en ek glo  hulle het destyds nie die steniging van Stefanus verstaan nie maar U het altyd 'n plan en daarin berus ons.  Ons spreek in U naam hoop, genade, lewe en die waarheid oor ons land uit.  
U die oorwinnaar.
Aan U die eer.  
Amen.
 
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 08, 2010, 12:05:22 AM
Wees van vanmre tot vanaand, o Jesus Christus, met my en in my
Jesus Christus wees agter my en voor my
Jesus Christus wees langs my en rondom my
Jesus Christus troos en versterk my
Jesus Christus wes bo my en onder my
Jesus Christus wees met my in die uur van stilte en storm
Jesus Christus praat met my deur die mond van n vriend en in die o van n vreemdeling
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 09, 2010, 12:08:24 AM
O God, in U is die enigste ware Lewe!
Om U te ken, is die lewe
Om U te dien, is ware vryheid
Om U te geniet, maak my n koning
Om U te loof is die diepste vreugde van my hart
Ek roem en loof en aanbid en vereer U!
Ek vra U in alle nederigheid om in my te regeer
Maak van my hart n waardige temple
Waarin U heerlikheid, U majesteit kan woon
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 09, 2010, 12:19:46 AM
U, o God,
wat hemel, aarde
en mense skep
ons kom by U staan
by U wag
vir die groot en heilige dag
wanneer U, U  kinders kom haal

Tot eer van u naam.

Spaar die wat U ken
red die wat nog ver is
alles Heer
tot U eer
amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 10, 2010, 06:58:22 AM
Dit is met U voete wat ek loop, o God van my lewe
My liggaam wat hier beweeg is U werktuig, tot U eer
U dink in my gedagtes, dit is U stem wat oor my lippe sing
U skoonheid is voor my en U skoonheid volg my
Bo my en langs my fladder die vlinder van U nabyheid
Op my pad is U om my en in my, in my jeug ontdek ek dit
In my ouderdom vergeet ek dit nie, daarom stap ek die voetpad van my lewe met vreugde
Want U het dit reeds vir my uitgetrap
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 11, 2010, 12:06:12 AM
Ek dank U, grote God vir die ongelooflike dag
Die dansende groen blare van die bome
En die blou droom van die lug
Vir alles in die natuur wat oneindig is
En wat JA!! S vir U
In die Naam van Koning Jesus
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 11, 2010, 11:59:06 AM
Dierbare Vader, Soms word ek moeg en dan kry ek so skaam.  Skaam omdat ek nie vreugde in U kan beleef ongeag die omstandighede nie.  Leer ons om altyd in U bly te wees.  Leer ons om nie in die donker duister te gaan le en huil nie.  Leer ons om aan U hand vas te hou en te glo dat U die Verlosser en Voorsiener is.   Danie Heer dat U my vandag weer opgetel het en aan my nuwe lewe gee. U ken my hart en weet dat ek U lief het. amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: carol on April 11, 2010, 06:49:09 PM
Bid asb weer vir Karien... sy het hierdie hele week elke dag vir 2 ure bestraling gehad en dit laat haar ontsettend sleg voel. Bid asb vir beterskap en genesing en vir haar man, haar dogtertjie en familie.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 12, 2010, 12:03:44 AM
Jesus, ons Here, ons loof U, die Een vir wie die graf nie kon gevange hou nie
Ons loof U en aanbid U omdat U sterker is as die duiwel en die dood
Dankie, dankie, dankie, dat ons daarom kan weet dat ons werklik vir niks hoef bang te wees nie
Want U lewe en U is met ons al die dae tot wanneer U ons opwek.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 12, 2010, 01:08:13 AM
Bid asb weer vir Karien... sy het hierdie hele week elke dag vir 2 ure bestraling gehad en dit laat haar ontsettend sleg voel. Bid asb vir beterskap en genesing en vir haar man, haar dogtertjie en familie.

Dierbare Heer U was die groot geneesheer is dankie dat ons vir Karien aan U kan opdra.  U het nie verniet aan haar 'n dogtertjie gegee nie.  u weet dogtertjies het mammas nodig! asb Heer U genade asb.  Vergewe enige sonde wat skeiding tussen U en haar kanmaak en genees haar soos wat ons weet U kan. Dankie Heer.  Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 13, 2010, 12:48:40 AM
Dankie Heer vir U liefde en genade.  Dankie vir U versorging, dankie vir elke geleentheid.  Gee dat ons lewens vandag net deur U Gees gelei word tot eer van U naam Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 13, 2010, 06:12:35 AM
Liefdevolle Vader,
Ek bid vir almal wat slagoffers van vrees geword het
Help hulle om U te vertrou
Maak hulle bewus van U Vaderlike sorg
En help hulle om hul angs en kommer aan U oor te gee
En rustiger te word in U liefde wat alle vrees uitdryf
Ek bid dit in die Naam van Jesus Christus
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 14, 2010, 01:54:58 AM
Vader in die hemel,
Vroeg in die mre roep ek tot U
Gee my woorde om met U te praat
Help my om my verwarde gedagtes by U te bepaal
Ek kan nie op my eie bid nie, Here
In my is daar donkerte; by U is daar lig
Ek is eensaam; U verlaat my nie
Ek voel nietig en bang; U laat my nie alleen nie
Ek is rusteloos; by U is daar vrede
Ek vind bitterheid in my hart; U leer my geduld
U we is vir my onbegryplik; U ken die pad waarop ek gaan.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 15, 2010, 08:19:47 AM
Here,
Bring tog my dwarrelende gedagtes tot rus
Help my om na U te kom sonder om met U te redeneer, sonder om te pleit
Sonder om enigiets te vra, behalwe om te mag bewus wees van U stille teenwoordigheid
Gee my die geloof wat nodig is om my laste by U te kom l
En dit dan daar te laat in ruil vir U vrede, wat alle verstand te bowe gaan.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 16, 2010, 06:25:25 PM
Here,
Steek n kers aan in my hart
Sodat ek in die lig daarvan kan sien
Om die vuil in my skoon te maak
Sodat U hier kan woon
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 17, 2010, 12:08:42 AM
Gebed vir ons land

Here God
Niemand kan weer aanmekaarsit wat tot stof verbrokkel het nie
Maar U kan in n gewete so koud soos as
Weer n vlammetjie van meegevoel en berou aanblaas
U kan n hooploos verlore siel red en genees tot nuwe lewe
U kan in die geweld en haat in ons land
In die koue berekende harte van geweldenaars
Verlossing en vernuwing bring
Want U is die Skepper en U Gees die Herskepper
Deur U Seun se onselfsugtige lewe en sterwe
Doen dit asb vir ons land, o Here!
Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus
Ons Verlosser en ons Here
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 18, 2010, 12:07:33 AM
Wie kan s wat hierdie dag sal bring?
Laat my daarom vandag soos elke ander dag leef asof dit my laaste is
Want hoe weet ek of dit nie so sal wees nie?
Help my, Here, om vandag te lewe soos ek op die dag van my dood sal wens date k het.
O, Here, gee tog dat ek nie sal sterf met n skuldige gewete of met n hart vol sonde
Waarin ek koppig volhard het nie
Laat my, wanneer dit U behaag, my hoof rustig neerl teen U bors
My enigste Verlosser en Vriend.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 19, 2010, 12:07:54 AM
O Here, ons God
Hoor my as ek tot U roep
Terwyl ek hier probeer stil word in U teenwoordigheid
Word my aandag steeds vasgevang
Deur bekommernis oor take wat nog nie afgehandel is nie
Versoeke waaraan ek nog nie aandag gegee het nie
Mense in nood aan wie se situasie ek nog niks gedoen het nie
En eintlik ook nie wee twat om te doen nie
O Here, geleenthede om doodgewoon vriendelik en geduldig
Met mense te wees, het aan my deur kom klop
Maar moes onbenut weer omdraai
Ek is skaam, Here en moeg van oor en oor misluk
Mag die gloed van U liefde die selfsug in my suiwer
Sodat ek die gesindheid van Jesus in my sal h
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 20, 2010, 01:06:31 AM
Liewe Vader, dankie vir U liefde, dankie vir U versorging, dankie dat ons U kan dien en kan eer.  Bring hulle wat U nie ken nie en dink dat hulle U kan oordeel tot inkeer sodt hulle ook U vryhed kan beleef.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 20, 2010, 11:33:16 AM
Here,
Skryf asb U Heilige Naam op my hart
Graveer dit so diep daarin dat geen welvaart my kan weglok van
Of teenspoed my kan laat twyfel aan U liefde nie
Wees vandag vir my n vesting by wie ek kan skuil
Wees my Trooster wanneer my hart breek
Wees my helper wanneer gevaar dreig
U was nog altyd bereid om te help in nood
Wees boweal my Gids wat my langs al die versoekings en gevare van die lewe
Veilig lei na my ewige bestemming by U.
Ek bid dit in die Naam van Jesus Christus
My Koning en Verlosser
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 21, 2010, 12:10:44 AM
Genadige God, hoor asseblief my gebed
Laat U genade my genadiger maak teenoor ander
U liefde my meer liefdevol laat optree
Mag U vrede my inspireer om n vredemaker te wees
U krag my bemagtig om die magteloses te help
U oorvloed my inspirer om die armes en die lydendes te versorg
En U liefdevolle teenwoordigheid my dring om hulle wat eensaam is, te besoek
Dit vra ek in die Naam van Jesus Christus wat al hierdie seninge oor my uitstort
Amen

Openbaring 21:1,2,6 En ek het n nuwe hemel en n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos n bruid wat vir haar man versier is. En Hy het vir my ges: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Omga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 21, 2010, 12:38:12 AM
Heer ons pleit vir die vergifnis van ons sonde en ons se dankie dat ons inU vryheid mag leef.  Dankie dat U elke band wat ons ooit kon bind breek en ons vry laat leef.  U naam tot eer amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 22, 2010, 12:15:19 AM
Liewe Vader wat gaan aan.  Daar is soveel hartseer en mense wat moed verloor.  Help asb. Asb Here laat ons daar wees vir mekar en laat ons oiphou em mekaar so seer te maak.  Tel die stukkendes op en verbind hulle wonde asb. dierbare Vader.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 22, 2010, 08:51:08 AM
Dankie Heer vir U genade en U versorging. dankie vir die offer wat U reeds vir ons gebring het.  Help ons om U te dien en om raak te sien dat die Satan vuriglik begeer om ons siele te steel.  En steel is dit, want dit is Jesus se eiendom.  Ons verstaan nie altyd mooi dat die heerskappy ons s'n is nie. Ons dink ons het geen krag nie ons vergeet van die prys wat U vir ons betaal het wanneer die wereld en sy probleme vir ons te veel word.  Dankie dat U ons eerste Liefde is.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 22, 2010, 08:18:20 PM
Here, my God,
U het my n deel van U kerk op aarde gemaak
U weet dat ek regtig nie geskik is vir die doel nie
As dit nie vir U leiding was nie
sou ek lankal n groot gemors gemaak het
van alles wat ek aanpak
Here, ek gee nou weer my hart en my mond, alles wat ek s, vir U om te gebruik
Ek wil graag U mense van U leer
Gebruik my as U werksman, Here
Moet my nooit verlaat nie
Want sonder U is ek niks en kan ek niks doen nie
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 23, 2010, 12:02:27 AM
Here,
Die Prediker leer ons daar n tyd is om stil te bly en n tyd om te praat
Terwyl ek U nou dank vir die gawe van woorde
Vra ek U ook vir wysheid om te weet wanneer om stil te bly
Maak my ore oop om U stem te hoor in die stilte van my hart
En te luister na mense wat so n behoefte het aan n simpatieke oor
Here, wys my duidelik wanneer ek my mond moet oopmaak
En wanneer ek liewer op my lippe moet byt sodat ek U Naam kan grootmaak
Met my woorde en wanneer ek stilbly
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 26, 2010, 12:10:29 AM
Vader in die hemel!
Moet tog nie ons sonde voor ons staanmaak nie, hou ons eerder staande teen die sonde
Gee dat ons elke keer wanneer ons aan U dink, nie vrees en skuld sal ervaar oor wat ons alles aangevang het nie
Maar eerder vrede en vreugde oor wat U alles vir ons gedoen het
Help ons om te vergeet hoe ver ons afgedwaal het
En eerder te onthou dat U ons daar kom haal het!
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 27, 2010, 12:04:13 AM
Here,
Ek bid nie vir totale kalmte van gees, of selfs dat al my swaarkry dadelik moet end kry nie.
In hierdie wreld sal daar altyd pyn en moeilikhede wees
Maar ek bid dat U Gees, U liefde en U genade my sal vul met soveel krag en uithouvermo
Dat ek enigiets wat oor my pad kom, sal kan geniet of verdra
Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus, die Here
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 28, 2010, 12:01:57 AM
O God van alle vrede,
O Goedheid ver bo ons begrip
In U alleen is daar volkome kalmte en volkome eensgesindheid
Verwyder daarom die onmin wat ons verdeel
Die afguns wat ons vervreem van ons broers en susters
Bring ons deur U Seun, die Vredevors
Tot eenheid en onderlinge liefde
Ek bid dit in die wonderlike Naam van Jesus Christus
My Verlosser en Heer
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 29, 2010, 12:15:20 AM
Getroue barmhartige God en Vader,
In diepe ootmoed buig ons voor U
U wat van bo op ons neersien
U wat in liefde na ons toe neerbuig deur U Seun
Sien dan in genade op ons neer waar U ons geroep het om U werk in die wreld tussen mense te doen
Ons is swak, sonder krag om te doen wat U ons gebied
Verleen ons dan daardie krag om U getuies te wees
Gee aan ons ore om te hoor
n Mond om te spreek
n Hart om lief te h
Sodat U dade bekend sal word en menigte verdwaaldes rus en vrede sal vind
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 30, 2010, 03:00:50 AM
Vaderin die Hemel u wat die onderhouer van die Skepping is.  Dankie vir die genade wat u aan ons bewys.  U hart moet so seer wees om te sien hoe U skepping roekeloos en sonder gewete leef.  Bewaar ons van die wat u nie liefhet nie en laat U lig deur ons skyn, ook aan hulle. amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 30, 2010, 07:17:49 AM
Jesus Christus ons Vader,
Met vrymoedigheid nader ons tot U wat die sondaar liefhet
Om U te dank dat U in liefde ons dra en lei op ons lewenspad
U open vir ons die deur sodat ons, wat niks anders as ons skuld het nie
Na U kan kom met ons nood en ons beproewing
Ons dank U vir die voorreg om vir mekaar te mag bid
Ja, dat ons ons huidgenote, ons geliefdes, aan U troue sorg en hoede mag opdra
Staan ons by, O Vader, in ons daaglikse lewe, in ons arbeid
Laat die lewe vir ons vreugde wees
Laat Jesus Christus ons lewe wees
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 01, 2010, 08:03:10 AM
Van alle blindheid van hart
Van alle trots van die gemoed
Van alle hoogmoed en skeinheiligheid
Van alle trots en haat en kwaadwilligheid
Van alle vorme van liefdeloosheid
Bewaar ons tog daarvan vandag o Here.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 02, 2010, 01:02:15 AM
Gebed is om die stralende glans van God se aangesig te sien en dan uit te gaan om iets daarvan in jou naaste se o te sien, of aan te steek.

O God van hoop en liefde
Besiel my met blydskap
Skenk my n diepe vreugde oor alles wat U my gee
Leer my dat ek net sowel op die goeie dinge kan konsentreer
As om my te verknies oor wat ek is of het
Here, wat ek vra, is onvergenoegdheid
Tevredenheid met wat ek is en het
Dankbaarheid oor die soveel meer as baie ander, wat ek het
O Here, bewaar my van hooploosheid, neerslagtigheid, bitterheid en veral van selfbejammering
Herinner my dat niks my van U liefde kan skei nie
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 03, 2010, 01:15:00 AM
Gebed is om die heerskappy van Sy genade in werking te sien.  Dis die wegspringblok van elke gelowige se daaglikse lewe. Dis jou direkte kontak met God.  Moet nie die sonde van biddeloosheid joune maak nie. 

Dankie Heer dat U vir ons intree wanneer ons nie self reg weet hoe om te bid nie.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 04, 2010, 12:45:15 AM
O Here Jesus,
U het die stofpaaie van Palestine te voet geloop om U koninkryk bekend te stel
En later ook die eensame pad na Golgota om mense van hul eie ondergang te red
Here, wees tog vandag met ons almal wat teen sulke ho snelhede oor die paaie van hierdie wreld jaag
En so n groot behoefte het aan die rigting en beskerming wat net U kan bied.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 04, 2010, 12:48:03 AM
Heer leer ons  om te bid.  Leer ons om in gebed U Gees toe te laat om ons gebede tot U eer  te lei Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 04, 2010, 12:49:45 AM
Amen en Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 05, 2010, 12:50:51 AM
Goeie naand Pappa Vader, Ek kom vanaand net om dankie te s vir U liefde en genade. Daar is soveel wat U vir my doen.  Wat kan ek vandag vir U doen? 
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 05, 2010, 06:37:26 AM
Die vlerke van geloof dra ons ver en hoog Spreuke 14:15 Die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe.

Here, U weet wat vir my die beste is
Laat daarom met my gebeur net wat U wil
Gee my wat U wil, wanneer U wil en soveel U wil
Doen met my soos U wil
Gebruik my soos U wil en waar U wil
Ek is in U hand veilig, maar ook gereed om te dien, o my God
Ek wil nie meer vir myself lewe nie
Maak my lewe n loflied aan U
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 06, 2010, 08:31:54 AM
Aan U o Heer al die lof en die eer.  Mag U Naam vandag deur ons lewens verhoog en uitgedra word amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 07, 2010, 12:23:20 AM
O God,
Rus my vandag toe met eienskappe wat iets in my sal laat deurskemer van U lewe in my
Die nederigheid wat my sal weerhou van verwaandheid en misplaaste trots
Die grasie en sagtheid wat dit vir mense maklik sal maak om met my saam te leef
Die toewyding en betroubaarheid wat van my n goeie kollega en werknemer sal maak
Die deernis en hulpvaardigheid wat vinnig sal raaksien waar en hoe ek ander kan help
Die voortdurende bewussyn van U teenwoordigheid sodat ek regtig alles sal doen soos vir U
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 07, 2010, 12:24:35 AM
Dankie liewe Vader, U wat ons by die naam ken dat ons weer die voorreg het om U Naam te noem.  Om U troon te nader.  Dankie dat Ons U lof mag besing.  Ons weet dat U elke dag met ons is, dat U in ons woon tog wil ons U nader met eerbeid en dankbaarheid.  Ons bring veral vir Lenie vanaand na U. Dankie vir haar lewe. Dankie dat U 'n pad met haar stap. U weet dat sy baie siek is,l vir 'n lang tyd. Ons vra weer vir U genade oor haar lewe.  Dankie Heer, U naam sy ge-eer. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 08, 2010, 07:56:54 AM
Sen ons pragtige land, o Here God met sy wonderlike verskeidenheid van mense uit verskillende rasse, tale en kulture
Maak ons U renboognasie van vreugde en hoop, van geregtigheid en versoening, van vrede en eenheid
van medelye, deernis en vergifnis
Ons bid hierdie gebed vir ware eenheid in die kragtige Naam van Jesus, ons Here
(Biskop Tutu)
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 09, 2010, 12:05:45 AM
Here,
U wil so graag h U kinders moet een wees.
Daarom bid ek vir eenheid in U kerk hier op aarde
Vergeef ons tog ons trots, ons gebrek aan geloof
Ons vertroebelde, bevooroordeelde denke wat dierede vir ons verdeeldheid is
O Here, verlos ons van ons kleingeestigheid, ons bitterheid, ons agterdog
Bewaar ons daarvan dat ons die verdeeldheid as normaal sal beskou
Terwyl dit n skandaal is in die o van die wreld
En n belediging vir U liefde
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 10, 2010, 12:06:17 AM
Here,
Alles wat bestaan is deur U en vir U gemaak, en U hou alles in stand.
Aan U behoort die heerikheid tot in ewigheid!
Amen
(uit Romeine 11)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 10, 2010, 01:10:24 AM
Dankie Heer vir elke genade uit U hand. Leer ons om U te vertrou en gehoorsaam in U diens te staan.
Mag U Naam vandag verheerlik word.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 11, 2010, 12:00:20 AM
O Here Jesus, die Christus,
Ons kan nooit begryp hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde strek nie
Dit is n liefde wat ons verstand te bowe gaan
U is in staat om oneindig meer te doen as wat ons selfs kan bid of dink
Aan U kom die eer toe deur al die geslagte heen tot in ewigheid
Amen
(uit Efesirs 3)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 11, 2010, 12:41:01 AM
Ek is 'n koningskind,
aan U vasgebind
 deur U genade
 vir my verlossing gevind
 Dankie Heer
dankie Heer
dankie dankie Heer.
U grote naam sy geer.  
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 12, 2010, 12:04:09 AM
Aan U wat vir ewig Koning is die onverganklike onsienlike, enigste God kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid!
Amen
(uit 1 Timoteus 1)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 12, 2010, 12:48:18 AM
Pappa Vader, ek het U nodig. Ek wil voor u staan en vra dat U my sal leer om U wil te ken.  Om te weet hoe om U naam te eer en hoe om vandag te leef sodat U kan weet dat U op my kan staatmaak omdat ek aan U gehoorsaam sal wees.  Sien elke persoon wat my pad kruis raak Heer en lei myom U naam met hulle te deel.  Voorsien in hulle wat siek is se lewens en dierbare Heer voorsien aan hulle wat werk soek en aan hulle wat al so lank werkloos is.  Alles vra ons Heer tot U eer alleen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 13, 2010, 01:00:39 AM
Handeling 1:4  En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy ges, van My gehoor het.
Handeling 1:5  Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank n hierdie dae nie.

Heer leer ons om op U te wag Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 14, 2010, 12:14:47 AM
Aan U die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus . Behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, nou en tot in ewigheid.
Amen
(uit Judas 1)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 14, 2010, 01:00:46 AM
...en mag die Genade en Vrede van ons Skepper met elkeen wees en bly. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 15, 2010, 07:12:36 AM
Here Jesus,
Werk deur U Gees in my hart en o en stem en denke
Dat ek meer en meer barmhartig sal wees
Al hoe meer sal omgee vir die wat oor my pad kom
Help my dat die stukkie van die aarde waarop ek lewe
Vir mense n beter plek sal wees
Omdat ek iets van U barmhartigheid uitleef
Dat daar n goeie Vader in die hemel is wat omgee.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 16, 2010, 09:29:02 AM
Here, hoe die dinge waarvoor ek vra deur U voorsien sal word, dit weet ek nie
Maar dat U sal voorsien, dit glo ek, want U het dit belowe
U het my geleer om te bid dan sal U mos sekerlik oonk na my gebed luister?
Here, dit is nie die verdienstelikheid van my gebed wat my oortuig dat U sal hoor en antwoord nie
Maar die sekerheid van U trou
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 17, 2010, 12:02:12 AM
Here,
Ons is vasgevang in n eindelose kringloop van idees en aksies
Deur nimmereindigende ontdekkings en eksperimente
Vermeerder ons kennis van vooruitgang
Maar nie van stilword en stilwees nie
Ons weet alles van praat, maar inks van stilte nie
Ons, ja, ons ken woorde, maar nie U Woord nie
Waar is die lewe. Here
Wat ons in die proses van lewe verloor het?
Waar is die wysheid wat ons tussen al ons kenis verloor het?
Waar is die kennis wat ons in die oorvloed van inligting verloor het?

TS Eliot
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 18, 2010, 12:11:23 AM
Here,
Ek praat te veel en luister gans te min
Woorde stroom uit my, woorde waarmee ek ander evalueer en veroordeel
Woorde waarmee ek ander beheer en manipuleer
O, Here,  maak my minder spraaksaam em meer sensitief
Skenk my die stilte van U Gees

Richard Foster
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 18, 2010, 12:51:32 AM
Heer vanaand kom ek om by U te kom rus.  vandag het U soveel nuwe dinge aanons geopenbaar en soveel nuwe insigte is beleef.  Dankie daarvoor.  Lei ons sodat ons, nietig soos ons is, die werk wat U vir ons het volmaak sal uitvoer en nie een van U kinders  verlore sal laat  gaan nie.

Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 19, 2010, 08:35:31 AM
Vader,
Ek weet hoe leeg is so baie van my woorde daarom wil ek nie baie s nie
Vergewe my dat ek so gou praat sonder om eers op die insig van U Gees te wag
Leer my, Vader, die skoonheid van stil oomblikke in U teenwoordigheid
Waar ek deur U liefde omvou en deur U heerlikheid omstraal word
Leer my, Here, die dissipline van stilte en van stilbly van beheer oor my tong
Gee my vandag n aanvoeling vir wanneer om te praat en wanneer om te swyg
Here, moenie dat ek my vanaand sal moet verwyt omdat ek vandag gepraat het toe ek moes stilgebly het
Of stilgebly het toe ek te bang was om te praat nie.
Laat U Gees my hierin lei
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 20, 2010, 12:06:11 AM
Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd?
Hoe lank gaan U nog van my af weg kyk?
Hoe lank moet ek nog my eie planne maak
En my dae in kommer deurbring?
Luister tog en antwoord my, Here my God!
Gee my tog nuwe lewenskrag
Here, ek hou vas aan U troue liefde
Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart

Uit Dawid se Psalm 13
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 20, 2010, 02:16:29 AM
Dierare Here dankie dat ons kan weet dat U ons nooit vergeet nie. Dat dit net ons sonde is wat tussen ons en U kom staan en  ons uitsig belemer.  Dankie dat U die vergewer van sondes is en dat U weer die pad vir ons oopmaak.  Mag U naam in alles geheilig wees Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 21, 2010, 01:13:19 AM
Gebed:
Wat kan ek vir U s Almagtige God?
Sal ek al die lofwoorde in die wreld probeer byeenbring om U te prys?
Sal ek al die name in die heelal vir U probeer gee aan U wat onnoembaar groot is?
Wat sal ek U noem o Almagtige?
God van my lewe Sin van my bestaan
Outeur van al my dade Einde van my reis
Aanhoorder van my bitterste gebede
Tuiste vir my eensaamheid
Allergrootste Bron van my vreugde?
Of sal ek s:
Skepper Onderhouer Trooster
die Een wat ver bo my is
die Een wat die naaste aan my is
onbegryplike God
Skepper van die blomme en die sterre;
God van die sagte wind en van die gierende storm
Wysheid Mag Trou Waarheid.
Ewigheid Oneindigheid ?

Al wat ek kan s is:
O Almagtige regverdige God
U wese is liefde en ek het U baie lief.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 23, 2010, 12:13:57 AM
Here Jesus,
Laat U lig my omring, o God
Laat U liefde my omvou
Laat U krag my beskerm
Laat U teenwoordigheid my verbly
Dit vra ek van U, God van liefde
Wat orals is waar ek is.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 24, 2010, 12:16:36 AM
O Vader, Drie-enige God, ewig en volmaak
My rede reik uit na U om iets van U te leer ken
Slegs in ware nederigheid en ware aanbidding
Sal ek iets begryp van U Wese en U liefde
Daarom; skenk dit vir my, Vader!
Help my om U te ervaar as die Drie enige; as Vader, Seun en Gees
Maar terselfdertyd een God; Skepper, Redder, Heiligmaker
Aan wie alle eer en lof toekom in die hemel en op die aarde
Nou en tot in ewigheid
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 24, 2010, 12:59:13 AM
Dierbare Vader, dankie dat ek vanaand in U genade al my vriende aan U kan opdra.  Sommiges is siek anders is hartseer en nog ander het finansiele probleme.  U wat redder en voorsiener is. Dankie dat ons U troon oor die sake mag nader.  Breek vir elkeen van hulle die waarheid oor hulle lewens oop sodat hulle U wil vir hulle mag sien en leef Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 25, 2010, 01:06:14 AM
Here maak my minsaam en sag.  Gee dat U liefde in my sal leef. Gee dat ek nederig van U afhanklik sal bly en in U diens sal staan soos wat U ons geleer het .   Dat ek nooit belangrik sal word en so die uitdra van U woord sal benadeel nie.  Gee dat ek slegs die spieel sal wees waarin U gesien kan word.  Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 26, 2010, 12:30:58 AM
Dierbare Vader hierdie aand bring ons nader aan U. Ons dink veral aan die Gird gesin.  Eers is  hulle seun weg en hulle dogter is baie siek.  U weet dat albei van hulle nuwe harte ontvang het.  Hulle het n kans op lewe gehad en nou is Trevor dood.  Ons weet nie waaron hulle al die pyn en lyding  moes deurmaak nie maar ons weet U weet en dit is vir ons genoeg.  Mag U naam ook in hulle en hulle ouers se lewens verheerlik word. Amen.  Trevor Gird is n jong seun van Klerksdorp wat gesterf het nadat hy en sy sussie verlede jaar hartoorplantings ondergaan het.  Sy suster Melanie is tans in ICU.  Hy word more begrawe.

Die Gird familie in Klerkdorp.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 26, 2010, 06:12:13 AM
Here,
Nie omdat ek goed geleef het, of
Omdat ek U vir my slegte lewe om vergifnis kom vra nie
Nie omdat my gees en verstand na U opkyk vir wysheid nie
Nie omdat ek U vra om my te verlos uit alles wat my bind nie
Nie omdat ek besef dat ek U elke more nodiger het as gister nie
Nie omdat ek nou na U terugkom nadat die we van die wreld my nie kon bevredig nie
Nee, Here, ek roep vandag na U om geen ander rede nie, as dit;
U is U, en hier is ek.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 27, 2010, 03:34:58 AM
Heer, tot U alleen bring ek my siel.  Vergewe my sonde en maak my rein sodat ek voor U kan staan en in U heiligdom kan ingaan.  Sodat my lewe hier op aarde reeds aan U gewy mag wees/  Dankie Heer.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 28, 2010, 06:31:15 AM
Sen hierdie dag, o Here
En almal wat vandag oor die wye wreld lewe
Sen elke stukkie van U skone natuur
O, laat die blomme en vrugte en graangewasse
Uitspruit en uitreik na U wat hulle laat groei
O Here, versadig die aarde met U goedheid
O sen die jare wat vir ons voorl
Laat ons elke dag lewe tot U eer en verheerliking
O, Here, soos U die mense sen
Gee tog kos en skuiling aan die wat ons nalaat om te versorg
Groot is U barmhartigheid O Redder van die wreld
Moenie een van U skepsels vergeet nie.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 29, 2010, 12:16:07 AM
Ewige God
Lig van die verstand wat U erken
Lewe van die hart wat U liefhet
Krag van die wil wat U dien
Help ons om U so te ken
Dat ons U waarlik sal liefh
En so lief te h
Dat ons is U waarlik sal dien
U, die enigste in wie se diens ons waarlik vry is.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on May 30, 2010, 10:08:52 AM
Dankie Heer dat U altyd by my is en al voel ek dat ek nie genoeg vir U doen nie of dat ek nie suksesvol was nie Is U altyd aan die werk. MAg vandag 'n dag tot U weer wees en dankie vir U onvoorwaardelike liefde.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 30, 2010, 12:57:18 PM
Sela
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 31, 2010, 12:00:13 AM
O God, wanneer ek nou in gebed opsien na U, maak dit soos n spiel vir my, waarin ek kan kyk en besef dat ek moet verander, nee, verander sal moet word. Verander my na U beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Suiwer my van hoogmoed en arrogansie; van spogtery en voor-op-die-wa wees. Here, verander my, gee my daardie ware moed wat die beste gesien kan word in sagtheid en deernis; die ware wysheid wat sigbaar word in eenvoud; en die ware mag, wat waag om beskeie te wees en bereid is om te dien.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 01, 2010, 12:02:30 AM
Here,
Sedert U hemelvaart is ons U liggaam op aarde
Ons hande is nou die enigste hande waarmee U U werk wil doen
Ons voete is nou die enigste voete waarmee U in hierdie wreld wil rondgaan
Ons o is die enigste o waarin mense nou U deernis en ontferming
Kan sien uitstraal na hierdie hartseer wreld
Here, ons is nou U liggaam hier op aarde, gebruik ons asb
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 02, 2010, 12:06:16 AM
Here,
Ek bid dat ek sal aanhou bid nadat ek amen ges het
Ek bid dat ek U sal sien wanneer my o oop is
Ek bid dat ek U sal proe in my oggendkoffie en laataand tee
Ek bid dat ek U sal hoor in die wekkers en sirens en die mense wat lag
Ek bid dat ek U in die draai van my maag sal voel wanneer so baie kinders huil
Ek bid dat ek U sal beleef in elke heilige seconde van hierdie gewone dag
Ek bid dat ek U blyplek sal bly as ek uitloop in die straat waar ek woon
In die Naam van Jesus Christus
Amen

[Riaan v d Merwe]
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 02, 2010, 12:38:24 AM
LIewe PA dis soms vir my so moeilik om te verstaan waarom ander nie kan verstaan soos ek verstaan nie, dat hulle nie die moeilikheid kan sien kom nie.  Ek verstaan nie waarom hulle nooit wil luister as ek waarsku nie en dan voel ek sleg omdat ek altyd die een is wat s oppas moenie vertrou nie.  Net om later te sien dat U my tog gehelp het om te verstaan en dat U my nie verkeerd gelei het nie.  Hoe weet ek wanneer ek reg hoor? Wanneerdit U is wat praat en nie net my eie geaardheid wat maar altyd alles bevraagteken nie. Dis so moeilik.  Heer ons wil U wil laat geskied en nie ons wil nie.  Leer ons, Vul ons met U Gees sodat ons die onderskeiding in Sy waarheid kan maak. Nie omdat ons iemand kan help nie maar omdat ons U boodskappers moet wees.  Leer ons om nederig te wees en fyn te luister. EK is lief vir U Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 03, 2010, 12:06:17 AM
Waai deur my, o Heilige Gees, sodat my gedagtes heilig mag wees
Handel in my, o Heilige Gees, sodat my werk U heiligheid mag reflekteer
Trek my hart na U toe, o Heilige Gees, sodat ek sal liefh wat heilig is
Gee my krag, o Heilige Gees, sodat ek sal beskerm wat heilig is
Bewaar my, o Heilige Gees, sodat ek altyd heilig mag wees.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 03, 2010, 08:47:23 AM
Here Jesus, Heer van my hart. Dankie vir nog 'ndag om in U genade te leef.  Dankie versorging en U voorsiening.  U weet wat elkeen vanons nsogi het en U weet waarheen U met ons oppad is help ons om op U weg te bly en nie ons eie padkaarte op te stel nie.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 04, 2010, 12:05:51 AM
Here,
Help my om te bid: gee my die begeerte om te bid
Maak gebed vir my n plesier, nie n las nie
Raak my gebede aan met die diep vreugde wat net U kan gee
Vol hoop, vol liefde, vol omgee vir ander se behoeftes
Maak my gebed vreugdevol omdat U Gees namens my praat waar ek sukkel
Vurig omdat U my gebrek aan konsentrasie op U focus
Groothartig omdat U my louheid met U liefde laat ontvlam
Geborge omdat U my bewus maak van ander gelowiges wat met my saambid
En van Hom wat in die hemel vir ons intree
U Seun, Jesus Christus, die Here
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 04, 2010, 01:40:10 AM
Pieter wat meer kan ons begeer as om meer tyd in gebed saam met God deur te bring.  Amen op jou gebed!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 06, 2010, 06:06:31 AM
Dankie Heer vir U genade en U versorging Leerons om met U te praat en aan U vas te hou selfs al lyk dit nie asof ons planne op koers is nie.  Dankie dat U altyd naby is. en dat U ons vang wanneer ons val.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 07, 2010, 07:56:29 AM
O alomteenwoordige God,
Laat my tog vandag in al my dade en doelstellinge waarlik hoflik en eerlik optree
Maak my regverdig en deursigtig in al my transaksies
Weer alle gemeenheid en agterdog uit my gedagtes
Laat my woord my eer wees
Moenie dat ek van enigeen sal misbruik maak nie
Maak my sag in my oordeel oor ander
Onbevooroordeeld in my opinies
Lojaal teenoor my vriende en ruimhartig  teenoor my teenstanders
Kortom, Here: laat my Jesus se voorbeeld volg
Indien teenspoed vandag oor my pad kom
Gee my Sy moed, kalmte en afhanklikheid van U
Here, moenie dat ek vandag te veel van myself sal dink of sal verwag nie.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 08, 2010, 12:02:32 AM
O Here,
Skep in my die wil, die nood, om te soek
Draai my om, sodat ek in U rigting kyk
Here, U het my nie verlaat soos ek al dikwels met U doen nie
Ek bly op al my dwaalwe tog altyd bewus van U teenwoordigheid rens naby my, in my
Hier kom ek Here, na wie anders kan ek gaan wat my nie sal verwyt, of sal wil terugbetaal nie
Wat selfs die trane van my o afvee?
Skepper-God, ek weet dat U wat my gemaak het, my ook sal oormaak
O Gees en Trooster, ek weet dat U my sal troos al is dit ek wat U in die steek gelaat het
Here, God van Liefde, dankie dat U my hoor
Here, verander my hart sodat ek U waardagtig sal liefh
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 09, 2010, 02:24:11 AM
Ons Vader,
Verlos ons van die wreldwysheid van ons tyd
Van die skeptimisme wat soos ryp oor ons lewe kom l het
En ons geloof verskrompel en verskroei
Ons bid vir n terugkeer in ons tyd na kinderlike vertroue
In U goedheid en wysheid en liefde.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 10, 2010, 12:01:44 AM
Here,
Wanneer ek stil word is al wat ek hoor geraas
Om my en in my is daar so baie wollerige woorde
Wat meer verdoesel as wat hulle oopmaak
Maar as U net een word s dan hoor ek in my leegte U helder geheimenisse
En weerklink U suiwerheid in my siel
Here, as ek wegkom na n eensame plek
Agtervolg duisende gedagtes my en steel my ruimte en beduiwel die oopte
Maar as U net een tree gee van anderkant U heilige horizon
Dan vlug my klein konsepte die vlaktes in en herstel U o my enkelheid
Here God, doen dit weer vir my
In die Naam van Jesus Christus
Amen

Riaan van der Merwe

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 10, 2010, 08:10:21 AM
More Heer,  Dis van lekker koud met ligte ren en dit alles s vir my U is nog steeds in beheer van elkeen van ons se lewe want buite gaan alles die normale gang. Die sokker ten spyt. Daar waar U in beheer is, werk alles.  Dankie vir hierdie dag.  Ek is so opgeownde oor die dag en die dag se opdragte van U. Gee dat ek nie een by my sal laat verby gaan nie.   

Groete Mielies.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 11, 2010, 02:14:30 AM
O my God,
Hoe is dit moontlik dat U in hierdie wreld so groot is en tog sien ons U nie raak nie
Dat U U op soveel maniere bekend maak en tog vind ons U nie
Dat U so hard na ons roep en tog hoor ons U nie
Dat U so naby ons is en tog vergeet ons van U teenwoordigheid
Dat U U liefde uitstort oor ons en tog erken ons U nie?
Mense vlug van U af weg en s dan hulle kan U nie vind nie
Hulle draai hulle rug op U en s hulle kan U nie sien nie
Hulle druk hulle ore toe en kla dat hulle U nie kan hoor nie
O Here, wees ons asb genadig
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 12, 2010, 12:03:21 AM
Here, hulle s U kan ons sonsondergange in dagbreek verander.
Here, maak nou daardie mooi woorde waar in die realiteit van my omstandighede
En mag dit nie net vir m so wees nie, maar vir almal wat bang is vir eindes en afskeide van watter aard ook al.
Here, help ons om al ons dae, ook die laastes, te lewe,
Vanuit die hoop en troos van die opstanding.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 13, 2010, 12:34:55 AM
Mat 6:9  S moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;
Mat 6:10  laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;
Mat 6:11  gee ons vandag ons daaglikse brood;
Mat 6:12  en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
Mat 6:13  en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 13, 2010, 10:24:44 AM
O Here God,
Bevry my van my afhanklikheid van die tydelike bevrediging wat in verganklike dinge te vind is
Maar wat so het ek uitgevind! , nooit volkome vervulling bied nie
Plaas my in n verhouding met U
Bind my aan U met onbreekbare liefdesbande want dit is net U
Wat die wat U liefhet, blywend kan versadig
Sonder U is alles leeg en waardeloos
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 14, 2010, 12:12:06 AM
GEBED VAN N SONDAAR

Here Jesus,
Ek kom vandag na U toe nes ek is
Dankie dat U my aanvaar net soos ek is
Ek erken dat ek n sondaar is en ek bely my sondes van die verlede
Dankie dat U aan die kruis gesterf het vir my sondes
Kom asseblief in my lewe in en word my Here en my Redder
Ek gee ook my wil nou aan U oor
Dankie dat U in my lewe gekom het en my sondes vergewe het
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 15, 2010, 12:25:30 AM
Joh 17:9  Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.
Joh 17:10  En alles wat myne is, is uwe; en wat uwe is, is myne; en Ek is in hulle verheerlik.
Joh 17:11  En Ek is nie meer in die wreld nie, maar hulle is in die wreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons.
Joh 17:12  Toe Ek saam met hulle in die wreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.

Jesus in gebed vir sy dissipels.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 15, 2010, 12:31:42 AM
O God,
U is by my en dit is U Wil dat hierdie uiterlike take an my gegee word om te verrig
Daarom vra ek U, help my, en laat ek altyddeur in U teenwoordigheid bly
Staan my in hierdie taak by en anvaar die werk van my hande en vul soos altyd my hart
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 16, 2010, 12:27:38 AM
Liewe Vader Leer ons deur U Gees hoe om te vergewe.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 17, 2010, 12:13:25 AM
Here Jesus,
Plaas my in n verhouding met U
Bind my aan U met onbreekbare liefdesbande
Want dit is net U wat die wat U liefhet, blywend kan versadig
Sonder U is alles leeg en waardeloos.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 19, 2010, 12:08:58 AM
O genadige en heilige Vader,
Gee my die wysheid om iets van U raak te sien
Die intelligensie om iets van U te verstaan
Die ywer en geduld om op U te wag
n Hart wat oor U liefde en heilgheid nadink
En n lewe wat U grootheid verkondig
Ek vra dit deur die krag van die Gees van Jesus Christus
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 20, 2010, 12:01:51 AM
O Heer,
Skenk my die gemoedskalmte om te aanvaar wat ek nie kan verander nie
Moed om te verander wat ek kan
En die wysheid om die verskil te ken.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 21, 2010, 12:02:10 AM
Leer ons, Here, om U te dien soos U verdien
Om te gee sonder om die koste te bereken
Om te stry sonder om ons aan die wonde te steur
Om te swoeg sonder om na rus te smag
Om te werk sonder om vir enige belonging te vra
Behalwe die wete dat ons U wil doen.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 22, 2010, 12:31:44 AM
Dierbare Vader dankie dat ek in U nederig mag wees.  Dat U die alfa en die omega van my lewe is.  Leer my om op U te wag en in U krag sterk te wees.  leer my om te hoor wat U vir my s en om altyd aan U gehoorsaam te wees al lyk dit ook vir my of ek die verkeerde besluite maak.  U weet wat die beste is en U leiding is nooit ooit verkeerd nie   U eer eerste Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 22, 2010, 03:26:31 PM
O Here, onse God,
Help ons om vandag en more en elke dag
Te onthou dat ons sonder U werklik niks kan doen nie.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 23, 2010, 06:47:28 AM
O Here,
Maak my so duidelik bewus van U stralende teenwoordigheid
Dat vandag vir my n dag van lig sal word
Dat ek die hemel geopen sal sien
En sal ervaar hoe n bietjie van U glans
Op ons donker aarde skyn en U vrede laat neerdaal
Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus ons Here
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 24, 2010, 02:16:28 AM
Liewe Heer

Leer ons om met U te gesels.  Baie van ons sterf as gevolg van gebed nood.  Ons praat dikwels van U maar nooit of selde met U nie.  Breek die bande van sonde wat keer dat ons daadwerklik en met krag sal bid.

Dankie vir U liefde en al U genade amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 24, 2010, 05:04:50 PM
O Here,
Stort U seen oor my uit
Vergroot my gebied
Neem my onder U beskerming
En weerhou onheil van my
Sodat geen smart my tref nie
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 25, 2010, 12:04:43 AM
Almagtige en ewige God,
Wat altyd meer bereid is om te luister as wat ons is om te bid
En wat altyd meer gee as wat ons begeer of verdien
Stort die oorvloed van U genade oor ons uit
U vergewe ons al die dinge wat ons gewete vrees
En gee ons al die goeie dinge wat ons nie werd is om te vra nie
Behalwe deur verdienste en bemiddeling van Jesus Christus
U Seun, ons Here
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 25, 2010, 08:37:08 AM
Liewe Vader,  Dankie vir die dag en al die ander wat u my geskenk het.  Soveel genade, wanneer ek aan elke dag dink.  Dankie vir U troue sorg en voorsiening.  Dankie vir die wat U my gegee het om lief en te versorg.. Gee dat ek nooit sal vergeet om hulle aan U op te dra nie.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 26, 2010, 08:06:27 AM
O God en Vader
Ek kan nie hierdie dag sonder U begin nie
Op myself kan ek nie vertrou nie
Ek wend my tot U
Help my, help my om te onthou ek is nie alleen nie
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 27, 2010, 10:46:59 AM
O God
soos U die hand gemaak het om aan te raak
soos U die oor gemaak het om te hoor
so het U my gemaak vir vreugde
O Here
open dan my hart sodat ek sal blydskap vind
in die wilde skoonheid van 'n bergviooltjie
in die klank van 'n bosduif se gekoer
in die gesig van 'n eerlike man
in die glimlag van 'n kind
in die selflose liefde van 'n ma
en in die onverganklike liefde van Christus
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 28, 2010, 12:05:02 AM
Hemelse Vader,
Ons bring U ons dank, Here God, ja, meer as ons dank
O Vader van ons Verlosser
Vir al U goedheid, altyd en oral
Want U bewaar, red, help en lei ons elke dag
Tot op hierdie oomblik waarin ons U aanbid
Ons vra U, genadige God
Skenk ons hierdie en elke ander dag
n Oorvloed van U vreugde en ook gesondheid
Veiligheid, heiligheid en eerbied vir U
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 29, 2010, 12:00:49 AM
O Here
Bewaar ons van afguns, vrees, verleiding
Van satan se verderflike invloed
En die strike wat goddeloses vir ons span
O Here, beskerm ons asb
Beklee ons met alles wat waar en reg is
En reinig ons in U goedheid en genade van al ons sonde
Moet ons tog nie verlaat nie Here
Terwyl ons op U hoop nie.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 30, 2010, 12:11:02 AM
My Vader
Laat kom ons nie in die versoeking nie
Maar verlos ons van die bose en al sy werke
Deur die genade, barmhartigheid en liefde
Van U eniggebore Seun
Deur wie en tot wie alle dinge bestaan
Aan U. o God
En aan U goeie, lewe-gewende, heilige Gees
Behoort alle heerlikheid en eer
Nou en vir altyd
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 01, 2010, 12:07:08 AM
O Here
U Woord s dat daar n tyd is om te praat en n tyd om stilte bly
Here, ek weet baie van praat; van stilbly weet ek minder
Here, leer my daarom .
Die stilte van nederigheid
Die stilte van wysheid
Die stilte van konsentrasie
Die stilte wat praat sonder woorde
Die stilte van verwondering en geloof
Sodat ek die influistering van die Heilige Gees kan hoor
En kan bewus wees van die oneindige dieptes wat U is
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 02, 2010, 12:03:01 AM
Here, gee my U vrede

al gaan die kwaliteit daarvan my verstand te bowe.

Mag di wondervrede my hart ingestel hou op U.

Mag dit my gedagtes vul met positiewe dinge:

net dit wat waar, edel en reg is.

Laat my dink oor dinge wat rein en mooi en lofwaardig is ...

Gee my U vrede, Here, en laat dit altyd by my bly.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 03, 2010, 12:01:48 AM
Hemelse Vader,
Ons kom vra vandag U vergifnis, en ons kom soek U hulp en leiding. Ons weet U het n afkeur van mense wat kwaad goed noem, tog moet ons vandag voor U bely dat dit presies is wat ons gedoen het: Ons het ons geestelike balans verloor en ons Christelike waardes omgekeer.
Ons erken ons sonde, Here.
Ons spot met die waarheid van U Woord, en noem dit verligtheid
Ons aanbid ander gode, en noem dit godsdienstige vryheid
Ons kondeneer perversiteit, en noem dit n alternatiewe leefstyl
Ons buit armes  wat na geld smag uit, en noem dit die nasionale lotery
Ons skeep verwaarloosdes en behoeftiges af, en noem dit selfbehoud
Ons beloon mense wat werksku is, en noem dit welsynswerk
Ons aborteer fetusse, en noem dit vryheid van keuse
Ons verwaarloos dissipline teenoor ons kinders, en noem dit selfbeeld bou
Ons misbruik ons mag, en noem dit poletieke vernuf
Ons begeer ons naaste se besittings, en noem dit gesonde ambisie
Ons besoedel mense se morele waardes met vrye pornografie, en noem dit vryheid van uitdrukking
Ons maak ouwreldse waardes belaglik, en noem dit progresiewe denke
Deursoek ons harte, o God, reinig ons: maak ons vry.
Lei en sen hulle wat in posisies is om ons te lei.
Leer hulle wat U wil is, en laat ons almal doen wat reg is in U o.
Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus, die Here
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 04, 2010, 12:08:57 AM
O Here,
As my lippe maar soveel lofliedere kon sing soos daar golwe in die see is as my tong maar soveel woorde van dank kon spreek as wat daar vols in die lug is
as my mond die sterrehemel kon vul met eer aan U
as my gesig kon skyn soos die son en die maan tesame
as my hande na U kon uitstrek soos die vlug van n arend in die lug en my voete oor die berge kon spring soos n klipbok oor die kranse
sou dit ng nie genoeg wees om uiting te gee aan die hulde wat ek aan U wil bring nie.
O Here my onbeskryflik grote God!
AMEN

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 05, 2010, 12:39:49 AM
DAnkie Heer dat U ons gebede verhoor al lemaar kort en onbeholpe.   U weet die beste vir ons enons plaas ons lewens in U hande.

Dankie Heer
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 05, 2010, 05:07:42 PM
Die Here is my pasaanger, niks sal my laat jaag nie.
U laat my vir kort rukkies tot rus kom en laaf my met herinneringe aan groen weivelde en waters waar daar vrede is.
U herstel my kalmte van gees.
U gee my nuwe krag.
U lei my tot die regte keuses deur my gemoed met vrede te vul.
Selfs al gaan ek elke dag deur die donker dieptes van onmoontlike take en haastige beslissings, sal ek nie bang wees nie, WANT U IS BY MY.
In U hande is ek veilig. U tydloosheid en ewige arms onder my hou my in balans.
U laat my aansit by n feesmaal van vernuwende krag te midde van die geharwar om my.
U ontvang my soos n eregas in die ruimte van U liefde.
U oorlaai my met hartlikheid ten spyte van die kilheid van spertye.
My beker van energie loop weer oor.
U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly.
Harmonie en werkbevrediging sal die vrug wees van my arbeid, want ek volg die pas wat U aangee.
Ek sal tuis wees in U vrede te midde van die gejaagdheid van die wreld tot in lengte van dae.
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 06, 2010, 12:32:58 AM
Liewe Vader, dankie dat ons in die uur tot U mag nader.  Dankie vir die genade van gister en die hoop van vandag.  Vandag het verskeie mense  oor ons pad gekom vergewe ons as ons nie goeie getuies vir U was nie.  Wil U elkeen van hulle aansien, ook hulle wat ons skade wou berokken.  Vergewe Heer en bring ook hulle in om U te eer.  Alle lof en eer kom U toe Prys U naam .  Dankie vir U vreugde en oorwinning. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 06, 2010, 06:12:44 AM
Hemelse Vader

U is ons genadig, as ons goed doen, en sleg doen.

Al is ons vol littekens, bly U vir ons lief.

U staan nie op U regte nie,

maar spreek ons vry en aanvaar ons -

Gee ons U Gees, om U te volg,

maak ons genadig teenoor mekaar,

sodat almal kan weet wie U is: niks anders as liefde nie,

ons Vader, en ons God.

U hou wag oor U skepping, soos 'n herder,

en alles en almal is veilig by U.

U ken ons almal en bewaar ons,

waar ons ook al beweeg.

Ons vra U, doen dit al die dae van ons lewe,

dat ons nooit mag kort kom nie, dat ons U rus mag binnegaan,

vandag en elke dag van ons lewe.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 07, 2010, 12:05:23 AM
My Here en my God,
Herinner my nou dat ek die stryd in U hande kan laat.
Help my om te erken dat ek U hulp nodig het;
dat ek nie self die mas kan opkom nie.
Bring my tot rus, Here, wat net by U te vinde is.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 08, 2010, 12:10:10 AM
Dankie Heer, vir al die dinge waarop ons so dikwels nie let
Maar aanvaar as doodnatuurlik, nooit eers meld in ons gebed
Dikwels is daar liefdeblyke en ons ag dit as gering
Hier n glimlag, daar n handdruk, dade van bemoediging
Maak ons meer bewus, o Heer, van al die liefdesdade
Wat ons ontvang, so onverwags, geskenk deur U genade
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 09, 2010, 04:10:38 PM
O Here God U wat bekend staan as Liefde
gee my genoeg liefde om U liewer te h as myself
sodat ek nie meer omgee wat m voordeel is nie
solank ek doen wat goed is in U o.
U noem my U kind maar ek is tevrede om net U dienskneg te wees
die nederigste skapie in U kudde.
Praat met my o Herder hierdie skapie het nodig om U stem te hoor
Sodat ek kan weet waarheen om U te volg
O my Meester my Herder my Vader
sien my swakke pogings om U te dien in genade aan.
En mag selfs my sukkelende gebed bydra tot die glorie van U Naam.
AMEN
(William van St. Thierry 12de eeu)
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 10, 2010, 12:23:27 AM
Dankie, Here,
dat alles wat U gemaak het iets van u skoonheid uitstraal.
Dankie, Here,
dat U 'n besef van ewige dinge in ons hart gel het
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 11, 2010, 03:18:34 AM
Dankie Here Jesus, dat U my eerste lief gehad het. Dankie dat U my nog n kans op lewe skenk. Ek het U nodig in my lewe. Wil U asb my hand neem en my lei dat ek geestelik kan groei. Here, ek kom erken dat ek vol sonde is. Here, ek wil al my sondes voor U voete kom l en my sondes bely. Here, ek aanvaar God se vergewing van al my sondes en ek wil ook nou my lewe en my hart vir U oopmaak om daarin te kom woon. Here God, stuur die Heilige Gees om besit van my lewe te neem. Here, ek nooi U nou in om geheel en al beheer van my lewe te neem. Here, baie dankie dat U my sondes vergewe het, baie dankie vir U liefde en genade. Ek het U baie lief.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 12, 2010, 12:10:16 AM
O God, wanneer ek nou in gebed opsien na U, maak dit soos n spiel vir my, waarin ek kan kyk en besef dat ek moet verander, nee, verander sal moet word. Verander my na U beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Suiwer my van hoogmoed en arrogansie; van spogtery en voor-op-die-wa wees. Here, verander my, gee my daardie ware moed wat die beste gesien kan word in sagtheid en deernis; die ware wysheid wat sigbaar word in eenvoud; en die ware mag, wat waag om beskeie te wees en bereid is om te dien.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 13, 2010, 12:06:23 AM
O genadige en heilige Vader
Gee my die wysheid om iets van U raak te sien
Die intelligensie om iets van U te verstaan
Die ywer en geduld om op U te wag
n Hart wat oor U liefde en heiligheid nadink
En n lewe wat U grootheid verkondig
Ek vra dit deur die krag van die Gees van Jesus Christus
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 14, 2010, 12:02:12 AM
Here
Ek lewe in my eie klein wreldjie en sien om na my gesin my sakeonderneming my reputasie en my vriende. Dankie dat U my help om dit alles te doen. Here U is almagtig alwetend alomteenwoordig. Tog het U neergebuig om begaan te wees oor my klein wreldjie. U gee om vir my onbenullige probleme. Ek loof U om u liefde en goedheid. Here U is die groot God van die heelal. U Heilige Naam is rein en U majesteit is ontsagwekkend, en tog werk U sag en teer met my. Selfs al verstaan ek nie waarom nie aanvaar ek u liefde nederig.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 15, 2010, 05:17:45 PM
Grote God
U het die son en die maan gemaak om dag en nag en seisoene van mekaar te onderskei.  Ons kan nie vrugte en blomme pluk buite die seisoen waarvoor U hulle bestem het nie. Maar in U goedheid Here het U U liefde en genade nie k aan seisoene verbind nie !  U genade is altyd in hoogbloei.  U s nooit ons moes gister gekom het nie.  Ons hoef nooit om te draai en mre of volgende seisoen weer terug te kom vir U liefde nie. Vanaand as ons U aanroep hoor U.  U het lig uit donker gemaak nie uit mindere lig nie; en U kan somer maak uit n winter al was daar geen lente nie.  Enige tyd is die regte seisoen vir U liefde
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 15, 2010, 05:49:20 PM
Dankie Heer vir die skuilplek by U.  U wat altyd vir ons voorsien.  U wat altyd die beste weet dankie Heer. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 16, 2010, 12:08:12 AM
Hemelse Vader,
U vul my deur U Heilige Gees met n Goddelike dinamiek om al meer aan Christus gelyk te word. Verander en vorm my voortdurend, Heer, sodat ek hoe langer hoe meer in gesindheid, woord en daad, die beeld van Jesus sal vertoon.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 17, 2010, 02:43:33 PM
O Here Jesus Christus
U neem my bekommernis en laste op U
Sodat ek, bevry van alles wat my neerdruk
n nuwe pad kan begin loop, met n nuwe, ligter trend
Here, stap saam met my, wanneer ek die pad aanpak
Weg van kommer in die rigting van vertroue
Weg van die donker dieptes na waters waar daar vrede is
Weg van my eie wil na n visie van U koninkryk wat kom
O Here, ek kan dit skaars glo, maar U het belowe
Dat U ook in my iets sal reflekteer van U skone gelaat
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 18, 2010, 12:30:01 AM
O God en Vader van ons almal
Help ons vandag om liefde te leef
Waar die armes verneder word om versoening te leef
Waar mense verdeeld is: gesinslede onder mekaar
Gelowiges van verskillende oortuigens
Die wat glo en die wat nie kan nie
Mag die gewonde liggaam van Christus op aarde
Die kerk, dit is ons, Here
Vandag n toevlug wees vir die hele stukkende menslike familie
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 19, 2010, 12:05:51 AM
Soos U die hand gemaak het om vas te hou
En die oog om te kyk
Het U my gemaak vir die vreugde
O Here, deel daarom met my U visie
Sodat ek die vreugde en skoonheid van U skepping
Oral om my sal raaksien
In die donkerblou van n viooltjie
In die helder roep van n visarend
In die gesig van n betroubare man
En die vertroulike glimlag van n kind
In die liefde van n ma
En in U ongelooflike genade, my God
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 20, 2010, 12:04:23 AM
Elke lewende wese wese verkondig U lof, o God
Alles wat U geskep het gee aan U eer en dank
Vir ewig is U God en niemand kan met U vergelyk word nie
Niemand kan voor U staan nie
Want wie behalwe U bied ons hulp en vryheid?
Wie anders kan ons voed en verlos en dra
Terwyl U ook nog, te alle tye, met oneindige teerheid
Ons pyn en trane sien en in U hande opvang?
O God, daar is niemand soos U nie.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 21, 2010, 12:05:13 AM
Hemelse Vader,
U vul my deur U Heilige Gees met n Goddelike dinamiek om al meer aan Christus gelyk te word.
Verander en vorm my voortdurend, Heer, sodat ek hoe langer hoe meer in gesindheid, woord en daad, die beeld van Jesus sal vertoon.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 22, 2010, 12:09:14 AM
Hemelse Vader,
Vir U wonderlike Woord loof ons U, elke dag praat U met ons deur U Woord, verseker U ons van U liefde vir ons, leer U ons hoe om te lewe en wys U ons sondes in ons uit. Wil U vir ons die genade gee om ook met ander oor U Woord te praat en as dit U wil is, dat hulle ook U Woord sal liefh. Dankie dat U Woord ook vir elkeen van ons n lig in die pad is en die lamp wat ons weg aanwys.
Here, skenk ons die genade om U Woord ook in ons harte te bre, sodat wanneer ons hartseer is dit ons sal troos, wanneer ons moedeloos is dit vir ons moed sal gee en ons sal leer hoe ons elke oomblik van elke dag U moet loof.
Skenk aan ons die insig om U Woord te verstaan en elke dag volgens U voorskrifte te sal lewe. Leer en wys ons hoe om aan U beloftes vas te hou. Gee U o Here, dat ons elke dag ons lewe so sal leef, dat dit n antwoord op U Woord sal wees.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 23, 2010, 12:09:12 AM

Gebed:
Ek dank U, Here, vir die rus en die vrede
wat by U te kry is soos nrens anders nie.
Hoe verstommend dat U wat almagtig is,
en aan wie alle eer en majesteit behoort,
ook "sagmoedig en nederig van hart" is.
Dankie, Here, dat wanneer ek met U praat,
U my juk van daaglikse bekommernisse draaglik maak
en my laste ligter laat voel wanneer U fluister:
"Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is,
En Ek sal julle rus gee ..."

Dankie en dankie.
Amen en amen
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on July 23, 2010, 01:37:02 AM
Dankie Heer vir U genade en Liefde.  Dankie vir die sorg wat ons so vrylik van U ontvang.  Dankie dat U in beheer van ons lewens is.  U wat elkeen van ons by dienaam ken.  Dankie Heer. Ons verstaan nie altyd hoe U te werk gaan nie en soms lyk U wysheid vir ons as U knjders na iets wat totaal en al onverstaanbaar is.  Ons bly egter  glo dat U in beheer is en dat niks met ons sal gebeur wat U nie ten goede sal laat mee werk nie.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 24, 2010, 12:02:52 AM
Here, ons Drie-enige God, vergewe tog asb ons sonde
Temper ons selfsug sodat ons aan meer kreatiewe planne kan dink
Om op n meer gelyke basis die gawes wat U aan al U kinders gegee het
Te verdeel en te benut, sodat U hele skepping sal wil deel in die loflied
Wat ons nou vir U bring
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 25, 2010, 12:10:11 AM
O God in You is the only true Life!
To know You is the life;
to serve You is true freedom;
to enjoy You makes me a king;
to praise You is the deepest joy of my heart.
I praise and glorify and worship and extol You!
I ask You in all humility to govern me.
Turn my heart into a worthy temple
able to house Your glory Your majesty.
AMEN

Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 26, 2010, 12:06:25 AM
God, wees ons genadig
Deur die ewige reg van U oordeel
Deur die openbaarmaking van die bose
Deur die oorwinning van U lig oor die duister
Deur U genadige ontferming oor die weerloses
Deur die ontsagwekkende oormag van U liefde, o God
Transformer tog ons onheiligheid tot goeie dade
Herstel wat ons verwoes het;
Vergewe ons ons perversiteit
En gee ons vrede
Dona Nobis Pacem
Gee ons vrede, U VREDE
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 27, 2010, 12:02:46 AM
O Holy God, indescribable in Your majesty
the angels bow before You;
the sun arises only to glorify You;
the stars shine only because they reflect Your light
But still You find no joy in the display of force
only in peace: in your creation and in and among Your creations.
O Magnificent o Eternal
thank You that I may love You.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 28, 2010, 12:01:15 AM
Nou besef ek Here:
voor my oopgesprei l talle kanse
nuwe geleenthede.
Maak my versigtig soos die slange
om nie die foute van gister te herhaal nie.
Maak my opreg soos die duiwe
om te voorkom dat ek U vandag sal teleurstel
deur die mense te kwets
wat saam met my leef en werk.
Ek wil saam met die U wil te doen.
AMEN
(Danil Louw)
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 29, 2010, 12:04:32 AM
Here, almagtige God
U is so volmaak soos wat die hemel hoog is
Heo kan ek U verstaan?
U verstand is bodemloos diep
Hoe kan ek U optrede begryp?
Ek is vasgevang in die dilemma dat die liefde vir U
My hart so ontstuimig maak dat ek daarvan moet praat
Maar as ek iets oor U grootheid probeer s
Ontbreek dit my aan die regte woorde
Hoe kan ek die misterie van U wese en U raadsplan peil?
Hoe kan ek die grense van die Almagtige deurpriem?
Kortom: Here, U is vr, vr bo my eindige begrip
Daarom prober ek maar net met kinderlike eenvoud
Verwoord wat in my hart is
[size=12pt]Vader, ek het U met my hele hart lief[/size]
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 30, 2010, 12:11:50 AM
Here
ek is broser as n vlinder.
Die sonde het my kleurloos gemaak.
Verander my omvorm my herskep my
net soos U wil.
Maak ook my metamorfose mooi.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 31, 2010, 07:55:17 PM
Elke lewende wese verkondig U lof. O God
Alles wat U geskep het gee aan U eer en dank
Vir ewig is U God
En niemand kan met U vergelyk word nie
Niemand kan voor U staan nie
Want wie behalwe U bied ons hulp en vryheid?
Wie anders kan ons voed en verlos en dra terwyl U ook nog, te alle tye, met oneindige teerheid
Ons pyn en trane sien en in U kande opvang?
O God, daar is niemand soos U nie.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 01, 2010, 12:04:44 AM
Vandag wil ek in U Naam lewe, Here
U wat die Here van die heerlikheid is
O Christus, mag die glans van U liefde ook uit my o skyn
Sodat ek die lig van U vreugde mag oordra
Aan mense wat in die skadukant van die wreld lewe
Mag die lig van die liefde waarmee U my oorlaai
Oorloop na na ander, sodat hulle ook U warmte sal ervaar
O Here, keer dat ek n bordjie om my nek hang, wat s
vroom of godsdienstig of voorbeeldig
Maar gee dat iets van U karakter in my sigbaar sal word
Gee dat die stempel van U teenwoordigheid
Sal agterbly waar ek in U Naam was
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 02, 2010, 12:09:11 AM
O Heilige Heilige Gees
Vurige Trooster en Voorspraak
Lewegewer van alles wat geskape is
Heilig is U
U gee struktuur en vorm aan alles wat is
Heilig is U
U is die Salwer van al ons wonde
Heilig is U
Reiniger van ons diepste seer
Vuur van die liefde
Asem van alles wat heilig is
Dankie dat U ons harte versadig
En ons tot in ons diepste wese vul
Met die heerlike aroma van deugdelikheid
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 03, 2010, 01:26:14 PM
O God almighty
Goodness without end!
You who love us all as if you loved only me;
and who includes everyone in your huge heart who cares for all
thank you that I may also love you
Lord God your word is the truth and the truth is you.
I see how everything in this world will come to an end
except you o God.
My Father of endless goodness
o Beauty that is beautiful above all else
to you I give back everything you gave me
because then I cant lose anything.
O God you made us for yourself
and our hearts remain restless
until it finds rest in you.
AMEN

Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 04, 2010, 02:23:51 PM
Here,
Ek besef ek is kragteloos om enigiets besonders te doen
Of enigiets blywends te bereik sonder U
Ek weet dis nie deur my krag of wysheid dat kragtige dinge
In my lewe gebeur nie, maar deur U Gees
My gebede word nie beantwoord vanwe dit wat ek weet nie
Maar vanwe wie ek ken
Ek is dankbaar dat ek U ken
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 05, 2010, 12:04:56 AM
Here,
Wat ek van U leer, is al wat ek het om ander te leer
Maar Here, ek moet erken: ek is nie wys nie
Ek het U wysheid nodig
As ek regtig briljant was, as ek die kennis en karakter gehad het
Wat ek so in ander mense bewonder
As ek n geestelike reus was
Ja, Here, dank on ek U seker net gevra het on my te help om my bes te doen
Maar ek is niks buitengewoon
My beste is nie goed genoeg nie
Ek weet nie genoeg nie, en my visie is nie helder genoeg nie
Ek erken nou maar ronduit
Dis nie genoeg dat U my help nie
U moet asb oorneem
Ek is U kind en ek wil graag leer, maar as U Gees my nie leer nie
Het ek uit my eie bitter min om op te steun
Here, dit lyk my ek is darem minstens besig om n bietjie nederigheid te leer
Gee my nou wyse woorde om my mense te bemoedig en aan te vuur
Ek het nagevors en ontleed sover ek in staat is
Neem U my nou verby feite en strategi tot by wysheid
Ek wag op U
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 06, 2010, 09:29:04 AM
O Here my God
U is so vol liefde en genade
Laat vandag in my, U kind, ook iets daarvan sigbaar word
Maak my sensitief vir die gevoelens van ander
Weerhou my van die haastige, kwetsende woord
Die nuuskierige, indringende vraag
Die onsensitiewe aanmerking wat seerder maak as n fisieke hou
Kortom Here, gee my n fyn aanvoeling
Sodat ek in elke omstandighede sal kan onderskei
Wat die regte ding is om te s en te doen
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 07, 2010, 12:32:53 AM
Here
Dankie dat U my gered het en my vrygemaak het
Van alles wat keer dat ek die lewe leef wat U vir my bepaal het
Dankie dat U my vul met U Heilige Gees en my heelmaak met U liefde
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 09, 2010, 12:39:02 AM
Dierbare Vader,  U weet dat ons U lief het .  U weet dat ons sukkel om gefokus te bly en op u alleen te bly vertrou.  Ons weet dat U in ons woon. Maak ons die week bewus van die volheid van U genade en U liefde sodat ons die week met vreugde in U Naam kan aandurf en U tot eer kan wees.  Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 10, 2010, 12:15:51 AM
Dierbare Vader. U is werklik wonderlik.  Die maniere waarop U werk is soms so vreemd maar wanneer ek daaroor dink weet ek net dat U ons soooo liefhet.  Baie dankie daarvoor.  Dankie dat U altyd ons gebede verhoor en dat U ons sommer ter selfde tyd daardeur iets leer.  U naam sy Ge-eer dankie, dankie dat U altyd daar is amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 11, 2010, 12:21:41 AM
Dankie Heer vir die liefde waarmee u Ons versorg gee dat ons die kastyding sal sien soos U dit bedoel.  U wat straf maar ook versorg amen.

Job 5:18  Want Hy doen smart aan, maar verbind ook; Hy verbrysel, maar sy hande maak gesond.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 12, 2010, 02:49:44 AM
Liewe Vader vandag kom ons met blydskap.  Ons kom om U danie te s vir elke daad van liefde wat U oor ons uitstort wat ons so maklik by ons laat verby gaan.  Ons sien so maklik die negatiewe raak dat die mooi soms daarin verlore gaan.  Dankie Heer U is voorwaar 'n groot en genadige God. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 13, 2010, 01:29:28 AM
U is groot en almagtig
U genade is meer as wat ons ooit verdien.
Mag U naam in ons verheerlik word
amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 13, 2010, 01:11:08 PM
Heilige Gees
Ek erken U vandag as my bron van krag
Ek nooi U opnuut om my te vul en vrylik deur my te vloei
Ek weet dat ek niks sonder U kan doen nie
Amen

2 Pet 1:3-4  Immers, Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur Sy heerlikheid en deug, waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wreld is.  
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 14, 2010, 12:05:25 AM
Heilige Gees
Ek maak meer op U staat as wat ek kan dink of my kan voorstel
Onderig my in alle dinge
Help my om die geweldige grootsheid van U krag te verstaan
Teenoor die van ons wat glo
Amen

Joh 16:13  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 15, 2010, 12:05:11 AM
Here
Hoe die dinge waarvoor ek vra deur U voorsien sal word dit weet ek nie.
Maar dat U sl voorsien dit glo ek want U het dit belowe.
U het my geleer om te bid; dan sal U mos sekerlik ook na my gebed luister?
Here dit is nie die verdienstelikheid van my gebed wat my oortuig dat U sal hoor en antwoord nie
Maar die sekerheid van U trou.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 16, 2010, 12:07:07 AM
Here
Ek wil iemand wees wat deur U krag leef en wie se gebede die krag het
Om betekenisvolle verandering in die wreld om my teweeg te bring
Help my om altyd te onthou om deur die krag van U Gees te leef
En nie dinge uit my eie krag te probeer doen nie
Wys my hoe om die sleutels te gebruik wat U my gegee het om
U krag in gebed te ontsluit en vry te stel
Amen

Mat 16:19  En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 17, 2010, 12:04:34 AM
Here
U is ontsagwekkend bo alles op die aarde
Dit is U, o Here, wat krag en sterkte aan U volk gee*
Dankie dat U krag groot is in ons
Dankie dat U my in U mag opwek net soos U Jesus uit die dood opgewek het**
Amen

*Psa 68:36 - ... Hy gee aan die volk sterkte en kragte...
**1 Kor 6:14 - En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 18, 2010, 12:09:49 AM
Hemelse Vader
Ek prys U Naam
Mag U koninkryk op hierdie dag kom
En U wil op aarde gedoen word
Net soos in die hemel
Stel my in staat om n ambassadeur
Te wees vir U koninkryk
Mag mense U liewer h
Vanwee dit wat hulle van U in my sien
Amen

2 Kor 4:7  Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 19, 2010, 12:03:26 AM
Hemelse Vader
Ek dank U vandag vir wie U is
En vir alles wat U gedoen het
Ek gaan U poorte in met danksegging
En U temple met lof *
Ek aanbid U heilige Naam
Dit is die dag wat U gemaak het
En ek sal bly wees en daaroor juig **
Amen

* Psa 100:4  Gaan Sy poorte in met lof, Sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys Sy Naam.
** Psa 118:23  Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons o.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 20, 2010, 07:57:58 AM
Liewe Vader Ons hoor U roep en ek weet dat U beslis iemand met die boodskap in gedagte het.  Laat hulle nie twyfel nie laat hulle U stem hoor en kom. 
U weet wat die beste vir ons is. U is die een wat vir ons voorsien. Dankie dat ons saaiers kan wees en dankie vir U genade wanneer u maai.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 20, 2010, 03:42:33 PM
Here
Dankie dat U my Redder, Geneser, Verlosser, Voorsiener, Raadgewer en Koning is
Ek dank U spesifiek dat U my Vader is
Amen

Psa 29:2  Gee aan die HERE die eer van Sy Naam; aanbid die HERE in heilige sieraad!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 21, 2010, 12:07:34 AM
Here
Ek gee my dag vir U en vra dat U dit seen
Ek gee dit alles in U hande oor
Ek vra U om by my te wees
Deur alles wat ek vandag moet trotseer
Gee my vrede te midde van die onverwagte
Amen

Luk 12:31  Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 22, 2010, 12:01:30 AM
Here
Ek vertrou U met my hele hart
En ek sal nie op my eie begrip staat maak nie
Ek erken U in al my we
Maak asseblief my paaie gelyk*
Rig my dag en wees in beheer daarvan
Help my om alles te doen wat ek moet
Amen

* Spr 3:5-6 Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou we, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 23, 2010, 12:05:52 AM
Here Jesus
Ek bied my liggaam aan as n lewende offer, heilig en aanneemlik*
Leer my hoe om dit met sorg te hanteer en n goeie rentmeester daarvan te wees
Help my om dit nooit te misbruik nie
Amen

* Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

1 Kor 6:19-20  Of weet julle nie dat julle liggaam n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 24, 2010, 12:02:38 AM
Here
Stel my in staat om goeie besluite te neem
Ten opsigte van gesonde gewoontes
Wys my enigiets wat ek moet doen
Of ophou doen
Ter wille van my gesondheid
Ek bid spesifiek vir vergifnis
Dankie dat U my Geneser is
Amen

Psa 107:20  Hy het Sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 24, 2010, 01:56:08 AM
Dankie Heer,  U het my bewaar en beskerm. Dis so wonderlik dat ons so ver in  een dag kan ry. dankie vir U hand van bewaring en U troue sorg.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 25, 2010, 12:08:04 AM
Here
Skep n rein hart in my en vernuwe my gees*
Maak my vry sodat my hart rein kan wees
Wanneer ek voor U kom staan
Ek wil nie h enigiets
Moet my daarvan weerhou
Om U doel vir my lewe te bereik nie
Amen

*Psa 51:12 Skep vir my n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my n vaste gees

Psa 24:4-5  Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal sen wegdra van die HERE en geregtigheid van die God van sy heil.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 25, 2010, 09:49:31 PM
Here
Ek bid dat U my gesin en vriende sal sen
Ek dra spesifiek vir Lenie aan U op
Ek bring ook my geetelike familie na U en die mense met wie ek
Deur die loop van die dag by my werk te doen kry
Amen

Kol 4:2  Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging;
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 26, 2010, 02:08:34 AM
Liewe vader,  EK besef weer hoe lief U ons het, hoeveel U vir ons omgee en wat U alles vir ons gedra het.  Dankie Vader baie dankie.  Vul ons met die dieper insig sodat ons nie net met die melkkos besig sal bly nie.  Dat ons dieper en nader aan U sal leef sodat U ons werklk kan gebruik.  Gee dieinsig aan almal veral aan hulle wat siek is Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 26, 2010, 02:11:01 AM
Liewe Vader ek het vegeet om dankie te s dat ek my sonde voor U mag bely in en daardie vrede mag leef Dis die grootste van alles amen.

(Hier gepos sodat dit raakgesien kan word  Dis groot)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 27, 2010, 07:24:46 AM
Dankie Heer vir U genade en liefde ek wil weer vir Pieter en Lenie aan U opdra. U weet dat hulle U liefhet gee aan hulle die kennis om U te dien soos wat U gedien wil wees en Sen hulle tot eer van U naam. 

Vader daar is soveel jong mense sonder werk.  Wil U nie vir hulle voorsien in die genade waaroor net U beskik nie.  Dink ook aan hulle wat gebuk gaan onder die hande van hulle wat nie vir die wat vir hulle werk omgee nie.

Vul elkeen van ons met U liefde sodat ons dit aan ander kan uitdra.

Daar isa Andy en Mariaan en soveel ander wat siek is Ons bring hulle vanoggend Heer U alleen weet wat U plan is.  Ons berus.

Ons land is in chaos Heer. Die staking gaan maak dat soveel mense hulle lewens verloor.  Soveel gaan nie kan eksamen skryf nie en nog meer gaan sonder kos sit.  Wat gaan tog word?  Hier is  geen aansien van U of u Woord nie.  Beskerm U kinders Heer en lei ons om in die tyd nog steeds ligte vir U te wees. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 27, 2010, 10:03:55 PM
O God almagtig o Goedheid sonder einde!
U wat ons almal liefhet asof U elkeen alln bemin;
en wat ons elkeen insluit in U groot hart wat vir almal omgee
dankie dat ek ook vir U mag liefh
Here God U Woord is die waarheid en die waarheid is Uself.
Ek sien in hierdie wreld hoe alles alles tot n einde kom behalwe U o God.
My Vader van eindelose goedheid o Skoonheid bo alles wat mooi is
aan U gee ek nou terug alles wat U my gegee het want dan kan ek niks verloor nie. 
O God U het ons vir Uself gemaak en ons hart bly onrustig tot dit rus vind in U.
AMEN

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 28, 2010, 01:16:28 AM
Dankie Heer vir dae vol  van genade
vir dae vol sonskyn en  goeie guns
Dankie vir geleenthede
dankie vir U liefde
Dankie vir die vergifnis van ons sonde.
Dankie Heer
Dankie
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 29, 2010, 12:05:14 AM
Mag God Sy rykste sen vandag oor jou uitstort  Mag Sy geoedertierenheid oorvloedig wees Sy liefde jou omvou, en mag Sy goedheid deur jou vloei. Mag Hy jou sen met goeie gesondheid, vreugde in jou siel en vrede in jou hart. Mag Hy jou krag gee vir jou daaglikse behoeftes. Mag God Sy hand hou oor jou en elkeen van jou geliefdes. Mag Hy jou vandag in die holte van Sy hand hou en veilig terugbring van elke reis. Mag Hy jou bo alles sen met Sy teenwoordigheid, jou geloof versterk, jou hoop onwrikbaar gevestig hou en jou hart altyd getrou maak. Amen

Die Here sal julle sen en julle beskerm die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee! Numeri 6:24-26
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 30, 2010, 12:19:13 AM
Here,
Ek bid dat ek sal aanhou bid nadat ek amen ges het.
Ek bid dat ek U sal sien wanneer my o oop is.
Ek bid dat ek U sal proe in my oggendkoffie en laataandtee.
Ek bid dat ek U sal hoor in die wekkers en sirenes en die mense wat lag.
Ek bid dat ek U in die draai van my maag sal voel wanneer so baie kinders huil.
Ek bid dat ek U sal beleef in elke heilige sekonde van hierdie gewone dag.
Ek bid dat ek u blyplek sal bly as ek uitloop in die straat waar ek woon.
In die Naam van Jesus Christus.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 30, 2010, 12:37:37 AM
Liewe Vader dankie vir die week wat verby is.  Dankie vir elke geleentheis om 'n vol lewe te h Mag U naam geer word.  Wees saam met ons in die week wat kom sodat ons ons met afwagting in U diens kan staan Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 31, 2010, 12:08:32 AM
GOD CLOSED THE CURTAIN ON ANOTHER DAY, IT'S TIME TO REST AND IN HIS PRESENCE WE WILL STAY. THANK YOU LORD FOR LOOKING AFTER US, FOR KEEPING US SAFE, ENFOLDING US IN YOUR HEAVENLY EMBRACE. PLEASE LOOK AFTER MY FRIENDS TONIGHT, ONLY YOU ALMIGHTY CAN HOLD US ALL TIGHT. THANK YOU FOR YOUR HOLY LOVE, WHEN TIMES GET TOUGH,... WE LOOK UP ABOVE AND KNOW, YOU ARE THERE. THANK YOU LORD. AMEN.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 01, 2010, 12:03:14 AM
Here
Ek vra dat U vandag in al ons behoeftes sal voorsien
Dankie dat U in die verlede in ons behoeftes voorsien het
En in die toekoms vir ons sal voorsien
Net soos U in U Woord belowe het
Amen

Mat 7:7-8  Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 02, 2010, 12:09:57 AM
Today God wants us to pray. Pray for all the people that is in this dark tunnel of drug addiction. There is young children being sexually abused and used while given drugs. There is flats allover South Africa where they sleep on matrasses on the floor and rented out for sexual favours. God help, help, help there is so much of this evil in the world. Burn down the lands where poppy's are planted. Burns down the factory's where this evil is produced. Burn it down God burn it down to the ground and let those people that are selling it be punished by it. Let them be the sufferers and take their wisdom away to be able to produce it again. Make their minds and their money pockets empty. Thank you Lord for hearing my prayer. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 02, 2010, 12:32:23 AM
Liewe Heer die wreld om ons is stukkend! Die duisternis oorval die wat nie in U genade leef nie en steel hulle lewens.  ASB Heer Ons vra net U genade alleen.

Voorsien dat ons in U veilig sal wees.  Gee dat ons nog steeds met ons talente sal woeker en U altyd sal dien Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 03, 2010, 12:37:37 AM
Op die 2de Augustus 2008 het die Here aan my die voorreg geskenk om die forum te kan begin.  Hy het die Forum,  deurentyd aan die gang gehou. 

Dankie Heer vir Rudi wat die Forum vir my gebou het en Dankie vir Pieter wat lojaal saam met my aan die forum werk.  Daar was Tye Heer dat ek nie die mas kon opkom nie.  U was altyd daar en U het altyd getrou gebly.  Dankie Heer.  toe my geloof en vertroue, ook in myself te min was, was U daar en het U getrou aan U werk gebly.  Dankie dat U my altyd gedra het en nog steeds dra.  Sen elkeen wat op die forum kom om U hier te ontmoet.  Vul vir my en Pieter sodat ons U Woord waar en onberispelik sal uitdra.

U naam altyd tot eer.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 03, 2010, 09:32:10 PM
AMEN EN AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 04, 2010, 12:11:51 AM
BAIE DANKIE O HEER DAT U MY EN ALMAL VIR WIE EK LIEF IS VEILIG GEHOU HET VANDAG. DANKIE DAT ONS VANAAND KAN GAAN SLAAP, WETEND DAT U ONS IN DIE HOLTE VAN U HAND HOU, OMDAT ONS OPREG GLO, IS DAAR NIKS OM VOOR BANG TE WEES NIE. U IS ONS HEMELSE VADER, ONS ALFA EN OMEGA. DANKIE DAT U ONS LIEFHET EN ONS ONS SONDES VERGEWE.
AMEN.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 04, 2010, 12:43:49 AM
Dankie Jesus U is groot.  Ons is wonderlik ongelooflikemaak en ons woonin 'n ongelooflike wonderlike wreld aan U die eer! Maak ons dankbaar, tevrede en trots op U Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 05, 2010, 01:02:04 AM
Heer aan U die eer vir ons lewens en die genade wat U elke dag oor ons uitstort.  Ons wil vanaand, soos Job, vir ons kinders bid.  Dat U hulle veilig sal hou, hulle sonde sa,lvergewe en hulle teen die bose sal beskerm sodat hulle U sal dien in Gees en Waarheid Amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 05, 2010, 09:12:47 AM
Hemelse Vader,
Vir U wonderlike Woord loof ons U, elke dag praat U met ons deur U Woord, verseker U ons van U liefde vir ons, leer U ons hoe om te lewe en wys U ons sondes in ons uit.
Wil U vir ons die genade gee om ook met ander oor U Woord te praat en as dit U wil is, dat hulle ook U Woord sal liefh. Dankie dat U Woord ook vir elkeen van ons n lig in die pad is en die lamp wat ons weg aanwys.
Here, skenk ons die genade om U Woord ook in ons harte te bre, sodat wanneer ons hartseer is dit ons sal troos, wanneer ons moedeloos is dit vir ons moed sal gee en ons sal leer hoe ons elke oomblik van elke dag U moet loof.
Skenk aan ons die insig om U Woord te verstaan en elke dag volgens U voorskrifte te sal lewe. Leer en wys ons hoe om aan U beloftes vas te hou. Gee U o Here, dat ons elke dag ons lewe so sal leef, dat dit n antwoord op U Woord sal wees.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 06, 2010, 12:04:03 AM
Here,
Dankie dat ons soveel voorregte het
Dankie dat ons kan weet dat ons in U teenwoordigheid kan wees
Daar is so baie wat swaarkry en nie dieselfde geleenthede as ons het nie
U gee vir ons die middele, sintuie en voorregte .
Alles verniet en uit genade sonder dat ons dit werd is, of dit ooit kan verdien.
Wie is ons, dat U so ruim vir ons sorg, dat U vir ons omgee?
Gee dat U groot genade en U onbegrensde liefde ons tot groot dankbaarheid sal stem sodat ons,
Met die krag en die tyd wat U ons vir gee, in dankbaarheid, U en my naaste sal dien.
In die Naam van Jesus Christus.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 06, 2010, 12:30:34 AM
Liewe Vader, Dankie vir Pieter en dankie dt ek ook my gebed hier kan byvoeg.  Heer U is so genaig, Sienons gebedslys aan.  Sien elkeen se behoefte en uitroep na U.  Laat ons verstaan wat U vryheid en liefde vir ons beteken sodat ons die gevolge daarvan in ons lewens kan sien.

Dankie Jesus vir U Liefde Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 07, 2010, 12:17:01 AM
Goeie more Liewe Vader.  So lekker om elke dag met U te kan praat.  Dankie vir U liefde en hulp met al gister se lewenstake.  Dankie vir elke geleentheid om U te kon dien.  Soms voel dit asof ek net ontvang en nooit niks terug gee nie.  Gebruik my Heer, net soveel kere as wat U  vir my daar is .  Maar ai, dit is so baie keer Heer want U is altyd daar.  Lei my deur U Gees wat in my woon om elke dag vir U, daar te wees.  Ek gee so maklik oor aan dit wat nie tot U eer is nie. Maak my bewus van elke keer wat negatiewe dinge my lewe wil insypel om die vryheid en vreugde wat U aan my gegee het te probeer steel.  Bewaar my mond en my hart Heer,neem beheer van my denke tot U eer alleen.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 07, 2010, 01:08:48 AM
Look at Jesus, look upon the brightness of His promises, look upon His love that casts out fear.
Look upon His guiding light, that leads you from the shadows of yesterday, to the light of tomorrow!
Always look ahead!!
Don't look back!!
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 07, 2010, 11:38:56 PM
Here God!
Ons kan die geskenk van die lig net ontvang as ons ons daarvoor oopstel.
Gee vir ons o van geloof dat ons in u Seun Jesus die lig kan raaksien.
Gee vir ons geloofs-ore dat ons saam met die lied van die engele kan sing en die blydskap oor die koms van u Seun kan ervaar.
Gee vir ons n geloofshart sodat ons lewens deur u liefde verander kan word.
Laat Jesus onder ons gebore word sodat ons herbore kan word en die lig verder kan dra. God met die liedevolle hart maak myne ook so.
God met die sagte hande maak myne ook teer.
God van die gewillige voete laat my op u pad volg.
En mag ek s nader aan U groei in alles wat ek s en doen.
In die Naam van die Kind.
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 08, 2010, 12:36:03 AM
Ps 149:1  Halleluja! Sing tot eer van die HERE n nuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote!
Ps 149:2  Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor hulle Koning!
Ps 149:3  Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter.
Ps 149:4  Want die HERE het n welbehae in sy volk;
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 09, 2010, 12:13:36 AM
Liewe Vader weet dat ons van U afhanklik is.  Net u kan besluit of u die heerskappy gaan vrystel of nie.  Dink aan die kleindogtertjie Heer, aan haar het U reeds lewe geskenk.  Genees in U groot genade.  Ons dink aan hulle wat vandag onder die operasiemes moet deurgaan. U hou lewe en dood.  Neem self beheer oor die operasie en regeer soos wat U alleen kan.  U naam tot eer amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 09, 2010, 06:38:20 AM
Here
Ek juig vandag oor U onsterflikheid!
Mag ek nooit weer dink en optree asof U dood is nie.
Laat my U l meer leer ken as die lewende Here wat die mag het om te belowe: Omdat Ek lewe sal julle ook lewe.
Here
Die wonder gebeur dat die probleme en bedreigings van die wreld verdwerg by die wete dat U die wreld oorwin het.
Ja Here
Dat U selfs Oorwinnaar is oor die dd.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 10, 2010, 01:50:38 AM
Liewe Vader.  Dankie dat ons weer by U kan aanklop.  Eers om dankie te s vir die liefde vanuit U hand en dan om almal wat U hulp nodig het voor U te kom neersit soos wat die vriende hulle verlamde vriend deur die dak laat sak het.  Soveel het U inderdaad nodig en ons se dankie vir elkeen in wie se lewens U ingryp en vir die nuut maak van elkeen se lewe.  Dis eintlik ongelooflik om te dink hoe die Hemel saam met ons juig wanneer u u genade uitstrooi.  Dankie Heer.  heer vulonsmet wysheid oor elkeen wat by ons deur aanklop.  Ons kan nie sonder U Gees die onderskeiding maak sodat ons U met ons betrokkenheid by elkeen kan dien nie.  Laat ons eerlike getuies ees en die woord soos wat U voorsien aan elkeen kan breek.  Tot U eer alleen.  U wat in ons woon se naam geer!  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 10, 2010, 03:23:58 AM
Die Here is my pasaanger, niks sal my laat jaag nie.
U laat my vir kort rukkies tot rus kom en laaf my met herinneringe aan groen weivelde en waters waar daar vrede is.
U herstel my kalmte van gees.
U gee my nuwe krag.
U lei my tot die regte keuses deur my gemoed met vrede te vul.
Selfs al gaan ek elke dag deur die donker dieptes van onmoontlike take en haastige beslissings, sal ek nie bang wees nie, WANT U IS BY MY.
In U hande is ek veilig. U tydloosheid en ewige arms onder my hou my in balans.
U laat my aansit by n feesmaal van vernuwende krag te midde van die geharwar om my.
U ontvang my soos n eregas in die ruimte van U liefde.
U oorlaai my met hartlikheid ten spyte van die kilheid van spertye.
My beker van energie loop weer oor.
U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly.
Harmonie en werkbevrediging sal die vrug wees van my arbeid, want ek volg die pas wat U aangee.
Ek sal tuis wees in U vrede te midde van die gejaagdheid van die wreld tot in lengte van dae.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 11, 2010, 01:29:12 PM
Hemelse Vader

U is ons genadig, as ons goed doen, en sleg doen.

Al is ons vol littekens, bly U vir ons lief.

U staan nie op U regte nie,

maar spreek ons vry

en aanvaar ons -

Gee ons u Gees, om U te volg,

maak ons genadig teenoor mekaar,

sodat almal kan weet wie U is: niks anders as liefde nie,

ons Vader, en ons God.

U hou wag oor u skepping, soos 'n herder,

en alles en almal is veilig by U.

U ken ons almal en bewaar ons,

waar ons ook al beweeg.

Ons vra U, doen dit al die dae van ons lewe,

dat ons nooit mag kort kom nie, dat ons U rus mag binnegaan,

vandag en elke dag van ons lewe.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 12, 2010, 12:03:27 AM
Here,
Hoe breekbaar is my lewe nie!
Kosbaar.
Leer my om geduldig en dankbaar voor U te lewe en om my dae s te gebruik dat ek wysheid mag bekom (Ps. 90:12).
My dae is getel.
Maar dankie dat dit U is wat dit getel het, wat al my lewensdae in U boek opgeskrywe het nog voordat ek gebore is (Ps. 139:16).
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 13, 2010, 01:15:39 AM
Liewe Heer,
Dankie vir die geleentheid om met U te kan praat.  Dankie vir die nuwe dag en elke sekonde wat U aan ons gee om te kan leef. Gee dat ons dit voluit sal gebruik. Elke oomblik as 'n geskenk van U af sal sien en dat ons elke sekonde voluit sal leef tot U eer alleen!
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 14, 2010, 12:03:21 AM
Dankie Jesus vir U ondeurgrondelike liefde, Here ons weet ons verdien niks nie en ons weet ons lewe nou in baie moeilike tye en mense gaan maar net agter die wereld aan, Jesus ek wil bid dat U hierdie land volkome sal sen en dat U in ons sal lewendig wees dat ons AS KINDERS VAN U DIE LIG IN DIE DONKER WERELD KAN WEES. AMEN

deur Lehane Megan
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 15, 2010, 12:30:54 AM
More Vader. U was so getrou aan dit wat U belowe het aan elke verbond wat U gesluit het.  Dankie dat U my ten spyte van my tekortkominge nog steeds lief het.  Maar dit is mos soos wat 'n Vader met sy kinders maak.  Sy liefde vir hule is ewigdurend, hoor ek U s!  Dankie daarvoor.  Sien ons gebedslys Heer.  Die liefde wat U aan ons bewys ook in die tyd van nood is ons skuilplek.  Dankie Pappa Vader. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 15, 2010, 05:11:01 PM
Hemelse Vader
Help my om in U Wil te leef
Dankie dat dit vir my moontlik is om U Wil te ken
En dat U U aan my openbaar
Wanneer ek daarvoor vra
Help my om in U te bly sodat ek U we
En U hart kan verstaan
Amen

1 Joh 4:13  Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, dat Hy ons van Sy Gees gegee het.  
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 16, 2010, 01:16:27 AM
Dankie Pappa Vader dat u soveel genade oor ons uitstort.  Breek die bande van hulle wat ons negatief maak en buite U genade wil laat staan.  Hou ons vas styf vas sodat ons nie sal struikel en val voor die aanvalle van die Satan wat ons vreugde wil steel nie.  Dankie vir U liefde en vir U sen.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 16, 2010, 06:15:01 AM
 O Heer waar die voeltjies se gesange my so mildelik gewek het vanoggend kom ek weereens te staan voor U wonderlike skepping. My gedagtes gaan dadelik na U Pereltjie en Robyntjie. Vader soos U die dag laat breek het raak hul aan vanoggend asb my Vader. Wek u hulle op Here hulle is U kinders en so afhandlik van U. Kom so...os U wil Heer in U eie tyd en U eie manier. Dankie Jesus dankie Jesus Amen.

Chrissie Smith
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 17, 2010, 12:00:54 AM
O God
Rus my vandag toe met eienskappe wat iets in my sal laat deurskemer van lewe in my:
die nederigheid wat my sal weerhou van verwaandheid en misplaaste trots;
die grasie en sagtheid wat dit vir mense maklik sal maak om met my saam te leef;
die toewyding en betroubaarheid wat van my n goeie kollega en werknemer sal maak;
die deernis en hulpvaardigheid wat vinnig sal raaksien waar en hoe ek ander kan help;
die voortdurende bewussyn van u teenwoordigheid sodat ek regtig alles sal doen soos vir U.
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 18, 2010, 01:14:56 AM
Liewe Vader,

Vandag is ons soos Dawid.  Ons dans en sing voor U. Die blydskap van U liefde in ons lewens vul ons met lofprysing. Alles tot eer van U wat ons eerste liefgehad het en ons sondes vergewe het. Halleluja aan U die eer! 

Dankie vir U vergifnis en U sen Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 18, 2010, 12:22:43 PM
Abba Vader,
Ons word in hierdie oomblik stil voor U en ons bid, wil U saam met ons op ons geestelike staptog gaan. Ons kom pleit by U dat U die Woord aan ons duidelik sal maak, dat ons, as ons aan die einde van die roete kom, sal besef dat ons U elke oomblik van ons lewe op aarde nodig het, ja HERE, by elke opdraande of afdraande of aansluiting of kruispad, ons nie sonder U liefde en genade en leiding sal kan voortgaan nie. Dat ons ook daadwerklik n wilsbesluit moet neem om JESUS CHRISTUS onvoorwaardelik te volg, dat ons ons harte sal oopmaak vir U en dat ons U HEILIGE GEES sal innooi om volle besit van ons lewe oor te neem, ja, die stuurman aan die roer van ons lewe te word. Baie dankie HERE, dat ons hierdie dinge in U Naam mag vra.
AMEN.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 19, 2010, 12:06:21 AM
Here
U het ges, daar waar twee mense in U Naam vergader is U tussen hulle*
Wat n wonderlike belofte aan ons!!
U het ook ges wanneer twee van ons in gebed oor n saak saamstem, sal U antwoord**
Ek bid dat U my sal help om iemand te kry met wie ek in gebed kan saamstem
Amen

*Mat 18:19 Weer s Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van My Vader wat in die hemele is.
**Mat 18:20  Want waar twee of drie in My Naam vergader, daar is Ek in hul midde.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 20, 2010, 12:52:00 AM
More liewe Vader,  Dankie dat ons kan weet dat U ons beskerm.  Dat U hand van bewaring altyd oor ons is. En dat U ons nooit bokant ons kragte sal laat versoek nie.  Leer on som U stem te hoor.  Soms gaan dit swaar maar ons hoor nie wat U vir ons wil s nie en dan bly ons in die donker dieptes vasgevang.  Dankie onseer Udaarvoor.

Gee aan ons die kennis en die wysheid om naby aan U te bly en in U genade te bly. 

Vul ons die week met vreugde wanneer ons onthou hoe lief  U vir ons is.  Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 21, 2010, 12:25:11 AM
Dankie Pappa Vader dat ons vanoggend weer voor U troon kan staan en ons gebedslys voor u voete neerl soos wat die mans hulle verlamde vriend voor U gebring het.  Ons sien hulle wat geestelik verlam is as gevolg van die omstandighede waarin hulle, hulle self bevind.  Heer U ken elkeen se probleem en elkeen se behoeftes. Dankie dat ons hulle tot by U kan birng.  Ons weet dat U wil dat dit met ons moet goed gaan.  Daarom verstaan ons nie altyd wat met ons gebeur nie.  Vanoggend vra ons Heer dat U asb. sal voorsien,  nie net in die materiele nie maar ook in die geestelike so dat die swaar kry tye positief kan wees omdat dit ons nader aan U gebring het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 22, 2010, 12:32:55 AM
Liewe Heer, Dankie vir die dag wat verby is en vir die een wat ons nou weer het.  Vul elke minuut van die dag met U genade.  Vergewe ons vir al ons sonde sodat ons voor U mag staan en onder die bloed van Jesus by U genade mag vind.  Dink aan elkeen wat op ons gebedslys verskyn. U weet wat elkeen se verhouding met U is.  Laat hulle wat U nie ken nie U liefde leer ervaar! Voorsien in die behoeftes van die wat siek is of te kort het in hulle daaglikse lewe.  Laat ons te midde van alles liggies wees wat helder vir U skyn.  U weet van ons senders Heer. U weet dat ons dit dringend moet herstel. Gee dat dit vandag wanneer die mense van johannesburg afkom herstel sal word sodat ons in U genade weer kan werk. Ons loof en prys U naam want ons weet dat U  in beheer is en dat  U  besig is om te voorsien Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 24, 2010, 12:41:12 AM
Dis 'n vakansie dag Liewe Heer.  Gee dat ons op die dag werklik tot U eer sal leef.  Dat ons U naam sal hoog hou.  Dat ons U nooit sal vergeet nie.  Dat die liefde van die Vader deur sy Gees ons sal lei om 'n betroubare getuie tot eer van sy naam te wees Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 26, 2010, 12:06:59 AM
O Heer
U kinders kom se nag, wees vannag met elke een wat uitroep na U O Heer staan stil by elke siekbed en elke persoon wat U nodig het in elke opsig O Here antwoord U die smeek gebede vir U Kinders. Ek pleit die bloed van Jesus oor elke pesoon en trek 'n laer van Egele rondom ons in hierdie nag in Jesus Naam Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 27, 2010, 12:04:28 AM
Jesus
Hoe ontsaglik soet is die blote gedagte aan U vanmre!
U vul my hart met vreugde.
Die smaak van U liefde is soveel soeter as heuning.
Daar is niks wat naastenby met U vergelyk kan word nie
en daar is nie genoeg woorde om te beskryf
hoe dit voel om deur U liefde omvou te wees nie.
Dankie duisend keer dankie dat ek so wonderlik so onverdiend
begenadig word om U liefde te ervaar.
Laat my iets daarvan aan ander bewys
want ek kan dit nie verwoord nie.
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on September 28, 2010, 12:32:07 AM
Dankie Jesus vir U liefde en genade.  Dankie vir U troue sorg.  U het ons soveel gegeeom voor dankbaar te wees.  Van more af is dit Aardklop.  Gee dat ons ook daar vir U as verteenwoordigers kan optree.  U naam tot eer.

Dankie dat ons vir mekaar kan bid.  Dat ons in U naam en onder U beskering om vergifnis kan pleit terwyl ons weet dat U reeds die prys betaal het.  Gee dat ons U so lief sal het dat ons niks sal doen wat U hart seer sal maak nie amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 28, 2010, 09:13:49 AM
O HEER, SONDER LIEFDE IS ONS NIKS. LAAT ONS VANOGGEND OP ONS KNIE GAAN EN PLEIT DAT U ONS BOWE ALLES SAL SEN MET LIEFDE TEENOOR ELKEEN WIE VANDAG OP ONS PAD GAAN KOM. DANKIE DAT U ONS HEILIGE VOORBEELD IS, ONS GOD VAN LIEFDE EN VERGIFNIS. DANKIE DAT U ONS SONDES VERGEWE. AMEN.

Moya Marshall
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 29, 2010, 12:01:05 AM
Vader God, baie dankie vir die outoriteit wat ons in die Naam van Jesus Christus het. Lei my daagliks om die regte keuses te maak sodat ek en my nageslag u sening op ons lewens kan ervaar. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Rudi Lubbe
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 30, 2010, 12:00:22 AM
Here
Wanneer ek iemand nader om saam met my te bid
Help my om nie seergemaak te wees of beledig te voel as hulle nie wil nie
Help my om groot genoeg te wees om te sien dat daardie person dalk nie die regte mens is vir daardie oomblik nie
Help my om aandag te gee aan wat U wil h eerder as aan wat ander dalk kan dink
Lei my na die regte mens saam met wie ek kan bid
Amen

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 01, 2010, 07:50:18 AM
Om met U te praat is so 'n groot genade . Daarvoor dank ons U vanoggend.  Dankie vir die werklike, ware voorsiening in ons lewens.  Mag U genade daarin, ons leer om net so getrou en voorsienend aan ander te wees.  Om die liefde wat ons by U ervaar aan ander te gee sodat hulle ook tot by U kan kom om in die lig van Jesus die reinheid en vreugde van ware vryheid te ontvang!  Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 02, 2010, 01:51:26 AM
Dankie Heer, nie net het ons lewe om hier op aarde U verteenwoordigers te wees nie Ons het die voorreg om te weet dat wanneer ons aardse lewens verby is ons by U  'n nog beter lewe gaan h.  Dankie dat die lewe by U nou reeds begin.  Dat ons in U genade die volheid van lewe mag ervaar!  Amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 03, 2010, 12:10:42 AM
Dankie, Here,  dat alles wat U gemaak het iets van U skoonheid uitstraal.
Dankie, Here, dat U 'n besef van ewige dinge in ons hart gel het.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 04, 2010, 12:03:44 AM
Here,
Laat my groei in kennis van die krag van gebed
Terwyl ek uitreik om saam met ander te bid
Vra ek dat U my meer en meer geloof sal gee
Om te glo dat U sal antwoord
Ek weet, O H
Dat niks vir U onmoontlik is nie
Amen

Mat 21:22  En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.  
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 05, 2010, 12:01:07 AM
Almagtige Vader
Ek weet dat U nie die diens van my hande of die toewyding van my hart nodig het nie
Want U is self volmaak en volkome in elke opsig.
Maar U Woord leer tog dat U plesier het aan n nederige hart.
Daarom vra ek dat U die trots uit my hart sal weer;
Dat U die illusie dat ek enigiets sonder U kan doen; sal wegneem;
Dat U my sal herinner dat U en nie ek self nie my gemaak het wat ek is.
Here God
U is die begin en die einde van my lewe.
Leer my die grense van my kennis sodat ek wysheid sal soek
Di krag wat juis tot volle werking kom wanneer ek swak is.
Mag ek dan nou tot nuwe lewe gewek word deur gemeenskap met U.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 06, 2010, 04:22:54 AM
Here
Gee my die vertroue om my gebede na U te bring
Help my om te vertrou op U gewilligheid om te luister en te reageer
Stel my in staat om te alle tye volgens U Wil te bid
My hartsgebed is dat U Wil in alles sal geskied
Amen

1Jo 5:14-15  En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.  
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 07, 2010, 10:05:46 AM
God van ons lewe daar kom dae wanneer die laste wat ek dra my skouers skaaf en my neerdruk; wanneer die pad vorentoe droewig en eindeloos lyk die lug vaal troosteloos en dreigend; dae wanneer die lied uit my lewe verdwyn en my hart eensaam en my siel moedeloos word. Laat dan u lig op my pad skyn; rig my o op die hemele van u belofte; snaar my hart vir u lied; skenk my die gemeenskap van die heiliges en van die geloofshelde van die eeue; en sterk so my gees om ook ander wat die pad saam met my bewandel te onderskraag tot u eer en verheerliking.             
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 08, 2010, 12:00:40 AM
Here
Wat kan ek vir U s almagtige God? Sal ek al die lofwoorde in die wreld probeer byeenbring om U te prys? Sal ek al die name in die heelal vir U probeer gee aan U wat onnoembaar groot is? Wat sal ek U noem o Almagtige? God van my lewe Sin van my bestaan Outeur van al my dade Einde van my reis Aanhoorder van my bitterste gebede Tuiste vir my eensaamheid Allergrootste Bron van my vreugde? Of sal ek s: Skepper Onderhouer Trooster die Een wat ver bo my is die Een wat die naaste aan my is onbegryplike God Skepper van die blomme en die sterre; God van die sagte wind en van die gierende storm Wysheid Mag Trou Waarheid Ewigheid Oneindigheid ? Al wat ek nog kan s is: O Almagtige regverdige God U wese is liefde en ek het U baie lief.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 09, 2010, 12:02:32 AM
Here
Verwyder ons oogklappe sodat ons as n land die waarheid kan sien
Omtrent wie U is en die sondige toestand waarin ons ons bevind
Waar sonde in ons land oorheers
Laat U genade daar selfs meer oorvloedig wees
Vergewe ons vir ons trots wat ons laat dink ons kan sonder U lewe
Ek bid dat U ons hart in ooreenstemming sal bring met U sn
En dat U ons land sal genees.
Amen

2Kr 7:14  en My volk, oor wie My Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en My aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde we, dan sal k uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.  
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 10, 2010, 12:03:31 AM
Here
Stort U Gees oor hierdie land uit
Bring ongelowiges tot n verlossende kennis van U Seun, Jesus
Gee dat ons voorspoedig sal wees en laat U seninge oor ons ren
Dankie dat U o op die regverdige is
En U ore oop om ons gebede aan te hoor*
Mag U liefde en vrede so in ons hart opwel
Dat dit ons grootste getuienis
Van goedheid kan word
Amen

* Psa 58:10 Voordat julle potte die doringtak gewaar word, sal Hy dit wegstorm, die rou vleis sowel as die vuurgloed.  
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 11, 2010, 12:02:15 AM
Here
Ek weet uit U Woord dat dit U is wat konings afsit en aanstel*
Ek bid dat U gelowige en regverdige leiers sal aanstel om in ons land te heers
Dankie dat vrede die werk van geregtigheid is
En stilte en ewige versekering die uitwerking van geregtigheid*
Amen

* Dan 2:21  Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het;  
** Jes 32:17  En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid.  
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 11, 2010, 11:59:42 PM
Here
Hef mans en vroue in die liggaam van Christus op
Wat sal uitgaan die hele wreld in
En die evangelie aan die mensdom verkondig*
Stuur boodskappers en sendelinge**
Om vir mense te gaan vertel
Wie U is en wat U vir hulle gedoen het
Stort U Gees oor hulle uit en salf hulle
Om die evangelie aan die nasies te verkondig
Amen

* Mar 16:15  En Hy het vir hulle ges: Gaan die hele wreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.
** Jes 6:8  Daarop hoor ek die stem van die Here wat s: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.  
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 13, 2010, 12:00:35 AM
O Heilige Gees bly by my
Wees die inspirasie vir al my gedagtes
Deurdring my verbeelding
Suggereer wat ek moet besluit
Bestuur al my aksies
Wees met my in my stiltes en in my woorde
In my werk en in my ontspanning
In geselskap en wanneer ek allen is
Bly by my in die varsheid van die vroegmre
Tot in die vermoeidheid van die aand
En gee my die genade om my te alle tye
Nederig te verheug in U misterieuse geselskap
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 14, 2010, 12:01:51 AM
Vanoggend staan ek op, Here God
En gaan die dag binne gevul met groot krag
Want U krag lei my, U mag hou my regop, U wysheid leer my
U o waak oor my, U ore hoor my
God, U Woord gee my die regte woorde
God, U hand bewaar my, U pad l voor my
God, U skild beskerm my, U engele behoed my
Teen die aanvalle van die duiwel
Teen die verleiding van die bose
Teen die harstog van die natuur
Teen almal wat my wil kwaad aandoen
Daarvoor loof en prys ek U Heilige Naam
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 15, 2010, 12:22:31 AM
Liewe Vader,  U het vandag so in ons  lewens ingegryp. U het ons bederf met u nabyheid,  U wat Groot Heilig en Almagtig is.   U wat gewys het dat U regeer en dat die wreld ondergeskik aan U is.   Dankie Heer.  Dankie dat ons tot U troon kon nader.  Dankie dat ons U sen kon ontvang.  Dankie dat ons die voorreg gehad het om te kon bid.  Dankie Heer, dankie dat U ons so lief het.  Dat U gee  ten spyte van ons foute.  Dat U gesen het ongeag!.   Gee dat ons U liefde met dieselfde entoesiasme sal uitdra sodat ander kan weet dat U met mense kontak maak en dat U altyd daar is.  U naam verdien lof en Eer.  Dankie Heer! Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 15, 2010, 06:37:05 AM
Dankie Here
Dat alles wat U gemaak het iets van U skoonheid uitstraal
Dankie Here
Dat U n besef van ewige dinge in ons hart gel het
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 15, 2010, 11:51:35 PM
Here,
Dankie dat ons soveel voorregte het
Dankie dat ons kan weet dat ons in U teenwoordigheid kan wees
Daar is so baie wat swaarkry en nie dieselfde geleenthede as ons het nie
U gee vir ons die middele, sintuie en voorregte .
Alles verniet en uit genade sonder dat ons dit werd is, of dit ooit kan verdien.
Wie is ons, dat U so ruim vir ons sorg, dat U vir ons omgee?
Gee dat U groot genade en U onbegrensde liefde ons tot groot dankbaarheid sal stem sodat ons, met die krag en die tyd wat U ons vir gee, in dankbaarheid, U en my naaste sal dien.
In die Naam van Jesus Christus.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 16, 2010, 02:48:06 AM
Gisteraand was ek bang Here en hier is dit vanaand en U het ons gebed verhoor.!  Prys U naam! Leer my dat vrees aan die duiwel behoort en geloof aan U.  Leer my dat U wil h dat di tmet onsmoet goed gaan.  Leer my om getrou te wees.   Alle lof en eer behoort aan U Skepper Heer.  U is waarlik in beheer. Amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 17, 2010, 12:00:56 AM
**Die Here beloof dit aan ons : Jeremia 29:11- 13 Ek weet wat Ek vir julle beplan, s die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting! Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.
Amen **
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 17, 2010, 11:57:32 PM
God van liefde
Ek aanbid U
U verleen luister aan my sonde-ontsierde gelaat
U hou aan vorm aan die wederstrewige klei van my lewe
Uit die chaos van my dae skep U harmonie en vrede
God, ek verwonder my oor U
God van liefde, ek aanbid U
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 18, 2010, 12:27:09 AM
Liewe Vader, dankie, dankie vir U liefde en U trou.  Dankie vir dit wat U elke dag in ons lewens doen en voorsien.  Lei ons in die week om U waarheid te ken en nie deur die onkunde van die wreld mislei te word nie amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 19, 2010, 12:01:18 AM
O Heilige Gees van God, bly by my; wees die inspirasie vir al my gedagtes; deurdring my verbeelding; suggereer wat ek moet besluit; bestuur al my aksies. Wees met my in my stiltes en in my woorde; in my werk en in my ontspanning; in my geselskap en wanneer ek alleen is. Bly by my in die varsheid van die mre tot in die vermoeidheid van die aand; en gee my die genade om my te alle tye nederig te verheug in U misterieuse geselskap. Here, Heilige Gees, U waai soos die wind oor duisende koringvelde, binne en buite die grensdrade want U Wind waai waar hy wil. Here, Gees, U is die son wat op die grond skyn en die kleinste saadjie tot lewe laat ontkiem, sodat dit tot n yslike boom kan groei. O, Heilige Gees, U is die moeder arend wat onder haar kleintjies sweef. Uit die hoogte hou U U kinders sorgsaam dop. U is verhewe bo die storms van die wreld. Here, Heilige Gees, U is die wit wolk waarin ons kan skuil, U is die een wat ons by ons Broer Jesus bring, sodat ons ons kop op Sy skouer kan laat rus. Here, Heilige Gees, in die liefde van vriende bou U vir ons n gesellige huis. Die hemel is oral waar U by ons is, U sing U soet lied in die harte van almal wat deur U by God uitkom. AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 19, 2010, 11:59:20 PM
Oorwinnings - Gebed

Ek was in die diepste see van sonde gewees
Toe U my uit genade red
En U my in liefde by die hand kom vat
In antwoord op my gebed.

Ek was so vr van U gewees
My hart verhard deur sondestand
Toe kom U Gees, U Liefdesgees
En neem my by die hand.

U lei my na die Koningskroon
En leer my hoe ek U moet ken
U prik my hart in oortuigingskrag
Met die wete dat ek die bose kan oorwin!!

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 21, 2010, 12:02:45 AM
Almagtige Vader,
Ek is so moeg van voorgee. Leer my asb hoe doen n mens alles wat jy doen sonder pretensie. Maak my asb absoluut eerlik. Red my van my neiging om my anders voor te doen as wat ek is selfs teenoor myself!! O Here, maak my lewe onopgesmuk, leer my om opreg en in eenvoud te lewe sonder om n ophef daarvan te maak. Here, was my selfsug af met U Bloed wat volkome selfloos gestort is. Leer my om eerder na buite te kyk as na binne; fokus my gedagtes op ander se behoeftes eerder as my eie. My Vader, verlos my van my verslawing aan selfbejammering. Vergewe my al die dinge wat steeds so verkeerd bly in my lewe en karakter nie omdat U my nie daarvan kan verlos nie, maar omdat ek nog nie regtig anders wil wees nie. Verander my wil; vernuwe my gees. SKEP VIR MY N REIN HART, O HEER. Gee U vir my die woorde om U lof te verkondig. Ek erken Here, as ek U wil meer gevra  en U lof eerliker verkondig het, sou ek nou sterker gestaan het. Maar dit is mos nooit te laat nie ?? Help my van vandag af om eerlik en deursigtig te lewe. Herinner my dat U krag om dit reg te kry, deur U Gees reeds in my is.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 22, 2010, 12:00:50 AM
As my lippe maar soveel lofliedere kon sing soos daar golwe in die see is
As my tong maar soveel woorde van dank kon spreek as wat daar vols in die lug is ...
As my mond die sterrehemel kon vul met eer aan U
As my gesig kon skyn soos die son en die maan tesame
As my hande na U kon uitstrek soos die vlug van die arend in die lug, en my voete oor die berge kon spring soos 'n klipbok oor die kranse ...
Sou dit nog nie genoeg wees om uiting te gee  aan die hulde wat ek aan U wil bring nie.
O Here, Here, my onbeskryflik grote God!
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 22, 2010, 11:58:35 PM
Herinner my nou dat ek die stryd in U hande kan laat.
Help my om te erken dat ek U hulp nodig het;
dat ek nie self die mas kan opkom nie.
Bring my tot rus, Here, wat net by U te vinde is.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 23, 2010, 12:27:45 AM
Dierbare Vader,
Dankie vir elke sen  vandag.  
Dankie vir U genade en liefde en U algehele versorging.
Dankie dat U ons toelaat om direk, deur gebed  met U te kan praat en dat ons kan weet dat alles wat ons vra, wat eer aan U en die Vader sal bring,  aan ons geskenk sal word.
Leer ons om in U liefde te leef en dit uit te dra net soos wat U dit aan ons gebring het .  
Amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 24, 2010, 12:00:26 AM
Here,

Nie omdat ek goed geleef het

f omdat ek U vir my slegte lewe om vergifnis kom vra nie;

nie omdat my gees en verstand na U opkyk vir wysheid nie;

nie omdat ek U vra om my te verlos uit alles wat my bind nie;

nie omdat ek besef

dat ek U elke nuwe mre nodiger het as gister nie;

nie omdat ek nou na U terugkom

nadat die we van die wreld my nie kon bevredig nie -

Nee, Here, ek roep vandag na U

om geen ander rede nie, as dt:

U is U

en hier is ek.

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 24, 2010, 12:02:11 AM
Liewe Heer dankie vir U genade en dat ons kan weet dat as ons getrou bly glo U ons nooit sal teleurstel nie.   Dat alles wat ons vra om U naam te verhoog aan ons gegee sal word.  Ons gee ons lewe Heer sodat ons in U diens kan staan.  Sodat ons U woord kan verkondig.  Sen die werk Heer tot eer van U naam alleen.

Dankie vir die ren.  Ren oor ons lewens Heer sodat ons kan groei en vrugte tot U eer kan dra. Sen elke byeenkoms vandag en vul die voorgangers met U Gees sodat U woord suiwer uitgedra sal word.  Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 24, 2010, 12:06:37 AM
Dankie Pieter dit is 'n baie mooi gebed! En ek het dit nodig!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 25, 2010, 12:01:48 AM
Ons Vader wat in die hemel is
En ook hier op die aarde
U wag om gehoor te word
U wag om gesien te word
En ons s bloot die woorde
En gaan deur die gebare wat ons geleer het
Maar kom die gebede ooit by U uit?
Wil U nie asseblief na ons toe deurbreek nie?
Ons bid glad te formeel, om werklik met U te kommunikeer
Ons gebede is monolo, van n tweegesprek is daar min sprake
Ek het te veel om te s (en veral om te vra)
Sodat ek nie tyd het om te luister wat U vir my wil s nie
Ek word nie bewus van U teenwoordigheid wanneer U in gebed naby my kon nie
Omdat ek te veel op my eie behoeftes konsentreer
Ek wil graag meer tyd aan U afstaan
Leer my om rustig te raak Here
Dat ek U stem kan hoor
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Benedictus on October 25, 2010, 06:31:43 AM
Ek bid vandag dat elke Ouer geseend sal wees en die leiding sal he om hulle kinders vandag in die wil van God groot te maak.

Here help elke ouer met die moeilike taak, want die jeug van van dag is die grootmense van die toekom. Ons kan net die toekoms verander as ons die huidge verander.

Dankie vir ouer wat die Here diens met vrees en bewig en vir hulle kinders die voorbeeld stel.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 26, 2010, 12:02:23 AM
God met die liefdevolle hart
Maak asb myne ook so
God met die sagte hande
Maak asb myne ook teer
God van die gewillige voete
Laat my op U pad volg
En mag ek so nader aan U groei
In alles wat ek s en doen
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 27, 2010, 12:02:21 AM
Ons Vader wat in die hemele is,
laat U Naam geheilig word;
laat U koninkryk kom;
laat U wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde;
gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef  n sons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 28, 2010, 12:00:07 AM
Dankie Jesus vir U liefde en genade.  Dankie vir die nuwe dag en elke geleentheid wat daarmee saam kom.  Ek dink aan elkeen wat siek is of rens 'n te kort beleef.  Help hulle om te weet dat wanneer hulle in U skadu skuil, U self die tafel vir hulle sal voorberei. 
Laat ons die dag tot U eer leef Amen.

Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 28, 2010, 12:02:44 AM
God van liefde, ek aanbid U ...

U verleen luister aan my sonde-ontsierde gelaat;

U hou aan vorm aan die wederstrewige klei van my lewe;

uit die chaos van my dae skep U harmonie en vrede.

God, ek verwonder my oor U.

God van liefde, ek aanbid U.

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 29, 2010, 12:00:11 AM
'n Lof psalm sing ek Heer
Een om U naam groot te maak en te eer.
Een om U grootheid te besing
Een vir die genade wat U bring
Een vir U liefde en trou
Een omdat U my styf vashou
Lof en eer
Lof en eer
aan U my diebare Heer
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 30, 2010, 12:01:11 AM
Here Jesus,
Baie dankie vir U liefde en genade.
Dankie dat ons kan weet dat U elke oomblik van elke dag met en by ons is
Dankie Here dat ons ook kan weet dat U die Groot Geneesheer is
Ek bid dat U vir Lenie sal aanraak met U hand van genesing en dat sy weer gesond sal word
Maar ons berus ons ook as dit nie geval is nie
Want U weet wat goed is vir ons en wat U vir ons beplan
Dankie Heer dat ons dit van U kan vra
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on October 31, 2010, 12:02:26 AM
2Sa 7:25  Laat dan nou, HERE God, die woord wat U oor u kneg en oor sy huis gespreek het, in vervulling gaan tot in ewigheid, en doen soos U gespreek het;
2Sa 7:26  sodat u Naam groot kan wees tot in ewigheid deurdat hulle s: Die HERE van die lerskare is God oor Israel; en die huis van u kneg Dawid sal voor u aangesig bestendig wees.
2Sa 7:27  Want U, HERE van die lerskare, God van Israel, het die oor van u kneg geopen en ges: Ek sal vir jou n huis bou; daarom het u kneg vrymoedigheid gevind om hierdie gebed tot U te bid.
2Sa 7:28  En nou, Here HERE, U is God en u woorde is waarheid; en U het u kneg hierdie goeie saak toeges.
2Sa 7:29  Laat dit U dan nou behaag en sen die huis van u kneg, sodat dit vir ewig voor u aangesig kan wees; want U, Here HERE, het dit gespreek, en deur u sen sal die huis van u kneg vir ewig gesend wees.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 31, 2010, 12:42:50 AM
Here baie dankie dat U gewone mense gebruik
om U nabyheid aan ons te demonstreer.
Here baie dankie dat U my daaraan herinner het
dat U nie net vandag nie
maar elke dag by my is
selfs nader as n vriend
nader as my vel.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 01, 2010, 12:50:53 AM
'n Nuwe maand met nuwe geleenthede. Dankie Heer.  Mag hier die 'n lofprysings maand wees.  Een tot U eer alleen.  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 02, 2010, 12:04:15 AM
Neem my hand, Here
Lei my tree vir tree deur hierdie dag
Herinner my dat ek nie alles wat ek wil, kan doen nie
En dit nog minder perfek kan doen
Net U is volmaak
En net met U hulp kan ek my bes doen
Herinner my daarom om al my hulp by U te soek
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 02, 2010, 12:54:31 AM
Hoe harder ons aangeval word,  Hoe meer bid ons: "The joy of the Lord is my strength"
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 02, 2010, 12:58:52 AM
Liewe Heer u sien ons lewens en U weet van elke uitdaging wat ons pad langs kom!  Ons hou aan U vas en loof en prys U nou reeds vir die wyse waarop U vir ons onderneem.  Ons weet nie waarvoor U ons voorberei nie maar ons weet U leef en U regeer en dit is vir ons genoeg Mag U naam in alle omstandighede deur ons lewens vereer word Amen en Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 03, 2010, 12:26:00 AM
Vandag Liewe Heer moet ek bely. Ek was gister so moedeloos en teen die grond.  Ek is skaam omdat ek nie vol lofprysing was nie.  Ek verstaan nie my eie bedruktheid nie. Dankie Heer dat U ingegryp het en my weer van U teenwoordigheid en U liefde verseker het.  Dat ek weer kan weet dt U in beheer ook van my lewe is.  Wees saam met elkeen van U kinders wat hier lees sodat ons almal kan getuig van U liefde en herinner ons gedurig van al die wonderwerke wat U reeds vir ons waar gemaak het U Naam Sy geer!  Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 04, 2010, 12:07:35 AM
More Heer,  Dankie vir die geleentheid om U te kan loof en Prys.  Dankie dat ons kan weet dat U in U Woord s dat ons kan vra en U sal voorsien.  Ek bring elke persoon wat hier lees voor U  en vra dat U hulle sal sen sodat U Naam deur hulle geer kan word. Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 04, 2010, 12:17:10 AM
(Mig 7:18 - 20 )
Wie is n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan?
Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het n welbehae in goedertierenheid.
Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp.
U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham, wat U aan ons vaders met n eed beloof het sedert die dae van die voortyd.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 05, 2010, 12:05:38 AM
Liewe Vader, Dankie vir die dag wat so pas verby is.  Dankie vir elke sening wat ons uit U hand ontvang het.  Dankie vir die ren.  U voorsien selfs waar ons dit nie verwag nie.  U gee meer as wat ons ooit verdien.  Help ons om te vergewe en om in U vryhed te leef sodat ons nie gebind sal word deur die bande van die wreld nie.  U Naam tot eer Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 05, 2010, 03:08:55 PM

Father, thank You for Your awesome love.

Thank You for making each of us an original.

Thank You for the different gifting and talents that You have given each of us.

Please forgive us for taking our focus off you by comparing ourselves to others.

Father, we humbly submit our all to You and ask You to help us become vessels that You can use.

Please reveal what Your plan and purpose is for each of our lives.

Please continue to guide us and teach us Your ways.

Please mould us and make us into what You want us to be.

We acknowledge Lord, that it's all about You not us.

We choose to put our faith and trust in You and bring our hopes and dreams and hearts desires and lay it at Your feet and ask that Your will may be done in our lives.

In Jesus Name.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 06, 2010, 12:00:57 AM
Dankie Here dat ons weet
God is nie n mens
dat Hy sou lieg nie
n mens dat Hy van gedagte
sou verander nie.
Sou Hy iets s en dit nie doen nie
iets belowe en dit nie uitvoer nie?
Amen
(Numeri 23:19)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 07, 2010, 12:13:38 AM
Ek kom nie Heer, met fnsie woorde en lang sinne nie, ek kom net met trane in my o en ek smeek: "Here help".  Red die lewens van hulle wat vandag voor die poorte van die dood staan en red hulle.  Tot eer van U naam Amen. 

By die Here is ons veilig!amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 07, 2010, 12:47:06 PM
Hemelse Vader
onvermoeid soek U hulle wat na U soek
en wat dink U is ver van hulle af.
Here leer ons om van uur tot uur
ons lewe aan U toe te vertrou.
Dankie dat ek kon uitvind:
Terwyl ons nog na U soek
Het U ons reeds gevind;
voordat ons nog ons gebede uitgespreek het
power en selfsugtig soos hulle is
weet U reeds wat ons regtig nodig het
en gee U vir ons meer as wat ons bid f dink.
amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 08, 2010, 12:03:28 AM
Hemelse Vader

U is ons genadig, as ons goed doen, en sleg doen.

Al is ons vol littekens, bly U vir ons lief.

U staan nie op U regte nie,

maar spreek ons vry en aanvaar ons -

Gee ons u Gees, om U te volg,

maak ons genadig teenoor mekaar,

sodat almal kan weet wie U is: niks anders as liefde nie,

ons Vader, en ons God.

U hou wag oor u skepping, soos 'n herder,

en alles en almal is veilig by U.

U ken ons almal en bewaar ons,

waar ons ook al beweeg.

Ons vra U, doen dit al die dae van ons lewe,

dat ons nooit mag kort kom nie, dat ons U rus mag binnegaan,

vandag en elke dag van ons lewe.

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 09, 2010, 12:03:55 AM
Here baie dankie dat u gewone mense gebruik
om U nabyheid aan ons te demonstreer.
Here baie dankie dat U my daaraan herinner het
dat U nie net vandag nie
maar elke dag by my is
selfs nader as n vriend
nader as my vel.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 09, 2010, 11:58:14 PM
Jesus U is my krag en my hoop
daarom plaas ek ook nou my kommer in U hande.
Daarom kyk ek vol vertroue op na U
in die geloof dat U my nood hoor.
Gee my tog die geduld
om te wag op die tyd wanneer U my gaan verhoor.
Ek weet U gee my die krag
om die probleme wat ek kn hanteer
self aan te pak.
Vir die res is U my enigste hoop.
U het immers die mag om nuwe dinge
tot stand te bring
en die vermo om ou dinge
tot nuutheid herskep
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 10, 2010, 12:44:24 AM
Heer ons is stil voor U U wat besluit oorlewe en dood.  Ons berus in U besluit omdat ons weet dat U die beste weet en vir elkeen van ons wil h!  Ons eer U naam!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 11, 2010, 12:01:33 AM
Ons hemelse Vader
verander
donkerte in lig
stryd in vrede
trane in glimlagte
leed in vreugde
moeite in rus
bitter Maras in soete Elims
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 12, 2010, 12:29:38 AM
O HEILIGE VADER,
EK WIL SO GRAAG MET U IN DAAGLIKSE GESPREK VERKEER,
EK WIL SO GRAAG DANKIE S VIR ALLEDAAGSE SENINGE WEER EN WEER;
VERGEWE MY ASSEBLIEF AS EK TE BESIG RAAK OM VAN U TE ONTHOU,
U WIE MY BEGIN WAS, MY EINDE SAL WEES, WIE MY IN U VADERARMS VASHOU;
MAAK MY DANKBAAR VIR ALLES KLEIN EN GROOT,
WEERHOU MY OM NET TOT U TE BID IN TYE VAN NOOD;
DANKIE VIR ALLES WAT U DAG EN NAG VIR MY DOEN;
HELP MY ASSEBLIEF OM MET DIE ONVERANDERLIKE TE KAN VERSOEN;
BAIE DANKIE VIR SENINGE KLEIN EN GROOT,
VIR SKUILING TEEN HITTE EN KOUE, VIR ONS DAAGLIKSE BROOD;
DANKIE DAT U NOOIT TE BESIG IS OM NA MY TE LUISTER,
AL IS DIT SOMS NET LE WOORDE, IN DESPERAATHEID GEFLUISTER;
DANKIE DAT EK HIER OP AARDE MAG WEES,
GEE DAT EK U HART SAL BLY MAAK, LEEF TOT U EER, IN EERBIEDIGE VREES;
HELP MY OM BLYMOEDIG TE WEES IN ALLES WAT EK DOEN EN S;
JA, OM U VREDE IN MY BINNESTE TE DRA IS AL WAT EK OOIT REGTIG WIL H.
AMEN.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 13, 2010, 12:15:52 AM
Vreugdevolle Vader, 
Dankie vir die nuwe dag.  Gister is verby en more l nog voor maar ons het vandag daarom dank ons U. Gister was daar baie hartseer maar vandag begin 'n nuwe lewe.  Dankie vir die vergifnis van ons sonde.  Maak ons in U sterk vir hierdie dag sodat ons u nie sal teleurstel nie.  Nee vul ons met U Gees sodat Hy ons lewenspad kan rig. Wees met elkeen wat hier lees en sen hulle tot U eer AMEN!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 14, 2010, 12:03:28 AM
O God almagtig o Goedheid sonder einde!
U wat ons almal liefhet asof U elkeen alln bemin;
en wat ons elkeen insluit in U groot hart wat vir almal omgee
dankie dat ek ook vir U mag liefh
Here God U Woord is die waarheid en die waarheid is Uself.
Ek sien in hierdie wreld hoe alles alles tot n einde kom behalwe U o God.
My Vader van eindelose goedheid o Skoonheid bo alles wat mooi is
aan U gee ek nou terug alles wat U my gegee het want dan kan ek niks verloor nie. 
O God U het ons vir Uself gemaak en ons hart bly onrustig tot dit rus vind in U.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 15, 2010, 12:01:08 AM
Ons Here en ons God hoe groot is U liefde vir ons Here, hoe lieflik is dit om in U waarheid te skuil.
Vader dankie dat U ons beskerm teen die bose as ons U ken en dat U vir ons die wapenrusting gee om aan te trek as ons gekies het om U te dien en om in U woning te bly.
Bewaar ons Here teen al die onheil en die aanvalle van die duiwel.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 16, 2010, 12:01:09 AM
Kom bid saam met my;
Hemelse Vader,
U vul my deur U Heilige Gees met n Goddelike dinamiek om al meer aan Christus gelyk te word.
Verander en vorm my voortdurend, Heer, sodat ek hoe langer hoe meer in gesindheid, woord en daad, die beeld van Jesus sal vertoon.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 17, 2010, 12:07:07 AM
Hemelse Vader,
Ons kom na U toe, die Almagtige en Alwyse, wat van die begin af ook die einde sien.
Voordat ons die nuwe, onbekende pad betree, moet ons eers bely, dat ons alleen veilig sal wees, as U met elke stap ons hand vashou.
As die pad voor ons donker lyk, laat ons in die lig van die geloof verder gaan. As te veel vir ons oog verborge is, laat ons getrou bly aan dit wat ons wel weet en sien. As ons nie ons bestemming in die verte kan bemerk nie, maak ons dankbaar vir elke tree, wat ons wel kan sien.
As ons U wese nie kan begryp nie, laat ons kinderlik vertrouend aan U beloftes vashou.
As dit soms aan geloof ontbreek, laat ons nooit die liefde en die hoop verloor nie en, Here, kom ons ongeloof tot hulp.
As ons nie insig in U plan met ons lewe het nie, laat ons dit in gehoorsaamheid nie bevraagteken nie.
As ons hierdie jaar suksesvol is, hou ons dankbaar, nederig en ootmoedig, en as teleurstelling en mislukkig op ons wag, bewaar ons van wanhoop, of ons drome en ambisies bewaarheid word en of ons ideale tot as word in ons hande dierbare Vader, omarm ons met U liefde en leer ons dat alles ten goede meewerk.
Maak ons blymoedige kinders van U.
Ons bid dit in die Naam van Hom wat deur Sy dood, dit vir ons moontlik gemaak het om die lewe te kies Jesus Christus, ons lewende Here en Verlosser.
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 18, 2010, 12:01:05 AM
Liewe Heer, dankie vir al die seen wat U gister oor ons uitgestort het.  Dankie vir al die deurdra met almal wat siek is.  Mag elkeen van ons, wat ons omstandighede ook al mag wees, leef tot eer van U naam. Amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 19, 2010, 12:06:58 AM
Abba Vader ek kom belei my nietigheid voor U Vader, Here as U my elke hart besluit moet in agneem sal ek geen bestaan op hierdie aarde h nie, maar omdat U my so lief het dat U, U Seun Jesus Christus gegee het om vir my te sterf aan die kruis kan ek by U kom pleit vir vergifnis vir my soms ongewilligheid om te kan gee wat U so reiklik aan my gee. Vader gee my n oop gewillige hand in alles, in liefde, in aardse goed, in welsyn, in omgee en ook aan my geliefdes. Vader maak my o oop vir teen onreg, laat ek nie verby gaan nie.

Here Jesus ek bid U dat ons nageslag, ons kinders by ons sal leer wat dit is om eerlik en gehoorsaam teenoor U te wees. Here laat ons nie die oordeel werp oor onreg en leuns nie, maar laat ons, ons harte deur U deurgrond Here want U is magtig en ken een en elkeen van ons harte. U deurgrond ons harte, U teken elke doen en late aan en daarvoor sal ons verantwoording voor U groot en Heilige troon kom gee wanneer ons skaduwee kwyn op hierdie aarde, n tydjie so kort vir ons gegee teenoor die ewige vrede en vreugde wat vir ons wag. U is magtig en beheer my elke asemteeg, my elke glimlag wat ek my medemens mee begroet, al word ek nie regverdig behandel nie Here sal ek vergewe, soos wat U my vir my sondes vergewe.

Here ek is nie volmaak nie maar sal werk en my rig tot heiligheid in U.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 20, 2010, 12:06:20 AM
Almagtige God en Hemel Vader, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, ek beroep my daarop dat U my hart in alles sal toets en dat U n behae in opregtheid sal vind dat U eerlikheid en gehoorsaamheid aan U Woord nie ongesiens sal laat verby gaan nie. Vader hou my styf vas want ek het U nodig in my elke dag se omgang met my medemense, U sien my hart en net U kan oordeel oor my hart en my bedoeling, net U weet of dit opreg is of nie, laat U oor my oordeel.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 20, 2010, 12:27:06 AM
Liewe Vader,  Soms klink die gebede van ander vir my so hoogdrawend dat ek nie weet of ek so kan bid nie.  My gebed is maar kinderlik maar ek glo U sal luister.  Dankie vir U genade van gister, vandag en more. Ek het U regtig lief.  Dankie dat ek kan weet dat U my eerste liefgehad het.  Dankie dat ek kan weet dat U my nooit alleen los nie. 
Dankie Heer vir U liefde
Van u doodgewone kind
Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 20, 2010, 12:42:40 PM
Fil 2:3  Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hor ag as homself.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 21, 2010, 12:47:22 AM
Dankie Pieter.  Ja nederdigheid was nie gisteraand in my kop nie maar dit is so die Here sien ons vir wie en watons is.  Hy weet hoe opreg die gebed. is.  Kinderlik of nie. Ons bid nog vir julle!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 21, 2010, 12:50:55 AM
Soos Pieter s Heer, U kyk na die wat nederig is.  Dis dus in nederige afhanklikheid wat ons U troon vanoggend nader om dankie te s vir U liefde en genade. Vir die voorsiening in elkeen van ons se lewens. Gee dat ons die son ook oor ander sal sien skyn.  Gee dat ons die dag sal gryp en tot U eer sal leef.  Dat ons nie een van ons talente ongebruik sal laat l nie !  Lof en eer aan u Lof en eer aan U

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 22, 2010, 01:49:41 AM
Die vrede van U genade is vir ons genoeg!  Dankie daarvoor Heer.  Dankie vir U versorging en elke dag se geleenthede.  Laat ons in U naam die stryd aanpak en die oorwinning vier amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 23, 2010, 12:19:39 AM
Here, ons kan vanoggend net in dankbaarheid voor U voete kom kniel, want tenspyte van alles wat oor ons pad kom, bly U steeds daar vir ons. Ek bid dat U asb vir Lenie sal aanraak en haar pyn sal verlig en dat sy 'n nagrus sal h. Dankie Here, ons eer U daarvoor. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 23, 2010, 12:25:02 AM
More Vader,  Ek wil by Pieter aansluit.  Mag hierdie dag een van groot genade wees.  Mag elkeen wat siek is voor U troon kom sit Mag U genade vandag vir hulle genoeg wees.  Ons wat nie siek is  nie verstaan nie altyd die pyn en seer nie.  Maak van ons getroue voorbidders, dat ons vir hulle ook kan instaan.  Dankie vir die genade wat U reeds aan elkeen van ons bewys het.  Mag U naam deur ons lewens uitgedra word sodat ander U troue sorg en voorsiening kanontvang Amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 24, 2010, 12:20:32 AM
Here,
Ons kom vandag na U toe met dankbaarheid in die hart
Dankie dat U so mooi na ons omsien
Dankie dat Lenie kan s dat sy beter voel, ongeag
Dankie vir U liefde en genade wat ons elke dag omvou
Here
Ons kom l vanoggend vir Doreentjie voor U voete neer
U ken die omstandighede waarin sy tans is
U weet hoe siek sy is
Omvou haar asb met U genesende arms
Skenk aan haar gemoedsrus en kalmte
Dankie dat ons dit in U Seun Jesus se Naam mag vra
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 25, 2010, 07:00:31 AM
Liewe Heer, dankie vir U genade en liefde, dankie vir die sonskyn dag, en die ren van die nag, dankie vir U troue sorg.  Dankie Heer dat ons kan bid dat ons daagliks by U voete kan sit. Dat ons vry kan wees van die sonde en die vlees dat ons aan U lof kan bring en heeldag tot U eer kan sing. Dankie die lag en die hui,l dankie dat ons in die tyd by U kan skuil.  Sen hierdie dag terwyl ons elkeen op U wag Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 25, 2010, 10:02:48 AM
Dankie Here dat U my tegemoet kom.
Dankie dat U my deur Jesus vergewe vir die sondes wat ek opsetlik en onopsetlik doen.
Dankie dat U my deur U Gees help om ontslae te raak van die mag van sondes wat ook my lewe beheers.
Help my om soos die sterre, soos die opkoms van die son in die Ooste en die ondergang van die son in die Weste U mag te verkondig.
Gee dat ek 'n boek sal word, 'n volmaakte en reine wet, vir my medemens om te lees.
En dat in hierdie boek sal staan dat U ons liefhet en genadig is vir almal van ons.
Mag wat ek s en wat ek dink en wat ek doen, tog vir U aanneemlik wees, Here, my Rots en my Verlosser.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 26, 2010, 06:28:15 AM
Liewe Vader dank dat ons U kinders mag wees.  Dankie dat ons  U naam ken.  Vergewe ons as ons voor U staan vol van die lelik van die wreld maar dat ons tog kan weet dat U die een is wat vergewe.  U is die een wat ons by die naam roep en verklaar dat ons aan U behoort. Daaraan Heer kan die Bose niks verander nie.  Vandag bring ons alles wat ons het en is en gee dit vir U sodat daar niks is wat tussenons staannie.  Sodat ons skoon gewas vandag  in U diens kan staan.  Veral wanneer ons in gebed met U praat.  Dankie Jesus vir U liefde en genade.  Dankie Heilige gees vir U leiding.  Amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 27, 2010, 12:02:30 AM
Here God en Koning van die kosmos waarvan die aarde net n klein deeltjie is, in die naam van Jesus U Seun kom ons na U en pleit die bloed van Jesus Christus van Nasaret op ons, Vader bewaar ons van die aanvalle van die bose geeste, die gees van wellus, die gees van leuns, die gees van liefdeloosheid, gees van gierigheid, gees van owerspel, so baie aanvallende geeste. Here hoekom nooi ons nie U in ons lewens in, U verseker ons elke keer van U getroue liefde, U beloof ons dat ons nie ons voet sal stamp teen diselfde klip twee maal nie, tog Vader lyk dit of ons dit weer en weer wil doen, oor en oor leuns vertel, oor en oor kwaad word en mekaar met harde taal seer maak, so onnodig Abba Vader.
Amen.

(Louis Joubert)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on November 28, 2010, 12:48:39 AM
Liewe Jesus, dankie vir die dag waarinons as familie tyd saam kon deurbring.  Dankie vir elke keer wat ons oor u kon gesels. Maak ons vry van dit wat die wreld van ons verwag sodat ons net vir U sal leef.  Dankie vir elke kind van U wat hier lees en saam bid.  Dankie vir elkeen wat tot by U kon kom U genade te soek.  Dankie vir elkeen wat by U kan kan staan omdat U ons sonde totaal en al vergewe het. Dankie Jesus, Dankie U naam sy geloof!  Amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 29, 2010, 12:01:45 AM
Almagtige Vader God en Heer in die Naam van die Lam, wie bloed ons sonde afgewas het, dankie Here vir nagrus,
Dankie Vader dat U altyd ons genadig is,
Dankie Here dat ons nog n dag gehad het waarin ons U kan aanbid en waar in ons U Naam kon groot maak en U kon volg,
Dankie Here dat ons lewens gespaar is.
Dit is my gebed in Jesus Naam
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 30, 2010, 12:10:30 AM
O Hemelse Vader
Ek loof en dank U vir die vrede van die nag
Ek loof en dank U ook vir die lig van elke nuwe dag
En vir al U goedheid en trou dwarsdeur my lewe
Here
U het my in die verlede so oorvloedig gesen
Laat my nou ook die hardheid van die hede aanvaar
Laat my glo dat U nie meer op my sal l as wat ek kan dra nie
Ek bly glo dat U vir my sorg
En dat U alle dinge vir U kinders te geode laat meewerk
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 03, 2010, 12:00:46 AM
Wanneer die mens nie gaan uitroep dat U die God, die Koning van alle konings is dan sal die klippe dit uitroep, dankie Here, baie dankie vir die ware liefde en geluk wat U vir ons gee. Dankie Vader dat U n voorbeeld van liefde is en dat U net die beste vir ons wil gee. Vader ons dankbaar vir dit wat U vir ons doen en gee ontbreuk in soveel fassete, laat ons U dank vir dit wat ons uit U hand ontvang en rustig wees in U beskerming oor ons terwyl ons by U skuil, laat ons U wil in alles soek Here want dan weet ons ons sal alles kry wat ons wil h , want dit is ook U wil.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 04, 2010, 08:57:37 AM
Dankie Heer vir U liefde en genade.  Dankie Heer vir U troue sorg en al die seninge wat U oor ons uitstort. Help ons om in die feestyd wat voorl nie ons fokus te verloor nie maar om steeds liggies te wees wat vir U skyn!  Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Benedictus on December 05, 2010, 07:15:11 AM
Here ek wil van dag U stem hoor en U wil doen. Geen al my maaitjies in U. Gee hulle begeertes van hulle harte vir hulle en mag hulle werklik die vrede van kersfees beleef.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 07, 2010, 12:25:44 AM
Rus met jou kop teen Jesus se bors, hoor hoe Sy hart klop.
Voel Sy liefdevolle arms om jou sluit en Hy saggies vir jou fluister.
" EK SAL NOOIT JOU NOOIT LOS NIE.."  
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 08, 2010, 12:05:02 AM
Abba Vader,
Ons word in hierdie oomblik stil voor U en ons bid, wil U asb saam met ons op ons geestelike staptog gaan. Ons kom pleit by U dat U die Woord aan ons duidelik sal maak, dat ons, as ons aan die einde van die roete kom, sal besef dat ons U elke oomblik van ons lewe op aarde nodig het, ja HERE, by elke opdraande of afdraande of aansluiting of kruispad, ons nie sonder U liefde en genade en leiding sal kan voortgaan nie. Dat ons ook daadwerklik n wilsbesluit moet neem om JESUS CHRISTUS onvoorwaardelik te volg, dat ons ons harte sal oopmaak vir U en dat ons U HEILIGE GEES sal innooi om volle besit van ons lewe oor te neem, ja, die stuurman aan die roer van ons lewe te word. Baie dankie HERE, dat ons hierdie dinge in U Naam mag vra.
AMEN.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 09, 2010, 12:01:28 AM
Abba Vader,
God Almagtig, U is my sterkte, U het die die ewige lewe vir my deur U Seun Jesus Christus voorberei, U het die Heilige Gees in my geplant, gewortel sodat ek ten alle tye na aan U kan wees, hoe wonderbaarlik.
Ek prys U naam Here en sing n loflied saam met die vols daar buite wat elke dag deur U versorg word sonder dat hulle in skure by mekaar maak, die blomme in die veld wat hulle prag vertoon in soveel klere. U is my God, U is daar.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 10, 2010, 12:03:28 AM
Almagtige God,
Moet U tog nie vir my skuilhou nie!
Openbaar aan my dat daar by U lig is in ruil vir my duisternis; dat daar by U moed is in ruil vir my angs; hoop in ruil vir my vertwyfeling; vrede in ruil vir my onrus; blydskap in ruil vir my hartseer; krag in ruil vir my swakheid; wysheid in ruil vir my verwarring; teerheid in ruil vir my ruheid.
Openbaar aan my dat daar by U liefde is in ruil vir my haat en vergifnis vir my sonde; dat U daar is in ruil vir my self.
Here, o Here, moet U tog nie vir my skuilhou nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 11, 2010, 12:43:34 AM
Liewe Vader,  Vandag was 'n dag wat so totaal anders verloop  het as wat ek gedink het dit sou.  EK het die dag met my wil probeer inbreek maar U het anders besluit.. U het besluit om diepad vir my te lei.  Vanaand voel dit asof ek onsuksesvol was maar ek juig in die wete dat U in beheer van my lewe is en dat wat ookal met my gebeur in U hande is.  Dankie dat U my gehelp het om keuses te maak al was dit nie die keuses wat ek gister of eergister sou gemaak het nie.  Vanaand weet ek dit was reg en ek is dankbaar vir die ingryping van die Heilige Gees wat met waarheid lei.  Dankie Here vir die vryheid in U.

Ons bid vir ren in Beaufort Wes.  Here sien die dro damme aan en sien die droogte in U volk harte aan en gee asb vir ons ren  Tot U eer alleen.
Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 12, 2010, 01:56:41 AM
Pappa Vader,  ek is oorweldig deur u liefde en U genade.  Die vreugde wat u so mildelik oor my lewe strooi maak dat ek nooit meer alleen voel nie.  Ek weet U is daar en ek is veilig in U sorg.  Dankie vir die dag en die geleentheid om te kan bid vir elkeen wat op ons gebedslys is.  Elkeen wat siek is en elkeen wat finansieel sukkel om die mas op te kom.  Gee dat ons inmekaar se behoeftes sal kan voorsien.  U het deur die jaar sulke groot dinge vir ons gedoen. Soveel geleenthede gegee om daar te wees vir mekaar. U het soveel keer vir ons gewys dat U 'n Lewende God is. Ons bid vir elkeen wat nog met die probleem om te glo worstel. Dankie Heer dankie vir die geleenhede wat oor ons pad kom Wees U die olie wat ons liggies laat skyn  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 12, 2010, 06:43:10 AM
Al sou die vyeboom nie bot nie

en daar geen druiwe

aan die wingerde wees nie,

al sou die olyfoes misluk

en die lande geen oes lewer nie,

al sou daar geen kleinvee

in die kampe meer wees nie

en die beeskrale sonder beeste wees,

nogtans sal ek in die Here jubel,

sal ek juig in God,

my Redder (Hab. 3:17, 18).
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 13, 2010, 12:54:18 AM
Liewe Vader, waarvoor berei U ons voor? watterpad gaan U met ons stap?  Dankie dat ons kan weet dat dit nie saak maak nie solank as wat ons op die pad is wat U vir ons beplan  dankie Heer dat ons altyd veilig is al word ons beroof en uitgemoor!  U bly nog steeds in beheer en al verstaan ons nie waarom U dit toelaat nie Loof ons U nog steeds.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 13, 2010, 06:28:32 AM
Here Jesus,
Terwyl die ren so sag hier neerdaal, dink ons aan diegene waar daar waternood is
Here Jesus,
Wil U nie asb die sluise van die hemel ook daar ooptrek sodat daar water kan wees nie
Dat daar weer verligting kan kom vir mens en dier
Dankie dat ons kan weet dat ons dit in Jesus se Naam mag vra
En ook dat ons kan weet dat U sal voorsien
Ons loof en prys U grote Naam daarvoor
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 14, 2010, 12:21:19 AM
Almagtige God en Hemel Vader,
U Seun Jesus Christus het die aarde kom bewandel en gely sodat ek kan lewe omdat U my lief het,
U het my we lank voor my geboorte beplan.
Vader ek vra dat U plan vir my in werking kom, dat die keuses wat ek moet maak in ooreensteming sal wees met dit wat U vir my beplan het.
Here dankie vir die vriende wat U gebruik in my lewe om my te vorm, ook die vyande vyande om my sterker te maak, gee my die insig en wysheid om tussen hulle te onderskei, laat ek nooit die mens oordeel nie, net die sonde en die mens met liefde aanraak.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 15, 2010, 12:02:27 AM
Grote God,
U het die son en die maan gemaak om dag en nag en seisoene van mekaar te onderskei.
Ons kan nie vrugte en blomme pluk buite die seisoen waarvoor U hulle bestem het nie.
Maar, in U goedheid, Here, het U U liefde en genade nie ook aan seisoene verbind nie!
U genade is altyd in hoogbloei.
U s nooit ons moes gister gekom het nie.
Ons hoef nooit om te draai en mre of volgende seisoen weer terug te kom vir U liefde nie.
Vandag as ons U aanroep, hoor U.
U het lig uit donker gemaak, nie uit minder lig nie; en U kan somer maak uit winter, al was daar geen lente nie.
Enige tyd is die regte seisoen vir U liefde.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 16, 2010, 12:23:14 PM
Dankie Liewe Heer vir ren wat U mildelik aan ons skenk.
O Heer, laat my vandag en al die dae van my lewe so leef dat as U skielik langs my staan ek bly sal wees, sal kan glimlag en dat ek ook U sal sien glimlag.
Laat my nooit die oorsaak van iemand anders se trane wees nie.
Net U kan my lei om U Koningskind te wees.
AMEN.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 16, 2010, 11:58:55 PM
Here Jesus,
Ons kom in hierdie vroe oggend uur na U toe om te kom dankie s,
Dankie vir elke geleentheid wat ons kry
Dankie vir U liefde en genade wat ons elke dag vergesel
Dankie vir vriende en familie wat n pad met ons deel
Dankie vir gawes wat U vir ons gee waarmee ons U Koningkryk mee kan uitbou
Dankie Jesus, dat ons hierdie nuwe dag saam met U kan begin
Ons loof en prys U Grote Naam
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 18, 2010, 04:38:34 AM
Liewe Vader,

Ek sit vanoggend voor U heer en ek weet nie meer watterkant toe nie.  U is die Skepper enverlosser en U s dat U wil h dat dit met ons moet goed gaan tog, as ek om my kyk lyk dit asof dit met U kinders baie sleg gaan. Asof ons in die woestyn is.  Hoe gaan ons die beloofde land bereik as nie eers een van die wat uit Egipteland getrek het die voorreg gehad het om in die land in te gaan nie.  Heer as ek aan my lewe dink en dan dat Moses net een keer ongehoorsaam was en daarom het hy nie die land ingegaan nie. Wat is my kans O Heer, wat! 

Ek weet dat niks wat ek doen, ooit goed genoeg kan wees om U genade te verdien nie, tog leer U woord ons dat dit juis is waarom Jesus gekom het.  Omdat ons nie goed genoeg is of kan wees nie.  Dat Hy vir ons die pad oopgebreek het op die kruis en daarna tot by die opstanding.  EK weet dat U Gees ons nou leer en lei. Dat Hyinons woon.  Waarom is ek dan so hartseer Heer.  Is dit omdat my lewe die Heilige Gees bedroef.  Ag Heer vul my met U vreugde, met U Gees sodat ek die hartseer kan lewe tot U eer.  Sodat ek nie die geloof verloor wanneer ek soos Job sit en wonder of U my raaksien en of U nog van my weet nie. Sodat ek ook soos Job kan uitroep: dat dit nie saak maak wat gebeur nie, Ek weet my Verlosser leef. HIerdie nuwe dag  gee ek aan U soos my hele lewe aan U toegewy is.  Heer hou my vas en gee my die krag om 'n lig in U tuin te wees.   Om te kan intree vir die wat U op my gebedslys geplaas het.  Maak my getrou aan U O Heer!
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 18, 2010, 04:10:00 PM
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 19, 2010, 12:44:52 AM
Here Jesus,
Ons loof en prys U grote Naam
Dankie vir die milde ren wat U oor ons uitstort
Dankie vir die ren wat in Beaufort-Wes geval het
Maar Here, daar is nog baie ren nodig
Sodat plant, mens en dier weer vorentoe kan gaan
Daarom kom kniel is in nederigheid voor U voete en kom bid ons
Dat U die sluise van die hemel sal oopmaak op die plekke wat dit ernstig nodig het
Wees asb verder met ons deur hierdie  nag en dag wat voorl
Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus
Ons Verlosser en ons Heer
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 20, 2010, 12:50:52 AM
Dankie Heer, vir die geleentheid om hier te mag bid en in te tree vir hulle wie se name op ons gebedslys is.  Dankie dat U meester oor storms is  en dat U  gebed beantwoord.  Loof U grote naam.   Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is en hulle wat in motorongelukke was.  Liewe Heer wees U die bewaarder van elkeen wat die langpad na hulle vakansie bestmmings vat, maar ook vir elkeen wat tuis bly.  ASb Vader daar is die naweek weer twee boere dood gemaak en een se vrou is saam met hom dood.  Asb Here laat my volk na U terug keer sodat U ons geroep kan hoor en ons kan uitred. Dankie vir die genade en dankie vir ons families.  Sen elkeen en pas hulle op sodat hulle liggies wat vir U skyn nie sal dood gaan nie.  Alle lof en eer kom U toe Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Benedictus on December 20, 2010, 05:04:13 AM
Vader ek bid dat almal in hierdie tyd rus by U sal vind en die wat weggaan op vakansie veilig sal wees.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 21, 2010, 12:06:38 AM
Wanneer die mens nie gaan uitroep dat U die God, die Koning van alle konings is dan sal die klippe dit uitroep, dankie Here, baie dankie vir die ware liefde en geluk wat U vir ons gee. Dankie Vader dat U n voorbeeld van liefde is en dat U net die beste vir ons wil gee. Vader ons dankbaar vir dit wat U vir ons doen en gee ontbreuk in soveel fassete, laat ons U dank vir dit wat ons uit U hand ontvang en rustig wees in U beskerming oor ons terwyl ons by U skuil, laat ons U wil in alles soek Here want dan weet ons ons sal alles kry wat ons wil h , want dit is ook U wil.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 22, 2010, 12:05:11 AM
Vader,
Baie dankie vir die dag wat verby is
Baie dankie vir alles way ons so onverdien uit U hand ontvang het
Wees asb met ons deur hierdie nag en wek ons more-oggend op met nuwe moed, ywer en krag vir die dag
Maak ons opreg dankbaar vir alles wat ons het
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 24, 2010, 08:52:37 AM
Kom ons kniel in aanbidding voor God ;
Ja Here Jesus, U is waarlik God in die Hemel en op die aarde. Ons buig in diep aanbidding en afhanklikheid voor U neer, met die besef dat ons nie net kan ontvang nie Here, nee, inteendeel, dat ons ook moet gee, dat ons Jesus se liefde en Sy vrede moet gee. Dat ons weereens tot die besef van U groot opdrag kan kom, wat U vir ons in U Woord nagelaat het om te doen; Gaan en maak dissipels van alle nasies en volke en doop hulle in My Naam. Help ons asseblief dat ons die boodskap sal uitdra na hulle wat nog nie van U gehoor het nie, dat ons so sal lewe dat ander, wat dalk van U vergeet het of wat onverskillig daarby verby kyk, vir Jesus in ons doen en late sal raaksien en ook soos ons sal wil wees. Ons bely dat U God Drie-Enig is en daarom bring ons aan U al die lof en die eer, want U is Here.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 25, 2010, 12:01:07 AM
GEBED

Laat my nooit die grond verlaat nie
Laat my in U skadu bly
Gee dat elke aardse vreugde en vrees
Eindlik nietig word vir my

Elke afdraaipaadjie ken ek
En elke keer het ek verdwaal
Elke keer het U my iewers kom haal
Maak dit Here die laaste maal

Elke dag is n gedagte
Elke kamer net gehuur
Elke aardse droom van rykdom en roem
Bloot net n skadu teen die muur

Want, wat ek is is net genade
Wat ek het - is net geleen
Eintlik smag ek na U waters van rus
Lei my Here vandag daarheen

Want, wat ek is is net genade
Wat ek het - is net geleen
Eintlik smag ek na U waters van rus
Lei my Here vandag daarheen
Lei my Here vandag daarheen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 26, 2010, 12:05:17 AM
My Here, my God,
In die Naam van U Seun Jesus Christus roep ek U Naam aan en loof en prys U uit liefde uit.
Dankie Vader vir die Heilige Gees om my woorde vooruit te gaan en my liefde oor te dra aan my medemens elke een met wie ek vandag kan deel in liefde.
U is Wonderbaar en Koning oor die hele uitspansel.
Dankie Abba Vader dat gister nie meer bestaan nie, dat U my sondes vergewe het, dat mre se uitdagings mre is en ek nie nodig het om vandag daaroor te bekommer nie.
Dankie Vader vir vandag, n dag wat U spesiaal vir my geskape het omdat ek in U glo, Jesus Christus van Nasaret.
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 27, 2010, 12:02:43 AM
Here God! Ons kan die geskenk van die lig net ontvang as ons ons daarvoor oopstel.
Gee vir ons o van geloof dat ons in U Seun Jesus die lig kan raaksien.
Gee vir ons geloofs-ore dat ons saam met die lied van die engele kan sing en die blydskap oor die koms van U Seun kan ervaar.
Gee vir ons n geloofshart sodat ons lewens deur U liefde verander kan word.
Laat Jesus onder ons gebore word sodat ons herbore kan word en die lig verder kan dra. God met die liedevolle hart maak myne ook so.
God met die sagte hande maak myne ook teer.
God van die gewillige voete laat my op U pad volg.
En mag ek s nader aan U groei in alles wat ek s en doen.
In die Naam van die Kind.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 28, 2010, 12:02:03 AM
Die Here is altyd aan ons sy.
by Doreen Rautenbach

Koning van my hart, my hart voel leeg, ja, so ver weg van U af, maar ek het so n honger hier binne my net na U.

Meer en meer van U o Here. U is die Alfa en U is Omega. U het my lief van voor die grondlegging van die wreld af, en U alleen wil ek bemin, met als wat in my is.

My hande brei ek uit na U o God, redder van My hart,Koning van my lewe!

As ek opkyk na die berge, weet ek U is daar.

Kyk ek om my rond, sien ek U is daar.

Raak my gevoelens aan die woel, bring U vrede binne my, want U is daar.

Wat n vreugde om te weet, dat dit maak nie saak waar ek myself bevind, of waarmee my lewe gevul is, U is altyd daar.

Met arms geopend staan U voor my, en ek hef my hande na Bo. Want U is daar.

U tel my op U skoot, en koester my teen U Boesem, en ons word een.

Een met U , is al wat ek begeer my Heer.

Laat my gedagtes U gedagtes wees, laat my lewe ineengestrengel wees met U alleen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 29, 2010, 12:02:14 AM
Almagtige God,
Heer en Hemel Vader, in die Naam van Jesus Christus my Leermeester prys ek U dat ek deur U Woord ook deur Hom, die Lam van God onderrig kan word.
Here Jesus baie dankie vir die voorreg om te kan praat, dankie Here dat U vir ons die wysheid gee sodat ons as kinders van U met mekaar kan deel oor hoe ons sterker kan word in U Woord. Dankie Here dat ons mekaar kan beskerm Vader en sodoende kan verhoed dat ons nie beinvloed word deur verkeerde magte nie.
Vader gee vir ons die insig om satan se werke raak te sien en onmiddelik stop te kan sit.
In Jesus Naam.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 30, 2010, 12:12:56 AM
Vader,
In die Naam van Jesus Christus pleit ons om verlossing van die gedagte om te dink dat ons nie meer kan leer nie, verlos ons daarvan dat ons dink dat dit te laat is om U aan te neem en dat U ons nie meer wil h nie.
Vader, dankie dat ons almal welkom is by U, dat U nie n ouderdom, n standaard of n spesifieke groep het nie.
Jesus Christus het ons kom vry maak, ons kom verlos van die bose.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 31, 2010, 12:10:46 AM
Almagtige God en Hemel Vader,
Dankie vir die tyd wat U aan ons lewens wy,
Dankie Here dat U vir ons tyd maak.
Vergewe ons Vader dat ons nie dieselfde doen nie en dat ons ons tyd spandeur aan onbenullighede wat aan ander seer veroorsaak,
Dat ons ons tyd spandeer aan dinge wat U haat,
Dinge waar ons ander seer maak om ons self te regverdig,
Selfs leuns en onreg aan ander te regverdig.
Abba Vader vergewe ons,
U is magtig.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on December 31, 2010, 12:15:02 AM
Almagtige God en Hemel Vader,
Dankie vir die tyd wat U aan ons lewens wy,
Dankie Here dat U vir ons tyd maak.
Vergewe ons Vader dat ons nie dieselfde doen nie en dat ons ons tyd spandeur aan onbenullighede wat aan ander seer veroorsaak,
Dat ons ons tyd spandeer aan dinge wat U haat,
Dinge waar ons ander seer maak om ons self te regverdig,
Selfs leuns en onreg aan ander te regverdig.
Abba Vader vergewe ons,
U is magtig.
Amen

Dankie vir die jaar vol van genade en sen  Dankie vir gespaarde lewens en vir elke geleentheid waar ons die slang se prooi kon geword het maar waar ons veilig was omdat U ons bewaar het.  Ons dra ons land aan Uu op.  Dat ons U  lig sal laat skyn sodat die bose duister magte van ons land sal vlug omdat U hier in beheer is.   Amen!

Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 01, 2011, 07:37:41 AM
Abba Vader, God Almagtig,
Dankie Here dat wanneer ons terugkyk op hierdie jaar wat verby is dat ons weet en kan sien dat ons dit nie sou reg kon kry sonder U nie.
Dat U daar was elke tree vir tree.
En wanneer ons na die nuwe jaar vorentoe kyk weet ons dat U n plan vir ons het,
Een wat sal werk indien ons gehoorsaam is aan U, en binne die lyne van U voorskrifte soos in die Woord saamgevat is leef,
Om in liefde te leef, liefde die grootste gebod van en in alles.
Om verby ander se swakhede te kyk en Jesus in elkeen te sien,
Om die probleme wat ons met mekaar het aan die voet van die kruis in liefde neer te l.
Nie hulle as mense te oordeel nie.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 02, 2011, 12:09:54 AM
Regverdige God en Here,
Ek prys U Naam deur U Seun Jesus Christus van Nasaret.
Abba Vader ek kom in nederigheid en kniel voor U grootheid en vra dat U vir ons die insig moet gee om dit raak te sien wat so nodig is dat ons moet deurgaan.
Dat babbatjies en kindertjies seer moet kry en weerhou word van liefde omdat groot mense hard en onverskuldig staan teenoor dit wat veronderstel is om mooi te wees voor U.
Vader ek sukkel om ongeregtigheid te verwerk, ek sukkel om die doel van onreg te sien.
Here indien U ons hierdeur beproef gee asseblief ook die krag en ondersteuning om te volhard en skeur ons los van die houvas wat die satan op ons het of probeer verkry in ons oomblikke van swakheid.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 03, 2011, 12:02:56 AM
EENS WAS DIT NAG, DIE DONKER HET GEHEERS
DAAR WAS GEEN STER, IN DIE HEMELRUIM GEWEES
MAAR, O MY GOD, VAN BO SY STEM LAAT SWEEF
EN SO N PLEK GEMAAK VIR MY OM IN TE LEEF

   SO SAL DIT WEES, A-M-E-N
   SO SAL DIT WEES, A-M-E-N
   DIE AARDE JUIG, DIE HEERSER HET GESPREEK
   A-M-E-N, SO SAL DIT WEES

METEENS DIE STOF, N HELDER OSEAAN
METEENS DIE SON, DIE SILWER VAN DIE MAAN
METEENS DIE GLOED, DIE RENBOOG EN DIE WIND
SKEP HY N PLEK, N KAMER VIR SY KIND

SO SAL DIT WEES, A-M-E-N
   SO SAL DIT WEES, A-M-E-N
   DIE AARDE JUIG, DIE HEERSER HET GESPREEK
   A-M-E-N, SO SAL DIT WEES

Dankie Here vir hierdie bevestiging van U troue liefde
Dankie dat U elke oomblik van elke dag met ons is
Here
Hier waar ons op die drumpel staan om die nuwejaar se werkgeleentheid aan te pak
Bid ons dat U Naam ook in die werksplek verheerlik sal word
Bid ons dat U as ook in die werksplek sal voorsien
Dat elkeen sy deel in U Koningkryk sal doen
Here
Wees U kind genadig
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 04, 2011, 12:20:00 AM
Skepper Vader, 
Dankie vir die genade van mens-wees en vir die genade van Kind van God wees. 
Dankie vir die feit dat U ons vertrou met mekaar se lewens. Gee dat ons deur U krag ander sal lei om U in hulle lewens toe te laat sodat hulle ook vry kan wees van die bande van sonde,  sodat U offergawe ook vir hulle van waarde kan wees. 
Dankie vir die dag wat verby is. 
Leer ons om werklik te bid sodat U heerskappy oor die wreld uitgeoefen kan word in elkeen van U kinders se lewens
Alle lof en eer kom U toe
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 05, 2011, 12:20:24 AM
Dankie vir U liefde en U trou.  Dankie vir die sen wat U oor ons uitgiet.  Dankie dat ons kan bid.

Sien elkeen op hierdie gebedslys aan. Almal wat siek is, almal wat bekommerd is .  Vul hulle met die wete dat U in beheer is en dat U ook oor hulle lewens regeer.  Dat U reeds vir alles wat hulle nodig het voorsiening gemaak het en dat ons vry in U kan leef.

Ons wil U loof en prys u wat oor die aarde heers.

 Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 06, 2011, 12:08:47 AM
Liewe Vader-Pa,

Dankie vir U liefde en U vrede!  U weet dat daar van ons vrinde is wat baie siek is.  Dankie datons vir hullekan bid.  dankie datons hulle aan U kan opdra.  Dankie dat U inbeheer van hulle lewens is. Dankie Heer datons in U kanskuiling soek in die tyd van dit wat virons na donkerte lyk dsankie Heer.

Dankie dat U weet wat ons nodig het en dit aanons voorsien.  Help ons om dit wat U aan ons skenk wys te gebruik sodat ons tot U eer kan leef
Vergeef ons, ons sonde en laat toe dat U gees ons lewens lei.
Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 07, 2011, 01:19:45 AM
Liewe Vader,
 U Naam sy geer in alles wat ons doen en is.  Dankie. 
Dankie vir die ren Heer.  Ons weet egter nie meer waarheen met al die water nie.  Dit is besig om mense wat reeds niks het nie se lewens verder te ontwrig.  Net nadat hulle herstel het van die vorige vloed, vloed dit weer.  Heer gee dat ons dit wat U raaksien en ons nie van weet nie onder elkeen se aandag sal kom.   Ek hoor U s dat hulle na U moet terugkeer. Dat hulle, hulle lewens aan U moet gee want wanneer U om om ons te kom haal sal dit vir altyd te laat wees.  Gee Liewe Heer, dat ons sterk genoeg sal wees om die boodskap te dra.  U stuur dit al 'n geruime tyd.   Werk asb in ons volk se harte sodat hulle hulle tot U sal bekeer.  Dankie Heer dat U ons lief het en met ons bemoeienis maak.  Dat u nie ophou om ons te besoek totdat ons, ons harte vir U gegee het nie dankie Heer. Dat U ons so liefhet dat U aanhou klop todat ons  oopmaak.  Dankie Heer.  Help ons om nie op te hou bid sodat elkeen wat U stem hoor sal oopmaak en U sal innoi nie Dankie Heer.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 09, 2011, 12:07:43 AM
KAN EK DIE ONSE VADER OPREG BID ?
Ek kan nie se ONSE as ek net vir myself leef nie.
Ek kan nie bid VADER as ek nie Sy kind geword het nie.
Ek kan nie bid WAT IN DIE HEMEL IS as ek nog aartsgebonde is nie.
Ek kan nie bid LAAT U NAAM GEHEILIG WORD as ek dit ydelik gebruik nie.
Ek kan nie bid LAAT U KONINKRYK KOM as ek teen sendingwerk is nie.
Ek kan nie bid LAAT U WIL GESKIED  as ek altyd my eie sin wil he nie.
Ek kan nie bid OM MY DAAGLIKSE BROOD  as ek spandabelrig lewe nie.
Ek kan nie bid VERGEEF ONS ONS SKULDE as ek nie berou het nie.
Ek kan nie bid SOOS ONS ONS SKULDENAARS VERGEWE  en met 'n wrok loop nie.
Ek kan nie bid LEI ONS NIE IN VERSOEKING as ek met sonde speel nie.
Ek kan nie bid  AAN U BEHOORT DIE KONGKRYK as ek Jesus nie dien nie.
Ek kan nie bid EN DIE KRAG as daar nog vrees in my eie hart is nie.
Ek kan nie bid  EN DIE HEERLIKHEID  as die eie ek my lewe regeer nie.
Ek kan nie bid TOT IN EWIGHEID as ek nie sy koms verwag nie.
Ek kan nie se AMEN as ek nie kinderlik glo nie.
Here, dankie dat ek die voorreg het om U gebed te mag bid

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 10, 2011, 02:44:14 AM
Die Here is my pasaanger, niks sal my laat jaag nie.
U laat my vir kort rukkies tot rus kom en laaf my met herinneringe aan groen weivelde en waters waar daar vrede is.
U herstel my kalmte van gees.
U gee my nuwe krag.
U lei my tot die regte keuses deur my gemoed met vrede te vul.
Selfs al gaan ek elke dag deur die donker dieptes van onmoontlike take en haastige beslissings, sal ek nie bang wees nie, WANT U IS BY MY.
In U hande is ek veilig. U tydloosheid en ewige arms onder my hou my in balans.
U laat my aansit by n feesmaal van vernuwende krag te midde van die geharwar om my.
U ontvang my soos n eregas in die ruimte van U liefde.
U oorlaai my met hartlikheid ten spyte van die kilheid van spertye.
My beker van energie loop weer oor.
U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly.
Harmonie en werkbevrediging sal die vrug wees van my arbeid, want ek volg die pas wat U aangee.
Ek sal tuis wees in U vrede te midde van die gejaagdheid van die wreld tot in lengte van dae.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 11, 2011, 12:06:56 AM
Here
Gee aan my die genade om te weet wat U wil h ek moet weet
Om lief te h wat ek behoort lief te h
Om waarde te heg aan die dinge wat vir U die waardevolste is
En om my weg te hou van alles wat vir U aanstootlik is
Moenie my toelaat om mense te oordeel bloot op grond van wat ek sien nie
Of te verwerp op basis van wat ek mense hoor s nie
Leer my, Here, om te onderskei met die insig wat net van U Gees kom
Tussen sienlike en onsienlike dinge, tussen waarheid en wat vals is
Leer my om bo alles te onderskei wat U Wil is in elke situasie
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 13, 2011, 12:21:09 AM
Skepper Heer dankie vir U sorg en trou.  Dankie dat U vandag weereens vir my 'n boodskap gestuur het.  Dat U weer aan my bevestig het dat U  my ken my geroep het om in gebed in te tree vir hulle wat U oor my pad bring. Maak my getrou en lei my in die ongelooflike taak wat U my pad langs gebring het.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 13, 2011, 01:02:49 AM

Dankie is die woord wat in my hart opkom
As ek in stilte in gebed voor U neerkniel
Al kan dankie nie in woorde my gevoel beskryf
Wat ek in my dra vir die redding van my siel

Ek s dankie, Koning Jesus, dat U s goed voorsien
Al my nood het ek lank reeds aan U vertel
In die nag is my versugtinge aan U bekend
In die mre wag ek net op U bevel

   En ek sal my hele lewe elke dag vir U kom dankie s
   In U sal ek blydskap h, op U al my laste l
   U vul my met nuwe krag om elke dag te doen wat U wil h
   Vir al U liefde, Heer, wil ek net dankie s

Ek is net n doodgewone mensekind
Iewers in die wreld waar ek leef
Dit bly vir my n wonder dat U aan my dink
Ek is wonderbaarlik in U raadsplan ingeweef

Dankie Vader, dat ek maar net U kind kan wees
Geen verdienste kan U by my ooit vind
U genade in Jesus is vir my genoeg
Deur U Seun se bloed is ek vir ewig aan U gebind

Amen
(Leon Goosen)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 14, 2011, 12:14:56 AM
Gebed vir vandag

Dankie Heer vir alles waarmee U my geseen het.  Dankie vir elke genade gawe.Bo alles dankie vir elke geleentheid waar ek van U kon getuig.Sien ons gebedslys Heer en wys ons   wonderwerk waarmakers kan wees,

U het reeds die wereld oorwin.U kan in elkeen se behoeftes voorsien. Ons loof en prys U dat ons U troon kan nader en vir elke wonderwerk wat u gaan doen.

AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 14, 2011, 02:33:34 PM
A Prayer for you
I said a preayer for you today and
know God must have heard.
I felt the answer in my heart
although He spoke no word...
I asked that He be near you
at the start of each new day
To grant you health and blessings
and friends to share your way....
I asked for happiness for
you in all things great and small
But it was for His loving care, I prayed for most of all.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 15, 2011, 12:43:18 AM
liewe Pa,  Tina is dood maar dit weet U.  Dankie vir U sorg vandag.  Dankie dat ons vir mekaar kan bid.  Ons bid eerste vir Godspraak. Dat U hier sal gee dat ons in U diens sal staan en dat ander hier werklik nader aan U kan kom.  Gee datons baie tyd sal spandeer om U lief de aan ander oor te dra.
Dankie vir die tyd van aanbidding vandag, vir die genade om net stil te wees in U teenwoordigheid te wees en verwkik op te staan en te weet Os verlosser leef.   U sien elke liewe mens wat op ons gebedsys is.  Sien elkeen raak Here en openbaar aan ons wat ons kan doen om U te eer .  Dalk kom genesing deur vergifis, Dalk deur sonde belydenis,d alk deur eer aan U te gee dalk kom dit nie maar ons weet dat in elkeen van daardie omstandighede ons U kan eer en dardeur U heerskappy kan bevestig Dankie Heer!

U is goort en ons loof U
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 16, 2011, 12:03:02 AM
Dankie Jesus vir alles wat ons so mildelik uit U hand ontvang.
Baie dankie dat ons nog elke oggend kan opstaan en die wonders van U handewerk kan aanskou
Dankie dat ons nog vir mekaar kan s, ek is lief vir jou
Wees asb met elkeen wat U misken as God en Vader en leef asof U nie bestaan nie
Dankie Here dat ons ons hart voor U kan uitstort en kan weet dat U luister
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 17, 2011, 01:17:21 AM
Dankie Jesus Dankie!  Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 17, 2011, 01:47:51 PM
Amen & Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 19, 2011, 12:24:39 AM
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Fil. 4:6-7)
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 24, 2011, 12:21:54 AM
O God
Rus my vandag toe met eienskappe wat iets in my sal laat deurskemer van U lewe in my:
die nederigheid wat my sal weerhou van verwaandheid en misplaaste trots;
die grasie en sagtheid wat dit vir mense maklik sal maak om met my saam te leef;
die toewyding en betroubaarheid wat van my n goeie kollega en werknemer sal maak;
die deernis en hulpvaardigheid wat vinnig sal raaksien waar en hoe ek ander kan help;
die voortdurende bewussyn van u teenwoordigheid sodat ek regtig alles sal doen soos vir U.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 25, 2011, 12:03:16 AM
Here Jesus,

Ons bid vandag vir diegene wat heeltemal van die duiwel besete geraak het, waar drank die alfa en omega van hul;le lewens geword het.
Vir hulle wat daardeur onskuldige vrouens as slaansakke gebruik om hulle frustasies op uit te haal
Ons bid dat U sal ingryp in hulle lewens, dat U hulle die regte pad sal wys
Vergewe hulle asb
Ons bid vir die vrouens wat op so n manier moet wegkruip om nie weer geslaan te word nie
Dat hulle na U toe sal kom en die regte besluit sal neem
Geen mens verdien dit om soos dit behandel te word nie.
Dankie dat ons dit in die Naam van Jesus mag vra
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 25, 2011, 01:00:48 AM
Vader ek ondersteun Pieter se gebed.  Ek weet ons kan die saak na U bring u is die oorwinnaar U sal ook hier U heerskappy laat geld.  U Naam sy ge- eer.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 26, 2011, 12:03:09 AM
Abba Vader, Vader Seun en Heilige Gees, dankie vir die voorreg wat U aan ons elkeen bied om gehoorsaam aan U Woord te wees. Here hou en maak my nederig in alles wat ek deur U aanpak en laat ek altyd besef dat U is my Raadgewer, die oorsprong van my kennis, van my doen en late. Dankie Heer vir U genade.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on January 27, 2011, 02:52:45 AM
Liewe Vader,  Dankie dat ons hier by U kan sit en hier by U veilig kan wees.  Dankie vir die voorreg om met U te kan praat.  Vul ons lampies asb metl olie  sodat ons die wag op U wedekoms kan deursien en in U genade vry kan wees.  Help ons deur U Gees om in Hom vry te wees en ons nie weer onder die Juk van slawerny te laat bring nie. 

Dankie dat ons vi Lenie kan abid.  Help haar en eopenbaar aan haar wat die doel van die siekte wat haar gekom het is.  Os weet dat dit nie maklik is nie maar dat U die gewer van Lewe is en ns spreek vanaand genad en lewe oor haar.  Genesing Heer soda sy in U volheid kan leef.

Sien almal wat soek is aan en Here voorsien vir Hulle wat tekort het aan geld sodat hulkle genoeg sal h♪6 sodat hulle hulle nie onder die gees van die wereld sal laat plaas om lewensmiddele te bekom nie.  dankie Heer dat ons van U vir voorsiening kan vra,.

Laat ons nie dit waarmee U ons vertrou  vermors nie, en gee datons elke geleentheid en elke gawe sal gebruik om U woord uit te dra 

Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 28, 2011, 12:14:21 AM
HERE MY GOD,
Ek het geen idee waarheen ek oppad is nie.
Ek kan nie die weg vorentoe sien nie.
Daar is geen manier om te weet waar dit gaan eindig nie.
En net so min as wat ek my toekomspad ken,
net so min ken ek myself.
En die feit dat ek dink dat ek U kan volg,
beteken nog nie dat ek dit werklik doen nie.
Maar EEN ding weet ek:
Ek wil graag naby U lewe en U wil doen.
Lei my op die regte pad
al weet ek nie waar dit my gaan bring nie.
Ek vertrou U met my lewe en lewenspad
al voel dit soms of ek verdwaal en in die skadu van die dood beland het.
Ek vrees nie die toekoms nie,
want U is deur U Gees altyd by my.
Daar is nog iets wat ek seker weet:
U sal my NOOIT verlaat nie.
Ek hoef nie die onsekerhede en gevare van die lewe alleen aan te durf nie.
HIERVOOR LOOF EN DANK EK U!!
Amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 29, 2011, 06:48:40 AM
Kom ons raak stil voor God.
Kom ons laat gaan alle negatiewe gedagtes.
Gister is verby, vandag is besig om verby te gaan en more is nog net 'n miskien, in God se Hand.
Laat ons laaste woorde aan mekaar die van liefde wees, laat ons bid vir die wie ons seermaak, ons weet nooit of dit ons laaste gebed is voordat ons na Ons Vader gaan nie
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 30, 2011, 12:02:14 AM
O Lord Jesus Christ, out of love You died and rose for me and gave me the
Holy Spirit. In His light and through the prayers of your Son, Jesus Christ, I
ask You to proclaim the Gospel of Your love in my heart and in my life
today. I renounce an attachment to sin, and I rebuke in Your Name every
spirit of evil and disorder. Let Your risen glory shine all through me
that I may love and adore You with my whole being. Shine in my body, my
brain and nervous system, my chemistry, every tissue and organ. Shine in
my mind and will and all their powers; in my psyche, my unconscious, my
sexuality and all my energies, so that I may love and work, pray, play and
sleep in Your holiness. Shine in my heart and spirit. Put to death my
egotism. Cast out my fear and every sinful habit. Enlighten me wholly and
transform all my relationships. Fully restore Your image in me so that I
no longer live, but You live in me. Root me and center me in the Father's
love. Consecrate me to His praise and to the wholehearted love of all my
brothers and sisters; and order all my days and deeds in your peace. For
You are my Life, my Hope, my Joy and my Healing. And I send up glory to
You, and to Your Eternal Father, together with Your All-Holy, Good and
Life-Giving Spirit, now and always, and for ever and ever.
Amen.

Annelize
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 01, 2011, 01:30:29 PM
Abba Vader, Getroue Heer, hoekom is dit so moeilik vir ons as mens om die begeerte van U Vader hart te verstaan.
Vader hoekom skop ons so teen die distels, waarom konsentreer ons op eie wil en nie op dit wat goed is vir ander nie.
Vader maak U Woord oop vir ons sodat ons kan leer en insig kan kry oor wat U wil is, en ons kan bid na U wil, en U wil kan geskied.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 02, 2011, 06:23:08 AM
Jesus Christus Seun van God die Koning van alle konings, en Skepper van hemel en aarde en alles daarop, vanoggend kom ek in nederigheid voor U en belei my ongeduld, my onvoldoendenheid aan U wat wanneer ek my o op U vestig vreugde en vrede sal beleef wat ewigdurend sal wees. Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 05, 2011, 10:02:06 AM
Here my God, Vader van liefde, U wat liefde is, wat die bedoeling van ons harte ken, dankie Here dat U my nooit alleen laat nie dat U my vorm soos wat ek aanneemlik vir U Koninryk is, en dan Abba Vader kan ek U in geheel beleef en nie net tot dele nie. Dankie Here Jesus dat U vir my ook n ewige plek gaan voor berei het deur die kruis. Dankie Here dat ek weet U het my hand styf in U hand. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 06, 2011, 11:47:29 AM
Liewe Vader,  Ek verstaan nie van Oom Thysie nie.  Hy het gesit en Bybel lees toe hy aangeval is.  Dankie dat U sy lewe gepsaar het maar wat wil U vir ons s?   Help my om te verstaan asb Heer.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 07, 2011, 12:36:53 AM
Dankie Heer, dat ons in U genade kan leef.  Dat U in beheer is van elkeen van ons se lewens.  Gee dat ons, ons ore sal oophou sodat Ons U stem kan hoor.  Voorsien dat ons geduldig in U diens sal staan en op U sal wag .  Laat al U kinders Heer, wakker wees en weet dat U in beheer van ons lewens is.  Dat ons U liefde aan ander sal uitdra.   Gee aan ons die genade om ons sonde te besef en voor U te bely en om U Gees toe te laat om ons lewens te rig.  Dankie Heer vir U liefde en u genade.  Maak ons getrou en leer ons om te bid!

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 08, 2011, 01:52:44 AM
Abba Vader, Ek wil kom dankie se vir u liefde en U trou.  Dankie vir die volheid van U krag.  Vir die pad waarop U ons lei.  Laat ons altyd besef dat ons in die skool van die lewe is en dat U kinders met kwalifikasies nodig het om in U diens te staan.

Heer ons bid vir oom Thys en vir die jongman en die manne wat hom aangeval het.  Geweld is besig om ons drp oor te neem.  heer nie netons dorp nie ons land.  Ons wil die geweld bind Heer sodat dit nie die wereld vbol sal wees asof U nie daroor ook Heers nie.  Ons pleit U bloed Heer oor elkeen wat deur geweld aangeraak word.  Dat U hulle sal beskerm.  En hulle wat deur die gees van geweld gedryf word.  Bevry hulle en vul hulle met U liefde.  Heer laat U liefde oor ons land gedy en laat u liefdeonsland vul sodt daar geen plek vir geweld en misdaadmeer isnie. 

Alles Heer tot eer van U naam.

Ons bid vir hulle wat deur omstandighede onder ernstige finansile probleme gebuk gaan.  Wys aan hulle wat U hulle wil leer en red  Heer asb voordat dit te laat is.  Ons weet U is altyd betyds.  U weet presies wanneer om in te gryp.  Heer ons wag op die genade en die voorsiening uit U hand.  Laat ons wees soos Ninive 'n stad wat berou gehad het, hulle sonde bely  en hulle tot U bekeer het.  Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 09, 2011, 12:32:51 AM
Liewe Heer u weet dat hierdie webwerf aan U behoort.  Laat elkeen wat hier lees U genade deelagtig word.  Aan U behoort die eer en die heerlikheid. amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 09, 2011, 12:46:10 AM
Posts: 55


     GEDAGTE VIR DIE DAG
on: February 08, 2011, 07:33:54 PM Quote Modify Remove Split Topic 

--------------------------------------------------------------------------------

GOD WIL ONS RED

U het die gebed van ons Vaders verhoor
e U volk, U Benjamin weer vry gemaak.
Baie van ons mense word tans weer vermoor,
maar ons weet, O Heer, U sal ons nie versaak.
Dis ons geded in nhierdie donker tyd:
U sal ons red, selfs in die felste stryd.

U het ons eerste liefgehad, O Heer.
en van ons 'n volk gemaak in die land
wat U aan ons gegee het met 'n verbond,
dat ons U alleen moet dien en vereer.
Die werk van U Hnad sal U nooit laat vaar;
ons weet dat U ons volkie weer wil spaar!Loading...
 
 Report to moderator    196.35.246.194 (?) 

--------------------------------------------------------------------------------

Benedictus van Wyk
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 10, 2011, 12:44:54 AM
Die Heer is groot Prys Sy naam!

DIe Heer is groot, 
Prys Sy naam
Bring lof aan die Vader
bring lof aan Hom.

Sien die goeie wat Hy doen
Sien die beker en die brood
Sien die vergifnis
die redding van die dood.

Roem en eer behoort aan die Vader
Loof en Prys Sy naam.

Amen!
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 12, 2011, 09:17:13 AM
Hou ons op ons knie, Here, sodat ons altyd eerste ons eie skuld en ons eie sonde kan bely.
Maar maak ons ook wys en Christusgelykvormig, sodat ons onverdiende onreg sal kan identisfiseer en dit sonder selfbejammering, sonder bitterheid, sinvol en in volle geloofsekerheid sal kan hanteer,
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 14, 2011, 12:30:40 AM
Liere Vader,

dankie dat U ons lief het.  Dankie dat U ons aanvaar net soos ons  is.  Gee dat ons in die week wat voorl nie sal toelaat dat ander ons vreugde steel nie.  Gee dat ons aan U genade sal vashou en sal weet dat ons leef omdat U die  reddingsboei vir ons is. En datons veillig is solank as wat ons naby aan U bly en styf vashou.  Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 15, 2011, 12:29:33 AM
Liewe Vader gister was 'n dag van nuwe seninge.  Gee dat ons U waardig sal wees.  Dat ons die geleentheid sal gebruik om in U diens te staan en altyd dankbaar sal wees vir U voorsiening  Vergeweonmws ons ongehoorsaamheid en verlosons van die bande van die dood wat probeerom ons te bind.  Laat U  Gees in ons lewens heers en ons vryheid in U wees   Dankie Heer Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 17, 2011, 12:09:22 AM
Ek vereenselwig my met hierdie gebed van Hansie Smit;

Enough is enough!
Ons WEIER dat die vyand kan aanhou STEEL en verwoes soos hy wil.
Ons WEERSTAAN sy werke in Jesus Naam!
Ons sit ons voet saam neer in die GEES.
Ons STAAN op ons GEES-GRONDGEBIED en WEIER enige indringers en onwettige 'plakkers'.
Dis ons WETTIGE GRONDGEBIED deur JESUS aan ons TOEGES!
Jy het n GODDELIKE MANDAAT om te HEERS daar waar GOD jou AANGESTEL HET!
Jy HEERS met OORTUIGING in JESUS NAAM!
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 18, 2011, 08:27:46 AM
Dankie Jesus, Dankie vir U liefde en U sorg dankie vir die lewe en lig wat U aan die hele wreld gee sodat ons almal daarin kan leef.
Liefde

Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 21, 2011, 12:38:04 AM
Alle lof en alle eer kom U toe
Heer van my hart , my lewe.

Dankie vir die dag van rus .  Dankie vir U genade en liefde
en dankie dat ons nog steeds kan weet dat U alleen in beheer van die wreld is.  U naam sy geloof.


Dankie Heer vir die wete dat ons veilig by U is.  Dat ons stryd nie teen mense van vlees en bloed is nie maar teen die bose geeste van die lug Hulle wat ons lewens wil steel.  Nie die hier en nou nie maar die hierna.  Dankie dat ons veilig in U kans wees.  Ons verstaan nie altyd nie maar ons glo altyd in U liefde en in U goedheid.  Ons weet dat daar baie wonings by U in gereedheid gebring is waarons u kinders saam met U sal kan woon Dankie Heer.

Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on February 22, 2011, 12:39:04 AM

Dis middernag,
dis donker
maar U lig skyn oor ons. Dankie Heer!

Dankie Heer dat ons met verlange kan uitsien na die dag,.
Na die dag waarop U  ons almal sal kom haal.  Gee dat elkeen van ons se lewens van U liefde sal vertel en dat U woord met vreugde deur ons lewens verkondig sal word.

Vergewe ons, ons ongehoorsaamheid.  Vul ons met die wysheid van U Gees sodat ons naby aan U sal leef en in U lig kan staan.

Ons loof en prys U naam,
Ons loof en prys U naam.

Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 23, 2011, 12:02:42 AM
EK GLO (GESANG 245)

Ek glo vas in God die Vader, wat almagtig is en goed
Aard en hemel eens gemaak, nog bestuur en trou behoed
Deur Hom leef, beweeg en is ek, Hy beskik, bestuur my lot
Dit vertrou ek aan Sy leiding, as my Vader en my God

En ek glo in Jesus Christus, eengebore Seun van God
Deur wie alles is geskape, Woord by God en self ook God
Ek vereer Hom soos die Vader, buig my dankbaar voor Hom neer
Wat my vrygekoop, verlos het, Hom erken ek as my Heer

Ek glo met my hele wese, in die Heilge Gees as Heer
Wat Sy kerk met al Sy lede, troos en deur die Woord regeer
Hy skenk my Sy krag en leiding, dat ek hier die goeie stryd
In Sy Naam begin en eindig, met geloofsblymoedigheid

Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees
Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees
Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig
AMEN! Blye evangelie,
AMEN! Bly my hart getuig.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 24, 2011, 12:17:23 PM
Die Here is my pasaanger, niks sal my laat jaag nie.
U laat my vir kort rukkies tot rus kom en laaf my met herinneringe aan groen weivelde en waters waar daar vrede is.
U herstel my kalmte van gees.
U gee my nuwe krag.
U lei my tot die regte keuses deur my gemoed met vrede te vul.
Selfs al gaan ek elke dag deur die donker dieptes van onmoontlike take en haastige beslissings, sal ek nie bang wees nie, WANT U IS BY MY.
In U hande is ek veilig. U tydloosheid en ewige arms onder my hou my in balans.
U laat my aansit by n feesmaal van vernuwende krag te midde van die geharwar om my.
U ontvang my soos n eregas in die ruimte van U liefde.
U oorlaai my met hartlikheid ten spyte van die kilheid van spertye.
My beker van energie loop weer oor.
U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly.
Harmonie en werkbevrediging sal die vrug wees van my arbeid, want ek volg die pas wat U aangee.
Ek sal tuis wees in U vrede te midde van die gejaagdheid van die wreld tot in lengte van dae.
AMEN
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 25, 2011, 04:52:23 AM
O Here U is so getrou. Van die dag van my geboorte kyk U na my.
Alles wat ek het, het ek van U ontvang, en dit is ontelbaar! 
Ek sien, hoor, Kan dink en redeneer,  gesels en lag. 
En as daar 'n traan is,  is U daar om te troos.
U is Groot en Magtig. Here, U is my lewe, U sorg vir my.
U het die aarde gemaak en alles daarop en 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. 
Dankie Vader. 
Elke dag is vol van U
Genade;  en  dit is alles onverdiend. 
Bly by my o Heer - nou en altyd.   
Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 26, 2011, 09:35:19 AM
Here,

Wees ons sondaar mense genadig

Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 27, 2011, 12:05:36 AM
Vader, in die Naam van Jesus,
baie dankie vir die soete nagrus,
dankie vir krag om weer voort te gaan ten spyte van terugslae Here.
Abba Vader dankie dat ons die mooi kan onthou en dan daarop kan bou.
Here gaan met ons deur hierdie dag en lei ons, vou ons toe met U liefde, bewaar ons van satan wat l en wag om U kinders te verslind, om ons ook te gebruik.
Vader U is n betroubare God, die enigste God vir ons.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 28, 2011, 12:11:07 AM
O God Almagtig
U wat ons almal liefhet asof U elkeen alln bemin;
en wat ons elkeen insluit in U groot hart wat vir almal omgee
dankie dat ek ook vir U mag liefh
Here God U Woord is die waarheid en die waarheid is Uself.
Ek sien in hierdie wreld hoe alles alles tot n einde kom behalwe U o God.
My Vader van eindelose goedheid o Skoonheid bo alles wat mooi is
aan U gee ek nou terug alles wat U my gegee het want dan kan ek niks verloor nie. 
O God U het ons vir Uself gemaak en ons hart bly onrustig tot dit rus vind in U.
AMEN

Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 02, 2011, 12:02:41 AM
Almagtige God en hemel Vader,
in die Naam van Jesus Christus U Seun van Nasaret wat U gestuur het om saam op aarde die werklike lewe te lewe,
kom ons en vra Here asseblief laat ons ons vertroue plaas in U hande soos Hy U Seun al moes Hy deur bloedsweet gaan het Hy dit nogsteeds in U wil gelaat,
want Hy het geweet dat om Sy Vader te vertrou maak Hom heel en U plan is vir Hom is volledig,
sonder foute op die regte tyd en die regte plek, altyd.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 03, 2011, 01:26:01 AM
Dankie Here dat U raaksien dat ek hier by U voete sit en wag om te hoor wat U vandag vir my beplan.  Ek weet dit gaan 'n dag vol van uitdagings en genade wees.  Liewe Heer ons bid vir hulle wat vandag alleen moet ingaan.  Vir hulle wat nie weet hoe om met U kontak te maak nie en die dag gebonde  moet deurgaan.  Dit terwyl  hulle vry kan wees.  Vry in U . Maak hulle o oop om te sien.  Ons bring hulle wat siek is, hulle wat bekommerd is en hulle wat vandag bekommerd is oor 'n geliefde wat verdwyn het.  Liewe Heer O weet waar die persoon is.   U weet wat die kapers met hom gedoen het.  Heer wil U vandag aan sy geliefdes wys.  Hulle is so bekommerd o Heer.  Wil U hulle nie tegemoet snel en hulle aan U boesem druk en aan hulle genade gee nie.  Asb Heer.

Ons vra niks tot eer van onsself nie .  Alles tot eer van U alleen.

Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 04, 2011, 12:09:30 AM
Here,
leer my om geduld te h -
om my spoed ook in te perk -
leer my hoe om "op U te wag" -
wanneer my manier nie meer werk
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 06, 2011, 01:26:24 AM
DIerbare vader,

Dankie vir U liefde en U vergifnis.  Dankie dat ek daarom deel van U kan wees.  Dankie dat U sonder om te oordeel my as U kind aangeneem het.

Vanoggend wil ek kom intree soos wat U vir my ingetree het.  Daar is soveel mense wat vandag die stryd teen kanker stry.  Heer U ken elkeen se angs, elkeen se pyn en elkeen se seerkry.  U weet hulle is beangs oor geliefdes wat agterbly.  Hulle bekommer oor mediese rekeninge.  Ag Heer indie dae waarin ons leef gaan mense bankrot weens mediese onkostes. Wat het van ons wreld geword?

Voorsien asb Heer, U wat die Groot Geneesheer is.  Dankie dat ons nie 'n rekening van U ontvang nie.  Mag U naam geer word Amen!

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 07, 2011, 02:14:33 AM
Liewe vader,

Dankie vir die dag en die uitdagings wat daarin opgesluit l.  U het planne vir elkeen van ons.  h
Help ons om ons idees vir onsself te hou en vul ons met U wysheid en insig. Sodat ons die dag tot U eer sal leef  of ons nou gesond of siek of watter probleem ookal het of nie het nie.  Laat ons net na U stem luister en in U weg wandel Tot U eer alleen.  U is groot ons wil U lof besing dankie vir die BAIE LIEFDE!

Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 07, 2011, 06:30:12 AM
Here Jesus,
Dankie vir U liefde en genade
Dankie vir dit wat ons so onverdiend uit U Vaderhand ontvang
Vergewe ons sondaar mense ons verkeerde we
Leer ons om opreg dankbaar te wees vir dit wat ons het
En geduldig te wag op dit wat U vir ons beplan
Aan U al die lof en eer
In die wonderlike Naam van Jesus Christus
Ons Koning en Verlosser
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 08, 2011, 12:00:58 AM
Oh Lord, my God! when Im in awesome wonder
Consider all, Thy worlds Thy hands hath made
I see the stars I hear the rolling thunder
Thy powr throughout the universe displayed
Then sings my soul my Saviour God to Thee
How great Thou Art - How great Thou Art
Then sings my soul my Saviour God to Thee
How great Thou Art - How great Thou Art!!
When through the woods - and forest glades I wonder
And hear the birds -  sing sweetly in the trees
When I look down - from lofty mountain grandeur
And hear the brook - and feel the gentle breeze
And when I think that God His Son not sparing
Send Him to die I scare can take it in
That on the cross my burden gladly bearing
He bled and died to take away my sin
When Christ shall come with shout of acclamation
And take me home what joy shall fill my heart
Then I shall bow in humble adoration
And there proclaim My God, how great Thou Art
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 10, 2011, 12:12:31 AM
Here,
help my om vandag al my selfsugtigheid en eie wil weg te was,
Sodat ek U die res van my lewe met nederigheid kan dien.
Here,
stryk vandag al die plooie, wat deur die jare versamel het,
Uit my gees sodat ek net die mooi in ander sal sien.
O God,
help my dat ek sal regmaak waar ek ander te na gekom het.
Here Jesus,
help my om met die stoflap van U genade
Die Klein sondetjies wat in my hart skuil,
Weg te vee en skoon te maak.
O God,
gee my asseblief die wysheid om die dinge
Te koop wat nodig is en nie wat ek begeer nie,
Omdat ek weet Here, geen aardse skatte weeg op
Teen dit wat in die Hemel wag nie.
Help my, my Vader
om die vrugte van die gees:
Liefde, Vriendelikheid, Hulpsaamheid, Sagmoedigheid,
Getrouheid en Selfbeheersing aan my naaste voor te sit.
O God,
ek het my huis vir U voorberei.
Kom woon asseblief in my hart sodat ek die res van my lewe
In U teenwoordigheid kan deurbring.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 11, 2011, 12:14:27 AM
Dankie Almagtige God en Hemel Vader vir stilte tyd saam U wat ons deur U seun Jesus Christus se bloed verkry het, want voor U Seun was dit vir ons gewone mense gesluit. Dankie dat ons meer en meer van U liefde leer wanneer ons U woord bestudeer Vader, gee dat ons die insig wat ons verkry met opregtheid leef, leef soos Jesus Christus. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 13, 2011, 12:33:51 AM
Dankie Liewe Heer vir die week wat voorl♪6.  Dankie vir die week wat reeds verby is.  Laat ons die tyd wat u ons spaar gebruik om siele vir U te wen.   Heer die krisis in Japan en Haiti is baie sleg.  U alleen kan daar na U kinders omsien.  MAg U naam daarin ookverheerlik word.  Ons weet Haiti het U vergeet en hang 'n ander aan.  Laat hulle hulle bekeer tot eer van U naam Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 14, 2011, 08:04:28 AM
Dankie Liewe Vader dat ons kan weet dat U wat die heerskappy oor die aarde besit ook  ook oor die misdaad van die wreld heers.  Gee dat U volk sal luister en hulle voor U sal verootmoedig. sodat ons kan weet dat, maak nie saak wat nie in U is ons veilig.  Amen.
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 15, 2011, 12:03:25 AM
Here, in die Naam van Jesus Christus U Seun wat kom sterf het sodat ons kan lewe,
Here hoekom gebeur soveel onregverdigheid in die wreld Here,
Vader gee my die insig om die redes raak te sien en waar U nog nie die mosaik voltooi het nie
Here, maak my geduldig soos Job om enduit te volhard in vertroue op U.
Vader gee dat ons met sagtheid sal optree teenoor die wat hard en onverskuldig staan teenoor dit wat veronderstel is om mooi te wees voor U, verhoudings tussen ouer en kind, man en vrou, werkgewer en werknemer.
Here laat ons alles mooi deurdink voordat ons oorgaan en ons self commit en dan nie volhard nie.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 16, 2011, 09:11:56 PM
Almagtige God en Vader,
Dankie dat U Seun Jesus Christus kom sterf het sodat ons kan lewe.
Here Jesus dankie vir die werking van die Heilige Gees om ons te lei hier op aarde in die waarheid.
Here, maak ons ontvanklik vir die leiding van die Heilige Gees.
Amen
Title: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 18, 2011, 12:03:38 AM
Here Jesus,
Baie dankie vir die dag wat U vir ons geskenk het
Dankie vir die dag wat verby is en alles wat U vir ons doen
Dankie vir die ren wat buite so sag val
Ons verdien dit nie maar dis uit U genade alleen
Ek bid dat U met elkeen sal wees in hierdie nuwe dag
Dat U Wil sal geskied
Dat U Koninkryk sal kom
En dat ons wat U as ons Verlosser en Saligmaker erken en aaangeneem het
Die dag sonder vrees sal beleef wat U weer sal kom om ons te kom haal
Kom here Jesus, kom gou
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 20, 2011, 12:13:34 AM
Here, hoe breekbaar is my lewe nie!

Kosbaar.

Leer my om geduldig en dankbaar voor u te lewe en om my dae s te gebruik dat ek wysheid mag bekom (Ps. 90:12).

My dae is getel.

Maar dankie dat dit U is wat dit getel het, wat al my lewensdae in u boek opgeskrywe het nog voordat ek gebore is (Ps. 139:16).

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 21, 2011, 11:39:25 AM

Almagtige God, Abba Vader,
met nederige erkentlikheid oor die liefde van die boete doening van U Seun Jesus Christus
kom ek na U Here en dank U dat ten spyte van my sondes,
dra U my en hou U my aan U bors waar ek U hartklop kan hoor.
Here Jesus dankie vir die ondersteuningspan wat U tot my beskiking elke dag daar sit,
om my leiding te gee in alle aspekte, dat hulle hulle laat lei deur die Heilige Gees om gehoor te gee aan my behoeftes.
Ek prys U Here dat U ook my n sagte hart gegee het om U hande te wees.

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 22, 2011, 12:02:37 AM
Dankie Abba Vader vir die krag van gebed.
Dankie Here vir die voorreg om U te dien, die Lewende God, die ware Seun Christus Jesus.
Here dankie dat U, U aan ons in die Woord openbaar.
Dankie Vader vir U Woord wat U vir ons gegee het om te lees, te bestudeer en die Heilige Gees om ons in die waarheid daarvan te lei.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 23, 2011, 12:12:36 AM
Hemelse Vader
onvermoeid soek U hulle wat na U soek
en wat dink U is ver van hulle af.
Here leer ons om van uur tot uur
ons lewe aan U toe te vertrou.
Dankie dat ek kon uitvind:
Terwyl ons nog na U soek
Het U ons reeds gevind;
voordat ons nog ons gebede uitgespreek het
power en selfsugtig soos hulle is
weet U reeds wat ons regtig nodig het
en gee U vir ons meer as wat ons bid f dink.
amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 23, 2011, 12:53:57 AM
Skepper Heer
dankie vir nog 'n nuwe dag!
Dit is U dag
U leef in ons en deur U voorsiening gaan ons vandag kan skyn
sodat die wreld U liefde kan sien.
dankie Heer vir elkeen wat U liefhet,
vir elkeen wat na u soek
 vir elkeen wat tot die kennis van die waarheid en U liefde Kom
Ons wil dankie s en U die Heel dag loof en prys!

Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 25, 2011, 06:10:55 AM
Prayer for today.

It wasnt until I was crushed in the middle of despair that I knew how sweet Your comfort was and how warm Your embrace. It wasnt until my heart broke in agony that I knew how strong I was in You. But now I know and this knowledge makes my heart soar. I also know that my tears burn You and my pain makes You cry, because You want the best for me. You made me for victory, not for failure. And Your victory is love. Through love, You hold me tight and warm me and fill my heart with joy even when Im sad.

Give me strength in the knowledge that with You I can move mountains. Give me strength in the belief that Your love is stronger than anything. Evil stands no chance against a force so great and so wonderful. When I was a kid, my mothers arms would hold me tight and her kind hands would dry my tears. Now You are my mother and my father. To You I talk, to You I confess, to You I seek help in times of trouble. You answer me every time and every time Your answer is so special.

Give me strength in the knowledge that You are always with me, that Im never going to go through life alone. Give me strength to know You and seek You even more. Give me strength in the awareness that, although Evil seems overwhelming at the moment, the storm wont last forever and the sky wont be always covered by clouds. Give me strength in the faith that Your hand keeps my candle burning and no wind can blow it off. As long as the candle is burning, my eyes can find the way and I cant get lost.

I know, My Lord, that I am not the only one who needs strength. There are so many people in this world who are struggling in fear, pain and uncertainty. There are so many people who, right at this moment, are surfing the Internet, hoping to find a word of encouragement or a glimpse of inspiration. It is not only for me I pray, but also for them. Look at each of them individually, hold their hand and give them comfort. See their problems, see their struggles and help them find the strength to raise above them, to see beyond the 'here and now' into something deeper and more meaningful. Let each of them draw inspiration and encouragement from the very source of life and show them how great and wonderful You are.

Im praying for all those who ask Why?, Why me?, Why the one I love?, Whats the point?, Where are You now, when I need You most?, Why have You abandoned me? Turn their questions into prayers and let their anguish cry pierce the sky. Open a new channel of communication with each of them. Build a bridge. Build a relationship. Turn their doubts into faith and their pain into victory. Soothe and comfort. Touch and heal.

Let Your love be like a warm blanket on a cold winter night, like a friendly hand on a weary shoulder, like a fresh breath of wind in a room that has had its windows shut for too long. Please, Lord, make Your presence felt in the lives of all those who need You tonight and give them strength by the very change Your love can bring into their own hearts.
Thank you Lord,

AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 27, 2011, 02:54:46 PM
Wat kan ek vir U s almagtige God?
Sal ek al die lofwoorde in die wreld probeer byeenbring om U te prys?
Sal ek al die name in die heelal vir U probeer gee aan U wat onnoembaar groot is?
Wat sal ek U noem o Almagtige? God van my lewe Sin van my bestaan Outeur van al my dade Einde van my reis Aanhoorder van my bitterste gebede Tuiste vir my eensaamheid Allergrootste Bron van my vreugde?
Of sal ek s: Skepper Onderhouer Trooster die Een wat ver bo my is die Een wat die naaste aan my is onbegryplike God Skepper van die blomme en die sterre; God van die sagte wind en van die gierende storm Wysheid Mag Trou Waarheid Ewigheid Oneindigheid ?
Al wat ek nog kan s is: O Almagtige regverdige God U wese is liefde en ek het U baie lief.
AMEN

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 30, 2011, 12:37:49 AM
Dankie Jesus vir hierdie nuwe dag en dat ons dit kan aanwend tot eer en verheerliking van U Heilige Naam, mag alles wat ons doen en s U goedkering wegdra en wees asseblief met ons, elke tree van die pad, behoed en bewaar ons, seen ons, en voorsien asseblief in elke behoefte wat ons het. Wees met almal... wat siek is, almal wat n geliefde aan die dood afgestaan het, die wat se harte seer is, wat moedeloos is en nie meer kan of wil nie, voed ons almal met nuwe krag sodat ons kan vashou aan U belofte vir ons.U weet wat elkeen van ons nodig het Heer Jesus, koester ons asb met U liefde en genade. Dankie Heer vir alles wat ons het, geskenke uit U Hand van genade, daar is soveel mooi en goed om te geniet,en so baie kere aanvaar die mens dit as vanselfsprekend,leer ons om in alles U Grootheid raak te sien en opreg dankbaar te wees daarvoor.
Ons loof en prys U Heilige Naam !!!
Amen

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on March 31, 2011, 08:31:21 AM
More VAder.  Skuus dat ek so laat is.  Dankie vir al die gisters in my lewe wat my toekoms help vorm.  leer my U wil en leimy deur die dag.  Help myom te weet dat U die eenis met diekennis endat U die beste weet.  Dankie vir die kere wat U virmy nee s ofmy waarsky teen gevaar.  maakmy ore ookomte hoor sodat my lewe U kaneer.

Lof aan U kan bring.
Dat ek elke oomblik dankbar kan wees vir dit wat u virmy doen!!! Vir wie U is en dat U ons LIEFHET!!!!!

Laat alles wat vandag in my lewe gebeur tot U eer wees.  Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 31, 2011, 01:20:58 PM
Ek Bid, God antwoord.

My gebed .....

Heer vergewe my, as ek soms teen die prikkels skop
as ek soms soos 'n verwoede bul teen die tralies beur.

Dat ek soms in magtelose woede en rebelsheid wil uitroep:
Waarom ek?
Gee dat ek betyds sal onthou dat ek
my God nie mag bevraagteken nie.
En Heer, wanneer haat in my opkom
teenoor diegene wat my verontreg..
laat my onthou dat u gese het: julle
moet jul vyande liefhe,
seen die wat julle vervloek,doen
goed aan die wat julle haat.
Heer, wanneer ek dan deur bitterheid
verswelg word, laat ek tog onthou,
ek is nooit alleen nie.
U is net sover van my af as wat my
kniee van die grond af is.
Laat ek dan 'n stil hoekie kry en by
my heer gaan skuiling soek.
Nadat die trane my oe gewas het, sal
ek kan sien hoeveel ek nog het om
voor dankbaar te wees
Laat ek dan soos die ou liedjie se, 'n
stukkende lee vat wees, stukkend as
U my wil heelmaak, heel as U my wil
volmaak en gebruik.
En as ek die oes so wit op die lande sien en die arbeiders so min, laat ek
dan uitroep: Hier is ek, stuur my!
Amen

God antwoord:

My kind, voor die grondlegging van die wreld het ek jou geken;
Jou gevorm volgens My Plan vir jou lewe.
Ek het jou geroep, jy het geantwoord ...
Ek het jou 'n stralende kind van die Lig gemaak,
'n tempel van die Heilige gees.
My Gees, Heilige Gees, lei jou in die waarheid,
Bring jou tot my Heilige Teenwoordigheid in jou hart.

Jou omstandighede kan jou buig,
maar nooit breek nie,
want My Krag dra jou,
My Mag hou jou staande,
My Oog sien jou nood en probleme,
My Oor hoor jou hulpgeroep,
My Woord en Gees bemoedig en vertroos jou,
My genade ondersteun jou.

My kind, jy is nooit alleen nie, want ek is by jou.
Ek sal jou nooit verwerp of in die steek laat nie.
Jy is My geliefde kind in wie Ek My verheug.
Kom vat My hand; stap saam met My.
Saam sal ons elke uitdaging van jou lewe oorwin.

My kind, Ek het jou lief net soos jy is.
Jy is Myne!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 02, 2011, 08:46:31 AM
Voor U voete o Heer wil ek bly,
Hier wil ek U beter leer ken
Hier wil ek my doelwit kry. 
My saam wees met u
my veiligheid
en my opdragte
sodat ek U vandag kan help
om U kinders te soek
en na U te bring!

Om vir U in te staan
om U wonderwerk waarmaker te wees
Om U liefde aan te gee

Dankie vir die wonderlike dag o Heer. 
Draai Godspraak  in U vreugde toe,
in U blydskap
dankie dat U liefde vir ewig hou. 
Dankie liewe Heer.

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 03, 2011, 01:50:42 AM
Jy het Dinamiese Geloofs-VRIENDE!
Jy word aan jou VRIENDE geken.
Jy het Goddelike VERHOUDINGS met Goddelike JESUS-mense. Jy beleef wonderlike CONNECTIONS met Wonderlike GEES-Mense. Spirit-CONNECTIONS!
Een persoon sal n duisende verslaan.
Twee SAAM sal TIENDUISEND verslaan.
Daar vind n VERMENIGVULDIGING van DINAMIKA en IMPAK plaas.
SAAM is JY en ek TIEN MAAL meer EFFEKTIEF!
We are CONNECTED in CHRIST!
Hansie
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 07, 2011, 12:05:26 AM
Abba Vader in die Naam van die Here Jesus U Seun s ons dankie dat U vir ons in U hand hou.
Dankie Vader dat ons U kinders is laat ons ons oor ander ontferm, ook bid vir hulle, hulle vergewe vir wat hulle aan ons doen wanneer dit verkeerd is en prys wanneer dit goedgunstig is.
Vader bewaar ons almal van onvergifnis, wat so n groot sonde in ons tyd is, maak ons vry van die sonde wat ander op ons plaas en laat ons dit nie teen hulle hou nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 10, 2011, 12:05:38 AM
Ons Here en ons God hoe groot is U liefde vir ons Here, hoe lieflik is dit om in U waarheid te skuil.
Vader dankie dat U ons beskerm teen die bose as ons U ken en dat U vir ons die wapenrusting gee om aan te trek as ons gekies het om U te dien en om in U woning te bly.
Bewaar ons Here teen al die onheil en die aanvalle van die duiwel.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 11, 2011, 10:26:40 PM
Almagtige God, moet U tog nie vir my skuilhou nie! Openbaar aan my dat daar by U lig is in ruil vir my duisternis; dat daar by U moed is in ruil vir my angs; hoop in ruil vir my vertwyfeling; vrede in ruil vir my onrus; blydskap in ruil vir my hartseer; krag in ruil vir my swakheid; wysheid in ruil vir my verwarring; teerheid in ruil vir my ruheid. Openbaar aan my dat daar by U liefde is in ruil vir my haat en vergifnis vir my sonde; dat U daar is in ruil vir my self. Here, o Here, moet U tog nie vir my skuilhou nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 13, 2011, 12:03:50 AM
JAMMER Hemelse Vader dat ek soms so ONGELOWIG en BANG is.
Ek wil nie negatief en onrustig wees nie.
HELP U my asb. om my RUS in U te vind.
Ek wil nie alles in eie krag probeer hanteer nie.
Ek wil elke dag uit U KRAG lewe.
Ek wil dink met U soort DENKE.
Help my asb. om nie so HAASTIG en ONGEDULDIG te wees nie.
Ek weet alles sal op U TYD in plek val.
Ek KIES opnuut om my GELOOF en VERTROUE in U alleen te plaas.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on April 13, 2011, 01:01:46 AM
Amen Pieter!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 15, 2011, 02:47:27 PM
VADER,
Ons het n moe generasie geword!
Ons is moeg gewerk, moeg vir probleme, moeg vir mense.
Ons het veral moeg geword om alles altyd reg te doen.
Om aanvaarbaar te wees, mt ons
Suksesvol, begaafd en finansieel sterk wees met duidelike doelwitte.
Verder moet ons goeie ouers, lojale vriende, toegewyde familiemense
En betrokke gemeenskapwerkers wees
Sjoe, dis n oorvol mondvol!
Vandag wil ek sommer net by U kom rus
En vra dat U my die regte prioriteite sal wys.
Sal U my help onderskei tussen die dinge wat regtig saak maak
en die dinge wat die wreld ons probeer voorskryf?
Ja, help my om te weet wat vir U belangrik is..
Maak huis skoon met my, VADER.
Verwyder die selfopgelegde eise in my oorvol lewe
En leer my om sommer net U kind te wees.
In U Naam vra ek dit,
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 16, 2011, 12:16:18 AM
Die middelpunt van ons lewe is ons verhouding met die lewende God.
Ons kan by Hom skuil.
Hy is almagtig en liefdevol en sal ons nooit verstoot nie solank ons net na Hom wil kom.
Joh 6:37 "Dankie dat ek kan staat maak op U ewige liefde,Here Jesus.Ek wil vandag en elke dag by U skuil.
Amen"
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 17, 2011, 12:50:52 PM
Matt 6:6 Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 18, 2011, 12:17:18 AM
Dit wat die hart van vol is loop die mond van oor, wat n wonderlike Spreuk van Salomo, daarom sal ek sing uit volle bors en sal ek van die berge af skree dat U God Almagtig is, dat Jesus my verlos het van die ewige kruis van sonde en dat die Heilige Gees my sal lei waar waters waar rus is om U heerlikheid elke dag te beleef.

Vader in die hemel en hier by ons op aarde hoe groot is U, hoe heilig die troon waarop U sit, ons dank U Vader vir die voorreg om U we te leer, al verstaan ons nie alles, leer ons vertrou Here Jesus, ten volle. U we is goed Here, laat ons geduldig wag dat ons U volmaaktheid beleef vir elkeen van ons. Maak my n dissipel van U Woord, dat ek as voorbeeld vir ander lewe, vir die wat nog soekend is, laat ek niemand tot n val bring uit die voorbeeld wat ek leef nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 19, 2011, 07:27:12 AM
Wanneer 'n mens aan die voet van 'n berg staan en weet jy moet dit tot bo uitklim is jy vol moed.
Wanneer jy halfpad kom wonder jy of jy nie moet omdraai.
So is die lewe ook.
Enige situasie wat op ons pad kom moet ons soos die berg kan uitklim, maar alles heel eerste vir God gee.
Sonder Sy Hulp is ons verlore, dis wanneer ons op onsself staatmaak dat ons die hardste val.
God is my Koning.
AMEN!!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 22, 2011, 12:14:55 AM
Ons Vader wat woon in die Hemel
Geheilig sy U Naam
Mag U ryk kom U wil geskied
Op aard net soos in in die Hemel
Gee ons vandag ons dag se brood
En vergeef ons ons skulde
Soos ons ons skuldenaars vergewe
En lei ons - nie in die versoeking
Maar verlos ons van die bose
Want aan U behoort die Koningkryk
En die krag Heer en die heerlikheid
Vir ewig
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 24, 2011, 12:08:56 AM
Abba Vader, God van beloftes vir die wat vasstaan en vertrou op U, Here.
Vader ons geduld bring ons so dikwels tot afvalligheid omdat ons nie begrip het van U tyd nie.
Vader bewaar ons van satan se slim praaitjies soos wat hy met Adam en Eva gehad het, sy aanhoudende aanvalle wat hy op Job gehad het.
Mag ons ook net soos Job Here geduldig wag en vertrou op die mooi wat U vir ons het, wanneer alles om ons in mekaar stort, dit wat U wil h ons moet beleef wanneer ons die geduld in tyd weerstaan, in ons verhoudings, in voorspoed, maar die belangrikste van alles met geduld tot U tyd vir ons.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 25, 2011, 12:00:41 AM
Dankie Here God Almagtig vir strominge liefde wat ons elke dag beleef deur ons kinders, deur ons man of ons vrou, of vriende, liefde wat ons uit genade van U deur hulle ontvang, onverdiend. Here Jesus, gebruik my in U liefdewerke hier op aarde en maak my bruikbaar vir U Koninryk. Vader ek is sondig maar ek weet dat U my uit genade kan gebruik, maak my getrou aan U woord en laat my toe Here om as voorbeeld te leef, ek is nie werd om te leef as dit nie uit U genade is nie, net deur U is ek tot alles in staat.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 26, 2011, 12:08:15 AM
Hemelse VADER,
ek is nou hier net om BAIE DANKIE te s.
U bederf my so.
As ek net rondom my kyk, sien ek al U SENINGE.
Ek weet ek verdien niks hiervan nie.
Dit is net alles U GENADE en GOEDHEID.
Dankie dat U my sonde VERGEWE het en steeds vergewe.
Dankie dat U vir my SIN gee in die lewe.
Ek voel so VEILIG in U arms.
Dankie vir FAMILIE en VRIENDE.
Ek is ook baie LIEF vir U.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 27, 2011, 09:51:13 AM
Dankie Here God Almagtig vir strominge liefde wat ons elke dag beleef deur ons kinders, deur ons man of ons vrou, of vriende, liefde wat ons uit genade van U deur hulle ontvang, onverdiend. Here Jesus, gebruik my in U liefdewerke hier op aarde en maak my bruikbaar vir U Koninryk. Vader ek is sondig maar ek weet dat U my uit genade kan gebruik, maak my getrou aan U woord en laat my toe Here om as voorbeeld te leef, ek is nie werd om te leef as dit nie uit U genade is nie, net deur U is ek tot alles in staat. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 29, 2011, 12:01:44 AM
Dankie Here,

dat alles wat U gemaak het iets van U skoonheid uitstraal.

Dankie Here,

dat U 'n besef van ewige dinge in ons hart gel het

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 01, 2011, 12:16:57 AM
Here
U is die Lig van die wreld
En ek bely dat U Here is
Oor elke land op aarde
Ek weet U Lig sal altyd sevier
Vestig U koninkryk op aarde
En help ons, U kinders
Om mense te wees
Deur wie U Lig skyn
En deur wie U die wreld
Tot U eer kan aanraak
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 02, 2011, 12:05:29 AM
Here
Ek wil nie n enkele tree sonder U gee nie
Ek reik uit na U hand en vra dat U my op U weg sal lei
Dankie dat ek, ongeag waar ek my tans bevind op hierdie oomblik
Ek my hand in U hand kan plaas en kan weet U sal vir my n pad maak
Van waar ek nou is na waar ek moet wees en U sal my op hierdie pad lei
Dankie dar U U genade ook op hierdie manier so oorvloedig oor my uitstort
Hou my op die pad wat U vir my beplan het en neem my waar U wil h ek moet gaan
Ek onderneem om vandag saam met U te stap
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 03, 2011, 09:25:00 AM
Dit wat die hart van vol is loop die mond van oor, wat n wonderlike Spreuk van Salomo, daarom sal ek sing uit volle bors en sal ek van die berge af skree dat U God Almagtig is, dat Jesus my verlos het van die ewige kruis van sonde en dat die Heilige Gees my sal lei waar waters waar rus is om U heerlikheid elke dag te beleef. Vader in die hemel en hier by ons op aarde hoe groot is U, hoe heilig die troon waarop U sit, ons dank U Vader vir die voorreg om U we te leer, al verstaan ons nie alles, leer ons vertrou Here Jesus, ten volle. U we is goed Here, laat ons geduldig wag dat ons U volmaaktheid beleef vir elkeen van ons. Maak my n dissipel van U Woord, dat ek as voorbeeld vir ander lewe, vir die wat nog soekend is, laat ek niemand tot n val bring uit die voorbeeld wat ek leef nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 04, 2011, 12:34:07 AM
Here
U is die Lig in my lewe
U verlig my pad en ek volg waar U my ook al lei
Bewaar my om van die verblindende lig van verwarring
Help my om altyd namaaksels raak te sien
Ek vertrou op U om die Lig van u aangesig op my te laat skyn
Dankie, Here
Dat U nooit verander nie en dat U Lig daarom altyddeur in my lewe skyn
Ongeag wat rondom my aangaan
Laat U lig deur my lewe skyn terwyl ek die lewenspad aanpak
Met my hand in U hand
Ek dra hierdie dag aan U op en vertrou dat die Lig wat U my gee
Net genoeg is vir my volgende tree
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 05, 2011, 01:49:51 AM
Moet nooit jou BLYDSKAP in die HERE verloor nie, want dit is jou BESKERMING. En die vyand weet dit. Hy sal dit probeer steel. Maar jy KIES elke dag om in die BLYDSKAP van die HERE te lewe. Ongeag jou omstandighede. Jou blydskap is nie gebou op jou besittings of op mense nie, maar op JESUS alleen. Daarom is jou blydskap UNSHAKABLE. Jy verbly jou in die HERE. Dis wat die Woord s! Hy GEE dit vir JOU!
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 06, 2011, 12:03:33 AM
JESUS se woorde in Hand.20:35 dat dit beter is om te gee as om te ontvang, laat my besef dat mens altyd iets het om weg te gee-jou tyd, n stukkie omgee, n gebed, n handdruk, ens. Dit als word lewende saad wat ek in iemand anders se lewe saai. Gee jouself, wees volledig vir GOD beskikbaar. Hy het Homself, Sy eie Kind en Sy Gees aan ons almal gegee. "HERE,ek stel myself tot U beskikking en tot U eer.  Amen"
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 08, 2011, 01:11:38 AM
KAN EK DIE ONSE VADER OPREG BID ?
 (elize)
Ek kan nie se ONSE as ek net vir myself leef nie.
Ek kan nie bid VADER as ek nie Sy kind geword het nie.
Ek kan nie bid WAT IN DIE HEMEL IS as ek nog aartsgebonde is nie.
Ek kan nie bid LAAT U NAAM GEHEILIG WORD as ek dit ydelik gebruik nie.
Ek kan nie bid LAAT U KONINKRYK KOM as ek teen sendingwerk is nie.
Ek kan nie bid LAAT U WIL GESKIED  as ek altyd my eie sin wil he nie.
Ek kan nie bid OM MY DAAGLIKSE BROOD  as ek spandabelrig lewe nie.
Ek kan nie bid VERGEEF ONS ONS SKULDE as ek nie berou het nie.
Ek kan nie bid SOOS ONS ONS SKULDENAARS VERGEWE  en met 'n wrok loop nie.
Ek kan nie bid LEI ONS NIE IN VERSOEKING as ek met sonde speel nie.
Ek kan nie bid  AAN U BEHOORT DIE KONGKRYK as ek Jesus nie dien nie.
Ek kan nie bid EN DIE KRAG as daar nog vrees in my eie hart is nie.
Ek kan nie bid  EN DIE HEERLIKHEID  as die eie ek my lewe regeer nie.
Ek kan nie bid TOT IN EWIGHEID as ek nie sy koms verwag nie.
Ek kan nie se AMEN as ek nie kinderlik glo nie.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 09, 2011, 12:13:18 AM
Dit wat die hart van vol is loop die mond van oor, wat n wonderlike Spreuk van Salomo, daarom sal ek sing uit volle bors en sal ek van die berge af skree dat U God Almagtig is, dat Jesus my verlos het van die ewige kruis van sonde en dat die Heilige Gees my sal lei waar waters waar rus is om U heerlikheid elke dag te beleef. Vader in die hemel en hier by ons op aarde hoe groot is U, hoe heilig die troon waarop U sit, ons dank U Vader vir die voorreg om U we te leer, al verstaan ons nie alles, leer ons vertrou Here Jesus, ten volle. U we is goed Here, laat ons geduldig wag dat ons U volmaaktheid beleef vir elkeen van ons. Maak my n dissipel van U Woord, dat ek as voorbeeld vir ander lewe, vir die wat nog soekend is, laat ek niemand tot n val bring uit die voorbeeld wat ek leef nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 11, 2011, 11:17:57 AM
Vader,
Dankie dat ek kosbaar is vir U.
U beloftes is so betroubaar.
U seninge so baie. U liefde so ewig.
U genade so volmaak.
U vrede so in oorvloed.
Ek loof U....
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 15, 2011, 12:00:32 AM
Ons Vader wat woon in die Hemel
Geheilig sy U Naam
Mag U ryk kom U wil geskied
Op aard net soos in in die Hemel
Gee ons vandag ons dag se brood
En vergeef ons ons skulde
Soos ons ons skuldenaars vergewe
En lei ons - nie in die versoeking
Maar verlos ons van die bose
Want aan U behoort die Koningkryk
En die krag Heer en die heerlikheid
Vir ewig
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 16, 2011, 06:46:35 AM
Here
Hoe die dinge waarvoor ek vra deur U voorsien sal word dit weet ek nie.
Maar dat U sl voorsien dit glo ek want U het dit belowe.
U het my geleer om te bid; dan sal U mos sekerlik ook na my gebed luister?
Here
Dit is nie die verdienstelikheid van my gebed wat my oortuig dat U sal hoor en antwoord nie maar die sekerheid van U trou.
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 19, 2011, 12:03:30 AM
Dit wat die hart van vol is loop die mond van oor, wat n wonderlike Spreuk van Salomo, daarom sal ek sing uit volle bors en sal ek van die berge af skree dat U God Almagtig is, dat Jesus my verlos het van die ewige kruis van sonde en dat die Heilige Gees my sal lei waar waters waar rus is om U heerlikheid elke dag te beleef. Vader in die hemel en hier by ons op aarde hoe groot is U, hoe heilig die troon waarop U sit, ons dank U Vader vir die voorreg om U we te leer, al verstaan ons nie alles, leer ons vertrou Here Jesus, ten volle. U we is goed Here, laat ons geduldig wag dat ons U volmaaktheid beleef vir elkeen van ons. Maak my n dissipel van U Woord, dat ek as voorbeeld vir ander lewe, vir die wat nog soekend is, laat ek niemand tot n val bring uit die voorbeeld wat ek leef nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 06, 2011, 12:44:46 AM
Prys die naam van die Here1

U is groot en goed ons loof en prys U naam.  Dankie Heer vir U goedheid en u sorg.  Dankie dat ons kan weet dat ongeag ons omstandighede, as ons in U wil leef,U altyd daar sal wees om vir ons te sorg en dankie veral Heer, vir die kere wat U daar was toe ons nie in U wil was nie.  Dankie dat U ons weer tot voor U troon gebring het en ons in genade vergewe het.  U naam sy ge-eer amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 09, 2011, 01:11:17 AM
Dankie Heer vir U liefde en genade
dankie vir U troue sorg.
dankie Heer vir die vrede in my
terwyl die wreld stukkend skeur.
Dankie Here Vir die wete
ek nooit alleen deur een
enkele oomblik gaan
Dat U my Vader
elke sekonde my hand vashou
dat U vooruit die pad reeds stap
sodat ek agterna kan kom
en veilig kan loop
tot in die genade van U hart.

Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 09, 2011, 09:39:25 PM
Hou net aan om te BID, s die HERE.
Ek LUISTER na elkeen van jou gebede.
Moenie moedeloos word om te bid en ook klaar DANKIE te s nie.
Herinner MY aan My BELOFTES.
Kom meer in My teenwoordigheid.
Dit is daar waar alles begin gebeur.
Jou GEBED is die GEBOORTEPLEK van Goddelike INGRYPINGS in jou lewe.
Hy wat bid, ONTVANG. Hy wat SOEK, vind.
Hy wat KLOP, sal voor oopgemaak word, s die HERE.
Hou net aan BID.
(Hansie)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 14, 2011, 10:57:12 PM
God Almagtig, my Skepper, die Skepper ook van my na geslag, Versorger van ons deur die bloed van U Seun Jesus Christus gebore in Bethlehem en in n krip neergel, nederig. Here vanaoggend kom ek en sing met n oorwinnings lied dat U my lief het tenspyte van wie ek is, dat U my die versekering gee dat U my sal versorg, dat wanneer ek my volkome aan U oorgee ek in n rus stadium is waar U altyd agter die skerm my vorm sodat ek volkome in U aan die einde van elke dag sal uitkom. Dankie Abba Vader vir die nagrus waarin U terwyl ek geslaap het my brein geherprogameer het en die dinge van gister in orde geliaseer het, sodat ek hierdie dag nuut kan begin. Dankie Here dat ek dit in U naam kan begin, wat n voorreg. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 16, 2011, 07:56:38 PM
Abba Vader, Almagtige God en Heerser oor alles en ook ons almal.
Dankie Heer vir die beskerming wat ons ontvang wanneer ons skuil onder die wolkkolom wat U verskaf,
wanneer ons woon binne die kamp aan die ander kant van die rivier in n vreemde land,
vreemde situasies vir die wat in U glo,
U kom altyd ons tot hulp as ons U gehoorsaam is aan U wil en na U wil leef,
wanneer ons naby U lewe om na U stem te luister.
Here laat ons so lewe dat U wil geskied elke dag, laat ons U stem herken in alles.
Vergewe ons sondes Here, en maak ons gehoorsaam aan U wil sodat ons U liefde kan beleef.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 18, 2011, 12:04:21 AM
Abba Vader maak ons getrou tot die dood, gee vir ons die insig deur die Heilige Gees om te onderskei tussen wat heilig is en wat van satan af is. Vader ek bid dat U vir ons sal beskerm deur die dag dat U vir ons aan die hand sal neem Here en hierdie pad wat ons moet stap saam met ons sal hardloop, ons sal vashou in U liefde wanneer ons wil losruk vandat ons, ons o oopmaak tot wanneer ons vanaand gaan slaap. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 19, 2011, 12:03:04 AM
Almagtige God en Hemel Vader, Here Jesus U is n regverdige God.
Pappa Vader, hoekom gebeur soveel onregverdigheid,
Vader gee my die insig om dit raak te sien en te verstaan wat voel so onnodig is om deur te gaan.
Daar is soveel mooi wat U beplan het vir ons en tog Here draai dit soms so verwronge,
so onvoltooid uit, mense staan en word hard en onverskuldig teenoor dit wat U in beloftes gee,
wat veronderstel is om mooi te wees voor U.
Verhoudings, huwelike wat opbreuk, ouers en kinders wat mekaar behoort lief h.
Vader ek sukkel om te verwerk, om te begryp,
om die doel te sien, dat soveel verhoudings nooit n dak op kry nie.
Abba Vader hou ons vas in dit wat belangrik is vir U,
verlos ons van die houvas wat satan op ons lewens het, waar hy ons afbreuk,
ons aandag af neem van U wil, van ons steel.
 Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 21, 2011, 12:00:35 AM
Heer U skepping die aarde en die hemel die lig, die donker, die planete, die sterre,
die plante die diere, die see en alles wat daarin is het U geskape.
Die mens het U geskape na U beeld op aarde, bestem tot die hoogste waarde, geskape rein in denke en gemoed.
In die aandwind het U kom besoek afl, U het ons as mens so hoog geag, om saam met U in U skepping te wees.
Dankie Vader dat U nog steeds saam met ons wil wees ten spyte van die sonde.
Dankie dat U deur die bloed van Jesus Christus van Nasaret ons kom bevry het van die ewige dood,
ons kom bevry van hierdie wreld wat U vir so n mooi doel geskape het,
maar wat deur die sonde van ongehoorsaamheid aan U met sonde bevlek is.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 24, 2011, 02:38:36 AM
Liewe vader, Dankie vir die nuwe dag.  Dankie vir U genade en voorsiening.  Dankie vir U troue sorg.  Dankie datons vir mekaar kan bid.  dankie Heer dat ons in U MAG LEWE.  Hereons dra tania aan U op sodt sy U krag en genade deelagtig kanword sodat sy U werk kan volbring. S \en elke uitreik, sen elke woord en elke gebed.  Alles tot eer van U naam Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 25, 2011, 11:02:29 PM
Hemelse Vader,
stel my in staat om altyd n rein gewete voor U te behou en om met elke besluit, elke saak, elke transaksie en elke woord uit my mond te kan s: Die Heilige Gees en ek(my gewete) het besluit.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 27, 2011, 12:40:04 AM
Liewe Heer dankie vir die geleentheidom weer hier op godspraakmet U te kan gesels.  Dankie Heer vir die wyse waarop U die werkhier sen.  U is so getrou.  Ons is so lief vir U.  Dankie vir die dra wanneer ons soms voel dat die pad vir ons te swaar is.  Wanneer ons nie kan verstaan waarom dinge soms anders uitwerk as dit waarop ons beplan het nie.  Ons leef en dan gebeur dinge anders.  Dankie dat U die binnekant van ons harte ken.  Dankie vir die daar wees en dat U ons nooit in die steek laat nie.  Ons laat so maklik in die steek maar U laat ons nooit in die steek nie.  Dankie Heer. As ek dink hoe seer ons is wanneer ons in die steek gelaat word.  Kan ek my nie eers  voorstel hoe U moet voel wanneer ons U in die steek laat nie.  U wat soveel virons gegee het.  hieride week dra ons aan U op.  Mag dit 'n week tot U eer wees.  AMEN!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 27, 2011, 08:20:31 AM
Vader,
Hou my op die pad wat U wil h ek moet volg en moet my nie laat afwyk in n rigting waarin ek nie moet gaan nie.
Dankie dat U my daagliks van raad voorsien en oor my waak.
Here ek is baie lief vir U
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on June 27, 2011, 06:07:52 PM
Here ek is baie lief vir U
Pragtig Pieter
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 27, 2011, 09:03:29 PM
Kan nie anders nie , Hy's my Pa en ek is lief vir my Pa
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 30, 2011, 12:02:59 AM
My Hemelse Pa U is n God van harte,
U sien die bedoeling van elke hart Vader.
Maak en vorm my hart so soos wat U wil h dit moet wees.
Pa, wanneer ek vandag uitgaan in my werk in my normale gang,
Pa maak my n dienskneg van U.
Pa tooi my hart in rooi, n hart van liefde,
laat my hart van liefde dan my gesindheid uitstraal teenoor elke mens wat my pad mag kruis,
laat my bedoelings eerlik wees teenoor elkeen wat met my te doen sal h.
Pappa Vader plant U die saadjie in elke verhouding van elke hart wat U vir my,
U kind beplan het en maak my geduldig met U tyd daarvoor.
Ek is lief vir Pa
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 02, 2011, 01:43:12 PM
   Lees Romeine 15:5-6 Ons moet eensgesind voor God wees. Daar is immers net een waarheid, en Jesus Christus het dit vir ons gebring.

"Heilige Gees, maak ons harte oop om eensgesind te wees, sodat ons lof uit een mond sal kom, omdat ons weet dat dit is hoe Jesus Christus dit wil he,
Amen"
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 02, 2011, 10:55:29 PM
Vader, U's die hoop vir al die nasies.
Jesus, U's die antwoord vir elke hart wat vra.
Heilige Gees, kom en maak ons vol met 'n vuur wat brand vir U.
Kom en reinig ons vir die bruilof wat gaan kom.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 08, 2011, 12:35:16 AM
Ons Vader in die hemel
laat U naam geheilig word,
laat U koningryk kom,
laat U wil geskied
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons dag se brood en vergewe ons ons sonde
net soos ons die vergewe wat teen ons sondig.
Dankie Jesus vir die leiding,
al die fasette binne die Onse Vader gebed.
Abba Vader maar ongelukkig het dit vir ons n ruimpie geword
en het ons nooit geleer wat die inhoud van die gebed bevat nie.
Vader,
Almagtige,
Alomteenwoordige God
laat ons U nader met n intense behoefte
en deur-dinkte gebede en nie net ruimpies nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 09, 2011, 12:05:37 AM
Dankie Here dat U my tegemoet kom.
Dankie dat U my deur Jesus vergewe
vir die sondes wat ek opsetlik en onopsetlik doen.
Dankie dat U my deur U Gees help om ontslae te raak
van die mag van sondes wat ook my lewe beheers.
Help my om soos die sterre, soos die opkoms van die son in die Ooste
en die ondergang van die son in die Weste U mag te verkondig.
Gee dat ek 'n boek sal word,
'n volmaakte en reine wet,
vir my medemens om te lees.
En dat in hierdie boek sal staan dat U ons liefhet
en genadig is vir almal van ons.
Mag wat ek s en wat ek dink en wat ek doen,
tog vir U aanneemlik wees,
Here, my Rots en my Verlosser.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 10, 2011, 12:03:02 AM
Vader ek kom bid vanoggend dat U die veroekings van onvergifnis by ons sal wegvat, Here dit is so maklik om ander mense se foute en lelik teen ons raak te sien en te veroordeel en te s: ek sal jou nooit vergewe nie, of Here om nie ons eie foute en lelik teenoor ander te wil sien nie of selfs te ignoreer en ons self te regverdig daarin.

Here ek bid vir insig om eers myself voor U skoon te maak van my sondes teen ander en teen U, maak my skoon van die vloek om nie my eie foute raak te sien nie, voordat ek sal rond kyk en ander se foute te soek en my tyd en energie te mors om hulle oortredinge teen my nie te vergwe nie. Rond te loop met n wrok en selfbejammering. Vader beskerm my teen die versoeking om te s ek vergewe jou en dan weer die oortredinge op n latere staduim op te haal.

Vader maak maak my vergifnis vir ander blywend Here en maak dit opreg, sodat ek van U vergifnis kan ontvang, want ek staan kaal voor U, gestroop van enige aansit. Vader laat ons so lewe dat ons ander vergewe nog voordat hul teen ons sondig, dat ons die ander wang kan draai, die ekstra myl kan loop en nie net ons onderkleed sal gee maar ook ons bokleed al doen hulle teen ons verkeerd.

Here Jesus U het vir my sondes aan die kruis gesterf, help Vader dat ek met dieselfde gesindheid kan vergewe, sodat ek U genade waardig sal wees en nie sal twyfel dat U ook my plekkie in die hemel gaan voorberei het.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 11, 2011, 12:13:09 AM
God Almagtig,
Vader, soms ontbreuk ons van die kennis oor die waarheid,
soms kan ons nie bewyse lewer vir skuld of onskuld nie.
Abba Vader, dan wil ek vra, waar is God, wat s God?
U was en is daar altyd teenwoordig in ons lewe Here,
U ken die waarheid, nie net die waarheid nie,
maar elkeen se bedoeling agter sy of haar soms ongenadige aksies Vader.
Here Jesus bring vir ons vrede hierin,
maak dit stil in ons harte,
gee vir ons rustigheid oor dit wat ons aan U net kan oorlaat,
omdat U die getuie is van die skuldige en die onskuldige,
U sal oordeel.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 14, 2011, 12:03:08 AM
Ons wil U vir U voorsorg loof o Here my God,
ons wil U dank vir U voorsiening in ons lewe.
Laat ons vertrou in ons wag op U getroue hand,
U wat die vrug skenk op die regte tyd.
Nooit sal U teleurstel vir die wat nederig op U wag nie.
Wat selfs in n dal van doodskaduwee beweeg nie.
U is getrou, dit nie saak maak in watter omstandighede ons verkeer nie,
wat ons nog oor het in die kos kas of op die land,
Vader wanneer ons na U roep is U daar en luister U.
Vader U vergewe onmiddelik en red ons van die verderf,
van die we van satan as ons op reg berou toon.
Vader maak ons vry van die sonde wreld
en bewaar ons met U liefde hand van die onreg wat om ons gebeur,
Abba Vader.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 16, 2011, 02:58:29 AM
Hemelse Vader,
ons kom vra vandag U vergifnis, en ons kom soek U hulp en leiding.
Ons weet U het n afkeur van mense wat kwaad goed noem, tog moet ons vandag voor U bely dat dit presies is wat ons gedoen het:
Ons het ons geestelike balans verloor en ons Christelike waardes omgekeer.
Ons erken ons sonde, Here.
Ons spot met die waarheid van U Woord, en noem dit verligtheid
Ons aanbid ander gode, en noem dit godsdienstige vryheid
Ons kondeneer perversiteit, en noem dit n alternatiewe leefstyl
Ons buit armes  wat na geld smag uit, en noem dit die nasionale lotery
Ons skeep verwaarloosdes en behoeftiges af, en noem dit selfbehoud
Ons beloon mense wat werksku is, en noem dit welsynswerk
Ons aborteer fetusse, en noem dit vryheid van keuse
Ons verwaarloos dissipline teenoor ons kinders, en noem dit selfbeeld bou
Ons misbruik ons mag, en noem dit poletieke vernuf
Ons begeer ons naaste se besittings, en noem dit gesonde ambisie
Ons besoedel mense se morele waardes met vrye pornografie, en noem dit vryheid van uitdrukking
Ons maak ouwreldse waardes belaglik, en noem dit progresiewe denke
Deursoek ons harte, o God, reinig ons: maak ons vry.
Lei en sen hulle wat in posisies is om ons te lei.
Leer hulle wat U wil is, en laat ons almal doen wat reg is in U o.
Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus, die Here
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 17, 2011, 12:00:45 AM
God is my lied,
U almag ken geen perke nie,
U genade ongeken.
Dankie Here dat U geduld het met ons,
dankie Here dat U wag om die middelpunt van ons lewens te wees,
U die Koning van alle konings,
n genadige God.
Abba Vader,
ek weet dat ek nooit volmaak kan of sal wees nie,
dat ek nog elke dag gaan toelaat dat my sondige natuur die oorhand kry.
Ek weet ook Here, dat ek elke dag wil en sal streef om meer en meer soos U te wees,
omdat, deur genade, het U die middelpunt van my lewe geword.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 18, 2011, 12:26:27 AM
Dankie Abba Vader vir vergifnis, dankie Here dat deur Jesus Christus ons wat glo genadiglik vrygespreek word van ons sondes indien ons bereid is om dit te belei en berou te toon. Dankie God Almagtig dat U genade nie net vir sekerres uitgehou is nie maar vir almal wat in Jesus  glo, dat die wet nou n riglyn is en nie meer n maatstaf waarteen ons deur mense gemeet en veroordeel word nie.

Vader ek kom belei vanoggend dat ek nog elke dag in sonde leef, hoe gering dit ookal is, dat ek nooit my verlossing kan verdien nie, dat U geen werke wat ek doen sal gebruik om my te oordeel nie Dankie dat Jusus Christus my deur sy kruisiging vrygespreek het omdat ek in Hom glo. Sy bloed was my skoon van my verlede, maar ook van my toekoms indien ek in Jesus Chritus van Nasaret bly en in Hom glo. Abba Vader ek streef om onder die wolkkolom van beskerming te leef, binne die riglyne van U Woord, maar Here ek kan nie alleen nie, ek het U in my lewe nodig.

God Almagtig, maak my vry van die gewoonte om oor my skouer te kyk wat se sonde my naaste doen en myself te vergelyk met hulle lewe, myself te  probeer regverdig oor klein of groot sondes en dan te oordeel en te  s: hoekom word ek so gestraf terwyl ander so sondig. U en U alleen sal oordeel, U oordeel is regverdig vir die wat in Jesus glo.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 19, 2011, 12:02:00 AM
God Almagtig,
ek klein en nietig,
wat is dit dat U aan my gedink het om U Seun Jesus Christus te gee om vir my te sterf sodat ek kan lewe.
U liefde is onverstaanbaar vir ons mense,
U genade ondenkbaar.
Dankie ons Abba Vader vir n nuwe begin elke dag vir die wat U lief het,
waar ons gister se lelik, se onreg,
die swart kolle in ons lewens gereinig word met die bloed van die Lam Jesus Christus.
Vader help ons beplan om die regte dinge te dink en te doen ten alle tye.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 24, 2011, 12:06:25 AM
Gees van God,
dis so onnodig om teen die stroom op te swem,
op die kantlyn te staan en toekyk
of alleen te probeer roei.
Dit terwyl U daar is.
U wat my wil lei
om meer k te wees,
om ware geluk te ervaar
en vervulling te beleef
Om U te leef!
Ek wil ophou op my eie probeer, Here.
Ek wil binne die vloei van U plan met my lewe leef.
Ja, ek wil werklik lf omdat
U deur my vloei,
omdat ek in U vloei ...
omdat ons sm vloei.
Help my om n U te bly.
Asseblief.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 28, 2011, 12:02:20 AM
Here Jesus ek kom sit vanoggend by U voete om van U te leer,
sodat U vir my sal insig gee in hoe ek wanneer moet optree.
So gereeld tree ons net impulsief op Vader,
sonder eers om te dink aan U,
en dan verwag ons dat U vir ons n haas uit die hoed moet pluk wanneer dinge nie uitwerk nie.
Wanneer ek my seer nie verstaan nie.
U het insig in my alles,
U weet wat my talente is,
wat my gelukkig maak Here.
Bewaar my van eie wys Heer,
want dit is as gevolg van die eie ek dat daar goed is wat my teen die grond druk
wat ek nie meer kan dra nie omdat die bondel op my rug te swaar raak.
Vader verlos my daarvan wat seer maak,
van wat onverstaanbaar is,
maak my nou vry deur U Woord.
Here gee my insig in dit wat U droom vir my is
en laat ek kalmte binne my kry want die einas staan tussen my en U,
wat my laat twyfel.
Wat beteken dat die eina nader aan U is as ek
en dit is dit wat dit maak nog seerder Here,
en laat my verlate van U voel.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 31, 2011, 08:48:10 PM
My gebed:

Psa 24:1  n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wreld en die wat daarin woon;
Psa 24:2  want Hy het dit gegrond op die se en dit vasgestel op die strome.
Psa 24:3  Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek?
Psa 24:4  Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.
Psa 24:5  Hy sal sen wegdra van die HERE en geregtigheid van die God van Sy heil.
Psa 24:6  Dit is die geslag van hulle wat na Hom vra, wat u aangesig soekdit is Jakob. Sela.
Psa 24:7  Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!
Psa 24:8  Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en geweldig, die HERE geweldig in die stryd.
Psa 24:9  Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!
Psa 24:10  Wie is dan tog die Erekoning? Die HERE van die lerskareHy is die Erekoning! Sela.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 03, 2011, 12:04:53 AM
O Heer my God,
dankie vir U seninge oor my,
dankie Pappa Vader vir genade elke dag waarin ek kan leef om meer en meer soos Jesus te leef,
om meer en meer heilig te word,
te streef om volkome in Jesus Christus te wees.
Vader gee vir my die wysheid en insig om die nood raak te sien,
maak my eie behoetes stil in my sodat ek met n oop gemoed die seer
en einas van ander sal raaksien
en vir U hulle tot diens kan wees,
al is dit net om te kan luister Here.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 05, 2011, 08:51:28 AM
Here Jesus, U het self die aarde se stof aan U voete gehad. U het die pyn en leiding eerste hands beleef, onskuldig vir ons sondes aan die kruis gesterf, onverstaanbaar vir die mense van daardie tyd en nogsteeds vir ons. Here maak ons oop vir die waarheid vir dit wat ons nie kan verstaan nie. Vader dit is maklik om te kan s dat U vir my sondes aan die kruis gesterf het en tog Here neem ek nie hierdie verlossing aan nie, ek laat nie my bondel sonde agter by die kruis nie. Nee, ek loop weer af teen Golgota met my selfde bondeltjie op my rug.
Abba Vader ek kom vanoggend na U en s dankie dat ek reeds voor my geboorte al aan U behoort het en dat Christus Jesus dit kom besvestig het met sy kruisiging dat ek nie verlore kan gaan nie, U vir my nog n kans gee sodat my sondes my nie sal verswelg nie en ek daardeur die ewige dood sal beerwe nie, maar my die geleentheid gee om aan U voete te sit. Here maak my volkome vry van die verlede omdat ek glo dat U ook vir my gesterf het, opgestaan en vir my ook die oorwinning van die dood verkry het.
Here ek maak my nou los van my verlede en ek weet Vader dat ek dit dalk nie sal vergeet nie, maar dat ek dit dan sal kan gebruik as ervaring en om my die regte besluite deur U te neem, dat ek daardeer my kan uitstrek na n mooi toekoms saam met U wat my sal dra om elke dag meer en meer soos U te word, om die prys van die ewige lewe te behaal wat reeds binne bereik is met elke tree wat ek gee. U staan en wag vir my met ope arms.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 06, 2011, 12:00:38 AM
Ons Almagtige God en Vader, ons kom na U met so baie versoeke Here, versoeke vir n beter lewe, vir gesondheid, vir n langer lewe, vir rykdom, alles vir onsself. Vader dan bid ons ook dat dit U wil is wat moet geskied soos U ons geleer het Here, maar as dit nie gou genoeg kom nie Abba Vader dan spring ons met eie mag en krag in om te rel en te organiseer want die gesegde van ek kan nie vir jou wag tot jy jou goed agter mekaar kry nie geld met ons geduld by U ook. Vergewe ons asseblief Here vir ons ongeduld en leer ons dat ons ernstig moet wees oor ons afhanklikheid van U, want U is. Maak ons gehoorsaam aan U wil.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 07, 2011, 02:58:31 AM
Dit is vroeg in die oggend Heer.  Dankie dat ek hier by U kan sit en stil kan wees.  Dankie dat U my raaksien en weet dat  ek nie sonder Ukan leef nie.  U is my asem.  U is my bloed. U is my lewe, dankie Heer!

Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: mielie on August 08, 2011, 12:35:56 AM
Dierbare Vader.  Ek is alweer hier.  Dankie dat ek in U teenwoordigheid kan kom sit en by U rus kan kom haal.  Dankie vir al d ]ie sen en die voorsiening wat U vir my en my gesin maak.  U naam geer.  Dankie Jesus.  Maak ons getrou aan U en lojaal net soos wat U teenoor ons is.  Al meer en meer soos U.  Dankie Heer dat U ons toerus vir die werk wat U wil he ons moet doen.  Dankie vir die geleentheid om more by die gevangenis te mag uitreik..  Dankie Heer.  Wees met elkeen wat daar moet optree sodat U vryheid ook elkeen wat hoor se vryheid mag word.  Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 09, 2011, 12:04:14 AM
God Almagtig,
ek klein en nietig,
wat is dit dat U aan my gedink het om U Seun Jesus Christus te gee om vir my te sterf sodat ek kan lewe.
U liefde is onverstaanbaar vir ons mense,
U genade ondenkbaar.
Dankie ons Abba Vader vir n nuwe begin elke dag vir die wat U lief het,
waar ons gister se lelik, se onreg,
die swart kolle in ons lewens gereinig word met die bloed van die Lam Jesus Christus.
Vader help ons beplan om die regte dinge te dink en te doen ten alle tye.
Wees asb met elke vrou vandag
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 11, 2011, 12:15:28 AM
Vader U is God Almagtig,
die Alfa en die Omega,
die Begin en die Einde.
Here Jesus vat vandag ons hande vir die wat U rokspant, die soom van U rok wil aanraak  om genees te word van bloeinde harte, van onreg, van hebsug van haat, van onvergewings gesindheid, van liefdeloosheid van leuns wat hul lewe vernietig. Here so baie dinge waaroor ons bloei, hou ons styf vas sodat ons kan groei in U liefde. Here begin met ons n nuwe lewe waar ons op die akker van die gees kan saai om sodoende die ewige lewe  hierna kan oes. Vader maak ons vry van die vleeslikke lewe wat soveel sonde bring, die bersoekings van hierdie sondige wreld, laat ons na heiligheid in U strewe.
Here al word ons hoe onregverdig behandel, laat ons nie ophou om goed te doen, dit wat reg is in U o. Laat ons hierdie wedloop met die Heilige Gees loop. Here behoed ons van gedagtes van swartgalligheid, en indien dit dan oor ons kom Vader maak ons dan sterk in U, laat ons nooit U goedheid vergeet nie, maar sal vasklou aan al U beloftes, beloftes van voorspoed en geluk, reg en regverdigheid, beloftes om ons te beskerm teen n wreld vol onreg.
Abba Vader my Verlosser ek bid dit in U groot en Heilige Naam.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 12, 2011, 12:07:07 AM
Abba Vader,
Barmhartige God,
Here al het ek niks het ek so baie want ek het U.
Soms soveel gedagtes in my kop wat georden moet word,
gedagtes van twyfel, wanhoop en ongeloof,
maar ook n wete dat daar n God is wat ek geleer het
wat omsien na ons as ons ons alles na U bring.
Here vergewe wanneer ons voel dat U nie meer na ons gekerm,
ons uitroepe vir hulp luister nie.
Here maak ons vry van die bande wat satan met ons smee,
bande wat ons tot ongeloof bring.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 15, 2011, 05:06:38 PM
Hoe wonderlik Here om U as ons Verlosser te h,
U as ons Skepper te h,
U te ken Here om te dien en om deur U die ewige lewe te mag h.
Here U sien alles raak wat ons doen omdat U al om teenwoordig is,
Ons belei dit Here en tog vergeet ons dit en leef dit nie.
Behoed ons daarvan Here om ander te behandel of hulle nie ons gelyke is nie,
Net omdat hulle teen ons verkeerd gedoen het,
Maak ons vergewings gesind sodat ons guns van U kan ontvang.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 16, 2011, 12:02:01 AM
Abba Vader
Vanoggend wil ek dankie s vir al die liefde wat U deur ander uitstort op my,
Dankie Here Jesus dat U net soos in U tyd hier op aarde
Stof op U voete gehad het om almal te versorg nog steeds ons versorg,
Nou is dit net deur mense, dat U mense stuur om vir ons by te staan.
Vader gebruik my ook en maak my ook n instrument in U hand om U hande en U voete te wees,
Gebruik my lippe om te bemoedig waar bemoediging nodig is,
My o om nood te sien en gee my die insig om die ware nood te onderskei van hebsug.
U is God, groot en Almagtig.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 17, 2011, 12:06:10 AM
Barmhartige God,
Heilige Here Jesus dankie vir die voorreg dat ek U ken en U we end uit wil volg,
Here ek is net n mens, swak en sondig Abba Vader,
en omdat ek sondig is sal ek nooit ten volle daaraan kan voldoen nie.
Vader gee my die krag om te volhard en nie moed op te gee.
Wanneer dit voel dat alls onregverdig is Here omdat ek ongeduldig is met U tyd,
vergewe my Here en herinner my aan al die oorwinings wat ek in guns uit U hand ontvang het,
onverdiende genade, dat ek n Koning se kind is,
n prins en U nie die air om my sien nie,
maar U kind gebore is in sonde in n sondige wreld.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 18, 2011, 12:01:02 AM
Here Jesus
n nuwe dag, en nuwe dinge wat vir ons wag,
gee ons vrede in ons hart dat ons gister se dinge nie kan verander nie
en dan ons vandag aanpak met nuwe krag.
Ly ons in die waarheid Here sodat U in ons kan leef
en ons kan leef vir U en ons,
ons kan voorberei vir die ewige lewe wat soveel meer belangriker is as ons lewe hierop aarde.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 19, 2011, 12:04:35 AM
As my lippe maar soveel lofliedere kon sing

soos daar golwe in die see is ...

as my tong maar soveel woorde van dank kon spreek

as wat daar vols in die lug is ...

as my mond die sterrehemel kon vul met eer aan U ...

as my gesig kon skyn

soos die son en die maan tesame ...

as my hande na U kon uitstrek

soos die vlug van die arend in die lug,

en my voete oor die berge kon spring

soos 'n klipbok oor die kranse ...

sou dit nog nie genoeg wees om uiting te gee

aan die hulde wat ek aan U wil bring nie.

O Here, Here, my onbeskryflik grote God!

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 22, 2011, 08:03:14 PM
God Almagtig,
hoe groot U liefde vir ons,
Here,
hoe groot ons wanhoop dat ons skuiling by U soek en dan nie vind,
want ons glo nie.
Here,
wanneer die storm om ons woed en ons alle kante moet keer,
wanneer dit voel of ons verlate is,
verlate van ons naaste omdat hulle staan en toekyk,
te bang dat wanneer hulle betrokke raak dan het hulle verpligtinge,
Vader,
bewaar ons dan van afvalligheid van U.
U is my Herder,
U sal my nie verlaat nie al sou ek my self probeer verlaat,
voel om van myself af weg te vlug.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 24, 2011, 12:04:10 AM
Abba Vader
Wanneer die koue van die winter seisoen daarbuite die ho toon heers en ons eerder in die bed wil bly,
Here, so ook wanneer die winter in ons harte heers, in ons lewens is en ons nie meer wil opstaan nie.
Vader verlaat ons tog nie wanneer molshope berge is en ons nie die nuwe seisoen raak sien want die winter is te lank,
Ons hoop het vervaag op n lente.
Hoe maklik Vader verval ons nie tot n ongeloof in U Here,
Vergeet ons van al die vorige kere wat U ons gehelp het.
Vergeet ons dat U is n waarmaker van gebede is,
Dat U nog nooit ons in die steek gelaat het wanneer ons U troon in geloof nader,
Maak nie saak wat die seisoen in ons hart is nie.
Vader maak ons vry van ongeloof van hooploosheid,
Gee ons sig op die lente.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 25, 2011, 12:27:29 AM
Dankie Vader dat U vir ons altyd die mooi aanbied en vir ons gee indien ons ons net in volkomendheid oorgee in geloof, Here U dwing nie U wil op ons af nie U bied dit vir ons aan met beloftes, niks wat ons doen by U is verniet nie, daar is altyd n verdienste.

Dankie Here vir die mooi wat U vir ons wil gee, n toekoms, n verwagting, dankie Here dat U ons gebede sal verhoor wanneer ons, ons tot U nader. Vader maak U wil aan ons bekend sodat ons tot U wil kan bid, dat ons die goedheid sal raaksien wat U vir ons beplan het, Here laat ons U wil eerste stel. Laat ons nie ons tot aardse goed neig nie, maar tot die dinge wat sal sorg dat ons die ewige lewe sal berwe.

Vader ons bid dat U vir ons liefde in ons harte teenoor mekaar sal gee, sodat ons teenoor almal goedhartig sal wees, dat ons ander se nood sal sien, maak nie saak wat se nood dit mag wees nie, selfs net om tyd te maak of om vriendelik die man of vrou op die hoek te groet.

Here bewaar ons van selfsug, hoogmoed, skinder, kwaadpraat, al die dinge wat tweespalt tussen ons bring, maar ook n wig tussen U en ons bring, wat veroorsaak dat ons voel U is nie teenwoordig nie. Maak ons rein van hart sodat ons U kan volg, laat ons Jesus leef elke dag van ons lewe en met oorgawe en dringendheid U wil sal soek in alles wat ons doen. Here Jesus bring my terug uit ballingskap, wanneer ek alleen voel, voel dat U my verlaat het, U het my nie verlaat nie Here ek weet U wag vir my, U wag dat ek U  net moet  aanroep. Wanneer ek nie weet wat ek moet besluit nie Vader, en ek voel verlore, maak my bewus van U teenwoordigheid en laat ek dan U nader in gebed om U wil te soek in die besluit en kan vra: wat s God. Dat die gesiggie wat ek in die spieltjie sien dieselfde een is wat U beplan het by my geboorte.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 26, 2011, 12:03:03 AM
Abba Vader,
Heer en Leermeester,
Baie dankie dat U ons gebruik om in te staan vir ander
En ander vir ons dankie dat ons instrumente in U hande kan wees.
Ek bid Here dat U my bedoelinge sal suiwer hou waarom ek U dien
En wanneer ek ander sal dien tot hul voordeel
En nie om my eie voordeel sal wees nie.
Laat ons ons lewe oorgee aan U wil
En in toegewydheid,
Al sou ons vervolg word of vals beskuldig word.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 27, 2011, 09:10:33 AM
Abba Vader, vanoggend is nie n gewone oggend nie, dit is n nuwe oggend wat begin Here, n nuwe dag waarin mense slim dinge uitdink en ook gemene dinge weer beplan. Here Jesus U was self daar U het self bloed gesweet in aanbidding tot God die Allerhoogste om n leidings beker, n beker wat U nie verdien het nie verby te kry. Here Jesus staan ons by en Vader laat U wil vir ons geskied sodat ons nie langer hoef te wag nie in dit wat U vir ons beplan, gee vir ons engele om ons te onderskraag sodat ons die onverstaanbare sal kan begryp en deurgaan sonder oordeel en in berusting dat U wil sal geskied vir die wat in geloof voor U, Jesus Christus kniel. Maak ons gereed Here en laat ons mekaar vergewe en mekaar lief h omdat ons nie weet wanneer dit ons tyd is om U, ons Hemelse Pappa te ontmoet, of geliefdes af te staan nie. Here laat die woorde het ek maar net nie nodig sal wees in ons lewens by die afsterwe van mense met wie ons, ons lewens gedeel het nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 28, 2011, 12:54:05 AM
Jesus min my salig lot ek leer dit uit die Woord van God, al is ek ook swak en blind nogtans noem U my U kind. Abba Vader, dankie Here vir hierdie heerlike wete dat ons, en niemnad uitgesluit is van hierdie wete dat ons U kinders is en dat ons dit met albei hande kan aangryp en kan leef want U het n plan vir ons, een wat sal werk indien ons gehoorsaam is aan U, sal skuil onder die beskerming wat U vir ons gee, soms in mense, soms in twyfel om iets te doen en eerder dan raad moet inwin. Vader gee vir ons die insig en wysheid van verstand om binne die lyne van U voorskrif te werk, om in liefde te leef, liefde die grootste gebod van en in alles. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 31, 2011, 12:51:18 AM
Spieltjie spieltjie in die hand wie is die mooiste in die land. Abba Vader hoe baie speel klein dogtertjies nie die speletjie nie, hoe gereeld Here speel ons as groot mense nie ook die speletjie op n grootmens manier, vergelyking met mekaar, keeping up with the Jonesses en raak gefrestreerd omdat ons nie kan by hou nie as gevolg van satan wat die onderlaag is van n siek wreld, n wreld wat vergeet het van wat U vir hom gedoen het al. Baie dankie Here vir die voorreg om U te ken Here, dankie dat ons die vryheid het om U aan te roep. Vader maak ons vry van angs, van hierdie wreld se standaarde en laat ons met verwagting op die uitkoms wag wat U belowe het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 11, 2011, 09:12:33 AM
Goeie mre Here Jesus,
baie dankie vir die nagrus wat ons gehad het,
dankie Vader dat al sien ek U nie,
beleef  ek U in die renboog na die ren in die sonstrale van die son,
in die volheid van die maan met sy eie romanties bekoorlikheid in die nag,
in alles om my, die kos wat in die kas is,
in my gesondheid Here,
wat is daar op die aarde of in die heelal wat nie aan U behoort nie.
Vader gee my insig in die pad wat U vir my bestem het waar ek U volledig in kan beleef,
ek wil nie afdwaal van U keuses vir my nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 13, 2011, 10:18:23 PM
Dankie Vader vir die nagrus wat voorl, waarin ons met nuwe krag en moed ons dagtaak kan begin, dankie Here vir die voorreg dat ons hierdie dag in U naam kan begin. Here ek wil bid vir die wat vanogend dalk uit wanhoop nie meer U naam aanroep nie, Abba Vader wees hulle genadig in hierdie dag, beskerm hulle ook soos wat U ons beskerm wat U naam aanroep sodat hulle weer U warmte kan beleef. Vader tyd behoort aan U, laat ons dan ons tyd vir U eerstens gee dan sal U vir ons ook tyd gee vir wat ons moet doen. Laat ons eerlik teenoor U wees Here en ook eerlik teenoor mekaar sodat U n behae in ons kan vind om ons te sen. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 14, 2011, 11:16:47 PM
Doen jou werk vir die Here.
Verheerlik Hom in alles wat jy doen.
Kyk verby jou "werkggewer" of "klient" of "pasient" en sien die Here,
die Skepper van die persoon, die mens raak.
Dan sal jy jou werk so doen dat God met tevredenheid oor jou kan glimlag
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 18, 2011, 12:01:02 AM
Dankie Vader, Groot en Heilig,
U wat ons bewaar teen die aanvalle,
U wat vir ons n toekoms is, elke dag vir ons n verwagting gee,
Here maak ons vry in die naam van Jesus Christus om te lewe na U wil.
Vader ek bid vir U beskerming,
en wanneer U ons beskerm Here dat ons dit ten volle sal aanvaar.
U is my God, gister, vandag en more, maar veral vandag.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 19, 2011, 12:36:08 AM
Here, maak stil my klagtes,

kalmeer my angs,

verban my twyfel,

sodat ek in U tot rus kan kom.

Plaas my voete op die vaste Rots,

wat U self is - o Ewige en Sterke.

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 23, 2011, 12:07:56 AM
Abba Vader,
Almagtige God en Here van die leerskare,
dankie dat U, U oor ons ontferm.
Dankie vir Jesus Christus die opgestane Here in my lewe.
Dankie Here vir die genade wat ons deur Jesus van U ontvang.
Here bewaar ons dat ons nooit mense van baie woorde word nie,
maar laat ons dade getuig van U liefde wat U betuig het aan die kruis
en laat hierdie liefde in ons kom woon.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 02, 2011, 09:52:18 PM
Abba Vader hoe volledig is die lewe nie wat U vir ons kies nie, het ons maar net die eerlikheid om ten volee te leef.
Dankie Here dat die son weer vanoggend ons groet met n nuwe krag in sy strale, n krag onverstaanbaar vir ons.
Dankie Here ook vir die krag in gebed, ook n krag wat ons nie verstaan nie.
Vader, laat ons ook nie die talent van gebed wat U vir ons gegee het begrawe en wanneer U terugkeer vind dat dit het geen rente of wins gemaak nie. Here laat ons woeker met ons talente van gebed, van opregtheid, van barhartigheid, van diens binne ons huwelike.
Ja, Vader selfs in eerlikheid in ons lewe oor wie ons wil dien?
God of die wreld.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 05, 2011, 12:00:51 AM
Abba Vader, Heiland en Heer dankie dat U ons gelowiges in Jesus Christus van Nasaret in U hande hou. Dankie Vader vir die voorreg om ook U kinders genoem te kan word. Abba, laat ons ons ontferm oor ander soos U U ontferm oor ons, in gebed intree vir gelowiges en medegelowiges, hulle vergewe soos wat U ons vergewe. Vader bewaar ons almal van onvergifnis, wat n groot sonde en euwel in U o is in hierdie tyd is. Vader hoe dikwels s ons nie: hiervoor vergewe ek jou nooit. Vader, maak ons vry van die sondelas en laat ons altyd reg optree, soos Jesus sal optree in alle omstandighede en wanneer ons nie weet hoe Jesus sou optree Here, laat ons insig uit U Woord kry daarvoor.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 14, 2011, 09:04:43 AM
Here en ons God, Skpper van ons deel en lot. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees vir die liefde wat U aan ons gee, wat U deur ons gee vir mekaar. Dankie dat U werke in ons geskied wanneer ons ons aan U volledig oorgee. Bewaar ons van skynheiligheid Abba Vader, maak ons vry dat ons dinge selfsugtig sal doen en ander daardeur verkleineer  en benadeel. Vader laat ons dit wat ons aanpak altyd sal aanpak met een  doel voor o; om U daardeur te verheerlik, dat U liefde vir ons, deur ons sal skyn. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 15, 2011, 12:02:29 AM
Here Jesus Seun van God, dankie vir die voorreg dat U nie gekom het om te oordeel nie, nie gekom het om ons te laat sterf het nie, maar dat U juis gekom het sod at ons kan lewe. Vader hierdie dag l soos n padkaart voor ons, soveel verskillende paaie wat ons/ek het om te loop, daar is soveel afdraaie Vader, Here wil U nie die stuurman wees vir ons, die navigator omdat U reeds ons dag ken. Dankie Heer dat ek in hierdie mooi land van ons rustig kan wees al woed daar soveel storms daarbuite Vader, storms waar van ek nie eens die helfte weet nie en dit my ook nie raak nie, want ek weet my God is in beheer, in beheer van my lewe en daarom kan eks : Ek is veilig in hierdie land al gebeur wat ookal.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 16, 2011, 12:01:48 AM
Liefdevolle God en hemel Vader, groot en Almagtig in U liefde vir my as sondaar. Genade in en deur Jesus Christus U Seun vir my wat so gou moedeloos word wanneer ek n bief of skewe kyk van die verkeerde persoon kry. Vader gee asseblief vir my stilte en rus in my dagtaak voordat ek reageer en  in satan se hande speel en self die vrugte moet pluk en eet vir onbesonne goed wat ek kon doen of s. Vader dankie vir soveel mense op my pad wat my doen en late filter. Maak my oop vir U lering deur hulle aan my.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 17, 2011, 12:02:54 AM
Vader God, hoe groot is U dade in ons, elke dag bring seninge, tog maak ons, ons blind elke dag vir U grootheid.
Abba, Vader maak my getrou aan U grootheid, maak U Woord duidelik vir my Here, gee my die insig om U wil te sien.
Vergewe my Vader vir wanneer ek die onmiddelik wil laat gebeur terwyl U vir my die mooi beplan; nie net vandag maar elke dag tot U my kom haal vir ewigheid.
Here vergewe vir wanneer ek die wreldse uitkoms soek en die geestelike werklikheid nie eens in agneem nie.
Vader versterk my geestelik sodat ek U wil kan sien.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 23, 2011, 08:32:02 PM
Here Jesus dankie dat U deel is van ons lewens, dat U oor ons begeertes heers, dat daar n rustig is wanneer U ons God is.
Vader ons wil in liefde en blydskap met mekaar lewe wanneer ons oor U werke in ons redeneer, eenstemmigheid verkry.
Vader ons weet dat met U kan ons oor n muur spring.
Vader gee vir ons hart van liefde en eensgesindheid om met mekaar saam te leef,sodat U oor ons kan glimlag oor ons nederig is en in liefde leef tot eer en veheerliking van U grootheid om U nabyheid elke dag, elke oomblik te kan beleef, nooit verlore van U nie.
Here dankiie dat U ons verlorenheid aan die kruis kon vas spyker dat ons nooit deur te gaan wat U vir ons deur gegaan het, help ons dat ons dit ook verstaan en nie ons self met ons verlede kastei nie.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 27, 2011, 02:54:14 PM
Abba , Vader  ons erken ons afhanklikheid in U God Almagtig, ons leef toevertrou aan U met mooi gedagtes vir die wreld van: ons sal op God se uitkoms  wag, die Here sal voorsien, laat U wil geskied, maar Here sodra die werklikheid in werking kom dan maak ons maar ons eie plannetjies en  vergeet wat ons s en voorgee om te leef. Here gee my n gees van dringendheid op U uitkoms vir my te wag dat ek in geduld sal leef met wat U vir my in die toekoms, maar ook vandagbeplan, want U het die plan van my lewe in U hand, U is die Argitek  van elkeen van ons lewens. Vader laat my verwating van U in my lewe ooreenstem met wat ek s en hoe ek leef. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 31, 2011, 10:09:21 PM
Vader, Almagtige God, hoe wonderlik om te weet da teen en elk van ons op hierdie aarde getel is, dat U ons beplan het ,dat U ons liefde gegee het om namens U te span deur dat U genade so groot is dat ons ons net ooreen ding hoef te bekommer Here en dit is om in U te bly, onder U beskermde vleuel en dan sal alles wat ons nodig het vir die voorbereiding vir ons ewige lewe muldelik op ons afren. Dankie Vader vir die bederfies wat U vir ons so elke dag gee, dankie Here dat U my ware behoeftes ken, die hartsbehoeftes , die wat vir my ewige geluk sal gee. Vader bewaar my van satan se begeerte om my te vernietig met aardse goed, met beloftes wat uitloop op n lewe van niks nie, n lewe van nog meer en meer, of dit nou rykdom  of gemak is. By U is my begeertes bekend en kan ek dit met liefde aan U vertel want U het my beplan nog voor my geboorte. Dankie Heer. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 01, 2011, 09:30:30 AM
Almagtige God en Hemel Vader, in die Naam van U Seun Jesus Christus van Nasaret bewaar ons van skynheiligheid en nydigheid, maak ons vry Vader dat ons dinge sal doen nie om ons self te bevoordeel nie, dat ons oog op U gerig is, op dit wat U van ons verwag, dit wat ons in U Woord van leer, die regte dinge. Abba Vader laat ons dit wat ons aanpak altyd sal aanpak om U te verheerlik, dat U liefde vir ons en deur ons sal skyn. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 04, 2011, 02:46:02 PM
Abba Vader, Heiland en Heer dankie dat U ons gelowiges in Jesus Christus van Nasaret in U hande hou. Dankie Vader vir die voorreg om ook U kinders genoem te kan word. Abba, laat ons ons ontferm oor ander soos U U ontferm oor ons, in gebed intree vir gelowiges en medegelowiges, hulle vergewe soos wat U ons vergewe. Vader bewaar ons almal van onvergifnis, wat n groot sonde en euwel in U o is in hierdie tyd is. Vader hoe dikwels s ons nie: hiervoor vergewe ek jou nooit. Vader, maak ons vry van die sondelas en laat ons altyd reg optree, soos Jesus sal optree in alle omstandighede en wanneer ons nie weet hoe Jesus sou optree Here, laat ons insig uit U Woord kry daarvoor. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 06, 2011, 08:25:39 PM
Dankie Here Jesus vir die balans wat U in ons lewens gebring het, dankie dat U vir ons elke dag n vreugde dag gemaak het, n dag om God te dien, Hom die eer te bring en die liefde oor te dra, nie net op die Sabbat nie, maar in alles wat ons doen, so te doen dat ons vreugde daarin vind en dit te verander in n Sabbat oomblik. Alle eer en verheerlikking aan God die Vader Jesus Christus die Seun en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 11, 2011, 09:46:50 AM
Bid vir almal wat die boodskap van die evangelie van Christus die liefde van God verkondig. Elkeen wat die wil van God doen en mense na die Here toe lei, glo my hulle sal deur Satan en sy trawante, die bose geeste aangeval word. Bid dat God hulle sal beskerm en ook jouself sal beskerm sodat Satan nie dalk jouself as n pion gebruik om te verhoed dat God se liefde en die genade van Jesus verkondig word nie. God is Almagtig, Hy is ook Abba van liefde en wil nie h dat enige van Sy kinders verlore moet gaan nie. Jy is ook Sy kind, leef soos Sy kind, leef Jesus in alles wat jy doen. Gebed is om met God oor n koppie tee te sit en gesels en jou eie hartseer maar ook die van ander aan Hom bekend te maak, hierdeur kan God ook jou hart beleef. God kan nie tot jou lewe toe tree as jy nie God toelaat nie, en jy laat Hom toe deur gebed, selfs daardie skied gebedjie voordat jy iets doen.

Hoe lyk jou gebed statistiek?
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 12, 2011, 12:11:36 AM
Abba Vader, God van liefde uit genade van Jesus Christus van Nasaret wat ons die Heilige Gees gegee het om gebede te skik, Jesus wat ons die krag van gebed geleer het, ons geleer het dat gebed nie net n wensdenkery is nie, wel ons diepe begeerte en bevestiging van ons behoeftes. Ons dank vir wat ons uit genade van U ontvang. Dankie dat U na al ons gebede luister, dat U na elke gebed omsien en na ons behoeftes en begeertes daaruit. Vader laat ons nie onverskuldig bid of dinge sal doen wat ons nog lank hierna tuister nie. U is ons God op wie ons  vertrou, regverdig in U oordeel, altyd dieselfde, getrou aan elke belofte wat U gemaak het in U Woord. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 16, 2011, 12:58:10 PM
Abba Vader, soms en ook nie soms nie, so gereeld voel ons hoe dat die onreg teen ons ons oorweldig, sodat ons net op n hopie wil gaan sit en doodgaan. Here dat ons voel vir wat? Here dat ons selfs van U verlate voel en geen toekoms hier op aarde of in die hemel het nie. Vader bewaar ons asseblief dat ons nie in hierdie donker gat moet val waar niemand ons kan uithaal omdat ons dalk te min van onsself dink of omdat ons, ons sondes van die verlede gebruik om ons self te straf. Here vanoggend kom belei ons en sing met n oorwinnings lied dat U ons lief het ten spyte van wie ons is, dat U ons die versekering gee dat U ons sal versorg, dat wanneer ons ons volkome aan U oorgee ons in n rus stadium is waar U altyd agter die skerm ons vorm sodat ons volkome in U aan die einde van elke dag sal uitkom. Dankie Abba Vader vir die nagrus waarin U terwyl ons geslaap het ons nuut gemaak het en die dinge van gister in U boeke uitgewis het wat verkeerd was, mag ons hierdie voorreg aangryp en dit ons eie maak dat U n God van vergifnis, van liefde is. Dankie Here dat ons die dag in U naam kan begin, wat n voorreg. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 20, 2011, 12:12:46 AM
Abba Vader maak ons getrou tot die dood, gee vir ons die insig deur die Heilige Gees om te onderskei tussen wat heilig is en wat van satan af is. Vader ek bid dat U vir ons sal beskerm deur die dag dat U vir ons aan die hand sal neem Here en hierdie pad wat ons moet stap saam met ons sal hardloop, ons sal vashou in U liefde wanneer ons wil losruk vandat ons, ons o oopmaak tot wanneer ons vanaand gaan slaap.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 23, 2011, 10:11:33 AM
Lig na die donker, vrede na die stryd, glimlag na die trane, sing na die gekryt; waarheid na dwaling, vryheid na druk: Alles wanneer Jesus op ons wandel pad is, ware vreugde. Vader bring vir ons die lengte ren in ons lewens, soos wat U die winterveld daarmee versorg, versorg ook ons met hoop, geloof en liefde. Vader versorg ook elkeen wat oor ons pad of in ons gedagte kom met U liefde, bewaar ons van die pad van duister Here. Maak ons vry in U en vry van die wreld se haat en begeertes, maak ons vry van sondes wat ons in ons harte en gedagte koester en dra.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 26, 2011, 10:58:40 PM
Dankie Vader, vir die lied in my hart. Dankie vir die geleentheid wat U my bied om dit met andere te deel. Hou my o en my ore oop Heer, sodat geen luisterryke oomblik ongesiens by my verbygaan nie, en maak my 'n vrolike baken van lig net hier waar U my geplaas het as deel van hierdie grootse skepping van U. Tot U, Heer van my hart, bring ek al my lof en dank! - Dit is elkeen van ons se gebed!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 27, 2011, 09:11:20 PM
Dankie Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om U te ken, om vanaand in dank gebed my dag te kan afsluit oor wat U vir my gedoen het in die dag, hoe U my bekend gemaak het aan U wil vir my hier op aarde deur die dag. Dankie Here vir hierdie dag wat ek U weer kan nader om met nuwe krag te kan begin. Here versdadig my begeerte waar U my nie nodig het, waar U nodig het om U werke in my verder te neem. Laat U wil vir my in my lewe geskied. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 28, 2011, 08:35:55 AM
Vader, Almagtige God van liefde deur die genade van U Seun Jesus Christus, kom ontbloot ons, ons sorge by die kruis vandag. Al ons seer, al ons nie verstaan nie, Here, U het insig in ons alles, U ken die sorge wat ons teen die grond druk wat ons nog nie vir U gegee het om te vernietig nie. Here Jesus, hierdie bondel op ons rug het te swaar geraak, dalk ook omdat ons die vorige blootstellingspakkie weer toegemaak het en nie by U gelaat het nie. Vader verlos ons van wat seer maak, van wat onverstaanbaar is, maak ons vry deur die bloed van Jesus Christus met U Woord. Here neem die teleurstellings van gister uit ons lewens en vul die gapings met die mooi van vandag, breuk die einas van gister, die teleurstellings met die mooi herrinnerings waarmee U ons elke dag sen. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 30, 2011, 08:57:48 AM
Here Jesus, Seun van God deur U is alles moontlik vir die wat geloof in U het, wat met dieselfde stem en daad iets aanpak, vir die wat wanneer hulle iets vra vas glo dat die uitkoms is wat U Vader vir hulle bring. U het vir die geringste gestop, vir die grootste sondaars het U, U oor ontferm; die wat geloof getoon het, het U tyd voor gemaak, het U aan die hand geneem bemoedig en gesond gemaak. Here Jesus dat U nou ons as gelowiges gebruik om vir U te wees hier op aarde, mag ons nooit U hand wegklap wanneer U ons nodig het nie. Here gee ons die insig oor wat U vir ons inplek het vir ons toekoms, haal die skille van ons o af Here sodat ons U kan sien, U in elke situasie kan sien, U grootheid, U belofte vir U kinders. Ook, Vader waar U ons wil gebruik. Amen.

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 30, 2011, 10:08:37 PM
Vader, Almagtige God van liefde deur die genade van U Seun Jesus Christus, kom ontbloot ons, ons sorge by die kruis vandag. Al ons seer, al ons nie verstaan nie, Here, U het insig in ons alles, U ken die sorge wat ons teen die grond druk wat ons nog nie vir U gegee het om te vernietig nie. Here Jesus, hierdie bondel op ons rug het te swaar geraak, dalk ook omdat ons die vorige blootstellingspakkie weer toegemaak het en nie by U gelaat het nie. Vader verlos ons van wat seer maak, van wat onverstaanbaar is, maak ons vry deur die bloed van Jesus Christus met U Woord. Here neem die teleurstellings van gister uit ons lewens en vul die gapings met die mooi van vandag, breuk die einas van gister, die teleurstellings met die mooi herrinnerings waarmee U ons elke dag sen. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 04, 2011, 10:04:14 PM
Abba, Vader op hierdie wonderlike aand kom ons prys U naam, prys U vir nog n dag wat vir ons geskenk is. Dankie Here dat U ons in n land geplaas het waar ons godsdiensvryheid het, n land waar ons nie weg te kruip wanneer ons tot U roep om aan ons behoeftes te voorsien nie. Dankie Vader vir die geleentheid wat ons het deur ons godsdiensvryheid om ander ongelowiges na U te lei. Dankie Here dat ons nie sal vervolg word wanneer ons U Naam, Naam bo alle name op straat uitroep tot eer en verheerliking van die uitbouing van die Koninryk van Abba, Vader ons Koning, Skepper Heer. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 08, 2011, 12:18:23 AM
In die stilte van hierdie oggend Abba Vader, kom ek in die Naam van Jesus en gee myself vir U.
Dankie Here dat U vir ons elkeen n regte tyd gee om stil te word voor U.
Maak ons gehoorsaam aan hierdie tyd.
Vader, gee vir my die geduld om elke pesroon wat my pad kruis vandag,
Hetsy in gedagte of gestalte sal lief h en die spasie sal gee wat hulle nodig het om te kan leef tot U eer.
Vader maak my bedagsaam in liefde vir ander mense, hetsy swart, wit of watter kleur ookal, arm of ryk se andersheid.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 09, 2011, 06:07:34 AM
Abba Vader, dankie vir die mooi vol gesang, Here dit klink so mooi, almal gesels saam, dar is nie verskil, elke voltjie respkteur die ander een se voorreg om saam met hom of haar te leef, die mannetjie is nie baas oor die wyfie of die mossie oor die vink nie, elkeen se uitbundigheid verteenwoordig sy persoonlikheid, sy dankbaarheid oor die nuwe dag, Vader, die voltjies leef soos wat U wil h ons moet leef; sorgvry, geen gister net eendag op n slag net een oomblik op n slag. Vader laat U wil vir my net soos U wil vir die vols geskied. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 10, 2011, 12:14:01 PM
Allerhoogste God en Hemel Vader, dankie dat ek deur U Seun Jesus Christus n gesende is, dat U my as U kind op U skoot tel en my vertroos wanneer my hart seer is dat U my geniet wanneer ek in blydskap kan bokspring. U ken elke hart se bedoeling, elke hart se liefde, vernuwe ons harte Here want vir onsself is ons harte skoon omdat dit moeilik is om ons eie foute te sien Vader. Maak ons o oop vir ons eie foute, vergewe ons waar ons in ontkening van ons sondes leef. Here Jesus laat ons die juk opneem wat U vir ons gee en laat ons dit dra met ywer en volharding sodat U ons met meer kan vertrou. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 12, 2011, 10:59:58 AM

Johann Blignaut

Dankie Heer dat U ons deur nog 'n jaar gedra het. Daar was goeie tye, sowel as slegte tye. Deur dit alles het U ons dag na dag gehelp om ons beste te lewer en ons gerig en leer om sterker aan die ander kant uit te kom. Baie dankie vir al U genade gawes wat ons so onverdiend ontvang het deur die jaar. Waar ons nou afskaal met werk of op reis gaan, vra ek dat U ons sal bewaar en toevou in U Liefde. Laat U wil geskiet.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 17, 2011, 09:28:54 PM
Almagtige God en Hemel Vader, U Seun Jesus Christus het die aarde kom bewandel en gely sodat ons kan lewe omdat U ons lief het, U het ons we lank voor ons geboortes beplan. Vader ons vra dat U, U plan vir ons in werking bring, dat die keuses wat ons moet maak in ooreensteming sal wees met dit wat U vir ons beplan het.  Here, dankie vir die vriende wat U gebruik in ons lewe om ons te vorm, ook die vyande, vyande om ons sterker te maak, gee ons die insig en wysheid om tussen hulle te onderskei, laat ons nooit die mens oordeel nie, net die sonde en dan die mens met liefde aanraak.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 22, 2011, 02:54:14 PM
Ons Hemelse Vader, God Almagtig, U wat is wat was en sal wees, dankie vir U genade waaruit ons lewe. Vader daar is so baie onregverdigheid wat om ons draai so baie dinge wat ons nie ontvang nie omdat ons in stryd is met mekaar. Here moet nie toelaat dat die satan die oorhand oor ons gesindheid vir ander kry nie. Ek bid Here sal U asseblief vir ons n goed gewende gesindheid gee sodat ons ons naastes nie U gunste sal ontneem nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 24, 2011, 02:15:31 PM
My Here, my God, in die Naam van U Seun Jesus Christus roep ek U Naam aan en loof en prys U uit liefde. Dankie Vader, vir die Heilige Gees om my woorde vooruit te gaan en my liefde oor te dra aan my medemens elke een met wie ek vandag kan deel in liefde. U is Wonderbaar en Koning oor die hele uitspansel. Dankie Abba Vader dat gister n nuwe verlede vir my is, wat sorg dat ek n mooi toekoms kan h, dat U my sondes vergewe het, dat more se uitdagings more is en ek nie nodig het om vandag daaroor te bekommer nie. Dankie Vader vir vandag, n dag wat U spesiaal vir my bedoel het omdat ek in U glo, en weet dat niks oor my pad gaan kom sonder dat U vir my n uitkoms sal bewerkstellig nie in die Naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 25, 2011, 12:05:23 AM
Here bewaar my en my gesin deur die nag. Dit insigself, indien ek my o toemaak en rustig slaap is n teken van geloof. Maar, we; moet nie vergeet om die deure te sluit, moet nie vergeet om die alarm aan te sit nie! Het jy regtig geloof dat God jou gaan bewaar? Of wil jy tog maar net so bietjie hand by sit want God kan nie aan alles dink nie, en after all die gebruiklike spreek woord God help die wat hulle self help. Jammer vir jou, as jy hierdie uitkyk het, gaan God jou nie kan help nie. God help juis die wat hulle self nie kan help nie. Wanneer jy iets aan God oor gee en jy soek regtig resultate, dan moet jy dit ten volle aan God toevertrou. Wanneer God stil is en dit voel vir jou God antwoord nie jou gebede nie, dan verseker ek jou, jy is reg, God kan nie jou gebede antwoord nie, want jy laat Hom nie toe nie, jy het nog te veel van jou eie plannetjies en chip die hele tyd in.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 25, 2011, 12:16:33 AM
Dankie Hemelse Vader vir Kersdag, 'n dag waarop ons Jesus Christus se geboorte kan herdenk, dankie dat U vir ons so Lief is. EK wil vanaand elke persoon wat hartseer, alleen, stukkend en moeg is voor U voete neerl en vra dat U asb daar sal intree, raak hulle aan asb Vader en vertroos elkeen. Hier waar dit 'n feesgety is om Jesus Christus se geboorte te vier vra ons dat U asb aan almal in hulle behoeftes sal voorsien, U ken ieder en elk Vader en ons bid vanaand dat U asb U engele sal stuur om kos vir mense te gee wat dit nodig het asb, en vir die wat in oorvloed het dank ons U vir U guns in almal se lewens. Ons vra dit in JEsus Naam. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 27, 2011, 10:34:45 PM
Abba Vader, wonderbaar is U genade, hoeveel seer het U hart nie verduur om U Seun Jesus Christus van Nasaret vir ons te stuur, om ons te kom onderig en ten spyte van Sy onderrig, verwerp, verraai en gekruisig ons Hom tot vandag toe nog, leef ons nogsteeds nie in dit wat Hy ons geleer het nie. Volg ons ons eie koppe en leef en verontskuldig ons ons van ons sonde teenoor mekaar en teenoor U. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 31, 2011, 12:09:56 AM
Abba Vader, Here van die leerskare, dankie dat U, U oor ons ontferm. Dankie vir Jesus in my lewe. Dankie Here vir die genade wat ons van U ontvang. Here bewaar ons dat ons nooit mense van baie woorde word nie, maar laat ons dade getuig van U liefde wat U betuig het aan die kruis en laat hierdie liefde in ons kom woon. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 01, 2012, 12:43:51 AM
Pappa Vader, God Almagtig, dankie Here dat wanneer ons terugkyk op hierdie jaar wat verby is dat ons weet en kan sien dat ons dit nie sou reg kon kry sonder U nie. Dat U daar was elke tree vir tree. En wanneer ons na die nuwe jaar vorentoe kyk weet ons dat U n plan vir ons het, een wat sal werk indien ons gehoorsaam is aan U en binne die lyne van U voorskrifte soos in die Woord vervat is leef. Om in liefde te leef, liefde die grootste gebod van en in alles. Om verby ander se swakhede te kyk en Jesus in elkeen te sien, om die probleme wat ons met mekaar het aan die voet van die kruis in liefde neer te l. Nie ander se menswees te oordeel nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 02, 2012, 12:11:08 AM
Ewige Vader , genadige Jesus Christus en kragtige Heilige Gees , hoe dankbaar is ek nie om my siel voor U te ontbloot. Vader wanneer ek swak en onkundig  in n situasie ingaan staan ek op en vra net U liefdevolle hulp en genade om my kragdadig by te staan en net soos wat U, Abba, Vader  vir Jesus in die tuin van Getsemane n engel stuur so stuur U ook nog vandag vir ons engele met  leiding  en ondersteuning, U omvou ons in liefde omdat ons U in die saak ken. Dalk bly die leidings beker nogsteeds daar ook vir my, maar U voorsien muldelik en kragdadig aan ons behoeftes, mag ons ook net op U vertrou en nie op of in die wreld nie. Mag U vir ons die wysheid gee om goed te doen met dit wat U vir ons gee en toevertrou in oorvloed.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 07, 2012, 09:34:38 AM
Abba Vader, God Almagtig, Skepper van hemel en aarde, hoe wonderlik Here om U as ons Verlosser te h, U as ons Regter te h, U te ken Here om U te dien en om deur genade van Jesus Christus, die Lam van God, die ewige lewe te mag h. Here U sien alles raak wat ons doen omdat U al om teenwoordig is. Vader, ons bid dit en bely dit, en Here, tog vergeet ons dit. Behoed ons daarvan Here om ander te behandel of hulle nie ons gelyke is nie, net omdat hulle teen ons verkeerd doen. Maak ons vergewends gesind Abba, sodat ons guns in U o kan vind. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 07, 2012, 09:47:32 PM
Almagtige God, Heer en Hemel Vader, in die Naam van Jesus Christus my Leermeester prys ek U dat ek deur U Woord in genade oor Hom, die Lam van God onderrig kan word. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om te kan praat, dankie Here dat U vir ons die wysheid en insig gee sodat ons as kinders van U met mekaar kan deel oor hoe ons sterker kan word in U Woord. Dankie Here dat ons mekaar kan beskerm met die Woord en sodoende kan verhoed dat ons nie beinvloed word deur verkeerde magte nie. Vader gee vir ons die insig om satan se werke raak te sien en onmiddelik stop te kan sit. In Jesus Naam.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 08, 2012, 09:34:59 PM
Heilig,Heilig is U Naam, groot U barmhartigheid, groot is U liefde deur U Seun Jesus Christus, terwyl U wandel in die aandluggie soos in die tuin van Eden, die paradys, soekend na U kinders wat wegkruip van U aangesig omdat ons wetend sondig. Here, vanoggend is daar nuwe hoop vir hierdie dag, n skoon begin omdat U ons gedagtes en ons wil om te lewe suiwer met die nagrus wat ons uit genade van U ontvang. Vader neem my, tel my op in U wil vir my in hierdie dag, om dit te doen wat U wil h ek moet doen. Bewaar ons van die slim praatjies van satan, beskerm ons Vader van die invloed wat ander op ons het sodat ons op U goedheid, U krag deur gebed gefokus kan bly. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 10, 2012, 07:18:55 AM
Hoe groot is U Pappa Vader,
hoe Heilig is U plan vir elkeen van ons.
Here ek kom in volle vertroue na U en dank U vir dit wat U vir ons beplan.
Ons harte sing soos die vols daar buite wat n nuwe dag verkondig omdat ons weet dat ons toekoms,
ons dag in U hande is en nie in ons hande nie en omdat dit in U hande is hoef ons net ons in vertroue oor te gee in U wil,
U plan vir ons en ten volle Jesus te leef.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 11, 2012, 10:22:24 AM
Here God Almagtig, vanoggend dank ek U Here in die Naam van alle name, U Seun Jesus Christus van Nasaret, Seun van God die Allerhoogste, ek belei dat sonder U in my lewe is ek nietig, is ek niks, is ek deel van n wreld vol sonde en sonder toekoms. Vader ek bid dat die U my begeertes waaroor U heers waarmaak sal maak U ken my hart, Gesalfde van wonderwerke. Here Jesus sen my hartsbegeerte om n volwaardige kind van U koninryk kan wees, dat ek sal optree soos wat u van my verwag. Vader ek bid dat U vandag Satan uit my lewe uit sig wat hy van my het sal werp saam met sy kinders wat hy gebruik om my lewe seer en bitter te maak. Vader neem U behher oor in die verhoudings met ander in my lewe. Here neem U beheer oor my finansies, en voorsien volledig aan my soos U belowe het. Vader gebruik my ook in die uitdeel van liefde en omgee soos wat U van my verwag, sodat U my kan seen omdat ek n getroue dienskneg is. Vader ek wil nie meer aan geduld getoets word nie, ek wil nou vir U skyn met die vreugde wat U in liefde aan my toegeken het, waarmee U my wou bederf het, maar wat satan deur ander van my kom steel het.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 14, 2012, 12:05:38 AM
Almagtige, Pappa Vader,
verdraagsaam is U met my in my ongeduld oor dinge wat nie my weg gaan nie. U is goed in al U handel, U pad is enkel  reg vir een en elk, U laat ook sondaars op hierdie pad van waarheid wandel. Here U neem die hand van die wat afdwaal van U pad, U bring hul weer  terug in die kraal. Vir U mag niemand verlore gaan, dit maak nie saak wie of wat, ek of ander is, U kind sal ek bly. Maak my toegene om te gaan op die pad wat U my lei, hou U my hand en trek my nader Heer wanneer die pad steil is en ek ten a aan die afgrond beweeg, U is God en Heer oor my lewe en begeertes.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 16, 2012, 12:00:11 AM
Prys Sy Naam, die Naam van alle Name, Jahwe,
Hy wat Hom verheug oor ons vreugde omdat ons, ons is. Heilige Gees lei ons dat ons nooit sal voorgee wie ons nie is nie, veral nie in gebed teenoor U, God, Almagtig, dat wanneer ons U troon nader of medegelowiges vra om in te staan vir ons in gebed, dat ons vir hulle die waarheid sal openbaar waaroor om te bid. Dan sal Abba, Vader Hom oor ons oop hart in ons nederigheid teenoor Sy Almag kan verheug. Vader vergewe ons waar ons selfs in gebed spykers in die Seun se hande en voet slaan en n doringkrans op Sy hoof plaas omdat ons nie die volle waarheid belei nie. Maak ons hart nou oop voor U, U ken alles en weet alles, laat ons belei om ons vry te kry van die mag wat satan oor ons hou met die klein geheimpies wat ons met hom het, sodat ons gebede deur U verhoor kan word.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 17, 2012, 12:06:45 AM
Almagtige God en hemelse Vader, in die Naam en uit die genade van U Seun Here Jesus ontvang ons n nuwe dag, en nuwe dinge wat vir ons wag. Lei ons in die waarheid Here sodat U in ons kan leef en ons kan leef deur U om ons voor te berei vir die ewige lewe wat soveel meer belangriker is as ons lewe hierop aarde. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 18, 2012, 08:36:22 AM
Laat U Heilige Gees, o Heer ons vandag lei in ons doen en late, laat ons ons nie onkant laat vang deur die wreld begeertes, waarin ek en ek myself eerste stel; n Lewe van ontvang en weinig gee. Abba, Vader leer ons soos wat Jesus die geleer het deur Hom omring. Neem my deur U Gees gevange Heer dan is ek waarlik vry; l my aan U voete neer , daar wag die oorwinning vir my. Here ek kan nie my lewe instand hou sonder U nie, Vader, sterk my met U sterke hand, sodat ek veilig kan staan teen wind en storms deur satan beplan om my van stryd te bring. Here moet nie meer toelaat dat ek beproef word oor dit waarin my harts bedoeling suiwer is nie. Vader ek gee my ook oor soos Jesus aan die kruis, laat U wil deur my geskied, ek U hande, ek U voete, ek U mond. U my Vader Heer. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 19, 2012, 12:00:08 AM
Here Jesus, genadige Redder van wanhoop en ongelowigheid. Here ons s altyd ons glo en ons bid en vertrou U met ons nood, tog wanneer dit kom by vertroue in U dat U ons sal voorsien aan ons behoeftes, Here dan vaal ons U liederlik. Dan bekommer ons ons aan verhoudings wat nie werk nie, huwelike wat opbreuk, fianansies wat nie klop nie. Alles Vader omdat ons dit nie los by U nie. Here maak ons getrou aan U beloftes en weerhou ons van ons eie slim plannetjies en mismoedigheid. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 21, 2012, 12:58:28 PM
Pappa, Vader, Getroue Heer,
Hoekom is dit so moeilik vir ons as mens om die begeerte van U Vader hart te verstaan.
Pappa Vader hoekom skop ons so teen die distels, waarom konsentreer ons op eie wil en nie op dit wat goed is vir ander nie.
Pappa Vader, maak U Woord oop vir ons sodat ons kan leer en insig kan kry oor wat U wil is, en ons kan bid na U wil, en U wil kan geskied.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 24, 2012, 01:36:00 AM
Almagtige God en Hemel Vader,
in die Naam van Jesus Christus Here bewaar ons van ongeduld.
Bewaar ons dat ons U tyd, U werke bevraagteken. Vader ons is U kinders en dien U Here, tog moet daar tekens van oorwinning deur die gees sigbaar wees wanneer mens solank bid, hoop en geloof toon.
Vader is dit dan sonde om ongeduldig te raak, dit terwyl die wat teen mens sondig kan rondloop met n grin van oorwinning, oorwinning wat hulle nie toekom nie.
Dit terwyl ons so na as menslik moontlik aan U leef, ons U vertroosting ontvang het uit die Woord, antwoorde kry wanneer ons vra, maar geen oorwining oor ons probleme nie. Vader ons weet U is die antwoord, hoekom twyfel ons.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 25, 2012, 06:50:11 AM
Vader, my Here en my God, in ons gene tree ons op Here soos wat U optree teenoor U kinders Here, het ons dit natuurlik in ons om vir ons kinders sorg soos wat U vir ons sorg. Here, maar wanneer ons soos kinders moet ontvang uit U hand en hart, dan Here, dan vaal ons U want dan het ons nie die vertroue van kinders nie, dang lo ons satan se slim stories. Vader U wat elkeen van ons harte ken, vanoggend kom ek en bid: Abba Vader gee terug wat die duiwel gesteel het, voorspoed, geluk, drome,n toekoms, Here ontbloot satan se leuns aan U kinders. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 27, 2012, 12:04:16 AM
Abba, ons Vader, Seun en Heilige Gees, dankie vir die voorreg wat U aan ons elkeen bied om gehoorsaam aan U Woord te wees. Here hou en maak ons nederig in alles wat ons deur U aanpak en laat ons altyd besef dat U is ons Raadgewer, die oorsprong van ons kennis, van ons doen en late. Dankie Heer vir U genade. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 29, 2012, 12:01:09 AM
Here in die hemel ons verlang na vrede wat ons nie sonder U kan vind nie. U ken ons elke behoefte, ons elke kwelling wat ons nie met U deel nie of net ons eie kant van die storie deel en dink U ken en sien nie die ander kant raak nie, hetsy myne of die ander person sin. Vader ons ontvang nie want ons gee nie ons begeertes en ons kwellinge aan U nie. Bewaar ons Here van ongeloof, maak ons vry van bande wat satan in geheim met ons hou sodat ons in die lig kan leef sonder klein geheimpies en wit leuns. Kan leef saam met ander gelowige kinders, ontbloot van alles in en deur Jesus Christus, U Seun.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 30, 2012, 08:08:29 AM
Regverdige God en hemel Vader, dankie wonderlik Here om U as ons God te h, dat U ons Skepper is. Here om U te dien en deur Jesus Christus die ewige lewe te mag h is net genade, want op ons eie sal ons dit nooit maak nie, nog nie eendag in ons lewens het verby gegaan sonder om te sondig nie. Here, hoe dom is ons nie in ons alle daagse gang nie, dat ons weet U is al om teenwoordig tog ons leef ons of U net teenwoordig is wanneer ons U uitnooi, osn hele liggaam is getatoer met skynheiligheid voor U. Vader, ons bely dat U Here is in ons lewe, maar ons leef dit nie. Behoed ons van hoogmoed Here, om ander te behandel of hulle nie ons gelyke is nie, maak nie saak wat die omstandighede rondom hierdie siels kanker houding is nie Here. Vader gee vir ons n gees van vergifnis. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 31, 2012, 09:02:15 PM
Here, soms kan ons tussen baie mense wees, en steeds eensaam voel! Soms voel dit niemand is in dieselfde ritme as ek nie. Jesus, U het hierdie eensaamheid ervaar, en ek bid dat U my sal help om deurentyd bewus te wees van U teenwoordigheid by my. Dankie dat U my herinner dat dit beter is om God se ritme van die lewe te wees as in die van die wereld, al voel dit alleen, weet ek dat U by my is en dat ek nie alleen is nie. In Jesus Naam Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 04, 2012, 11:33:24 AM
Dankie Here Jesus vir die voorreg wat ek het om myself vir U te kan gee. Here leer my om nie deel te word van die duisternis nie, maar deel van die lig, laat ek die kersie wees, laat ek vir U brand, mense U deur my kan sien. Vader vandag gee ek my volledig oor aan U sodat U my kan gebruik, U U liefde vir die mense ryk of arm, gesond of siek, oud of jonk, Abba, dit maak nie saak in watter situasie of in watter geval nie, gebruik my as U hande, voete o en ore. Vader ek kan myself beskikbaarstel omdat ek weet U sal my krag gee, U sal vir my die insig gee waarin U my wil gebruik en met wysheid beklee sodat ek n ware dissipel van die Heilige te wees. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 05, 2012, 12:27:56 AM
Here, hoe groot is U genade, hoe onverstaanbaar U liefde, dankie Abba, dankie Vader vir U Seun Jesus Christus wat vir ons sondes aan die rowwe houtkruis gesterf het, gekruisig met n kroon van dorings, vergewe ons Abba, Vader vir elke spyker wat ons elke dag in U Seun se hande kap, met ongehoorsaamheid en sondes wat ons doen. Here ons is totaal afhanklik van U genade vir ons lewe, vorm ons soos U wil. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 06, 2012, 06:05:08 PM
Pappa Vader, niks is vir U verberg nie, nie eens dit wat die miere doen nie Here, want in die miere se werke moet ons kyk en wys word. Vader daar is soveel seer en rou in die wreld, mense, selfs lewensmaats met verskuilde agendas. Here ek wil bid en vra Vader dat U ons gedagtes en dade sal suiwer hou wanneer dit kom om te dien, om kinders van die Koning te wees. Here hoeveel keer word daar nie ges dat charity begins at home nie, is dit regtig wat ons, ons kinders moet leer. Vader is dit nie waar selfsigtigheid vandaan kom nie. Waar ons eintlik ons kinders dan leer om nie uit te reik nie, of leer ons hul nie juis dan net uit te reik net na die bekendes. Vader help ons om ons lewens te balanseer en te skoei op U Woord, om allereers U wil in elke saak te gaan soek. Vader om vier en twintig sewe U deel te maak van ons lewe en nie net n tiende van ons tyd en geld aan U af te staan nie waarvan ons die tiende tyd omslaap nie. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 07, 2012, 02:29:20 AM
Dankie Pappa Vader vir nog 'n dag.
Dankie vir U krag al is daar nie altyd 'n lag in ons dag ,
weet ons U is die almag en die Heer en vir U gee ons die eer,
want elke dag is gegee om te leer nie vir U om als te keer al maak dit seer,
ons hou vas aan wat ons het soos ons gaan kniel met 'n gebed,
dat U ons krag kan gee om nog 'n dag te waardeer!
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 09, 2012, 12:07:34 AM
Onse Vader en Here, dankie dat U aan ons bekend is, dankie dat U ons sen met geliefdes en vriende soos wat ons het, dat U ons deur hulle beskerm teen aanslae wat satan op ons rig, dankie Vader dat U ons almal lief het ten spyte van wie en wat ons is en ook doen. Vader ons dwaal so maklik af, so maklik gee ons ook boedel oor wanneer dinge nie vir ons uitwerk nie, so maklik vervlou ons in geloof, Here bewaar ons daarteen. Behoed en bewaar ons teen die bose en hou ons styf vas in U hand, laat ons nie ons mislei deur die wat nie eerlike bedoelinge het nie en ons wil seer maak. Dankie Vader my God en Heer vir wie ek is in en deur U. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 10, 2012, 08:19:33 AM
Almagtige Vader, Skepper en Heerser, dankie dat U nie moeg raak vir my gesannik nie Here. Dankie Vader dat U meer as die geduld van Job het met my, dankie Here dat U my nog nie een keer alleen gelaat het nie. U ken elke behoefte, U ken alreeds elkeen se klaagliedere, elkeen se mermirering en vir die wat in U bly stel U tevrede, die wie se vertroue in U die Koning van alle konings is. Dankie Here vir ons prins en prinsesskap wat ons verkry het deur U Seun Jesus Christus, dat niemand dit van ons kan weg vat nie, ons is Konigskinders vir altyd. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 11, 2012, 12:08:36 AM
Vader, U genade is onuitputlik, U geduld met ons onbeskryflik, God en Hemel Vader. U Woord is vol van die blye versekering dat U ons nooit alleen sal laat nie. Here, maar die werklikheid van die swart wolke wat oor ons trek, selfs oor ons kinders l word niemand ontsien nie. Eendag voel dit of ons ten volle in beheer van ons lewens is en dan wanneer ons die volgende dag opstaan is alles verkeerd. Here, mense kom leuns met twyfelagtige voorstellings in wie hulle werklik is, mense wat ons ondergang soek ten spyte van die goed wat ons teenoor hulle doen. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 12, 2012, 10:57:52 AM
Dankie troue Heer en God, wat my lewe in U hande hou, wat oor my deel en lot beskik. Dankie Vader dat ek kan skuil onder die wolkkolom wat U verskaf. Vader skenk ons by U Woord ook krag en lig sodat satan kan swig voor U almag. Versterk ook ons owerheid, en die wat ons lewenswandel bepaal, dankie Heer vir die wie U aangestel het om ons te beskerm teen die bose mag, versterk een en elk wat in ware geloof na U kom. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 13, 2012, 01:18:34 PM
Vredevors, vir die wat vir vrede leef, vir die wat in U glo, wat voorspoed en geluk nastreef. Die wat eers U Koningskap opsoek. Abba, Vader, laat U wil my wil word sodat U werke deur een en elk van ons kan geskied Here, laat dit nie saak maak wie ons is nie of ons vernaam of net nog iemand is. Here laat ons nie die geleentheid laat verbygaan om Jesus Leef van gebruik te maak nie. Laat ons ons nie aan wreldse etiek steur nie want Here dit kan die laaste keer wees wat ons dalk die geleentheid het om iemand na U te lei. Vader laat ons U wil altyd eerste tot ons eie stel, en Here gee ons dan die krag om te volhard daarin. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 14, 2012, 02:29:30 PM
Abba Vader, ons erken ons afhanklikheid in U God Almagtig, ons leef  toevertrou aan U met mooi gedagtes vir die wreld van: ons sal op God se uitkoms  wag, die Here sal voorsien, laat U wil geskied, maar Here sodra die werklikheid in werking kom dan maak ons maar ons eie plannetjies en  vergeet wat ons s en voorgee om te leef. Here gee my n gees van dringendheid op U uitkoms vir my te wag dat ek in geduld sal leef met wat U vir my in die toekoms, maar ook vandag beplan, want U het die plan van my lewe in U hand, U is die Argitek  van elkeen van ons  lewens. Vader laat my verwagting van U in my lewe ooreenstem met wat ek s en hoe ek leef. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 16, 2012, 12:26:11 AM
Here Jesus, dankie vir die nagrus waarin U ons van ons kragte herstel, krag om weer die lewe vierkantig in die o te kyk ten spyte van al die terugslae. Here dankie dat ons ook net die mooi met tyd kan onthou en dan daarop bou. Here gaan met ons vandag, lei ons, omvou ons met U liefde. Vader, bewaar ons van satan wat l en wag om ons te verslind en ook om ons te gebruik in sy planne vir hierdie wreld. U is n betroubare God, die enigste God vir ons. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 17, 2012, 01:14:20 PM
Here Jesus ons staan skuldig elke dag voor U want ons vergeet nie ons verlede, dit terwyl U vir ons die hoogste prys belaa het. Vader dit is so maklik om te s ons is U kinders en te strewe om soos U kind te leef, maar slaan ons nog elke dag spykers in U hande en plaas nog elke dag daardie doring kroon op U kop. Here maak ons vry van die skuldgevoel en gee ons die vrede in ons harte sodat ons kan lewe in die liefde wat U met die kruisdood vir ons wat U volg verkry het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 19, 2012, 09:36:51 AM
Here Jesus, hoe groot is U genade in ons en tog hou ons, ons blind U grootheid, U werking deur ons. Abba Vader maak ons getrou aan die kennis wat ons het van U grootheid, breuk U Woord oop vir ons deur die Heilige Gees Here, gee ons die insig om U wil te sien. Vader vergewe ons wanneer ons die onmiddelik wil laat gebeur terwyl U vir ons die mooi beplan en ons U in U werk steur, dat ons n wreldse uitkoms soek, ons die geestelike werklikheid veronagsaam. Vader vergewe ons geestelike onkunde. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 20, 2012, 09:42:10 AM
Here Jesus baie dankie vir vriende wat vriende wil wees, vir vyande wat wil vyande wees, Vader vir die voorre van keuses. Dankie dat U genade oor elkeen toe dien, maak nie saak of ons goed of sleg doen nie. Vader behoed en bewaar ons teen die bose en hou ons styf vas in U hand, laat ons nie mislei word deur die wat negatiewe en kwaadwillig optree net  om hul eie voordeel te soekvader, dit is nie maklik vir ons sondige natuur om op te tree tot voordeel van ander of dit vriend of vyand is, maar tog Here wil ons vanoggend vra, Vader gee ons die moed van n Dawid, die krag van n Simson om leeus te verslaan wanneer dit kom by naaste liefde. Vader, laat ons die wat ons vyandig gesind is nogsteeds lief h ten spyte van, want U het my nogsteeds aan die kruis lief gehad met die mooiste liefdes uitspraak: Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, Here deurdring my hart met dieselfde liefdes uitspraak en laat dit nie net le woorde wees nie, maar ook in my dade kenmerkend wees. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 22, 2012, 12:14:57 AM
Pappa Vader, dankie vir die krag van gebed in die Naam van Jesus U Seun, dankie dat U na elke gebed luister, dat U nie n rekenaar is en oorlaai kan word nie, dat U na elke gebed omsien en na ons behoeftes. Vader, laat ons nie onverskuldig bid of dinge doen wat ons nog lank hierna tuister nie. U is n God op wie ons kan vertrou, regverdig in U oordeel. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 23, 2012, 12:08:16 PM
Ons Here en ons God in die naam van U Seun Jesus Christus van Nasaret bewaar ons van skynheiligheid en nydigheid, maak ons vry Vader dat ons dinge sal doen om ons self te bevoordeel nie, dat ons oog op U gerig is. Abba Vader laat ons dit wat ons aanpak altyd sal aanpak met die doel om U te verheerlik sodat U liefde vir ons, deur ons sal skyn. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 25, 2012, 10:35:16 AM
Heilige Here , Abba Vader, dankie dat U ons harte ken, dat U ons begeertes van weet, dit waarvan ons wens, ook dit waaroor ons ons bekommer. Dankie dat ons op U kan vertrou, dat ons alles in U hande kan laat en alles sal regkom wat die uitdaging ookal mag wees. Here, gee vir ons daardie vertroue in U, maak dit stil in ons harte wanneer ons ons wense en kommer oor gegee het aan U. Laat ons veilig en met vertroue toegevou verkeer in U liefde. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 26, 2012, 12:19:15 AM
Heilige Gees
kom woon in ons, dan sal ons sagmoedig, nederig en liefdevol die stem van God ontvang en in neem en Jesus leef, leef sodat dit waaragtig merkbaar is.

Here Jesus
wees U ons in die handel en wandel van ons lewe, heers oor ons begeertes, dat ons kan rustig wees, dat ons kan jubel omdat ons weet dat met U in ons is daar nie n muur te hoog om oor te spring.

Pappa Vader
gee vir ons die insig om in vrede met ons medemens te lewe ten spyte van hoe hulle leef sodat U kan glimlag oor ons omdat ons gehoorsaam is aan U Woord lojaal in liefde leef tot eer en veheerliking van U grootheid, om U Pappa Vader se nabyheid elke dag, elke oomblik te kan beleef, nooit verlore van U nie.

Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 29, 2012, 12:44:59 AM
Vader, grote Almagtige al voel dit soms of ons nie lig sien nie vind ons tog vrede in om U te dien en te prys, om op die strand te wees wanneer die gety inkom vir ons, om te wag vir wat die branders vir ons op die sand sal uitspoel. Om te weet dat net soos die seegety sy vasgestelde tyd het, het U ook n vasgestelde tyd vir elkeen van ons wat in U genade glo. Vir die wat op U vertrou sal U nooit alleen laat nie. Maak ons nou vry Vader van oorhastige optredes om in die branders te wil instap om U genade te loop soek, gee ons rustige en insig op U pad vir elkeen wat in U glo en die we wat U vir ons beplan vorentoe bewandel, die pad van die regverdige. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 04, 2012, 09:38:33 AM
Here, Koning van alle konings, Lam van God,  baie dankie dat U, U lewe gegee het sodat ons kan lewe, tog nie voordat U ons geleer het hoe om in te staan vir ander. Dankie dat ons instrumente in U hande kan wees. Dat U nie priesters en geleerdes gebruik het om te dien nie, net die gewone mense wat bereid was om U in geloof te volg. Dankie Here dat daar nie fynskrif in U kontrak is van hoe om n Jesus kind te wees nie, net dik vet letters LEEF IN LIEFDE Ek bid nou Here dat U ons bedoelinge sal suiwer hou waarom ons U dien en wanneer ons ander sal dien dat die in liefde sal wees en tot hul voordeel en nie om my eie voordeel nie, ongeag van wie dit is; christen nie christen, rykman boemelaar, geleerd ongeletter, wit swart, almal is U skepping en ons staan in U diens. Laat ons, ons lewe oorgee aan U in toegewydheid, al sou ons vervolg word of vals beskuldig word. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 11, 2012, 10:55:06 AM
Ons Vader wat in die hemel is laat U Naam geheilig word Vader die mooiste gebed, n gebed wat die meeste gebid, tog ook gebid word sonder enige betekenis. Here Jesus U het ons ook in die gebed geleer dat ons moet vir die vergifnis van ons sondes vra en Here dit is seker ook die versoek wat U die meeste moet aanhoor Here in elke gebed, maar tog ook die versoek wat die meeste weer en weer met dieselfde sondes oor en oor oortree word, omdat ons nie wil breuk met die wreld nie. Here, maak U Woord oop sodat U ons kan aanraak Vader deur die leiding van die Heilige Gees om binne U we en wil te kan optree, regverdig sonder oordeel teenoor almal elke dag, en laat ons mekaar kan opdra aan U genade om n verreikte lewe te lei, n lewe waarin ons U sal bely, ons U sal loof en prys in U grootheid, in alles wat U vir ons doen onder U beskermde hand weg van die sonde band wat die wreld vir ons bied. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 13, 2012, 02:01:45 PM
Genadige God en hemel Vader, heilig, heilig is U Naam bo alle name. dankie Vader vir genade op genade wat ons van U ontvang Vader. Hoe anders is U liefde vir ons as ons liefde vir mekaar. Vader dankie dat U vergewings gesind is teenoor ons en nie soos ons een maal sal vergewe en dan gee ons nie n tweede kans nie, ook het ons dan nie die eerste keer vergewe nie want ons onthou die eerste keer. Here Jesus bewaar my van onvergewings gesindheid, maak my vry van sondes waarvoor nie een maal nie, nie twee maal nie maar soms so aanhoudend doen dat ek dit begin regverdig. U is genade my God en my Heer, n Lewende God. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 14, 2012, 09:54:51 AM
Pappa Vader

hou ons asb elke dag so wakker in die uitvoering van die pligte waartoe U ons roep
dat ons elke aand in vrede kan gaan slaap en kan wakker word in U glorie

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 15, 2012, 12:10:57 AM
Here God Almagtig, hoe groot is U krag deur die bloed van die Lam, U Seun Jesus Christus van Nasaret, heilig U bedoelinge met ons Vader. Gesend is die wat U in al hul we ken dat U bedoelinge met hul suiwer is en dat hulle alles in U hande kan oorlaat. Here, U sal vir ons net die beste in die vroe mre gee, vars soos die manna en kwartels, dat ons genoeg kan h vir vandag, dat ons niks moet hou vir mre nie, want U sorg vir mre, in ons verhoudings, tussen man en vrou, ouer en kind, vriend en vriendin. In ons behoeftes, finansil, om te oorleef, sal U nogsteeds daar wees, al voel dit soms dat dit laat is, is dit op die regte tyd daar. Vader maak ons vry van die wreld se behoeftes en laat ons, ons fokus op die kruis hou waar daar betaal is vir ons om die ewige lewe deur tebring, waar ons skatte nie deur mot en roes verniel word nie, maar behoue bly vir n tydperk ongeken aan wreld standaarde. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 16, 2012, 09:44:43 AM
Vader, Beskermheer, beskerm ons deur U Seun Jesus Christus vir die wat volhard in U en deur U Woord, vir die wat U Woord gehoorsaam en doen wat daar staan. Bewaar ons Vader van die gees van godsdiens, en lei ons in die waarheid, in dit wat U van ons verwag om Jesus te leef, die waarheid. Hoe maklik Vader om n le blik vir U te wees omdat ons buite blink gepoets is, met geen inhoud nie, bang vir bagasie, bagasie vir U. Vader maak ons vol van U. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 18, 2012, 12:26:23 AM
Pappa Vader,
Here ons is mens en so geneig om ons sondige natuur te wil volg waaroor U ons kan straf en kan oordeel. Tog het U, U seun Jesus Christus in ons plek vir ons sondes laat kruisig en sterf sodat ons vry kan kom om vir altyd by U te kan wees. Dankie Jesus vir dit wat U deurgegaan het sodat ons, wanneer ons opreg berou toon en vergifnis vra skoon gewas word met U bloed. Heilige Gees dankie dat U ons voor gaan in gebed en ons woorde reg rangskik sodat ons nie verle staan voor die Aller Heilige God oor ons onkunde en n tekort aan insig oor elke situasie waarin ons intree in gebed nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 19, 2012, 07:45:52 AM
Loof, loof die Here, loof Hom vir al die goedheid in ons lewe, loof Hom vir die genade wat ons elke dag ontvang, selfs net om asem te haal. Dankie Vader vir die teenspoed wat oor ons lewens kom, oor dit wat ons nie verwag nie, dankie  Here vir die uitkoms van elke onaangename situasie in ons lewe. Dankie dat U nog elke keer daar vir ons was en is wat in U glo. Dankie Abba dat ons hierdie dag in U naam kan begin en vra vir n groot hap van genade om ons te versadig teen die hongerte om sonde te doen, om op te tree of ons en ons alleen in beheer is deur te oordeel oor ander. U is God en Heer en heers oor my begeertes. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 21, 2012, 10:53:41 AM
Gejaagd, gejaagd, dan hier, dan daar. Kry vir jou werk, moet nie hier staan en bedel nie. Abba soveel verskonings of nog erger hoogmoed wat ons aan die dag l om nie U hande op aarde te wees nie. Vader so baie geloofs toetse wat ons nie slaag nie, waar ons, onsself voor barmhartigheid stel, waar U vir ons die guldige geleenthede gee om Jesus wees, maar ons verkies om die wreld te wees. Here Jesus laat ons walk ons talk wees. Abba ons leer ons kinders om so mooi te bid, om die armes op te dra aan U, om te gaan met die siekes, om te wees met die wat in die koue winternag onder koerantpapier iewers in n stegie l te bewaar. En dit is waar dit stop Vader by le woorde. Gn wonder ons het nie geloof nie Here. Ons het nie dade om dit te wys nie, rou deeg versier met die allermooiste prentjie. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 22, 2012, 04:24:06 AM
Here Jesus hoe wens ons nie soms ons was nog soos kinders, sorgvry, versorg en selfs al is kinders nie deur hul ouers versorg nie, is hulle tevrede om in hul omstandigehede leef waarin hulle is. Of die peutertjie nou arm of ryk, n stukkende broekie of die mooiste rokkie aan het, dit gaan hulle nie aan, net die liefde wat hulle ontvang is van belang. Wie hulle maatjies is maak ook nie saak nie, want dit wat op daardie oomblik gebeur is al wat van belang is, nie wat more gaan gebeur, of waar die maatjie gister hom of haar met n klip gegooi het, of die speelgoed gegryp het. Hy of sy doen dit nie nou nie. Abba, gee my die insig die bereidwilligheid om my lewe so te vergemaklik soos die van n kind sodat ek die koninryk van die hemel ook kan be-erf. U my Pappa, ek U prinsie, prinsessie. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 23, 2012, 05:13:49 AM
Geloof in God vir al Sy genade, dankie Here vir U wonderdade in elkeen se lewe. Here elke dag is daar soveel om voor dankbaar te wees, of ons arm en of ons ryk is. As ons arm is vir die wete dat U ons versorg, as ons ryk is dat ons die geleentheid het om met n barmhartige hart te kan omgaan. Vader of ons arm of ryk is voor U is dit ons harte wat saak maak, of ons in nederigheid lewe met dit wat ons het wat van belang is. Abba maak dit vir ons sigbaar oor dit wat U doel is met dit wat ons ontvang of selfs nie ontvang nie. Gee U vir ons die genade om so te lewe dat ons altyd U eerste sal stel al voel dit of ons niks het om voor dankbaar te wees nie. Vader verberg die eie ek in my wanneer ek gesen word en laat ek met verantwoordelikheid omsien met dit wat U my mee vertrou. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 31, 2012, 07:39:04 AM
Here hoe verward is ons lewens nie, soms of ons nie weet of ons die nuwe dag as geskenk uit U hand moet ontvang nie, Vader, so of ons dit ontvang en dan alles wat gister verkeerd is vandag moet reg maak, dat vandag net n hoop stres is wat nog bygevoeg word. Vader wanneer ons na U wil wil leef en nie weet of ons daarna wil leef nie, want dit voel of ons net terugslag na terugslag kry. Omdat ons kinders van U wil wil wees en met n glimlag, n pynlike glimlag wat die wreld nie sien moet terugstaan, laat ons wonder Here en ons vertroue verloor of ons op die regte pad is. Woorde sluk, waar ons sleg ges word deur ander, selfs ons geliefdes, maar uit respek nie terug antwoord nie. Help Abba Vader, gee sin vir n lewe wat ons aldag nie wil lewe as gevolg van pyn en seer. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 01, 2012, 10:44:28 PM
GEBED
 
VADER,
 U KEN MY LEWE
 MY DROME, TEKORTKOMINGE,
MY SONDES IS AAN U ALLEEN BEKEND
 DIS NA U WIE EK MY TELKEMALE WEND
 
U WEET DAT EK NET N KLEIPOT IS
 DEUR U HANDE GEMAAK
 WEET DAT EK SOMS DIE PAD
BYSTER RAAK
 
U WEET DAT EK DAAGLIKS
VOOR U VOETE KOM SIT
 DAT EK BID
 EK PROBEER LEEF SOOS U S
 MAAR TOG BLY DIE SONDE IN MY L
 
U, KEN MY DEUR EN DEUR
 U WEET HOE HARD EK PROBEER
 KEER OP KEER
 EK IS NET N SWAK SONDAAR
 WAT SOMS OP ONGURE SEE VAAR
 EK ROEP U AAN IN MY BENOUDHEID
 TYE VAN VREES
 DAT U ASSEBLIEF NET DIE STORMS SAL STIL
EN BY MY SAL WEES.
 
U WOORD HERE, IS MY KOMPAS
 WAT EK VOLG TOT DAAR WAAR U SELF WAS
 U WAS GEKONFRONTEER MET DIESELFDE
WRELDSE VERSOEKINGS EN VRAE
 U HET DIE KRUIS EN DOOD OORWIN MET SLAE
 DANKIE DAT U HIERDIE DINGE VIR DIE
 AFWASSING VAN MY SONDES WOU DRA
 
DAAGLIKS HOOR EK U VRA ? MY KIND HET JY MY LIEF?
 EK WEET MY LEWE SPEL DIT NIE UIT MAAR GLO MY ASSEBLIEF!
 AL IS EK SWAK, VOL VERKEERD, EN L TWYFEL IN MY HART
 AS DIE DUIWEL MY TART
 KAN EK NET S;
 HERE U WEET ALLES VAN MY
SELF DAT EK NIE ALTYD IN U WIL BLY
 
TENSPYTE VAN MY SWAKHEDE
 WAAR EK FAAL OM U VOLMAAKTE KIND TE WEES
 KEN U MY LEWE EN VLEES
 JA VADER, U WEET ALLES VAN MY AF
 EN OOK DAT EK U DEUR MY SWAKHEDE
 U SO LIEFHET
 
VADER
 NEEM U ASSEBLIEF VANDAG OPNUUT MY HAND
 EK GLO EN WEET U IS AAN MY KANT
 U WEET VAN MY SWAKHEDE, EN U IS
MY GOD,
 AS EK MAG VRA,
 VADER VERGEWE MY ASSEBLIEF
 WEER.
 AMEN
 Hanli Leach
 kopiereg voorbehou
  with Rienie Brown and Margaret Van Wyk Smith.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 02, 2012, 12:04:21 AM
Here ons God, Vader van liefde, U wat liefde is, wat die bedoeling van ons harte ken, dankie Here dat U ons nooit alleen laat nie dat U ons vorm soos wat ons aanneemlik vir U Koninryk is, en dan Abba Vader kan ons U in geheel beleef en nie net tot dele nie. Dankie Here Jesus dat U vir ons ook n ewige plek gaan voor berei het deur die kruis. Dankie Here dat ons weet U het ons styf in U hand. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 04, 2012, 12:14:51 PM
GEBED VIR 'N VRIEND/IN

Ek het vir jou gebid vandag

Ek het nie vir rykdom of roem gevra

(Ek weet dit maak nie saak)

Ek het vir rare skatte gevra

wat al hoe kosbaarder raak

Ek het gebid dat Hy by jou sal wees

aan die begin van elke dag

en aan jou voorspoed en gawes gee

en vriende om saam mee te lag

Ek het geluk vir jou gevra in alles

klein en groot

maar bo alles het ek gevra

DAT SY LIEFDE AAN JOU BEHOORT
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 06, 2012, 09:49:14 AM
Almagtige God en Hemel Vader, U wat heers oor lewe en dood. Dankie Vader dat U Seun Jesus Christus ook die doodskaduwees betree het, dat Hy ook bang was Vader al was Hy sondeloos, dat die wete om verlate te wees van U ons tot bekering moet bring. Dat ons, ons nie buite U beskerming moet begewe nie, U altyd in die oog moet h. Dankie vir beskerming Abba, Vader. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 08, 2012, 02:23:09 PM
God Almagtig, maak ons o en ore oop vir wanneer U met ons praat dat ons kan wysheid en insig kry vir U plan met ons. Here, vergewe wanneer ons in ongeloof wag op tekens wat U vir ons moet gee en dan die grootste wonderteken misloop: Jesus Christus. Vader, laat ons ons nie verder bekommer oor wat moet gebeur nie, laat ons ons dagtaak aanpak soos U dit beplan het. Laat ons U ken in al ons we en in vertoue volhard met wat oor ons pad kom. Laat ons dan berus en vas glo dat die besluite wat ons neem van U is, omdat ons U daarin geken het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 09, 2012, 12:02:01 AM
Dankie liefdevolle Pappa Vader vir die voorreg wat U vir ons op hierdie aarde bied wanneer ons in gehoorsaamheid en in geloof leef na U wil. Here Jesus, hoe maklik is dit nie vir ons om U naam aan te roep: help hier  Here. Help daar Here. Vader maar wanneer ons op die spore kyk wat ons loop, Here Jesus dan is dit met bloed besaai, as ons na ons lewe skildery kyk en sou dit wees dat ons sondes ons verkeerde lewenswyse met n Jesus kruis uitgebeeld word dan sou daar nie oop spasies gewees het waar daar nie kruis was nie. Vader vergewe ons dat ons die hele tyd van U verwag om ons te help maar ons verwag nie van onsself  om ons lewe in orde te bring nie; nog maar luister na een vuilgrap, of dit is ok om n vuilgrap aan te stuur per sms. Vader vergewe ons dat ons verwag van ons kinders om na ons pype te dans en wanneer hulle nie omdat hulle net ons voorbeeld volg dan kry hulle pak. Hoeveel pakslae moet U nie al vir ons uitgedeel het, het ons maar net U voorbeeld gevolg. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 13, 2012, 08:51:42 AM
Dankie Here Jesus, dat U, U skoot ook oop gemaak het sodat die wat weer kinders in U wil wees op kan sit om te kan luister na verhale wat net U prinsies en prinsessies sal glo. Dankie Abba Vader vir die Prins van alle prinse wat eendag op n witperd deur die wolke gaan breuk om my op te lig en weg te voer na n land waar daar lofsang en prysing oor U grootheid is. Jesus, dankie vir die spasie wat U ook elke oggend vir ons, U kinders op U skoot maak in afwagting vir ons daaglikse sening van U, uit U Woord te ontvang, maak ons harte ontvanklik dat ons soos n kind sal glo wat sy pappa s. Here Jesus, want ons wil omdat ons U as ons Pappa aangeneem het en U lief het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 15, 2012, 12:10:32 AM
Dankie, dankie Here God van vrede en liefde vir vergifnis deur U Seun Jesus Christus van Nasaret. Vader U is God van vergifnis, God van liefde, leer ons ook om te vergewe Here want ons onvergewens gesindheid, ons liefdeloosheid is die struikelblok wat ons weg hou van U. U sien al die sondes wat ons doen, in ons gedagtes, in ons houding teen oor ander, Here, orals is ons besig om te sondig teenoor U. Here laat ons so voor U lewe dat ons nie sal terugkyk om te sien waar ons gefouteer het nie maar eerder vorentoe om te sien waar ons meer soos U kan leef. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 15, 2012, 07:59:52 PM
Liefste Pappa Vader,
ek prys U as almagtige God, Skepper van alle dinge.
Ek aanbid U as my hemelse Vader wat groter is as enigiets anders.
Dankie dat U as Verlosser en Beskermer ons elkeen in die palm van U hand vashou,
en dat U hierdie week wat voorle sal sen met voorspoed en guns waar ookal ons gaan!
Ek bid dat U ons ook 'n sen vir ander sal maak,
en dat hulle U in ons harte sal raaksien, tot U verheerliking in Jesus Naam
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 16, 2012, 08:04:49 PM
Dankie Vader vir U Woord vol troos, wat spreek vir ons en vir ons kinders, vir wanneer ons dit nodig het om te bemoedig, vir wanneer ons dit nodig het om liefde te gee. U bewaak ons met die Woord. Vader U Woord bring lig en krag waar ons dit die minste verwag aan die wat hier op U sen wag. Weg van die die wreldse versekerings van doodsversekering, weg van alarmstelsels en al die derglike goed wat ons in die wreld gebruik om ons beskerming te gee. Dankie Here dat ek weet dat ek net nodig het om op U te vertrou en dat ek weet dat ek alles in U hande kan laat en alles sal regkom wat die probleem ookal mag wees. Here U is die troue God, ek die ontroue kind. Bind my in U vertroue waar ek veilig is en leer my U wil. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 18, 2012, 08:41:26 AM
Regverdige God en hemel Vader, dankie vir die voorreg dat ons ons begeertes vir U kan bring en weet dat U dit sal sif en kyk of dit in ooreenstemming  is met die mooi wat U vir ons beplan. Here maak  ons begeertes getrou aan U Woord. Laat ons ons begeertes in lyn kry met dit wat ons die ewige lewe sal bekom en nie dit wat die wreld vir ons bied en lei tot die dood. Vader, laat ons altyd ingedagte sal hou voordat ons ons oorgee aan ons begeertes, dat ons nie verseker is van wanneer ons U van aangesig tot aangesig gaan ontmoet, dat daardie datum en tyd vir ons verberg is. Vader bewaar ons van die kwaad en kwaadwillige begeertes. Bewaar ons van oordeel sodat ons nie geoordeel word met dieselfde maat waarmee ons oordeel. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 20, 2012, 02:22:13 PM
Here God Almagtig, in die Naam van alle name, U Seun Jesus Christus van Nasaret, Seun van God die Allerhoogste, kom ons na U en bely dat sonder U in ons lewe is ons nietig, is ons niks, is ons deel van n wreld vol sonde en sonder toekoms. Heilige Gees ons bid en vra dat U ons begeerte sal bekend maak aan die Seun van God, Jesus Christus die waarmaker van opregte gebede uit die hart, die Gesalfde van wonderwerke. Here Jesus sen ons in wat ons uit ons hartbegeerte reeds ontvang het, wat U vir ons as wonderwerke gegee het en mee vertrou en laat ons met ons hele wese en harte nooit sal vergeet dat sonder U beskerming daaroor kom dit ook tot niks, net nog n wreldse begeerte. Vader ontneem satan van sy doelwitte om van enige van ons verder te steel.

Gee ook daar waar die dameskamp van vanaand af plaasvind tot Sondag, dat die Heilige Gees die vrouens se harte sal oorneem en dat U Wil daar sal geskied. Wees met elkeen wat voortgaan die naweek om U Woord te verkondig en spreek U deur hulle

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 21, 2012, 04:25:04 PM
Loof, loof die Here, Hy wat hemel en aarde geskape het en alles daarop, die God wat ons genadig is, Sy Seun Jesus Christus van Nasaret gestuur het sodat wanneer ons reg leef in geloof voor Hom in Jesus Christus ons nie verwerp sal word vir ons sondes nie. Vader maak ons vry van veroordeling, laat ons, ons oor ons eie sonde bekommer en dit aan U voete kom l, sodat ons U wil in ons lewens raak kan sien en laat ons leef sodat ander Jesus in ons kan sien, dan het ons nie nodig om te oordeel nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 04, 2012, 09:05:18 PM
Almagtige God en hemel Vader, in die Naam van Jesus Christus U Seun van Nasaret wat U gestuur het om saam op aarde die werklike lewe te lewe, kom ons en vra Here asseblief laat ons, ons vertroue plaas in U hande soos Hy, U Seun, al moes Hy deur bloedsweet gaan het Hy dit nogsteeds in U wil gelaat, want Hy het geweet dat om Sy Vader te vertrou maak Hom heel en U plan vir Hom is volledig, sonder foute op die regte tyd en die regte plek, altyd. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 06, 2012, 02:35:34 AM
Dankie Here vir ure se gebed waarin ons met U kan verkeer, waarin ons U we vir ons kan leer ken en sal weet wat U vir ons in die skatkis het, wat U vir ons wil oopmaak, maar omdat ons ons nie op U vertrou, al s ons ons doen, nie kan ontvang nie. Ons Here Jesus dit is nie maklik vir my om op die kantlyn te staan nie, Vader ek wil U bid en vra dat U asseblief sal intree en die haat wat mense in ander se harte saai nietig sal maak, weg sal vat en sal reinnig. Vader ons weet nie wat om altyd te dink oor hoe ander optree en wat hulle motiveer om so te maak nie, ek weet net Vader dat dit verkeerd is, help asseblief Here, tree U in want dit is al wat sal en kan help, wanneer ons intree Here, weet ek dat ons gaan die mens oordeel en nie die verkeerd. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 10, 2012, 06:37:04 AM
Pappa Vader,
dankie vir U geduld met ons mensekinders, dankie dat U opgeskeep sit met ons skeinheiligheid oor ons lewenswyse.
Abba, Vader vergewe ons dat ons soveel dinge s wat ons onsself koppel aan christenskap, maar ons lewenswyse getuig nie van dit wat U vir ons neerl in die Woord nie.
Abba ons belowe aan ons kinders goeters en dinge en as hulle onverantwoordelik optree, dan hok ons hulle of ons weerhou die beloftes van wat ons vir hulle wil gee.
Maar, Here wanneer U met ons dieselfde doen want ons is U kinders dan is ons verskriklik ongelukkig en met ongeduld verstaan ons nie en is ons ongelowig oor U beloftes.
Here, gee ons insig oor ons verkeerd in ons lewe sodat ons ons lewe kan regmaak en so lewe dat die wat buite die geloof in Christus Jesus staan kan sien dat ons kinders is van God Almagtig, dat ons vereenselwig kan word met die liefdevolle Vader wie U is, di Een wat altyd daar is vir ons.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 11, 2012, 11:34:51 AM
Here, ek vertrou net U.
Ek reageer op U goedheid deur goedheid aan ander te bewys. Ek dank U dat U my tre gerig het tot hier waar ek nou is.
U trou dra my elke dag. Ek vind my vreugde in U en in die begeertes wat U in my hart geplaas het.
Ek is toegewy aan U, my planne onderwerp ek aan U, my toekoms hang van U af, ek weet U sal nie nalaat om U beloftes in my lewe in vervulling te laat gaan nie.
Ek het geen planne van my eie nie slegs U sin geen agenda van my eie nie slegs U sin. Ek rus in U, ek wag op U, ek verlang om U te sien. Dankie Here dat U so goed is vir my. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 11, 2012, 01:50:09 PM
God Almagtig, in die Naam van Jesus Christus erken ons dat U ons mre en ons gisters ken. Vader ons vra dat U met ons vandag sal wees Here waar ons teen versoekings moet veg, maar ook saam ons die oorwining daaroor sal vuur. Here net U ken ons toekoms, weet wat die uitslag van elke versoeking gaan wees. Ek vra Vader maak en hou ons sterk, Vader omgordel ons met die belt van die waarheid, sodat ons nie sal swak word nie, maar sal volhard. Vader lei ons nou met U Woord deur die dag sodat ons binne U woord sal optree en dat U wil sal geskied. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 13, 2012, 11:51:02 AM
Pappa Vader, ek bid vir elke moeder vandag, mag U elkeen van hulle aanraak met U hand van liefde en hulle sen met die keur van U seninge. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 14, 2012, 12:18:30 AM
Abba Vader,
in die Naam van U Seun Jesus Christus van Nasaret,
wat ons kom leer bid het, wat ons die krag van gebed geleer het.
Ons geleer het dat gebed nie net n wensdenkery is nie,
wel ons diepe begeerte en bevestiging van ons behoeftes.
Ons dank aan U vir wat ons uit genade ontvang.
Dankie dat U na elke gebed luister,
dat U nie n rekenaar is en oorlaai kan word nie,
dat U na elke gebed omsien en na ons behoeftes.
Vader laat ons nie onverskuldig bid of vir dinge sal vra wat ons nog lank daarna tuister nie.
U is n God op wie ons kan vertrou, regverdig in U oordeel.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 20, 2012, 11:37:00 AM
Ons Here en ons God, Vader Seun en Heilige Gees, hoe groot U werke in ons wanneer ons, ons aan U deur die Lam van God oorgee. Bewaar ons van skynheiligheid Abba Vader, maak ons vry dat ons dinge selfsugtig sal doen en ander daardeur te verkleineer  en te benadeel. Vader laat ons dit wat ons aanpak altyd sal aanpak met een  doel voor o om U te verheerlik, sodat U liefde vir ons, deur ons sal skyn. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 24, 2012, 11:04:05 AM
Dankie Abba Vader vir die krag van gebed. Dankie Here vir die voorreg om U te dien, die Lewende God, die ware Seun Christus Jesus. Here dankie dat U, U aan ons in die Woord openbaar, en dankie Vader vir U Woord wat U vir ons gegee het om te lees, te bestudeer en die Heilige Gees om ons in die waarheid daarvan te lei. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 25, 2012, 09:38:26 AM
In die Naam van Jesus Christus, Seun van die Allerhoogste God,
kom ons in nederigheid, sonder skoene, sonder fancy klere en kom bely ons dat ons U nie kan omkoop nie Here om sodoende nader aan U te beweeg.
Vader niks wat ons vir U bring in offers is goed genoeg vir wat U vir ons doen nie.
U genade is waarop ona moet staatmaak en om te leef in liefde soos U Seun, Jesus Christus van Nasaret,
wat Homself geoffer het vir ons sonde sodat ons die geleentheid het om ook eendag voor U,
Koning van alle konings te kan buig en verewig te kan leef.
Vader maak ons gehoorsaam aan U groot gebod; die liefde.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 30, 2012, 09:59:31 AM
'n Gebed vir elkeen wat wil saam bid
 
Here, U is die enigste een wat my hart ken
 wat weet van elke afdraaipaadjie gevat
 Elke stuikeling wat ek moes oorkom
 U weet ook van elke vrees waar ek
soos 'n soutpilaar raak
 
Net U kan my help om die vrees te oorkom
 U, alleen Here kan my die vlerke van 'n arend
gee om bo alles uit te styg
 U kan my die voete van 'n ribbok gee
 
U laat my besef dat my waarde meer is as korale
dankie Here vir hierdie waarheid
Dat ek vanaand kan glo dat as U vir my is
wie kan dan teen my wees
 
Ek eer U, en loof u grote Naam
 Dankie Here
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 07, 2012, 12:04:34 AM
Liefdevolle God en Hemel Vader, dankie Vader dat U altyd ons genadig is, dankie Here dat ons nog n dag het waarin ons U kan aanbid en waarin ons U naam kan groot maak en U we ook kan volg, kan Jesus leef. Abba Vader, dankie Here vir die wete dat wanneer ons U, Jesus Christus as Verlosser het dat ons hierdie tydelike lewe kan verruil vir die ewige lewe, dat ons ewige toekoms verseker is. Dat die dood deur Jesus Christus verewig oorwin is. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 10, 2012, 08:26:09 PM
God Almagtige Vader, ons Skepper, ons liefdevolle Pappa, U ken ons seer, U weet wat valslike beskuldigings is, Jesus van Nasaret, U weet hoe eensaam dit daar in die tuin van Gatsemanie was, Here Jesus toe almal om U vas geslaap het, U alleen deur die nag bloed gesweet het, alleen wakker gebly het, benoud was vir wat op U wag. Abba Vader, ons bors is toegetrek, ons voel ook benoud so baie. Here, alles so onregverdig. Vader, net soos Job vra ons: waar is U, wanneer U my kom soek gaan U my nie kry nie. Here, dit voel soms of ons motor langs die pad staan in die Karoo, al vier bande is pap, en daar is geen hulp nie, oorgelaat in U genade. Vader ons het geen meer planne, nou is dit U Here en U alleen wat uitkoms kan gee, wat die situasie kan draai. Vader, ons weet wat U wil is. Vader, ons weet dat dit wat gebeur is nie U altyd U raadsplan vir ons nie, want U wense vir ons wat U kinders is, is voorspoed en nie teenspoed nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 20, 2012, 03:56:09 PM
Almagtige God en Hemel Vader, U wat is en was en wat sal wees, dankie vir die beskerming deur die bloed van die Lam wat U vir ons bied teen die vyand, satan en sy demone, die Bose magte. Vader  ons kan nie sonder U nie, ons kan nie een voet voor die ander sit nie. U bewaar ons altyd, dankie Abba Vader vir die wete van beskerming wanneer ons U gekies het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 23, 2012, 02:33:40 PM
Jesus Heer, ons Koning en ons God, dankie vir die voorreg dat ons van U kan leer en U we end uit wil volg, maar ons is net n mens Here, swak en sondig Vader, en omdat ons sondig is sal ons nooit ten volle daaraan kan voldoen nie. Vader gee ons die krag om te volhard en nie moed op te gee, veral wanneer ons swak is. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 24, 2012, 12:50:32 PM
Here Jesus ons staan skuldig elke dag voor U want ons vergeet nie ons verlede, dit terwyl U vir ons die hoogste prys betaal het. Vader dit is so maklik om te s ons is U kinders en te strewe om soos U kind te leef, maar slaan ons nog elke dag spykers in U hande en plaas nog elke dag daardie doring kroon op U kop. Here maak ons vry van die skuldgevoel en gee ons die vrede in ons harte sodat ons kan lewe in die liefde wat U met die kruisdood vir ons wat U volg verkry het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 25, 2012, 12:08:49 AM
Getroue God, Almagtige Vader, hoe verwese is ons nie sonder U in ons lewens eintlik nie. Vader wanneer daar rerige druk kom dan swik ons onder die druk van die lewe, dan raak ons bang oor ons siektes oor ons toekoms. Tog Vader as ons toekoms in U is dan sal daar geen vrees wees nie, dan sal more in die wreld net nog n dag wees nader aan die dag wat U ons ontmoet om ons in die Koningstad in te neem waar ons saam met U ander kinders gaan juig en lofliedere sing. Help Vader, gee vir ons insig oor die tydelikheid van hierdie lewe in hierdie sondige wreldjie van ons waar ons U wette en beloftes so ignoreer en satan verheerlik in so baie wat ons doen. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 01, 2012, 10:23:25 PM
Vader, God Almagtig, in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, ons bid dat U, U Woord sal oopmaak vir wie ons opdra in gebed, maak U Woord oop Here, maak dit oop sodat U hulle daardeur kan aanraak. Vader, op U besondere manier. Vader, sonder U wil vir een en elk vir wie ons bid kan nie verandering kom as hulle nie hulle harte oopmaak nie, oopmaak vir U deur U Woord sodat almal uit U kan leef. Tog Here smeek ons dat U, soos wat U die Faro se hart versag het sodat U wil vir U kinders kon geskied, U ons almal se harte ook sal versag sodat U deur ons kan werk om mekaar te dien tot uitbreiding van U koninryk.  Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 04, 2012, 09:46:34 PM

Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word,
 Laat U koningsheerskappy spoedig kom.
 Laat U wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel.
 Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het.
 En vergeef ons ons sondeskuld soos ons ook ons
 skuldenaars vergewe het.
 Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie.
 En bevry ons van die greep van die Bose.
 amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 05, 2012, 10:50:28 AM
Abba, Vader, Heerser oor dood en lewe, ons kom vanoggend met seer harte na U oor mense wat in omkom, wat nog in die oggend groet en om mekaar weer in die aand te sien. Dan is daar nie n terugkoms, dalk n motor ongeluk, dalk n hartaanval of vratsongeluk. Daar is nou mans sonder vrouens, vrouens sonder mans kleinkindertjies sonder ouers. Here asseblief staan hulle by, vertroos hulle en ook almal wat geliefdes aan die dood afgestaan het, of dit verwagtend was of nie. Maak ons almal gereed Here en laat ons mekaar vergewe en mekaar liefh omdat ons nie weet wanneer dit ons tyd is om U, ons Hemelse Pappa te ontmoet, of om geliefdes af te staan nie. Laat selfverwyt nooit deel wees van ons lewe omdat: as ek maar net.! Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 06, 2012, 12:46:03 PM
Vader, in die Naam van U Seun Jesus, baie dankie vir die soete nagrus, dankie vir krag om weer voort te gaan ten spyte van terugslae Here. Abba Vader dankie dat ons die mooi kan onthou en dan daarop kan bou. Here gaan met ons deur hierdie dag en lei ons, vou ons toe met U liefde, bewaar ons van satan wat l en wag om U kinders te verslind, om ons ook te gebruik. Vader U is n betroubare God, die enigste God vir ons. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 08, 2012, 08:15:41 PM
Jesus Christus, Seun van God, Koning van alle konings, en Skepper van hemel en aarde en alles daarop, vanoggend kom ons in nederigheid voor U en belei ons ongeduld, ons onvoldoendenheid aan U wat wanneer ons, ons o op U vestig, vreugde en vrede sal beleef wat ewigdurend sal wees. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 21, 2012, 11:03:59 PM
Ons liefdevolle God en Hemel Vader, Beskermheer van U volk en ook die heidene, gelowiges en ongelowiges deur die bloed van U Seun Jesus Christus, dankie dat U teenwoordigheid aan ons bekend is Here. Vader ons glo en vertrou op U en ons glo en vertrou ook nie, want in siel het ons gegroei, maar in gees is ons slapende babas. Ons kinders voer die geloofstake uit teenoor hulle aardse pappas en ons as groot mense wat nie U Koningryk sal kan ingaan tensy ons weer soos n kind word vaal in geloof op Abba Vader, ons vertrou soos aardslinge, heidene. Vergewe ons Here en maak ons vry van ons eie magtige  eie ek, tel ons op U Vader skoot waar U ons U hartklop kan hoor. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 22, 2012, 10:02:06 PM
Here Jesus, ek kom skep asem hier by U troon, sommer om U te kom loof vir al die genade wat U so mildelik oor my en my huis saai. Ek kom dank U Here, vir die dinge wat U gekeur het sonder dat ek eens bewus daarvan. Wees met elkeen wat hierdie gebed lees hierdie week. Seen elke huishoud deur hul harts gebed aan te hoor. Ek aanvaar met ope arms Here, U wil vir my lewe. Mag dit vol oorvloed wees in liefde, barmhartigheid, opregtheid, eengesindheid en eerlikheid. Aan U my Vader, al die lof en eer in Jesus Naam Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 23, 2012, 09:36:08 PM
Pappa Vader
rus my vandag toe met eienskappe wat iets in my sal laat deurskemer van lewe in my:
die nederigheid wat my sal weerhou van verwaandheid en misplaaste trots;
die grasie en sagtheid wat dit vir mense maklik sal maak om met my saam te leef;
die toewyding en betroubaarheid wat van my n goeie kollega en werknemer sal maak;
die deernis en hulpvaardigheid wat vinnig sal raaksien waar en hoe ek ander kan help;
die voortdurende bewussyn van u teenwoordigheid
sodat ek regtig alles sal doen soos vir U.
AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 24, 2012, 10:54:48 PM
Almagtige God, U wat ons elkeen by die naam ken omdat U ons in die moederskoot gevorm het, in die Naam van U Seun Jesus Christus van Nasaret s ons dankie vir n nuwe dag en nuwe uitdagings wat vir ons wag. Here asseblief sien ook vandag na ons sake om. Here ek weet ook dat U is n regverdige regter en met U weet ek dat die uitspraak oor elke geval is wat ons sal toekom, omdat U die groter prentjie sien. Vader laat ons berus in geloof in alles wat U toelaat om in ons lewens gebeur, omdat ons U vooraf in al ons we ken en waar ons dit nie doen nie Abba Vader vergewe ons en help ons daarmee. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 27, 2012, 12:11:17 AM
Ons Hemelse Vader, God, Almagtig daar is so baie onregverdigheid wat om ons draai so baie dinge wat ons nie ontvang nie omdat ons in stryd is met mekaar. Here moet nie toelaat dat die satan die oorhand kry sodat ons  nie net die beste van mekaar deur Jesus Christus ontvang nie. Ons bid Here sal U asseblief ons lei om net ons beste vir mekaar te gee want geluk is U geskenk aan ons. Behoed ons daarvan om mekaar seer te maak, en vergewe ons  waar ons dit doen. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 29, 2012, 07:13:03 PM
Dankie Almagtige God en hemel Vader vir stilte tyd saam U wat ons deur U seun Jesus Christus se bloed verkry het, want voor U Seun was dit vir ons gewone mense gesluit. Dankie dat ons meer en meer van U liefde leer wanneer ons U woord bestudeer Vader, gee dat ons die insig wat ons verkry met opregtheid leef, leef soos Jesus Christus. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 29, 2012, 10:56:02 PM
Liefste Vader, ek maak my hart oop vir U in gebed sodat U Gees in my hart kan werk. Gees van God, hou elkeen vas wat U nodig het. Gee dat hulle U nabyheid sal aanvoel. Gee ons die wysheid om hierdie week beter keuses te maak in alles wat ons lewens aanraak. Gee dat ek nie ander sal oordeel nie, en ook dat ons sal bedaar en oplet hoe ons ander hanteer. Gee dat U altyd namens my praat en dat U oē sien wat ek moet sien. Seen ook my hande en my huis, en seen my met geduld. Aan U die eer en die lof in Jesus Naam Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 01, 2012, 10:21:31 PM
Ons hemelse Vader, God Almagtig, dankie vir insig, dankie Here dat ons nie die slimste of die rykste of die bekendste of die gewildste hoef te wees om U leringe te verstaan nie. Dankie Heilige Gees dat U vir ons alles sal vooraf gaan en bekend maak as ons die wil van die Vader daarin soek, en God daardeur wil verheerlik. Dankie dat U ons gedagte, ons houding, ons alles ken om te weet wanneer ons eg of vals is en dat net wat goed is vir ons uit U Vader hand sal kom. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 06, 2012, 09:45:00 PM
Here,
ons kom na U toe in geloof dat U God is, en dat U die beloon wat met hulle hele hart na U soek. U Woord s U wil goeie gawes gee aan die wat daarna vra. Ons vra dat ons hartsbegeertes in oorstemming met u wil wees sodat hulle vervul sal word. Ons klop aan die deur met die verwagting dat U sal oopmaak.
Amen

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 08, 2012, 12:09:51 AM
God, Wonderlike God, groot is U liefde deur U Seun Jesus Christus, terwyl U nogsteeds wandel in die aandluggie soos in die tuin van Eden, die paradys, soekend na U kinders wat wegkruip, ontvlug van U aangesig omdat ons wetend sondig. Vanoggend is daar nuwe hoop vir hierdie dag, n skoon begin omdat U ons gedagtes en ons wil om te lewe suiwer met die nagrus wat ons uit genade van U ontvang. Vader vat ons hand en lei ons in hierdie dag om te doen wat U wil h ons moet doen. Bewaar ons van die slim praatjies van satan, beskerm ons Vader van die invloed wat ander op ons het sodat ons op U goedheid, U krag deur gebed gefokus kan bly. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 10, 2012, 12:20:40 AM
Drie Enige God, Vader Seun en Heilige Gees, U is Wonderbare Raadsman, U ken ons elke behoefte, ons elke kwelling wat ons nie met U deel in vlees nie. Vader, ons ontvang nie want ons gee nie ons begeertes en my kwellinge aan U nie, bewaar ons Here van ongeloof en maak ons vry van bande wat satan in geheim met ons hou sodat ons in die lig kan leef saam met ander gelowige kinders in Jesus Christus U Seun. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 11, 2012, 12:15:56 AM
Here Jesus, Seun van God deur U is alles moontlik vir die wat geloof in U het, wat met dieselfde stem en daad iets aanpak, vir die wat wanneer hulle iets vra vas glo dat die uitkoms is wat U Vader vir hulle bring. U het vir die geringste gestop, vir die grootste sondaars het U, U oor ontferm; die wat geloof getoon het, het U tyd voor gemaak, het U aan die hand geneem bemoedig en gesond gemaak. Here Jesus dat U nou ons as gelowiges gebruik om vir U te wees hier op aarde, mag ons nooit U hand wegklap wanneer U ons nodig het nie. Here gee ons die insig oor wat U vir ons inplek het vir ons toekoms, haal die skille van ons o af Here sodat ons U kan sien, U in elke situasie kan sien, U grootheid, U belofte vir U kinders. Ook, Vader waar U ons wil gebruik. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 13, 2012, 01:32:04 AM
Aller Heilige Here en hemel Vader,
in die Naam van Jesus U Seun s ons dankie vir die voorreg wat ons het om U volg om na U te kom en te mag vra wat ons harte begeer.
Dankie vir al die beloftes in U Woord vir voorspoed in ons lewens as ons in U Seun Jesus Christus glo.
Vader ons kort soveel dinge en ons weerhou onsself van soveel geluk,
omdat ons geloof kort en nie U vra nie en wanneer ons U gevra het Here,
dan vat ons nie uit U Vaderhand nie.
Maak ons oop vir U genade gawes.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 15, 2012, 12:13:16 AM
Pappa Vader,
maak hierdie woorde prakties in ons lewens. Laat ons skyn vir Jesus met n helderglans, skitter soos die sterre aan die hemeltrans, in die donker wreld, skyn dan skyn.
Laat waar ek brood ontvang om te eet sal gee aan die wat nie het om saam met my te eet.
Laat ek eers vergewe voor ek vergifnis verwag.
Laat ek alles oordink Here wat ek met ander deel dat dit dalk nie hul swakheid is en hul in versoeking kan bring om teen U wil vir ons te gaan en ons sodoende onder die bose plan van satan val nie.
U is God Almagtig verewig en ewig.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 17, 2012, 02:19:24 AM
Ons Vader wat in die hemel is, in die Naam van U Seun Jesus Christus, ons Verlosser, die Een wat vir ons kom leer het hoe om lief te h en wie volmaak was en geleef het op aarde, tog nogsteeds afhanklik van U die Vader  kom ons en belei dat ons nie altyd optree tot voordeel van ander nie, dat ons skynheilig is, maak ons vry Vader dat ons dinge sal doen nie om ons self te bevoordeel, maar sal optree soos wat U Abba Vader, Liefdevolle Heer van ons verwag en U daardeur verheerlik sodat U liefde vir ons en deur ons sal skyn. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 19, 2012, 07:59:51 PM
Dankie Here Jesus vir die voorreg om onder U beskerming, die beskerming van U bloed te leef. Dankie dat een en elk van ons die keuse het of ons die regte pad wil loop. Here vergewe ons vir wanneer ons ons sondes, ons gierigheid , ons rykdom en selfsugtigheid onder die kombers wegsteek, of probeer wegsteek en dink dat U dit nie gaan raak sien nie. Abba Vader, dan wanneer ons aan die ontvang kant is vra ons; waar is God, wat s God? U was en is daar altyd teenwoordig in ons lewe Here, U ken die waarheid, nie net die warheid nie, maar elkeen se bedoeling agter sy of haar soms ongenadige aksies Vader. Here Jesus bring vir ons vrede hierin, maak dit stil in ons harte, gee vir ons rustigheid oor dit wat ons aan U net kan oorlaat, omdat U die getuie is van die skuldige en die onskuldige, U sal oordeel. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 22, 2012, 08:49:17 PM
Here, dankie vir die waarheid wat ons vandag kon leer; dat stadiger soms vinniger kan beteken.
Dat ons ons pas moet verslap om meer tyd saam met U deur te bring.
Dankie dat U ons geestelik toerus wanneer ons stil word met U Woord;
Dat U ons krag gee wanneer ons met U praat in gebed;
Dat U ons lei en leer wanneer ons U vra om by ons te wees.
...Maak ons bereid om remme aan te slaan, om U koninkryk eerste te stel.
Dankie vir U belofte dat U dan ook vir al die ander dinge sal sorg.
Amen

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 26, 2012, 09:24:24 AM
Pappa Vader, liefdevolle God, sonder Jesus is ons oppad nrens heen, woorde het ons nie altyd nie, somtyds is ons so dom om te bid, want ons is so vasgevang in ons eie probleme dat ons, ons medemense se behoeftes totaal en al vergeet en geen liefde aan hulle gee nie, dit terwyl U, U liefde elke oomblik van die dag op ons uitstort. Vader maak ons bedag op ander se behoeftes. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 04, 2012, 01:20:05 PM
Dierbare Here Jesus Christus, U het ons vry gekoop met U kosbare bloed, U het vir ons n plek gaan voorberei in die hemel, van die kruishout af het U ons van ons verlede vrygespreek; Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dankie Here, dankie vir n nuwe seisoen, nie net in die natuur maar ook in ons lewe wat elke dag begin, waarin ons U kan dien. Here, dankie dat ons ook in hierdie dag nuwe belewenis van U kan kry. Vader, meer kan leer van hoe U goedheid en ontferming werk. Here, dankie dat daar nie n einde aan U goedheid deur mense aan mekaar is nie. Dankie Here, dat U ons in mekaar se lewens gebruik. Vader, ons kan U grootheid nooit ten volle  begryp nie. Vader, bewaar ons van hoogmoed en allerwys en maak ons nederig sodat ons meer van U in ons kan h. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 09, 2012, 12:09:23 AM
God van liefde, Here ontferm U oor ons. Here, wanneer U met ons praat en ons nie luister nie, Vader, vergewe ons. Wanneer ons ongehoorsaam is aan instruksies wat U deur ander mense vir ons gee, mense wat U aanstel om oor ons te sien en ons te beskerm, en ons dit nie volg nie. Here Jesus, so maklik bring ons dankoffers en betaal on swat ons moet soos wat U beveel het: Gee aan die keiser wat die keiser toekom en vergeet van die verdere gedeelte: Gee aan God wat God toekom. Abba en Vader, wat kan ons vir U meer gee wat U kortkom, behalwe ons gehoorsaamheid, onsself, want aan U skatte kan ons nie byvoeg nie, U het alles reeds, aan U behoort alles. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 09, 2012, 11:35:07 AM
Dankie Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om U te ken, om gisteraand in dankgebed ons dag te kon afsluit oor wat U vir ons gedoen het deur die dag. Vader, hoe U ons bekend gemaak het aan U wil vir ons hier op aarde deur die dag. Dankie Here vir hierdie dag wat ons U weer kan nader om met nuwe krag te kan begin. Here, versadig ons begeerte waar U ons nie nodig het nie, maar gee ons nuwe insig waar U ons kan gebruik om ander te dien. Vader, laat U wil vir ons in ons lewe geskied en duidelik sigbaar word. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 11, 2012, 12:18:57 AM
Hoe wonderlik Here om U as ons Verlosser te h, U as ons Skepper te h, U te ken Here om U te dien en deur Jesus Christus die ewige lewe te mag h. Here U sien alles raak wat ons doen omdat U al om teenwoordig is, ons bely dit Here en tog vergeet ons dit. Behoed ons daarvan Here om ander te behandel of hulle nie ons gelyke is nie, net omdat hulle teen ons verkeerd gedoen het, maak ons vergewens gesind sodat ons guns in U o kan vind. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 14, 2012, 10:30:37 AM
Dankie Vader, dat ons deur U Seun Jesus Christus kan leer om te volhard in en deur U Woord. Vader, vir die wat U Woord gehoorsaam en doen wat daar in geskrywe staan. Here, bewaar ons van die gees van godsdiens, en lei ons in die waarheid. Vader, hoe maklik om mooi voornemens te h wat ons nie deurvoer nie, want ons leef in die vlees en net vir die wreld. So maklik Vader is dit om een uur christene te word, want in die kerk is waar ons U beleef. Vader, hoe maklik verruil ons nie die kerk vir die TV nie, wanneer daar rugby of  een of ander program op is wat ons belangstelling trek, of ons sal selfs vroer opstaan, solank dit net nie vir U huis is nie. Vader, maak ons vol van U verwagtinge vir U en lei ons deur U Woord om gehoorsaam daarin te wees. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 21, 2012, 10:31:59 AM
God Almagtig, dankie Here Jesus dat deur U alle goeie dinge kom, dat die Heilige Gees daar is om ons te lei in hoe ons moet optree, dat ons nie daardie sagte stemmetjie moet ignoreer wat na ons kom, wat reg en regverdigheid ten alle tye bepleit nie. Vader vergewe ons wanneer ons U leringe, U wette ignoreer, wanneer ons nie meer luister na die hartklop van Jesus nie. Heilige Gees, praat hard met ons wanneer ons sinlose dinge in ons tot uitvoer bring net om ons sondige natuur te bevredig. Vader ons wil luister en gehoorsaam wees in Jesus. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 23, 2012, 09:06:20 PM
Abba, Vader in die Naam van Jesus Christus U Seun prys en loof ons U in hierdie vroe oggenduur dat ons die voorreg gegun word om vroeg op te kan staan en die dag in U naam te kan begin, om familie en vriende op te dra aan U. Dankie Here, dat ons elke oggend ons kinders familie en vriende aan U kan opdra, dat ons weet dat U elke gebed verhoor van n opregte hart, n ouer hart omdat U ook Vader is, Vriend is, Abba Vader. Vader U weet dat dit nie maklik vir U kinders in vandag se lewe is om die noupad te volg nie, daar is soveel sondige goed wat ons aandag aftrek, lekker wreldse dinge, Heilige Gees gee vir ons insig en selfbeheersing daaroor. Vader, behoed en bewaar ons daarvan. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 27, 2012, 03:54:22 PM
As ek kniel voor die Heer,
En vir die Here s: "Ek het so seer!
O Heer U weet, ek kan net nie meer."
Dan hoor ek hoe s die liewe Heer:
"Kom sit hier by my, bring jou seer,
Kom sit jou las en pyn by my voete neer."
As ek vandag by die Here kla,
Sal ek s: "Ek is so jammer om te pla!
Maar die las word te swaar om te dra."
Dan s die liewe Heer: "Jy mag maar kla.
Jy mag maar aanhou om vir my te vra!
Ek sal jou wel die krag gee om jou kruis te dra."
En as ek vanaand my hart leeg huil,
Vir die Here vra dat my boot op kalm water seil.
Vir die Here vra vir 'n hoekie om te kan skuil.
Sal die Here s: "Jy sal weer op kalm water seil.
Jy mag maar jou leed op My skouer uithuil.
By my is daar rus, 'n plek om te kan skuil."
"Here, my hart is in 'n knoop gebind!
Ek is moeg baklei teen hierdie sterk wind!
Ek wil tog net weer rus en vrede vind."
Die Here s: "Jy is mos My lieflingkind.
Jy is met My anker van liefde gebind!
Raak stil. Raak rustig! Jy sal weer vrede vind!"
Dankie my liefste Heer!!!
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 28, 2012, 09:50:25 AM
Here Jesus, baie dankie vir vriende wat vriende wil wees, maar ook vir vyande wat wil vyande wees. Vader, vir die voorreg van keuses. Vader, dankie dat U genade oor elkeen toe dien, maak nie saak of ons goed of sleg doen nie. Vader, behoed en bewaar ons teen die bose en hou ons styf vas in U hand, laat ons nie mislei word deur die wat negatiewe en kwaadwillig optree net  om hul eie voordeel te soek. Vader, dit is nie maklik vir ons sondige natuur om op te tree tot voordeel van ander of dit vriend of vyand is, maar tog Here wil ons vanoggend vra; Vader, gee ons die moed van n Dawid, die krag van n Simson om leeus te verslaan wanneer dit kom by naaste liefde. Vader, laat ons die wat ons vyandig gesind is nogsteeds lief h ten spyte van, want U het ons nogsteeds aan die kruis lief gehad met die mooiste liefdes uitspraak: Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, deurdring ons harte met dieselfde liefdesuitspraak en laat dit nie net le woorde wees nie, maar ook in ons dade kenmerkend. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 04, 2012, 08:01:35 AM
Karlien Husselman

 
Vandag is bid dag vir Vrede in ons land!


MY GEBED: Ek bid Here, dat U ons land se mense se harte sal versag, dat ons geestes oe sal oopgaan, dat ons mekaar sal liefhe en bo al's U sal liefhe met ons hele hart en siel! Dat ons sal terug draai na God, want alles wat ons is en wat ons het behoort aan U. Dis U land, U wereld, U mense alles behoort aan U. Hoe seer moet U hart nie wees om tesien hoe baie geweld, misdaad, en seer en kwaad in ons land en in die pragtige wereld aangaan wat U geskape het nie! Ek bid dat elke mens vandag sal besef dat U hart vir ons almal bloei! Dat U ons elkeen liefhet! En dat al wat U van ons verlang is om U lief te he, om te leef en te bid met hoop, geloof en liefde in ons harte en siele, en dat ons-ons naaste moet liefhe soos ons self! Here in 'n gebroke wereld, is dit nie maklik nie Here, en ons as Christene struikel ook soms! Ek bid dat U vir ons die krag sal gee wat alle verstand te bowe gaan, om te weet dat selfs al val 10 000 de rondom ons, U ons sal beskerm en nie eers 'n haar op ons kop, iets sal oorkom nie! Here vergewe ons sondes, vergewe ons, wat ons weet nie wat ons doen nie! Here ek weet daar's baie mense met seer, met bekommernisse, Here ons almal is maar net mens. Here sonder U is ons niks. Hou ons vas, beskerm ons, en gee ons vrede Here! Ek bid dit in Jesus Naam alleen! Vrede in ons land!!!!! In die wereld !!!!!!!Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 05, 2012, 12:10:02 AM
Almagtige Vader, ons Here en ons God, U wat net die beste vir elkeen van ons wil gee. Vader U wat elkeen van ons harte ken, vanoggend kom ons na U en vra Abba Vader gee vir ons terug wat satan van ons gesteel het, ons voorspoed, ons geluk, ons drome van n toekoms. Here moet nie toelaat dat ons satan se leuns meer glo nie. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 06, 2012, 11:05:33 PM
Pappa Vader, Heiland en Heer dankie dat U ons gelowiges in Jesus Christus van Nasaret in U hande hou. Dankie Vader vir die voorreg om ook U kinders genoem te kan word. Abba, laat ons ons ontferm oor ander soos U U ontferm oor ons, in gebed intree vir gelowiges en medegelowiges, hulle vergewe soos wat U ons vergewe. Vader bewaar ons almal van onvergifnis, wat n groot sonde en euwel in U o is in hierdie tyd is. Vader hoe dikwels s ons nie: hiervoor vergewe ek jou nooit. Vader, maak ons vry van die sondelas en laat ons altyd reg optree, soos Jesus sal optree in alle omstandighede en wanneer ons nie weet hoe Jesus sou optree Here, laat ons insig uit U Woord kry daarvoor. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 07, 2012, 12:07:23 AM
Vader, God, hoe groot is U dade in ons, tog maak ons ons blind elke dag vir U grootheid. Abba Vader maak ons getrou aan U grootheid, maak U Woord duidelik vir ons Here, gee ons die insig om U wil te sien. Vergewe ons Vader vir wanneer ons die onmiddelik wil laat gebeur terwyl U vir ons die mooi beplan en ons U in U werk met ons steur, dat ons die wreldse uitkoms soek en die geestelike werklikheid nie eens in agneem nie. Vader vergewe ons geestelike onkunde. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 08, 2012, 10:41:19 PM
Vader, ons kom weereens aan die einde van n nuwe dag. Party van ons het n baie gesende dag gehad,
en party van ons het n dag van angs en vrees gehad.
Ons wil elkeen aan U opdra wat U so nodig het.
Skenk aan hulle die nodige krag en insig en kalmte om al die vrese te oorkom. Help ook elkeen van hulle om U die middelpunt van hul lewens te maak. Here, skenk asseblief vergifnis daar waar dit nodig is,
en skenk aan elkeen van ons U genade.
...Skenk aan ons ook die vermo om ander mense te kan vergewe,
sodat ons in liefde en harmonie en vrede te kan saamleef.
Dankie Here vir wonderlike, liefdevolle mense wat ons lewens
betree. Mense wat vir ons werklik n steunpilaar en ware vriend kan wees. Ons wil vir U loof en prys Here vir al die genadegawes wat ons
so onverdiend uit U Vader hand ontvang.
Gaan met ons hierdie nag in Here en behoed en bewaar ons van alle onheil. Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus.
*Shanel*
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 12, 2012, 12:23:34 PM
Onder U beskerming Here ons God, deur die bloed van Jesus Christus wil ons bly.
Dankie Abba, Vader dat ons nooit weer nodig het om te vrees of om seer te h nie.
Dankie dat ons nie in die begeertes van die wreld hoef te leef nie.
Ons weet waar ons sterkte, ons krag is wanneer ons, ons onderwerp aan die almag van U Woord, gelei deur die Heilige Gees.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 13, 2012, 10:01:29 PM
Dankie Here dat U altyd ons op U infantaris het, dankie Vader dat dit nie saak maak in watter omstandighede ons verkeer nie, wat ons nog oor het in die kos kas of op die land, Vader wanneer ons na U roep is U daar en luister U. Vader U vergewe onmiddelik en red ons van die verderf, van die we van satan as ons op reg berou toon. Vader, maak ons vry van die sondige wreld en laat die onreg wat om ons gebeur ons nie beinvloed soos wat satan dit wil h dit ons moet beinvloed nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 14, 2012, 08:09:03 PM
Heer U vorm my

Vader, voor U aangesig kom buig ek nou, om tot U te dank.
Heer, soos n klein stukkie ongevormde klei kom plaas ek myself in U hande,
Vader, U is die Pottebakker van my lewe, en daarom plaas U my op U pottebakkers-wiel om my te vorm soos U my wil he,
...Vader, dis in die stilte van die binnekamer van my hart, wat ek U kan kom vereer met lof, eer en dankbetuiging.
Vader, dankie dat ek deur U, hervormering, sterker sal word, sodat ek vrygemaak kan word teen alle aanslae wat, my van buite af mag aanval.
Vader, dankie dat ek vandag sterk, maar meer as n oorwinnaar, vry sal wees saam met U, die vormeerder van my lewe.
Dankie Heer, dat U my sal vul met U genade, vol van die heerlikheid en liefde, gevul met die lig van U my, God.
Dankie, dat U altyddeur my God en Vader, die pottebakker van my lewe sal wees.
Aan U, kom al die eer en heerlikheid toe.

Amen

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 16, 2012, 06:10:52 PM
Here, God, Almagtige Vader,  Jesus Christus, Redder en Verlosser. Vader, ons babas in geloof, hoe maklik word ons nie plat geslaan deur die aanslae van satan, hoe maklik kry die bose geeste van onredelikheid en veneinigheid nie die oorhand oor ons. Here vergewe ons onkunde van U Gees en ook gebruik te maak van dit wat U ons voorsien. Die Heilig Gees om ons te beskerm teen hartseer, verwerping, liefdeloosheid, onvergifnis, haat en allerhande dinge wat ons swak maak en ons verwyder van U en U liefde. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 19, 2012, 08:56:53 AM
Abba Vader Almagtige God,
dankie vir beskerming wat ons deur die bloed van Jesus Christus ontvang,
dankie Here dat U regverdig is in die oordeel oor almal,
dat U uitkyk vir die wat U dien,
al voel dit nie altyd so nie Here omdat dit ren oor die wat sonde doen en die wat heilig lewe.
Oorwining deur U is soet omdat dit regverdig is.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 21, 2012, 07:39:55 PM
Here, God Almagtige Vader, Skepper van hemel en aarde, in die Naam van U Seun Jesus dankie, baie dankie Vader vir U genade aan die wat reg leef voor U al is ons nog vol sonde en tog Vader uit genade het U ons nie verwerp nie. Vader maak ons vry van veroordeling, laat ons, ons oor ons eie sonde bekommer en dit aan U voete kom l, sodat ons U wil in ons lewens raak kan sien en laat ons leef, sodat ander Jesus in ons kan sien, dan sal ons ook nie oordeel nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 21, 2012, 11:16:33 PM
Gebed vir die nag

Liewe Vader
U is ons Vader
die een wat weet van elke hart
...wat vanaand tane stort oor
'n geliefde of enige ander smart
wat teen harte se ruite afloop
klein stroompies verlang koop
maar die verskil is Here ons
vra vir 'n antwoord saam
Here ons roep U by die naam

Vader, Vader, Seun en Heilige Gees
sal U asseblief vanaand by ons wees
ons hande in U s'n neem
ons op die regte pad lei
ons die regte koers laat kry
Vader U is die Alfa en Omega
U luister na al ons gekla
hoor dan ook nou ons
loflied wat ons tot U bring
as ons U Naam besing

God, Almagtig Opperheer
die Vader wat ons daagliks leer
om dienaars hier op aarde te wees
behoeftes in mekaar se o te kan raak lees
U wat ons liefdevolle verstaan harte gee
om vir mekaar te loop daardie ekstra tree
wees in hierdie nag by as ons dalk sou vrees
God en Vader ons vertrou U Heilige Gees
kom dan nou en maak ons vry
om teen die self in ons te stry
gee ons net vrede Heer
sodat ons U kan dien weer

Amen

Hanlie Leach
kopiereg voorbehou
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 24, 2012, 10:11:06 PM
Vader, leer ons alles wat ons van U moet weet. Stel ons in staat om getrouheid, nederigheid en selfbeheersing uit te leef. U is die Gees van wysheid, genade heiligheid en lewe. U is die Gees van wysheid en insig, raad en sterkte en kennis gee. Gees van waarheid, help ons om die waarheid in elke situasie te onderskei. Dankie dat U in ons woon en ons in staat stel om volgens u voorskrifte te leef en u bepalings te gehoorsaam.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 31, 2012, 09:16:45 AM
Kom ons bid saam:
1. Hemelse Vader ons bid vir berou en bekering.
2. Vader ons bid vir vergifnis van ons sonde.
3. Ons bid dat U die mense se geestelike oė en ore sal oopmaak
4. Ons bid dat U die mense in Suid-Afrika genadig sal wees en sal seėn
5. Ons DANK U vir reėn wat reeds geval het en bid dat U genoeg reėn sal stuur na plekke wat smag daarna.
6. Ook dat U alle onskuldige Suid-Afrikaners sal beskerm teen al die geweld.
7. En dat daar 'n positiewe verandering in Suid-Afrika sal plaasvind
.8. En ons bid vir 'n God vresende regering en leier, wat op God vertrou
En nie op buitelandse valuta en stories nie (Babilon!!)
Ons bid dit in die Naam van JESUS.
AMEN en AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 02, 2012, 10:51:11 AM
Almagtige God en Abba Vader,
Naam bo alle name,
dankie dat U Seun Jesus Christus kom sterf het sodat ons kan lewe.
Here Jesus dankie vir die werking van die Heilige Gees om ons te lei hier op aarde in die waarheid.
Here, maak ons ontvanklik vir die leiding van die Heilige Gees.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 03, 2012, 12:06:10 AM
Dankie Here, God Almagtig,
vir strome van liefde wat ons elke dag beleef deur ons kinders,
deur ons man of ons vrou, of vriende.
Vader, liefde wat ons uit genade van U deur hulle  ontvang, onverdiend.
Here Jesus, gebruik ons in U liefdeswerke hier op aarde en maak ons bruikbaar vir U Koninryk.
Vader, ons is sondig maar ons weet dat U ons uit genade kan gebruik.
Maak ons getrou aan U woord sodat ons as U voorbeeld kan leef. Vader,
ons is nie werd om te leef as dit nie uit U genade is nie, net deur U is ons tot alles in staat.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 09, 2012, 10:10:04 AM
Dankie Abba, Vader, genadige God, in die Naam van Jesus, Seun van God vir die dag,
dankie dat U ons lief genoeg het om vir ons n nuwe dag te gee onder U beskerming.
Here dat U ons lief genoeg het om ons sondes teen U en ons medemense te vergewe,
help ons en leer ons om te vergewe sodat ons hierdie genade gawe van vergifnis kan berwe deur ons vergewing gesind te maak soos U.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 11, 2012, 09:14:28 PM
Genadige God en hemel Vader, heilig, heilig is U Naam bo alle name. Dankie Vader vir genade op genade wat ons van U ontvang Vader. Hoe anders is U liefde vir ons as ons liefde vir mekaar. Vader, dankie dat U vergewings gesind is teenoor ons en nie soos ons een maal sal vergewe en dan gee ons nie n tweede kans nie, ook het ons dan nie die eerste keer vergewe nie want ons onthou die eerste keer. Here Jesus bewaar ons van onvergewings gesindheid, maak ons vry van sondes waarvoor nie een maal nie, nie twee maal nie, maar soms so aanhoudend doen dat ons dit begin regverdig. U is genade ons God en ons Heer, n Lewende God. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 14, 2012, 12:01:06 AM
Almagtige God, Abba, Vader, met nederige erkentlikheid deur die liefde van die boete doening van U Seun Jesus Christus kom ons na U Here en dank U dat ten spyte van ons sondes, dra U ons en hou U ons aan U bors waar ons U hartklop kan hoor. Here Jesus, dankie vir n ondersteuningspan wat U altyd tot ons beskiking elke dag daar plaas, om vir ons leiding te gee in alle aspekte, en dat hulle, hulle laat lei deur die Heilige Gees om gehoor te gee, om elkeen se besondere behoefte raak te sien. Ons prys U Here dat U ook elkeen van U kinders my n sagte hart gegee het om U hande te wees, om in diens van U koningsdiens te staan. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 15, 2012, 08:41:17 AM
Spieltjie spieltjie in die hand wie is die mooiste in die land. Abba Vader hoe baie speel klein dogtertjies nie die speletjie nie, hoe gereeld Here speel ons as groot mense nie ook die speletjie op n grootmens manier, vergelyking met mekaar, keeping up with the Jonesses en raak gefrestreerd omdat ons nie kan by hou nie as gevolg van satan wat die onderlaag is van n siek wreld, n wreld wat vergeet het van wat U vir hom gedoen het al. Baie dankie Here vir die voorreg om U te ken Here, dankie dat ons die vryheid het om U aan te roep. Vader maak ons vry van angs, van hierdie wreld se standaarde en laat ons met verwagting op die uitkoms wag wat U belowe het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 17, 2012, 12:34:15 PM
Regverdige God en hemel Vader, dankie vir die voorreg dat ons ons begeertes vir U kan bring en weet dat U dit sal sif en kyk of dit in ooreenstemming  is met die mooi wat U vir ons beplan. Here, maak  ons begeertes getrou aan U Woord. Vader, laat ons ons begeertes in lyn kry met dit wat nodig is om die ewige lewe te bekom en nie dit wat die wreld vir ons bied en lei tot die dood nie. Vader, laat ons altyd ons heiligheid ingedagte sal hou voordat ons ons oorgee aan ons begeertes. Here, maak ons bewus dat ons nie verseker is van wanneer ons U van aangesig tot aangesig gaan ontmoet nie, dat daardie datum en tyd vir ons verberg is. Vader, bewaar ons van die kwaad en ook kwaadwillige begeertes. Vader, bewaar ons van oordeel sodat ons nie geoordeel word met dieselfde maat waarmee ons oordeel nie. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 19, 2012, 08:30:39 AM
Tot U Here hef ons ons harte. Here, onder U leringe staan ons gewillig om te luister. Vader, maak ons gewillige leerlinge van die weg en die waarheid, sodat ons met n oop hart saam kan sing Leer my, Heer, U regte we, wys die regte pad my aan; maak my hart daartoe gene  om met lus daarop te gaan. Wil my deur U waarheid leer, lei my dwalende gedagte; want U is my heil, o Heer! U is ek altyd te wagte. Vader, maak ons gehoorsaam; nie net aan U Woord nie maar ook aan onsself, aan dit wat ons weet die regte ding is om te doen. Dit Here, is ons versoek aan U vandag. In die naam en die liefde van God die Vader, wat ons ook uit genade was met die bloed van Jesus Christus, die Seun van God. Met die kragtige werking van die Heilige Gees wat deur ons werk maak ons ons vry van sonde. Ons vertroue in U, hierdie Almagtige God. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 23, 2012, 07:04:23 AM
Abba, Vader, maak ons getrou tot die dood, gee vir ons die insig deur die Heilige Gees om te onderskei tussen wat heilig is en wat van satan af is. Vader, ek bid dat U vir ons sal beskerm deur die dag dat U vir ons aan die hand sal neem Here en hierdie pad wat ons moet stap saam met ons sal hardloop, ons sal vashou in U liefde wanneer ons wil losruk vandat ons, ons o oopmaak tot wanneer ons vanaand gaan slaap. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 25, 2012, 11:56:00 AM
Vader, Dit wat die hart van vol is loop die mond van oor, wat n wonderlike Spreuk van Salomo, daarom sal ons sing uit volle bors en sal ons van die berge af skree dat U God Almagtig is, dat Jesus ons verlos het van die ewige kruis van sonde en dat die Heilige Gees ons sal lei waar waters waar rus is om U heerlikheid elke dag te beleef. Vader in die hemel en hier by ons op aarde hoe groot is U, hoe heilig die troon waarop U sit, ons dank U Vader vir die voorreg om U we te leer, al verstaan ons nie alles, leer ons vertrou Here Jesus, ten volle. U we is goed Here, laat ons geduldig wag dat ons U volmaaktheid beleef vir elkeen van ons. Maak ons dissipels van U Woord, dat ons as voorbeeld vir ander lewe, vir die wat nog soekend is, laat ons niemand tot n val bring uit die voorbeeld wat ons leef nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 02, 2012, 03:26:26 PM
Pappa, Vader bewaar my van dat daar nie n koor eendag opgaan wanneer ek U, my Heiland moet ontmoet wat sal sing: Moet ek gaan met le hande, moet ek so my Heer ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan Sy voet? Vader  wat n bitter dag sal dit wees vir een en elk van ons, omdat ons so selfgesentreerd is op hoe ons selfversorgend wil wees, dat ons nie mekaar inagneem nie, ons nie Samaritaan kan wees vir die wat seer het maar ook vir die wat deur ons optrede nie gelei kan word om ook onder U groot sambril skeiling te vind teen die velle son van ongenaakbaarheid wat hierdie wreld bied. Here bederf ons met ongeduld met die gee van liefde aan ons mede mens, aan U skepping. Maak ons ongeduldig om te wag vir more waar ons goed kan wees, want more kan dalk nie vir ons beskore wees nie Here en dan kom ons met le hande by U aan. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 04, 2012, 01:08:06 AM
Pappa Vader, in ons Here Jesus Christus  bid ons vir 'n uitweg, laat daar 'n wonderwerk van U vrede, liefde, krag, hoop en genade gebeur. Here U woord is die weg en die waarheid, versterk U ons geloof sodat ons kan volhard in gebed. Dankie, Jesus Christus omdat U ons Koning en Here is. Alle lof en eer kom U toe. Dankie. Abba Vader vir U lewe in ons. Amen. dit sal so wees.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 11, 2012, 04:41:47 AM
Pappa Vader,
Almagtige God, Genadige Heer en Leermeester,
hoe wonderlik het U nie U liefde vir ons deur U Seun oorgedra en nog steeds elke dag.
Dankie Jesus vir ons elk se plekkie op U skoot as kind van U,
waar ek ons kan luister wat U vir ons wil s deur die Woord.
Here maak ons harte ontvanklik soos n kind wat
ons wil blom soos gelukkige en vreugde kinders vir U, Here Jesus.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 17, 2012, 08:38:53 PM
HEAL OUR LAND
 
Hear our prayer
Oh hear our prayer
 Hear our prayer O Lord
 And heal our land
 
Its not so much that weve forgotten
 But that we remember and are cold
 And simply disregard the voice of God
 And still presume to be so bold
 
Hear our prayer
Oh hear our prayer
 Hear our prayer O Lord
 And heal our land
 
Oh may it be that weve not wandered
 To far away to be redeemed
 To turn a spark into rekindled flame
 And live the truth that we believe
 
Hear our prayer
Oh hear our prayer
 Hear our prayer O Lord
 And heal our land
 
At times I have denied it
 At times Ive justified it
 To be the master of my fate
 But we will not relive
 What weve let you forgive
 Find us falling on Your mercy
 Find us falling on Your grace
 
Hear our prayer
Oh hear our prayer
 Hear our prayer O Lord
 And heal our land
 
Copyright 2012 Five Blade Fan Music / ASCAP / Wayne Watson
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 18, 2012, 08:53:04 AM
Dankie Here, Almagtige God, vir ure van gebed waarin U ons red van ons sorge. U nooi ons op na die binnekamers van die hemeltroon, daar waar ons vertroosting vind vir ons harte in tye van verdriet en in tye van nood. U skenk ons wysheid en insig oor Satan se bose aanvalle en verleidings om mag oor ons te verkry in hierdie sondige wreld. U tel ons op Vader  wanneer ons swak en nietig is, platgeslaan deur die aanslae van Satan wat selfs aanslae deur ons geliefdes loods. Here, vergewe ons dat ons nie gebruikmaak van dit wat U ons voorsien nie: U Woord en die Heilige Gees om ons te beskerm teen hartseer, verwerping, liefdeloosheid, onvergifnis, haat en derglike dinge wat ons swak maak en ons verwyder van U en U liefde, ons in twyfel dompel oor die oorwinnig wat Jesus Christus vir ons gebring het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 20, 2012, 09:59:19 AM
Ons Here en ons God, hoe groot is U liefde vir ons Here, hoe lieflik is dit om in U waarheid te skuil. Vader dankie dat U ons beskerm teen die bose as ons U ken en dat U vir ons die wapenrusting gee om aan te trek as ons gekies het om U te dien en om in U woning te bly. Bewaar ons Here teen al die onheil en die aanvalle van satan.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 24, 2012, 12:02:44 AM
STILLE NAG, HEILIGE NAG
 
 Stille nag, heilige nag.
 Alles rus; eensaam wag
 slegs Maria, gesende vrou,
 by haar Kindjie met Josef so trou:
 Soete, hemelse rus!
 Soete, hemelse rus!
 
 Stille nag, heilige nag.
 Oor die veld, lief en sag,
 klink die lied van die engelekoor,
 eers deur herders, dan verder gehoor:
 Juig die Redder is daar!
 Juig die Redder is daar!
 
 Stille nag, heilige nag.
 Jesuskind, vriend'lik lag
 liefde teer uit u god'like mond;
 tans daag heerlik die vrywordingstond:
 Heer gebore vir ons!
 Heer gebore vir ons!

 Woorde: J. MOHR
 Musiek: F. GRUBER
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 25, 2012, 12:00:00 AM
Heilige Here Jesus,
ek het die stem van God se liefde gehoor.
Ek maak in dankbaarheid en nederigheid my hart vir U oop.
Liefdevolle Vader-God,
ek loof U vir U Seun in wie U liefde vir my sigbaar word.
Ek loof U, Here, want U is goed.
Kind van Bethlehem, bly elke dag van my lewe by my
en verhoed dat daar in my lewe vir U nie ruimte sal wees nie.
Dankie vir U liefde wat ek onverdiend ontvang.
In die Naam van Jesus bid ek dit.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 27, 2012, 12:46:40 AM
Pappa Vader, God Almagtig,
ons kom in nederige erkentlikheid na U en vra;
Here, vergewe ons dat ons so maklik vergeet van U liefde vir ons. Vader,
dat ons net soos die dissipels, ten spyte daarvan dat ons die kennis het uit hulle ondervinding,
soos saam gevat in U Woord vergeet dat U n  regverdige God. Vader,
dat U al soveel vir ons gedoen en gegee  het.
Dankie Here vir opregte mense wat U in ons lewe en oor ons pad bring
wat vir ons U antwoorde op ons seer en kwellinge gee.
Vader, U grootheid ken geen perke nie,
U wonders onverstaanbaar,
U liefde oneindig.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 27, 2012, 11:37:56 AM
Here,
U gee my vanmre 'n sleutel vir hierdie dag.
Maar ek bid Here vir wysheid om die regte deuredaarmee oop te sluit.
Deure by plekke waar ek U Met vreugde en vrymoedigheid kan saam nooi.
Here, U gee vir my 'n skoon bladsy vir hierdie dag.
Maar ek bid vir insig om die regte woorde daarop te kan skryf.
Woorde wat vir U aanneemlik is.
Die genade om die regte prentjies daarop te teken.
'n Prentjie wat vir U en ander mooi en wonderlik sal wees om na te kyk.
'n Prentjie wat vir U en ander Vreugde sal verskaf.
Here, Hierdie dag is nog onbevlek.
Help my om dit so te kan hou.
Help my om vriendelikheid en liefde uit te leef teenoor almal met wie ek in aanraking kom.
Help my om uit te reik na ander in nood.
Om blymoedig en sonder voorbehoud te gee.
Al gee ek net 'n glimlag, of 'n brood, 'n sagte
Aanraking, 'n warm handdruk of 'n drukkie,
Of al gee ek net 'n luisterende oor,'n oomblik se stilstaan by iemand wat dit benodig,
Of net 'n glas water, laat dit met liefde en omgee geskied.
Here, Gee my krag, wysheid en liefde.
Gee my uithouvermo en alles wat ek nodig het.
Gee my 'n dankbare hart.
Stap saam met my deur hierdie dag.
Dan sal ek alles met U hulp kan vermag.
 AMEN!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 29, 2012, 10:54:18 PM
God van liefde, dankie Here Jesus vir n soete nagrus, dankie dat U oor ons gewaak het,  U engele gestuur het om ons te  beskerm van die bose. Vader ons is dankbaar vir al die voorspoed wat U aan ons toestaan, vir al die lag elke dag, behoed ons van die kwaad wat altyd l en wag. Abba, Vader laat ons gebruik maak van die tool naamlik liefde vir mekaar, om mekaar te beskerm teen die mag van satan, want wanneer ons mekaar lief het soos ons self dan sal ons nie toelaat dat iets met ons medemens gebeur of toekyk hoe daar onreg geskied nie. Mag ons U nooit in liefde teleurstel of U guns verloor omdat ons ongehoorsaam is aan liefde betoon nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 30, 2012, 12:02:18 AM
Here Jesus,
Seun van God,
dankie vir die voorreg dat U nie gekom het om te oordeel nie,
nie gekom het om ons te laat sterf nie,
maar dat U juis gekom het sodat ons kan lewe.
Pappa Vader, hierdie dag l soos n padkaart voor ons,
soveel verskillende paaie wat ons het,
daar is soveel afdraaie.
Vader en Here,
wil U nie die stuurman wees vir ons,
die navigator,
U ken reeds ons dag.
Dankie Heer dat ons in hierdie mooi land van ons rustig kan wees
al woed daar soveel storms daarbuite.
Vader, storms waarvan ons nie eens die helfte weet nie
en dit ons ook nie raak nie,
want ons weet ons Skepper is in beheer,
in beheer van ons lewe en daarom kan ons s:

Ons is veilig in hierdie land al gebeur wat ookal.

Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 31, 2012, 12:08:29 AM
Dankie liefdevolle Abba en Vader,
vir die voorreg wat U vir ons op hierdie aarde bied wanneer ons in gehoorsaamheid en in geloof leef na U wil.
Here Jesus, hoe maklik is dit nie vir ons om U naam aan te roep: help hier  Here. Help daar Here.
Vader, maar wanneer ons op die spore kyk wat ons loop dan is dit met bloed besaai.
Vader, sou ons na ons lewens skildery kyk en sou dit wees dat ons sondes ons verkeerde lewenswyse met n Jesus kruis uitgebeeld
word dan sou daar nie oop spasies gewees het waar daar nie kruise was nie.
Vader, vergewe ons dat ons die hele tyd van U verwag om ons te help,
maar ons verwag nie van onsself  om ons lewe in orde te bring nie;
nog maar luister na een vuilgrap, of dit is ok om n vuilgrap aan te stuur per sms.
Vader, vergewe ons dat ons verwag van ons kinders om na ons pype te dans
en wanneer hulle nie omdat hulle net ons voorbeeld volg dan kry hulle pakslae.
Hoeveel pakkeslae moet U nie al vir ons uitgedeel het, het ons maar net U voorbeeld gevolg.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 01, 2013, 12:10:04 AM
Dankie Heer, vir U lewenskrag wat pols in ons harte en vloei in ons are.
 Dankie vir 'n wonderstroom van lewe wat ons vul met krag en gesondheid.
 Dankie Heer dat U met soveel liefde in elke behoefte van ons voorsien.
 Dankie vir 'n vrolike lied wat in ons hart ontwaak.
Dankie Heer, want so maak U elke
 dag en nag 'n plesier vir ons en almal om ons.
 Dankie Heer vir die heerlike gevoel wat ons harte en gemoed binnevloei, omdat ons weet U is so naby, U is net hier by ons elke keer as ons U nader in gebed.
 Dankie Heer, met U in ons en ons in U, is ons dae en nagte so vol en mooi.
 Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 01, 2013, 07:58:24 PM
Nico Liebenberg
Gebed vir Januarie

 Heilige Vader, in wie se hande ons tye en lotgevalle is,
 ons weet nie wat die nuwe jaar vir ons inhou nie.
 Help my daarom, genadige Heer,
 om so te leef asof dit my laaste jaar is.
 U weet wat vir my die beste is.
 Help my om te doen wat U wil, waar U wil en wanneer U wil.
 Staan by my om, deur my Verlosser Jesus Christus,
 U wil te ken en te gehoorsaam;
 Die dinge lief te he wat die moeite werd is;
 U goedkeuring vir al my dade te vind.
 En om te verafsku wat vir U onaanvaarbaar is.
 Besiel my om die vrede te soek wat U alleen kan gee
 En maak my dan 'n instrument van U vrede.
 Maak my ore en my hart oop sodat ek altyd sal weet
 watter vredesdaad e vir U kan verrig.
 Here Jesus Christus,
 maak my hierdie jaar na U voorbeeld, 'n voetewasser
 In diens van my medemens.
 Bevestig en seen die werk van my hande en my hoof
 En gebruik my tot U eer.
 Lei my daagliks en gedurig deur u Heilige Gees.
 In die Naam van Christus, my Leidsman,
 En alleen maar tot U eer,
 In ♥ Jesus ♥ Naam.
 AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 03, 2013, 12:01:46 AM
In die Naam van Jesus Christus, Abba Vader,
s ons dankie vir n nuwe dag wat besig is om te ontwaak,
dankie Vader vir krag en genade om elke dag op te kan staan en ons dagtaak te kan begin.
Vader gee vir ons wysheid en insig om te kan gee waar dit swaar gaan,
om dienaars van U te wees.
Bewaar ons van selfvoldaan wees.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 04, 2013, 07:52:14 AM
Abba Vader,
ons liefde volle hemelse Pappa,
hoeveel maal sak ons nie terug in sak en as,
in wanhoop, bekommerd omdat die werk wat ons voor bid ons nie kry nie,
die kos in die kas klaar is.
Here maak ons getrou aan U beloftes
en weerhou ons van ons eie slim plannetjies en mismoedigheid.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 05, 2013, 12:15:33 AM
Here Jesus, Seun van die Allerhoogste,
vanoggend kom ons na U in dankbaarheid Here
en s dankie dat ons soos n kindjie klein en onskuldig veilig by U kan voel.
U bewaar ons uit genade en met baie geduld ten alle tye Here Jesus,
U was nog nooit te laat nie, en U plan vir ons lewe was nog altyd perfek.
Vader maak ons rustig in U met U volmaakte plan vir ons lewe.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 06, 2013, 12:08:28 AM
Here Jesus, Seun van God Almagtig, liefdevolle Vader
gebruik ons in U werke hier op aarde
soos wat U, U dissipels gebruik het, geleer het
en maak ons bruikbaar vir die Koninryk van Abba Vader.
Vader, ons is sondig maar ons weet dat U ons uit genade kan gebruik.
Maak ons getrou aan U Woord en laat ons toe, Here,
om as voorbeeld te leef.
Ons is nie werd om te leef as dit is sonder U nie,
maar deur U is ons tot alles in staat,
is ons waardig.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 07, 2013, 08:21:19 AM
Loof loof die Here God, die Een wat sit op die heilige troon.
Abba en Vader, ons kom na U in diepe erkentlikheid van al ons swakhede, ons vrese.
Here, hoe maklik vrees en bekommer ons ons nie oor wat die mense gaan s oor wat ons doen nie.
Vader, ons vergeet skoon van die kragdadige werking van die Heilige Gees,
die uitwerking van wat ons hier doen op ons ewige lewe het.
Here, so maklik skuif ons U op die agtergrond: O gonna, ek het verslaap daar is nie tyd vir Bybelstudie vanoggend nie,
my baas gaan n oorval kry as ek laat is.
En dan Here, nader aan ons eie velle,
wanneer my man of my vrou nie in n goeie bui is nie:
ek sal die minste wees en stil bly om die vrede te bewaar
en dan alles laat verbygaan;
onreg of verkeerd net so lank ek nie weer aangeval word nie;
so lank hy of sy net belangrik voel.
Abba en Vader waar staan U in ons lewe wanneer ons moet opstaan vir wat reg is in U o wat U vir ons beplan het.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 08, 2013, 01:18:41 PM
Abba Vader, deur die bloed van Jesus Christus kom ons in nederige erkentlikheid na U en se Here vergewe my dat ons so maklik vergeet, dat ons net soos die dissipels ook vergeet dat U n  regverdige God is en dat U al soveel vir ons gedoen en gegee  het, dankie Here vir mense wat U in ons lewe en oor ons pad bring wat vir ons U antwoorde op ons seer en ons kwellinge gee. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 09, 2013, 02:16:48 AM
God van liefde, dankie Here Jesus vir n soete nagrus, dankie dat U oor ons waak,  U engele stuur het om ons te beskerm van die bose. Vader ons is dankbaar vir al die voorspoed wat U aan ons toestaan, vir al die lag elke dag, behoed ons van die kwaad wat altyd l en wag. Abba, Vader laat ons gebruik maak van die tool naamlik liefde vir mekaar, om mekaar te beskerm teen die mag van satan, want wanneer ons mekaar lief het soos ons self dan sal ons nie toelaat dat iets met ons medemens gebeur of toekyk hoe daar onreg geskied nie. Mag ons U nooit in liefde teleurstel of U guns verloor omdat ons ongehoorsaam is aan liefde betoon nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 11, 2013, 12:12:05 AM
Abba en Vader, ons liefdevolle Heer, dankie vir n rustige nagrus. Vader, dankie dat U oor ons waak,  U engele stuur om ons, die gelowiges in Jesus Christus te  beskerm teen die onsienbare, die bose. Vader, ons is dankbaar vir al die voorspoed wat U aan ons toestaan, vir al die lag in elke dag. Vader, bewaar ons van die kwaad wat vir ons op ons pad in hierdie dag wag. Abba, laat ons gebruik maak van die gawe om mekaar lief te h, om mekaar te beskerm teen die mag van satan, want wanneer ons mekaar lief het soos ons onsself dan sal ons nie toelaat dat iets met ons medemens gebeur of toekyk hoe daar onreg geskied nie. Vader, mag ons U nooit in liefde teleurstel of U guns verloor omdat ons ongehoorsaam is aan die grootste gebod; die liefde. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 12, 2013, 06:43:40 PM
Almagtige God en hemel Vader, in die Naam van Jesus Christus kom was ons, ons met die bloed van die lam, skoon van die sonde sodat ek ook soos Paulus kan s: Ek het geen sonde nie. Paulus het geweet dat U geen sondes van hom onthou nie, hy het belei en U het vergewe. Vader maak ons getrou tot die dood, gee vir ons die insig deur die Heilige Gees om te onderskei tussen wat heilig is en wat van satan af is. Vader ons bid dat U ons sal beskerm deur die dag, dat U ons sal toevou in U liefde vandat ons, ons o oopmaak tot wanneer ons vanaand gaan slaap. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 13, 2013, 11:16:44 PM
Abba, Vader, Almagtige God,
U wat wonders doen,
dankie Here vir n nuwe dag waarin ons U kan dien.
Here, dankie dat ons ook in hierdie dag nuwe insigte van U kan kry,
meer kan leer van hoe U goedheid en ontferming werk.
Dankie Here dat daar nie n einde is aan U goedheid deur mense aan mekaar nie.
Dankie Here dat U ons in mekaar se lewens gebruik,
ons kan U grootheid nooit ten volle  begryp nie.
Vader bewaar ons van hoogmoed en allerwys,
maak ons nederig sodat ons meer van U in ons kan h.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 14, 2013, 12:22:38 AM
Leer my Heer en laat dit Heer U gewy wees deur en deur.
Vader ons is swak en nietig in hierdie om vir U te werk omdat ons vir onsself eerstens werk,
vir ons kinders, vir ons geliefdes, ons plaas so maklik U op die kantlyn Here en as die storms woed,
as ons iemand na aan ons verloor, hetsy aan die dood of verhoudings wat op die rotse loop,
dan soek ons U op vir vertroosting. Here leer ons om ons op U pad te plaas in alles wat ons doen vir ons kinders,
vir ons geliefdes, vir ons werke, selfs Here wanneer ons gesellig verkeer,
dat U nie op die kantlyn wil wees nie, maar dat U liefde deur ons werk met ons doen en late.
Here maak ons vry van ons eie wil en laat ons terugkeer na die riglyne van U Woord.
Vader wanneer ons s; dat U deur ons werk, dat ons die volledigheid daarvan sal verstaan.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 15, 2013, 12:54:48 PM
Here Jesus, ons Verlosser van hierdie wreld waarin ons leef, waarom is U nie vir ons uit nature ons eerste opsie nie, Vader? Hoekom lyk dit of die aanslae van die satan net oor ons rol en rol en rol. Here, maak n einde hieraan, ons kan nie meer nie. Ons bid Vader dat U radikaal sal intree en dat U wil; dat elke knie sal buig; elke tong sal bely, dat U God is, sal seevier oor oneerlikheid, venyn, ongeregtigheid, leuens, hoogmoed, so baie Abba, Vader, dat die voorspoed, en nie teenspoed, ons tebeurt sal val. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 17, 2013, 08:54:58 PM
Vader, ons werp ons skuldlas op Jesus, die vlekloos Lam van God, die sware las van sonde dra Hy vir ons. Dankie Here Jesus, dankie vir die uitnodiging dat ons ons op U skoot kan kom sit om weer kind te word. Here Jesus om ons kop teen U bors te sit. Here, ons harte uit te huil en verseker te weet dat ons op U skoot aan U bors vrede in elke probleem sal vind. Vader, dat die wat weer bereid is om kind in U en by U te wil wees, soos prinse en prinsesse deur die lewe sal gaan. Vader, dankie vir die Prins van alle prinse wat eendag op n witperd deur die wolke gaan breuk om ons op te lig en weg te voer na n land waar daar lofsang en prysing oor U grootheid is. Dankie Vader vir die spasie wat U elke dag vir ons op U skoot in afwagting beskikbaar maak waarvan ons ons daaglikse sening van U, uit U Woord ontvang. Vader, maak ons harte ontvanklik, dat ons soos n kind sal glo wat sy pappa s, waar dit n begeerte is, want ons het U as ons Pappa aangeneem om U lief te h, al sal dit nooit soos U liefde vir ons wees nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 18, 2013, 08:00:45 AM
Jesus Christus, Seun van die Almagtige God, dankie dat U ons in U hand hou. Dankie Vader dat ons U kinders is, laat ons, ons ook ontferm oor ander, en ook bid vir hulle, hulle vergewe vir wat hulle aan ons doen. Vader bewaar ons almal van onvergifnis, wat n groot sonde in ons tyd is en ons vashou aan die verlede. Abba,Vader maak ons vry van die spel wat ander op ons plaas en laat ons dit nie teen hulle hou nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 19, 2013, 04:03:29 PM
Abba Vader in die heilige Naam van Here Jesus Christus nader ons U troon van genade en dank U vir die nuwe dag wat begin Vader, dankie vir die nuwe geleenthede wat U vir ons saam met die dag gee, dankie vir net eendag op n slag Vader, n dag waarin ons U kan verheerlik vir alles wat U vir ons gee. Here Jesus gee dat ons deur U bloed regverdig behandel sal word in hierdie dag, dat ons nie verkeerd verstaan sal word oor wat ons s en doen nie. Lei ons in die waarheid Vader. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 20, 2013, 10:32:25 AM
Ons Vader wat in die hemel is, in die Naam van Jesus Christus U Seun dank ons U vir U goedheid, U geduld, U liefde en U genade. Vader, U is altyd daar wanneer ons U nodig het. Here, U was ook daar vir die groepie mense by Bloedrivier toe hulle U nodig gehad het en U is ook hier vir ons wanneer ons U in opregtheid en in geloof aanroep. Abba en Vader, U ken elkeen se hart, elke bedoeling Here, so ook die van ons geliefdes maar ook van die vyande. Vader, mag ons U nooit in ons geloof tot U teleurstel nie. Here, die boere bid vir reen en die sportmanne vir sonskyn en tog laat U reg geskied in seninge oor een en elk. Dankie Vader dat U ons wat in volle geloof en vertroue tot U staan nie hiermee verwar nie, want ons weet U wil net die beste vir ons gee en die beste is dit wat ons ontvang of dit mooi weer of onweer is. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 21, 2013, 11:25:30 AM
Abba en Vader in die Naam van die Here Jesus, U Seun s ons dankie, dankie dat U vir ons in U hand hou. Dankie Vader dat ons U kinders is en dat ons, ons oor ander kan ontferm, oor ons kinders, ook ons familie en vriend, maar ook oor die vyand, die ongelowiges. Vader, ook kan bid vir hulle, hulle vergewe vir wat hulle aan ons doen wanneer dit verkeerd is en prys wanneer dit goedgunstig is. Vader, bewaar ons almal van onvergifnis, wat so n groot sonde van ons tyd is. Vader, maak ons vry van die sonde wat ander op ons plaas en laat ons dit nie teen hulle hou nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 23, 2013, 12:20:52 AM
God Almagtig, maak ons o en ore oop vir wanneer U met ons praat dat ons kan wysheid en insig kry vir U plan met ons. Here vergewe wanneer ons in ongeloof wag op tekens wat U vir ons moet gee en dan die grootste wonder teken misloop; Jesus Christus. Vader laat ons, ons nie verder bekommer oor wat moet gebeur nie, laat ons, ons dagtaak aanpak soos U dit beplan het, laat ons U ken in al ons we, wanneer ons vir werk aansoek doen of kwotasies gee, wanneer ons n lewensmaat soek, wanneer ons n motor wil koop, laat ons dan berus en vas kan glo dat die besluit wat ons neem van U is omdat ek U daarin geken het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 24, 2013, 05:52:31 AM
Magtige God, u troue liefde is ons hoop. Wanneer ons droogmaak, stort U u tere aanvaarding en vergifnis oor ons uit. Hoe dikwels ons U ook al teleurstel, ons kan staatmaak op u barmhartigheid en seker wees van u liefde. U sal ons nooit die rug toekeer wanneer ons misluk nie. U plaas ons terug op die pad en wys vir ons die rigting waarin ons moet loop. Deurweek ons daagliks met u genade en barmhartigheid.
 Amen
 
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 25, 2013, 06:30:56 AM
Abba, ons Vader, Seun en Heilige Gees, dankie vir die voorreg wat U aan ons elkeen bied om gehoorsaam aan U Woord te wees. Here, hou en maak ons nederig in alles wat ons deur U aanpak en laat ons altyd besef dat U is ons Raadgewer, die oorsprong van ons kennis, van ons doen en late. Dankie Heer vir U genade. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 25, 2013, 08:45:18 AM
Abba Vader, ons besing die Naam van U Seun Jesus en is dankbaar vir n nuwe dag, met  nuwe dinge wat vir ons wag. Lei ons in die waarheid Heilige Gees sodat U in en deur ons kan leef ter voorbereiding vir die ewige lewe wat soveel meer belangriker is as ons lewe hierop aarde. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 26, 2013, 12:22:20 AM
Abba, Vader, groot en Almagtig is  U liefde en genade deur die Jesus Christus U Seun, dankie Vader vir hierdie stilte wat U vir ons gee, dankie Here dat ons antwoorde op ons kwelvrae in U Woord kry, dat U deur die Woord ons o oopmaak in hoe ons moet lewe vir mekaar om U guns op ons te behou. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 27, 2013, 02:17:26 PM
Abba en Vader, wonderbaar is U genade. Vader, hoeveel seer het U hart nie verduur om U Seun, Jesus Christus van Nasaret vir ons te stuur nie, om ons te kom onderig en ten spyte van Sy leringe; verwerp, verraai en kruisig ons Hom tot vandag toe nog. Vader, leef ons nogsteeds nie in dit wat Hy ons geleer het nie. Here, volg ons ons eie koppe en leef en verontskuldig ons ons van ons sonde teenoor mekaar en teenoor U. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 28, 2013, 12:41:36 AM
Abba en Vader, Here van die leerskare, dankie dat U U oor ons ontferm. Dankie vir Jesus Christus in ons lewe. Dankie Here vir die genade wat ons van U ontvang. Here bewaar ons daarvan dat ons nooit mense van baie woorde word nie, maar laat ons daders wees en ons dade getuig van U liefde wat U betuig het aan die kruis en laat hierdie liefde in ons kom woon en tot uiting kom. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 29, 2013, 04:01:11 AM
Vader ,Groot en Magtig,
in die Naam van Jesus Christus pleit ons om verlossing van die gedagte
om te dink dat ons nie meer kan leer nie,
verlos ons daarvan dat ons dink dat dit te laat is
om U aan te neem en dat U ons nie meer wil h nie.
Vader, dankie dat ons almal welkom is by U,
dat U nie n ouderdom, n standaard of n spesifieke groep het nie.
Jesus Christus het ons kom vry maak,
ons kom verlos van die bose.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 30, 2013, 01:29:05 AM
Dankie Abba Vader
dat ons in die Naam van Jesus Christus kan dankie s vir die nagrus
waarin U ons met nuwe krag en moed versterk sodat ons, ons dagtaak kan begin.
Dankie Here vir die voorreg dat ek hierdie dag in U Naam kan begin.
Pappa Vader, tyd behoort aan U, laat ons dan ons tyd vir U eerstens gee
dan sal U vir ons ook tyd gee vir wat ons moet doen.
Laat ons eerlik teenoor U wees Here en ook eerlik teenoor mekaar
sodat U n behae in ons kan vind om ons te sen en guns te bewys.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 31, 2013, 06:20:28 AM
Almagtige God in die Naam van U Seun, Jesus Christus wil ons s dankie Vader, dankie dat U ons almal die keuse gee om U Woord te verkondig en dat ons nie nodig het om iets beter te wees as net ons self nie. Dankie Here vir die voorreg om in diens van U te wees deur net van U te praat en deur ons lewens wyse. Amen
 
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 02, 2013, 07:11:14 AM
Heilig, Heilig, Heilige God Almagtig, was my in die bloed van Jesus Christus U Seun wat my vry gestel het om te mag wandel binne die we van prinse en prinsesse, daar waar ons gelyk is in dit wat ons voor U o doen. God van harte, U wat my hart ken, weet waardeur ek gaan en weet wat ek verduur om regverdig behandel te word. Vader maak my los van die onregverdiges, die leunaars, die slinkses wat onheiligheid beplan in die donker en in die dag hulle planne inwerking bring. My lewe behoort aan U deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 03, 2013, 10:16:04 AM
God Almagtig, in die Naam van die Lam, Jesus Christus van Nasaret dank ek U,
Here Jesus, vir die voorreg om U te ken en U we end uit te volg,
maar ek is net n mens Abba Vader, swak en sondig,
en omdat ek sondig is sal ek nooit ten volle daaraan kan voldoen nie.
Vader gee my die krag om te volhard en nie moed op te gee
wanneer ek swak word in die vlees nie.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 04, 2013, 12:08:56 AM
Abba, Vader in die Naam van die Here Jesus, U Seun s ons dankie, dankie dat U vir ons in U hand hou. Dankie Vader dat ons U kinders is, laat ons, ons oor ander kan ontferm, oor ons kinders, ook ons familie en vriend, maar ook oor die vyand, die ongelowiges. Ook bid vir hulle, hulle vergewe vir wat hulle aan ons doen wanneer dit verkeerd is en prys wanneer dit goedgunstig is. Vader bewaar ons almal van onvergifnis, wat so n groot sonde van ons tyd is, maak ons vry van die sonde wat ander op ons plaas en laat ons dit nie teen hulle hou nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 05, 2013, 08:05:46 AM
Vader, liefdevolle God, in die Naam van Jesus Christus laat ons getrou bly aan U totdat dit ons tyd is om U Koninkryk te betree, maak ons getrou tot ons die wreldse  dood sterf, gee vir ons die insig deur die Heilige Gees om te onderskei tussen wat heilig is en wat van satan af is. Vader ek bid dat U ons sal beskerm deur die dag dat U ons sal toevou in U liefde vandat ons ons o oopmaak, dat ons U eerste sal aanroep en nie ons uitleen aan wreldse begeertes voor U God Almagtig. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 06, 2013, 02:07:06 AM
Koning van alle konings,
ons prys U groot Naam, Jahweh.
U verheug U oor ons vreugde.
Dankie Here, vir die dag,
dankie dat U ons lief genoeg het om vir ons n nuwe dag te gee,
of dit n son is wat deur die horison breek
en of dit n wolk is wat ren bring,
U sening deur U Seun, Jesus Christus van Nasaret,
onder Sy bloed is oor ons wat in Hom glo.
Here dat U ons lief genoeg het om ons sondes teen U
en ons medemense deur die kruisdood van U Seun Jesus Christus te vergewe,
besef ons nie U grootheid daarin aldag nie.
Help ons om te vergewe,
en maak ons vergewings gesind
soos U Seun Jesus Christus die opgestane Heer.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 15, 2013, 12:41:26 PM
Vader vanoggend kom ons in nederigheid na U Here en ons vra Vader beskerm ons met die Heilige Gees teen die aanvalle wat satan en sy trawante op ons loots. Vader, U ken elkeen van ons se harte, U weet wanneer ons op n verkeerde pad is, n pad wat die duiwel vir ons uitgel het en ons gedwe met ongeduld volg. Vader, hou en maak ons gedagtes suiwer en positief want dit is hier waar die sonde en ongehoorsaamheid sy ontstaan kry, laat ons op die goeie en mooi, die positiewe konsentreer sodat U liefde in ons kan groei. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 17, 2013, 01:46:43 AM
Genadige God, gunsgewende Vader, wanneer dit so ren Here en die aarde ryk so skoon daarna want U liefdevolle hand het dit alles skoon gewas, vra ons; Vader, was ons harte ook so skoon met U bloed, die bloed van Jesus Christus wat ook vir ons sondes gesterf het. Here ons is sondig deurdat ons gedurig lelike goed beplan, soms net ingedagte op die wat teen ons is en op wie ons soms jaloers is, alles sondes en laste wat ons onnodiglik op ons haal en dra. Vader maak ons vry daarvan. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 22, 2013, 10:52:44 AM
Here, God, Almagtige, Vader in die Naam van Jesus Christus nader ons U in gebed en prys U vir die genade wat U oor ons gewillig het. Vader U wat elke hartklop van ons lewe ken, ons toekoms, ons verlede, voor U kan geen onwaarheid  geskied nie. Heilige Gees lei ons in die waarheid sodat daar geen leun oor ons lippe gaan, nie eens wit leuntjies om ons te beskerm nie, laat ons leef in die lig sodat ons nie net sigbaar is vir U nie maar dat ons lewe kan getuig van U ons Verlosser, Jesus Christus van Nasaret wat vir ons sondes aan die kruis moes sterf. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 27, 2013, 08:48:12 PM
Ons Vader wat in die hemel is, in die Naam van Jesus Christus U Seun dank ons U vir U goedheid, U geduld, U liefde en U genade, U is altyd daar wanneer ons U nodig het, U was daar vir die groepie mense by Bloedrivier toe hulle U nodig gehad het en U is ook hier vir ons wanneer ons U in opregtheid en in geloof aanroep. Abba Vader U ken elkeen se hart elke bedoeling Here so ook die van ons geliefdes maar ook van die vyande. Vader mag ons U nooit in geloof teleurstel nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 01, 2013, 12:30:59 AM
Gebed
Here hoe verward is ons lewens nie, soms of ons nie weet of ons die nuwe dag as geskenk uit U hand moet ontvang nie, Vader, so of ons dit ontvang en dan alles wat gister verkeerd is vandag moet reg maak, dat vandag net n hoop stres is wat nog bygevoeg word. Vader wanneer ons na U wil wil leef en nie weet of ons daarna wil leef nie, want dit voel of ons net terugslag na terugslag kry. Omdat ons kinders van U wil wil wees en met n glimlag, n pynlike glimlag wat die wreld nie sien moet terugstaan, laat ons wonder Here en ons vertroue verloor of ons op die regte pad is. Woorde sluk, waar ons sleg ges word deur ander, selfs ons geliefdes, maar uit respek nie terug antwoord nie. Help Abba Vader, gee sin vir n lewe wat ons aldag nie wil lewe as gevolg van pyn en seer.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 02, 2013, 10:23:26 AM
Grootte God, ewige Vader in die Naam van Jesus, dankie dat U naby is, dankie dat U alomteenwoordig in ons lewens is. Vader maak ons bewus van U teenwoordigheid sodat ons nie in sonde verval nie. Heilige Gees lei ons in die we van reg en geregtigheid, maak ons nederig teenoor almal en alles sodat ons die ewige lewe uit genade kan behaal en nie sterwe nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 03, 2013, 02:01:24 PM
Abba, Vader, deur U Seun Jesus Christus, kom l ons ons sorge by die kruis vanoggend. Al ons seer, al ons nie verstaan nie. Here, U het insig in ons alles, U ken die sorge wat ons teen die grond druk wat ons nog nie vir U gegee het om te dra nie. Here Jesus, hierdie bondel op ons rug het te swaar geraak. Vader, verlos ons van wat seer maak, van wat onverstaanbaar is, maak ons vry deur die bloed van Jesus Christus met U Woord. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 05, 2013, 11:53:38 AM
O Here U is so getrou. Van die dag van my geboorte kyk U na my. Alles wat ek het, het ek van U ontvang, en dit is ontelbaar! Ek sien,Hoor,Kan dink en redeneer, gesels en lag. En as daar 'n traan is, is U Daar om Te troos. U is Groot en Magtig. Here, U is my lewe, U sorg vir my. U het die aarde gemaak en alles Daarop en'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Dankie Vader Elke dag is vol Van U Genade; en dit is alles onverdiend. Bly by my o Heer - nou en altyd. Amen.

"Ken die Here in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat Wandel -..."Spr. 3:6.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 07, 2013, 09:41:22 AM
Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde:

Stort U sen oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder U beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.   1 Kronieke 4:10

Sal jy dit ook kan bid??


Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 08, 2013, 01:24:06 PM
Abba en Vader, Here en God, in die Naam van Jesus Christus kom belei ons dat dit soms moeilik vir ons as mens is om te sien dat U vir ons net die beste wil gee. Vader, hoekom skop ons so teen die distels, waarom konsentreer ons net op dit wat ons eie wil is en nie op dit wat goed is vir ander ook nie. Vader, maak U Woord oop vir ons sodat ons kan leer en insig kan kry oor die bedoelinge van U hart. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 09, 2013, 11:19:54 AM
Toe God vanoggend die Vensters van die Hemel oopmaak en aan my vra! Wat is jou Harts begeerte vandag? antwoord ek HOM, Vader seen en behoed elke een wat hierdie boodskap lees.; want elkeen van julle is so Spesiaal.Geniet n awesome dag en naweek.Jesus is lief vir julle.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 10, 2013, 10:21:59 AM
Jesus Christus, Seun van God, ons staan skuldig vandag voor U, want al s ons ons is U kinders en strewe elke dag om soos U kind te leef, slaan ons nog elke dag spykers in U hande en plaas nog elke dag daardie doring kroon op U kop. Here, maak ons vry van die skuldgevoel en gee ons die vrede in ons harte sodat ons kan lewe in die liefde wat U met die kruisdood vir ons verkry het wat U volg. Amen
 
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 10, 2013, 09:51:24 PM
Loop ek hierdie relevante gebed raak op Facebook en deel dit graag:

Tussen Woorde en Vriende

Here,
Hierdie gebed is vir elke vriend/in wat behoeftig is en wat aanraking en genesing, voorsiening en deurbraak kortkom. Maak nie saak wat in hul lewe mag wees nie of hoe erg hul omstandighede lyk nie, ek wil bid vir genesing in hul liggaam. Daai pyn sal moet gaan in Jesus naam, daai virus sterf en daai seer opdroog. Ons verklaar oorlog en bely dat elke siekte sal buig en plek maak vir genesing en oorwinning in Jesus naam. Ek bid vir elke verhouding, restoreer en bring harmonie en eenheid weer tussen man en vrou, kind en ouer en vriende. Wat ookal hul uitmekaar laat dryf het, bring ek in die gees en in geloof weer terug in die Naam van Jesus. Ek bind elke finansile krisis wat die vyand gebring het, ek bestraf elke gees van armoede nou in die Naam van Jesus. Ek spreek oor elkeen se finansies, restoreer Here en mag hul deurbrake ontvang in Jesus. Ek bid nou vir n gees van voorsiening en volop in hul finansies, in hul koskaste en yskaste, vul elkeen se mandjie in Jesus Naam.

Nie meer droogte nie, geen bekommernis oor skuld en armoede nie. Ek spreek lewe en verklaar vryheid - vry van skuld, vry van bedel en leen in Jesus naam. Elke besigheid en bediening - Here ek bring elkeen ook na U toe en in geloof se ek dat dit sal gebeur en sal plaasvind en sal waar word tot eer en verheeliking van God se naam. Elke onenigheid in elke huis, komminukasie gapings sal nou herstel word in Jesus Naam. Here ek vra dat elke huis sal s dat hulle die Here sal dien ongeag wat, en ek verklaar dit nou in Jesus se Naam.

Dankie vir elke genesing, elke voorsiening, elke restorasie, elke deurbraak en elke uitleg en oorwinning, als te danke aan God se genade en liefde en die offer van Sy Seun, Jesus Christus. Here ons verklaar dat U Woord ryklik in ons nou mag woon. Ons vat elke woord en maak dit ons eie in geloof - niks meer twyfel nie. En so sal dit wees, in Jesus se naam. Ek maak Psalm 91 myne: Ek sal ni bang wees nie! Laat U wil geskied Vader, in Jesus se Naam.

Amen.

(Kitty)
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 11, 2013, 03:00:46 AM
Vader, Seun en Heilige Gees,
dankie vir n nuwe dag met nuwe uitdagings wat vir ons wag.
Here, dankie dat U na ons sake omsien,
selfs al weet ons nie daarvan, weet ons U is besig daarmee.
Here, ons weet ook dat U is n regverdige regter
en met U weet ons dat die uitspraak oor elke geval is wat ons sal toekom,
beskerm deur die bloed van die Lam.
Mag ons rustigheid in U kamp beleef.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 14, 2013, 11:17:13 AM
Abba, Vader, genade is die enigste rede hoekom ons hier kan sit en tot U kan bid, ons hartsbegeertes aan U kan voorl, ons seer aan U kan bring. Wat n voorreg om U te leer ken deur U Seun, Jesus Christus, U die ware God. Dankie Abba, Vader, vir die Heilige Gees wat ons gebede, ons denke vir ons vooruitgaan, rangskik, sodat dit georden by U uitkom, dat U dit nie verwerp nie of as minderwaardig ag nie, dat daar nie prioriteite tussen ons gebede gebede is nie, dat U elke gelowige se gebede onafhanklik prioritiseer. Abba, Vader, hoor ons gebede aan en dankie vir uitkoms in elkeen van my gebede. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 16, 2013, 01:33:55 AM
Dankie troue Heer en God, wat ons lewe in U hande hou, wat oor ons deel en lot beskik. Dankie Vader dat ons kan skuil onder die wolkkolom wat U verskaf. Vader, skenk ons by U Woord ook krag en lig sodat satan kan swig voor U almag. Versterk ook ons owerheid, en die wat ons lewenswandel bepaal, dankie Heer vir die wie U aangestel het om ons te beskerm teen die bosemag, versterk een en elk wat in ware geloof na U kom. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 17, 2013, 04:15:10 AM
Vader, Beskermheer, beskerm ons deur U Seun Jesus Christus vir die wat volhard in U en deur U Woord, vir die wat U Woord gehoorsaam en doen wat daar staan. Bewaar ons Vader van die gees van godsdiens, en lei ons in die waarheid, in dit wat U van ons verwag om Jesus te leef, die waarheid. Hoe maklik Vader om n le blik vir U te wees omdat ons buite blink gepoets is, met geen inhoud nie, bang vir bagasie, bagasie vir U. Vader maak ons vol van U. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 18, 2013, 06:01:14 AM
God Almagtig, dankie Here Jesus dat deur U alle goeie dinge kom, dat die Heilige Gees daar is om ons te lei in hoe ons moet optree, dat ons nie daardie sagte stemmetjie moet ignoreer wat na ons kom, wat reg en regverdigheid ten alle tye bepleit nie. Vader, vergewe ons wanneer ons U leringe, U wette ignoreer, wanneer ons nie meer luister na die hartklop van Jesus nie. Heilige Gees, praat hard met ons wanneer ons sinlose dinge in ons tot uitvoer bring net om ons sondige natuur te bevredig. Vader ons wil luister en gehoorsaam wees in Jesus. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 22, 2013, 10:14:25 AM
Jesus Christus,
Seun van God,
ons staan skuldig vandag voor  U,
al s ons, ons is U kinders en strewe elke dag om soos U kind te leef Here,
slaan ons nog elke dag spykers in U hande en plaas nog elke dag daardie doring kroon op U kop.
Here maak ons vry van die skuldgevoel en gee ons die vrede in ons harte
sodat ons kan lewe in die liefde wat U met die kruisdood vir ons wat U volg verkry het.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 23, 2013, 08:57:33 AM
Ons Pappa Vader,
baie dankie Here vir die wonderlike geleentheid om vir mekaar te kan intree in gebed tot U.
Dankie Here, dat U ons nooit vergeet nie.
Dankie Here, vir die voorreg om tot mekaar verbind te wees deur U.
Om as christene bekend te wees.
Dankie Abba Vader, dat U ons nie as christene oor dieselfde kam skeer net omdat ons christene is nie,
dat U nie ander se sondes ons toereken nie,
maar dat ons totaal as onafhanklikes voor U deur staan.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 24, 2013, 10:27:35 PM
Soms is daar tye wanneer gebed die enigste geskenk is wat jy aan 'n ander kan gee vir wie jy omgee.

Dus bid ek dat God jou sal bewaar,
jou veilig sal lei
en mooi na jou sal kyk

vandag, mre en tot in ewigheid

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 25, 2013, 02:23:41 AM
Dankie Vader vir beproewinge wat op ons pad kom,
soos wat Jesus beproef was deur die Satan homself.
Here, dankie dat U ons ook daardeur wil suiwer.
Here, bewaar ons van die sondes en die begeertes wat hierdie wreld vir ons bied.
Heilige Gees, maak ons bedag op dit wat vir ons l en wag om ons in te sluk,
ons weg te skeur van die waarheid en van alles wat ons geleer het uit U Woord,
en dan ons net weer so te los by n diep swart put van verlatenheid,
daar waar ons swig voor die druk, hetsy kwaadpraat, skynheiligheid, selfsug, onsedelike begeertes,
of enige iets dergliks is wat ons of ons mede gelowiges te na sal kom.
Here maak ons asseblief bedag daarop.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 26, 2013, 03:12:48 PM
Gaan sit en bepeins die volgende:

GEDAGTE OOR DIE ONSE VADER:

Ek kannie bid ONSE as ek net vir myself leef nie
Ek kannie bid VADER as ek nie sy kind geword het nie.
Ek kannie bid WAT IN DIE HEMEL IS as ek nog aardgebonde is nie
Ek kannie bid LAAT U NAAM GEHEILIG WORD as ek dit ydelik gebruik nie.
Ek kannie bid LAAT U KONINKRYK KOM as ek nie sy Woord uitdra nie.
Ek kannie bid LAAT U WIL GESKIED as ek altyd my eie sin wil h nie.
Ek kannie bid om my DAAGLIKSE BROOD as ek spandabelrig lewe nie.
Ek kannie bid VERGEEF ONS, ONS SKULDE as ek nie berou het nie.
Ek kannie bid SOOS ONS, ONS SKULDENAARS VERGEWE en met 'n wrok rondloop nie.
Ek kannie bid AAN U BEHOORT DIE KONINKRYK as ek Jesus nie dien nie
Ek kannie bid EN DIE KRAG as daar nog vrees in my hart is nie.
Ek kannie bid EN DIE HEERLIKHEID as ek my lewe regeer nie.
Ek kannie bid TOT IN EWIGHEID as ek nie sy koms verwag nie.
Ek kannie s AMEN as ek nie kinderlik glo nie.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 27, 2013, 12:19:10 PM
Abba, Vader, U ons Verlosser deur U Seun, Jesus Christus, wat ons sonde geword het, vas gespyker teen n ruwe kruis, weer opgestaan het en satan met die dood oorwin het vir ons, dankie Heer. Dankie dat soos ren wat die plante van die veld versorg, so versorg U ook ons met hoop, geloof en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Vader beskerm ons teen die aanslae van satan wanneer ons liefde betoon teenoor die wat ons kwaad aandoen, en wanneer ons satan steur in sy doel om verhoudings op te breuk en onmin te saai. Bewaar ons van die pad van duister Here, maak ons vry in U en vry van die wreld se goed en begeertes, maak ons vry van ons eie ek, van die selfgesentreerdheid wat ons in ons harte dra en leef. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 28, 2013, 08:41:31 AM
In gebed hoef ons nooit vir U, o God, te probeer beindruk nie, want U werk met genade, nie met verdienste nie
Jesus, U het goed geweet die moordenaar langs U aan die kruis, het uit blote vrees, sy bekeringswoorde uitgestotter
U het geweet die man sou nooit n indrukwekende gebed kon ops, ywerig Bybelstudie kon doen, kerk toe kon gaan nie, en nooit kon goeddoen aan die wat hy vermoor of veronreg het nie
Maar toe die man die eenvoudige woorde s; Jesus, dink aan my wanneer U in U koninkryk kom het U sonder n oogknip belowe: vandag sal jy saam met My in die paradys weesLaat ons dan met vrymoedigheid bid, wetende dat God se genade in Christus nie afhang van wat ons vir God doen nie nie, maar van wat U reeds vir ons gedoen het.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 28, 2013, 09:26:29 AM
Abba, Vader, ons Here en God wat vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie dat U, U oor ons ontferm ten spyte daarvan dat ons nog elke dag die wreld dinge aanhang, dat ons net n tydjie in ons dag vir U afstaan. Soms is ons so trots Here dat ons huisgodsdiens hou uit tradisie en ons dan daarop roem. Here, hoe jammer dat die tyd met U nie ons hele dag beslaan nie, dat ons nie ons hele dag om U bou nie, maar net daardie halfuurtjie voor slapenstyd. Tog net nie te lank nie want boetie raak aan die slaap. Dankie Here vir die genade wat ons van U ontvang dat U nie net n halfuur per dag met ons spandeur nie, maar elke sekonde van die vier en twintig uur. Here bewaar ons dat ons nooit mense van baie woorde word nie, maar laat ons dade van liefde sal getuig van U liefde wat U betuig het aan die kruis vir ons. Here, laat hierdie liefde van U in ons kom woon. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 29, 2013, 09:11:43 AM
Abba en Vader, Almagtige God, U wat wonders doen, dankie Here vir n nuwe dag waarin ons U kan dien. Here, dankie dat ons ook in hierdie dag nuwe insigte van U kan kry, meer kan leer van hoe U goedheid en ontferming werk. Dankie Here dat daar nie n einde is aan U goedheid deur mense aan mekaar nie. Dankie Here dat U ons in mekaar se lewens gebruik en ons U grootheid nooit ten volle kan begryp nie. Vader, bewaar ons van hoogmoed en allerwys. Here, maak ons nederig sodat ons meer van U in ons kan h. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 30, 2013, 11:09:42 AM
Hoe lekker is dit om wakker te word met U Abba Vader, op die skoot van Jesus, U Seun waar ons, U kinders aan die slaap geraak het. Dankie Here, dankie vir U genade in ons lewens, U geduld met ons, vat ons klein handjies styf in U groot hand Vader vandag en hou ons op die smal weg waar U ons kan beskerm van die aanvalle van die bose. Vader lei ons in al ons besluite, want alles is uit U, deur U en tot U. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 31, 2013, 10:14:19 PM
Die klip is weggerol. Ek betree n nuwe lewe in Christus.
 
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 01, 2013, 09:16:28 AM
GEBED VIR APRIL

Ek het U hartlik lief, o Heer!
 Wanneer ek hierdie nuwe, onbekende maand binnegaan,
 Strek ek in diepe afhanklikheid my hande na U toe uit.
 Sonder U bystand sal ek die pad vorentoe byster raak.
 Ek loof U vir al die ryke en onverdiende seeninge wat
 Reeds hierdie jaar uit U genadehand my toegeval het ...
 En vir die genade om my teespoed te verwerk.
 Ek het U hartlik lief, o Heer!
 U het my eerste liefgehad en om my ontwil gely:
 Toe U in Betlehem mens geword het;
 Toe U tussen ondankbare, skynheilige en ontroue mense
 Geleef en gewerk het met liefde;
 Toe U by Gabbata deur die wereldse
 Regbank onskuldig veroordeel is;
 Toe U in Getsemane om my ontwil bloed gesweet het;
 Toe U op Golgota vir my sonde gely en gesterf het!
 Ek het U hartlik lief, o Heer!
 U het die dood triomfantelik oorwin en n lee graf agtergelaat;
 U het verheerlik hemel toe gegaan om daar vir my te bid
 U het u Heilige Gees gestuur om my te lei, te leer en te vertroos.
 Ek het U hartlik lief, o Heer!
 Lei my hierdie maand in met die vaste wil in my hart
 Om uit liefde U wil te doen,
 U Naam te verheerlik en tot U
 Eer te leef, te werk en te bid!
 
In die heerlike Naam van my verlosser en Saligmaker,
 
JESUS CHRISTUS

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 06, 2013, 09:20:32 AM
Jesus Christus,
Seun van die Almagtige God,
dankie dat U ons in U hand hou.
Dankie Vader dat ons U kinders is. Vader,
laat ons ons ook ontferm oor ander,
ook bid vir hulle en hulle vergewe vir wat hulle aan ons verkeerd doen.
Vader,
bewaar ons van onvergifnis,
wat so n groot sonde in ons tyd is
en ons vashou aan die verlede.
Abba en Vader maak ons vry van die spel wat ander op ons plaas
en laat ons dit nie teen hulle hou nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 07, 2013, 11:29:24 AM
Abba en Vader, ons loof U vir lig na die donker, vrede na die stryd, glimlag na die trane, sing na die gekryt; waarheid na dwaling, vryheid na druk. Vader, alles wanneer Jesus op ons wandel pad is, ware vreugde. Vader bring vir ons die lengte ren in ons lewens, soos wat U die winterveld daarmee versorg, versorg ook ons met hoop, geloof en liefde. Vader versorg ook elkeen wat oor ons pad of in ons gedagte kom met U liefde. Vader, bewaar ons van die pad van duister. Here, maak ons vry in U en vry van die wreld se haat en begeertes, maak ons vry van sondes wat ons in ons harte en gedagte koester en dra. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 08, 2013, 04:01:17 AM
Dankie Abba en Vader dat ons voor U kan staan en kan weet dit is net ons alleen hier staan. Vader, dat U nie oor ons skouer kyk of daar in die verte nie iemand beter is as die een by U nie. Here, iemand met wie U eerder wil wees nie. Dankie Here vir die blye versekering dat deur Jesus Christus elke Jesus-gelowige se plekkie op U skoot verseker is ten spyte van wie hy of sy is of was. Vader, dat ons as gelowiges in Jesus Christus behoort uit genade aan U omdat U Seun Jesus Christus ons Verlosser is. Help ons Heer dat ons Jesus kan naleef in hoe om vir ons medemens, gelowige of ongelowige  mens te wees, omdat U Seun mens geword het.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 16, 2013, 12:21:01 PM
Vader, Heer en Meester, ons verlang na U ewige vrede. Vader, U ken ons elke behoefte, ons elke kwelling, selfs die wat ons nie met U deel nie. Vader, of net ons eie kant van die storie met U deel en dink U ken en sien nie die ander kant raak nie, hetsy myne of die ander persoon sn. Vader, ons ontvang nie want ons gee nie, nie ons begeertes of kwellinge aan U nie. Here, bewaar ons van ongeloof, maak ons vry van bande wat satan in geheim met ons smee om in die wreld te leef. Vader, klein geheimpies en wit leuns wat al so sinoniem van ons lewens is; maak ons vry. Here, gee dat ons kan leef saam met ander gelowige kinders, ontbloot van alles in en deur Jesus Christus, U Seun. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 19, 2013, 01:30:21 PM
Abba, Vader, God Almagtig. Hoe wonderbaar die gedagte dat U daar is vir ons wanneer  ons glo. Dankie Here Jesus vir die voorreg om te kan gee soos U, sonder dat ons dink daaraan of terug te verwag, maar dat dit nie ongesiens verbygaan by U nie. Here, maak ons daders van die Woord en nie praters wat op die hoeke van strate staan en U naam uitroep en dan daar bly staan nie, Farrisirs. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 20, 2013, 06:12:02 AM
Vader, hoe groot is U, dankie vir U Woord, wat tot ons in alle omstandighede spreek, vir wanneer ons dit nodig het om te bemoedig, in nood, in angs maar ook tot ons spreek in liefde. Vader, U bewaak ons selfs met die Woord. Vader, U Woord bring lig en krag waar ons dit die minste verwag aan die wat op U sen wag. Vader, U Woord het meer krag, selfs as die wreld se versekerings, of die beste alarmstelsels en al die derglike goed wat ons in die wreld gebruik om vir ons beskerming te gee. Dankie Here dat ons weet dat ons net nodig het om op U te vertrou en  weet dat alles wat ons in U hande laat sal regkom, wat ookal die probleem of hindernis mag wees. Here, U is die troue God, ons die ontroue kinders. Vader, bind ons in U vertroue waar ons veilig is en leer ons U wil. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 21, 2013, 09:21:39 PM
MY GEBED vir jou~
Mag Hy vanaand Sy Engele opdrag gee om langs jou bed te waak. Mag Hy vir jou n Sagste Kussing gee om jou kop neer te l, in die holte van Sy Hand. 'n Warm Kombers, vir die koue, en die warm gevoel is Sy teenwoordigheid . In Sy Liefde is jy, ja jy,toegevou. Mag Hy jou gee 'n helder, geruste brein, in die wete, dat Hy, jou God, vanaand oor jou waak. Lekker slaap.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 22, 2013, 12:06:51 AM
Heilig, Heilig is U Naam, groot U barmhartigheid, groot is U liefde deur U Seun Jesus Christus. Wonderbaarlik terwyl U wandel in die aandluggie, in die tuin van Eden, die Paradys, soekend na U kinders wat wegkruip van U aangesig omdat ons wetend sondig. Here, vanoggend is daar nuwe hoop vir hierdie dag, n skoon begin omdat U ons gedagtes en ons wil om te lewe suiwer met die nagrus wat ons uit genade van U ontvang. Vader neem ons, tel ons op in U wil vir ons in hierdie dag en laat ons doen wat U wil h ons moet doen. Vader, bewaar ons van die slim praatjies van satan deur ander en beskerm ons van die invloed wat dit op ons het sodat ons op U goedheid, U krag deur gebed gefokus kan bly. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 26, 2013, 02:33:04 PM
Here, God, Almagtige, baie dankie dat U vir ons Jesus Christus gegee het sodat ons nie vir ewig verlore gaan wees nie. Dankie Vader dat U nie onverskillig staan teenoor ons mens wees nie, dat ons sondig is en nie volmaak is teen die sonde nie. Vader maak ons getrou in ons gewete sodat ons nie sal aanhou sondig nie, maar n nuwe pad sal inslaan onder die beskerming van die bloed van Jesus en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 02, 2013, 12:24:25 AM
Grootte God, Almagtige Vader,
Heerser oor alles en almal,
Koning van konings,
dankie dat U nie moeg raak vir ons gesanik nie Here.
Dankie Vader, dat ons vir geduld van Job kan vra en U sal gee, dankie Here dat U ons nog nie een keer alleen gelaat het nie,
Here U ken elke behoefte,
U luister na elkeen se klagtes en elkeen se mermirering,
en aan die einde stel U elkeen tevrede wat op U vertrou.
Leer ons op U vertrou Abba Vader,
Getroue God, dat U vir ons alles ten goede sal laat meewerk,
as ons glo.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 05, 2013, 12:18:56 PM
Vader, Almagtige God en Here, dankie vir elke mede-burger in Jesus, dankie veral vir vrouens en moeders wat hulle bemoei om kinders nader aan U te bring. Here, dankie dat ons hulle aan U kan opdra en weet dat U vir hulle omgee. Here Jesus, U ken elkeen se hart, U weet wie U dien, daarom wil ons bid dat U elkeen van hulle sal vashou. Here, al word hulle verdring deur ongelowiges, van mense wat hulle ratte voor die o draai met mooi verlydelike praatjies en hulle dit uit onkunde glo. Here, moet nie satan n kans gee om die geluk wat U ook vir elke vrou beplan het en bied  te kom en steel nie. Amen

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 07, 2013, 02:28:10 AM
Ons Hemelse Vader U is n God van harte, U sien die bedoeling van elke hart Here. Maak en vorm ons harte soos wat U wil h dit moet wees. Here, wanneer ons vandag uitgaan in ons werke in ons normale gang; Vader, maak ons dan diensknegte van U in Koningswerke. Vader tooi ons hart in rooi, harte van liefde, laat ons harte van liefde dan ons gesindheid uitstraal teenoor elke mens wat ons paaie mag kruis, laat ons bedoelings eerlik wees teenoor elkeen wat met ons te doen sal h. Abba, Vader, plant U die saadjie in elke verhouding van elke hart wat U vir ons, U kinders beplan het en maak ons geduldig met U tyd daarvoor. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 08, 2013, 12:33:16 AM
Pappa God, Abba Vader, so baie soek ons U nie eerste op nie, soek ons eers self die antwoord, die rede hoekom mense ons verontreg het, mense hulle vuil wasgoed op ons oop stoep kom was waar almal dit kan sien. Dankie dat U nog altyd daar is, betyds versoeke antwoord. Dankie Here, dat U na elke gebed luister sonder uitsondering en dat U elke hartseer hart in U hand vashou, dat U die trane afdroog van die wat U vertroosting soek. Dankie dat ons met U in ons lewe, met nuwe o na die lewe kan kyk. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 10, 2013, 11:16:20 AM
Dankie Here dat U ons sen met geliefdes en vriende soos wat ons het, dat U ons deur hulle beskerm teen aanslae wat satan op ons rig. Dankie Vader, dat U ons almal ook lief het. Vader, behoed en bewaar ons teen die bose en hou ons styf vas in U hand, laat ons nie mislei word deur die wat ons wil seer maak nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 17, 2013, 09:35:11 AM
Dankie Abba Vader dat ons voor U kan staan en kan weet dit is net ons wat alleen daar staan, dat U nie oor ons skouer kyk of daar in die verte iemand beter is as die een by U nie Here. Iemand met wie U eerder wil wees nie. Dankie Here vir die blye versekering dat deur Jesus Christus elke Jesus-gelowige se plekkie op U skoot verseker is ten spyte van wie hy of sy is of was, ons as gelowiges in Jesus Christus behoort aan U omdat U Seun ons Verlosser is. Help ons Heer dat ons Jesus kan naleef in hoe om vir ons medemens, gelowige of ongelowige  mens te wees, omdat U Seun mens geword het.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 22, 2013, 07:43:44 AM
ONSE VADER

 Ek kan nie bid ONSE as ek net vir myself leef nie.
 Ek kan nie bid VADER as ek nie sy kind geword het nie.
 Ek kan nie bid WAT IN DIE HEMEL IS as ek nog aardgebonde is nie.
 Ek kan nie bid LAAT U NAAM GEHEILIG WORD as ek dit ydelik gebruik nie.
 Ek kan nie bid LAAT U KONINKRYK KOM as ek nie sy Woord uitdra nie.
 Ek kan nie bid LAAT U WIL GESKIED as ek altyd my eie sin wil he nie.
 Ek kan nie bid om my DAAGLIKSE BROOD as ek spandabelrig lewe nie.
 Ek kan nie bid VERGEEF ONS, ONS SKULDE as ek nie berou het nie.
 Ek kan nie bid SOOS ONS, ONS SKULDENAARS VERGEWE en met 'n wrok rondloop nie.
 Ek kan nie bid AAN U BEHOORT DIE KONINKRYK as ek Jesus nie dien nie.
 Ek kan nie bid EN DIE KRAG as daar nog vrees in my hart is nie.
 Ek kan nie bid EN DIE HEERLIKHEID as ek my lewe regeer nie.
 Ek kan nie bid TOT IN EWIGHEID as ek nie sy koms verwag nie.
 Ek kan nie se AMEN as ek nie kinderlik glo nie.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 27, 2013, 10:24:25 PM
Hemelse Vader, U het n spesiale plan en doel met die kosbare mens wat nou hierdie lees. Voordat jy in jou moederskoot gevorm is, het Ek jou geken, s die Here. Ek het jou geskape met my Goddelike droom en visie vir jou lewe. Jy is geskape om n voorbeeld te wees van my goedheid en guns. Daarom onderrig en leer Ek jou elke dag. Ek vorm jou soos klei in my hande. Ek suiwer jou soos goud wat gelouter moet word. Alles gaan daaroor dat mense Jesus in jou sal raaksien en ervaar. Ek is jou Vader vir ewig
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 30, 2013, 12:12:37 AM
Ons Here en ons God, Almagtige Vader hoe groot is U liefde vir ons, hoe lieflik is dit nie om met U soos n arend in oorwinning die lugruim rond te sweef, ons enigste vyand is onsself wanneer ons by U skuil. Vader dankie dat U ons beskerm teen die bose wanneer ons U in alles ken. Dat U vir ons die wapenrusting gee om aan te trek sodra ons kies om U te dien en om in U woning te bly. Bewaar ons Here teen al die onheil en die aanvalle van satan, nie net teen sy aanvalle nie, maar ook dat hy ons nie gebruik om aanvalle uit te voer teen enige iemand wat ons pad mag kruis nie. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 31, 2013, 09:41:40 AM
Abba Vader, dankie Here dat U ons sen met vriende en vyande. Dankie Vader dat U genade oor elkeen toedien, maak nie saak wat ons goed of sleg doen nie. Vader, behoed en bewaar ons teen die bose en hou ons styf vas in U hand, laat ons nie mislei word deur die wat ons wil seer maak nie. Vader, laat ons die wat ons vyandig gesind is nogsteeds lief h ten spyte daarvan, want U het ons nogsteeds aan die kruis lief gehad met hierdie so belangrikke woorde Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, laat dit ook ons deurgronde uitkyk op die vyandig gesinde wees. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 22, 2013, 11:30:50 AM
Stille nag, Heilige nag, alles rus; eensaam wag, slegs Maria gesende vrou, by haar kindjie met Josef so trou: Soete hemelse trou. n Droom van n vrou wat bewaarheid geword het. Abba, Vader, dankie vir seninge wat U vir ons gee deur drome, om ons positief te hou vir die wat op U vertrou, soms onder moeilike omstandighede. Klein bederfies wat ongesiens verbygaan, dinge waaraan ons nooit dink nie. Dankie Abba Vader vir die droom wat U ook vir ons deur Jesus Christus gehad het en lewendig hou. Here Jesus U is die Koning in ons lewe, dankie vir die vreugde wat ons kry om Jesus te leef. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 27, 2013, 09:19:01 AM
Here Jesus ek is klein, swak, onkundig en onrein.. Abba, Vader, ons word so moedeloss wanneer ons, ons o sluit en ons sien ons drome, ons hartsbegeertes en ons drome en die werklikheid staan kop teen kop, nie in samehorigheid nie maar in tweestryd. Here Jesus, ons probeer so hard, so hard om die regte te doen, om onsself altyd tweede te stel, soos n moeder veronderstel teenoor haar kind, n vader teenoor sy gesin, soos U in die kruisdood teenoor ons. Vader, waar is die regverdigheid vir om die regte ding te doen, die regverdige word bevraagteken oor sy egtheid en die onregverdige stoomrol voort en kom skotvry af. Here sien ons harte, hoor ons hulp geroep!!! Wanneer ons geoordeel en beoordeel word Abba,Vader, laat dit regverdig wees. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 01, 2013, 04:39:35 AM
Pappa Vader Ek Sien U Hand In Alles Vandag.
Ek Nooi U Om My Wee Te Bepaal.
Deursoek My Hart Sodat Ek Elke Deel Van My Lewe Aan U Kan Gee.
Hou My Naby Aan U Weg Sodat Ek Nie Afdwaal Nie.
Dit Bid Ek In Die Naam Van Jesus Christus,
Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 05, 2013, 10:03:58 AM
Vader U is n God van vergifnis leer ons ook om te vergewe. Here, ons onvergewens gesindheid hou ons weg van U. Ons sondes is oop vir U, U sien al die sondes wat ons doen, in gedagtes, ook in ons houding teen oor ander. Here, en orals is ons besig om te sondig teenoor mekaar en indirek teenoor U. Here, laat ons so lewe dat ons nie nodig sal h om terug te kyk om te sien waar ons gefouteer het nie, maar eerder in die teenwoordige om te sien waar ons Jesus leef vir U kan wees. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 07, 2013, 10:34:54 PM
Abba Vader, God van beloftes vir die wat vasstaan en vertrou op die Here. Vader, ons geduld bring ons so dikwels tot afvalligheid omdat ons nie begrip het van U tyd nie. Vader, bewaar ons van satan se slim praaitjies soos wat hy met Adam en Eva gehad het, sy aanhoudende aanvalle wat hy op Job gehad het. Mag ons ook net soos Job, Here, geduldig wag en vertrou op die mooi wat U vir ons het. Vader, wanneer alles om ons in mekaar stort, dit wat U wil h ons moet beleef, wanneer ons die geduld in tyd weerstaan, in ons verhoudings, in voorspoed en teenspoed. Vader, maar die belangrikste van alles met geduld tot U tyd vir ons. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 13, 2013, 11:26:20 PM
My God my God, dankie Abba Vader dat U nog nooit ons verlaat het nie. Dankie Abba Vader dat U Seun Jesus Christus vir ons moes sterf sodat ons kan lewe, verlos van n ewige dood en nou n lewe om na uit te sien, n lewe saam met U. Here, vergewe ons vir wanneer ons U verlaat. Vader, wanneer ons ongehoorssam is aan U Woord en ongeduldig is met U wil vir ons deur Jesus Christus. Vader, vergewe ons dat ons voor U rond trippel wanneer ons ons hartseer na U bring en daaraan vasklou, ons ons nie volkome oorgee aan U nie. Laat U wil geskied Almagtige Vader want U droom vir ons is soveel groter as ons eie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 14, 2013, 08:23:06 PM
Ons Heiland en Here dankie vir die voorreg wat ons het om U te volg.
Vader, om na U te kom en te mag vra wat ons harte begeer.
Here, dankie vir al die beloftes in U woord vir voorspoed op ons lewens pad is wanneer ons gelowig op U vertrou.
Here Jesus, maar omdat ons kleingelowig is weerhou ons onsself van soveel vreugde, geluk en voorspoed.
Vader, as gevolg van ongeloof vra ons, maar ons neem nie uit U Vader hand nie.
Maak ons gedagtes en ons harte oop vir U genade gawes Here Jesus.
Amen

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 17, 2013, 01:35:35 PM
Almagtige God en Hemel Vader, Here Jesus U is n regverdige God. Here, hoekom gebeur daar soveel onregverdigheid. Vader, gee ons die insig om dit raak te sien en te verstaan wat ons voel so onnodig is om deur te gaan. Daar is soveel mooi wat U beplan het vir ons en tog Here draai dit soms so verwronge, so onvoltooi uit. Vader, mense staan en word hard en onverskuldig teenoor dit wat U in beloftes gee, wat veronderstel is om mooi te wees voor U. Verhoudings, huwelike wat opbreuk, ouers en kinders wat mekaar behoort lief h. Vader ek sukkel om te verwerk, om te begryp, om die doel te sien, dat soveel verhoudings nooit n dak op kry nie. Abba Vader hou ons vas in dit wat belangrik is vir U. Vader, verlos ons van die houvas wat satan op ons lewens het, waar hy ons afbreuk, ons aandag af neem van U wil, van ons steel. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 20, 2013, 09:25:18 PM
My God, my God waarom het U my verlaat. Die roepstem van Jesus, Vader, n stem geregverdig. Vader, hoeveel keer soek ons nie U nie, dat U nie daar is nie, dat ons alleen voel. Abba, Vader, maak ons vry van hierdie soeke na U, U is daar. Here, laat ons ons ten volle oorgee in geloof aan U, soos n bruid haar aan haar bruidegom, U ons Bruidegom.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 25, 2013, 01:09:49 PM

Huisgebed

 Onse Vader,
 maak ons huis n sonskynhuis met vensters wyd, wyd oop.
 Vul ons huis met lentegeure
 van liefde
 van geloof
 van hoop
sodat, as die winter kom ons die lente sal onthou.
 Sodat ons in donker tye, sal vashou aan die lig
net op U sal vertrou.
 Ons huis is klein en nietig voor U Almag, Grote Heer
tog, is U die warm Kaggelvuur oor wie oor wie ons juig, o Heer!
 Soos die son elke kamer van ons huisie kom verlig,
 verlig U ook ons harte wil ons sing: Prys die Heer!
 Daarom weet ons dat dit U was Ut ons na mekaar toe gelei.
 U het lankal reeds hierdie huis hierdie tuiste, vir ons voorberei.
 En nou wil ons bid, Heer, dat U in ons kom woon
 al is ons kamers besmet met sonde, nie dag na dag so skoon
Skenk aan ons as pa en ma die wysheid om te weet
 dat in ons taak as ouers, ons U nooit moet vergeet.
 Want U is ook ons Pappa met wysheid, onbeperk.
 U stem is streng, tog sag, al is U kragtig sterk.
 Leer ons om ook vir ander die kaggel aan te steek,
 Hul in te nooi, en deur ons warmte, steeds vriendskappe te kweek.
 Saam wil ons n loflied sing deur te lewe tot U eer!
 Skryf in ons hart die note, wat nt U kan kompneer.
 En ons sal sing sal lewe, tot U eer, o Heer
Hoor tog, in die donker nag, gebedjies kinderlik klein:
Maak U tog ons hartjies rein.
Laat ook hulle sterreliggies vrolik vir U skyn.
 Jesus, U is ons sonskyn
Ons vensters staan wyd oop.
 Vul ons met U lentegeure
 van liefde, geloof
 en hoop.
 Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 25, 2013, 07:53:55 PM
Mag die Voete van Jesus vir julle loop, Sy Hande jou styf vashou, Sy Ore jou gebede hoor en verhoor, Sy Asem lewe in jou blaas en Sy Liefde jou laat Jubel, mag Sy Vreugde jou mond vul met n uitbundige Lag, en Sy Vrede jou Siel laat oorloop!!Vader, voor U buig ek my neer,

GEBED:
Vader dankie vir die voorreg om myself vir n oomblik aan U te mag wei.
 Here, vanaand wil ek U sonder enige twyfel van kommer en vrese, vir kom dankie se,
Want gevul met n lied in my hart gaan ek hierdie nag in U teenwoordigheid tegemoed gaan.
 Vader, dankie dat ek met blydskap kan gaan slaap en weet U is die Leidsman, maar ook die Stuurman van my lewe, en saam met U sal ek altyd gereed wees om die oorwinning en vrymaking wat U my bied, in my lewe aan te neem.
 Alle dank en eer, kom U toe, want in U krag en sterkte, gevul met U genade, gaan met my in hierdie nag te gemoed
 Dankie vir die versekering dat U die Heer en Meester, van my lewe is.
 
Amen!

Goeie nag lekker slaap!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 26, 2013, 09:08:03 AM
Gebed vir die dag en naweek:

Here, wanneer ek verlang na lewe sonder hartseer en probleme, herinner my daaraan dat eikebome sterk word in storm winde en diamante onder druk gevorm word !
 Help om nie te vra vir minder probleme of uitdagings nie,maar vir meer vaardighede en wysheid want dit maak van my 'n sterker en beter mens! Here ondersteun my asb as mense op my neersien of my behandel asof ek 'n nuttelose "onkruid" is,laat my dit beskou eerder as 'n kompliment ! Ja 'n Onkruid plantjie het elke oorlewings-tegniek vervolmaak en kry nooit skaam oor die vrugte wat dit dra nie ! Help my dra aan my "onkruid"-titel met trots ~ want dit beteken dat ons sterk genoeg is om al die storms van die lewe te trotseer. Dankie Here vir die krag en deer seting vermo om elke dag ons las te kan dra deur U krag voorsien. Gaan asb met ons in die dag en naweek soos wat U dink ons benodig. In Jesus naam. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 27, 2013, 10:06:26 PM
Lewende God, Abba en Vader, Here ons dank en prys U dat U ons nooit vergeet of ons sal alleen laat wanneer ons tot U roep nie. Vader ons vra dat U die magte wat ons wil oorheers sal verslaan, die bose geeste wat ons soek Vader, om ons te vernietig. Here, satan en sy bose magte het geen toekoms in ons nie, het geen reg om ons gesondheid en ons geluk of ons voorspoed te kom steel nie, want ons is U kinders, duur gekoop. n Le graf van Christus Jesus is die bewys wat die prys vir ons aan die kruis betaal het en dat dit nooit weer herhaal hoef te word nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 29, 2013, 11:54:15 PM
Liewe Heer dankie dat ons kinders kan wees van die Koning bo alle konings. Dat ons U liefde hier diep in ons harte kan ervaar en koester. n Liefde ongekend aan die wereld daarbuite. U liefde is gereserveer vir U kinders, maar elkeen wat hom/haar bekeer kan deel word van U liefde en versorging. Dankie dat U ons geestesoe oopmaak dat ons kan glo. Daar is so baie mense wie dit moeilik vind om te glo in dit wat nie sigbaar is nie. Maak ons getrou aan U Heer want U Woord is nie onderhandelbaar nie. Ons kan niks byvoeg of wegneem uit U Woord nie. Wat daar staan is waaragtig en getrou. Ons dra ons geliefdes, ons kinders, ons vriende en ons vyande aan U op. Laat ons so optree teenoor mense dat ons vyande ons vriende word. Ons se dankie Heer dat U ons vandag bewaar het. Heer ons loof en prys U grote Naam. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 04, 2013, 11:19:09 AM
Dankie ons Vader en ons God, U die Pottebakker ons die klei, dankie vir hierdie dag, n dag gemaak vir ons, die mens, en nie die mens vir die die dag nie. Dat ons U kan ontmoet, hetsy in U huis of ons eie. Vader, dankie dat dit ons keuse is of ons gemeenskap wil h met ander gelowiges oor U Woord, maar dankie ook dat dit n voorreg is. Vader, dankie dat U in beheer is van ons gelowiges in Jesus se lewens. Vader, dankie dat U aan die deur van ons harte staan en wag, wag dat ons ons elke oomblik van die dag moet gee vir U, nie net Sondae nie. Here, ons weet dat U nie net een oomblik betrokke is by ons nie, maar dat ons in n groeiproses is, n proses waarin U my elke sekond van die dag vorm. Vader, maak ons gewillig om in U te groei, neem ons en vorm ons elke dag soos wat U ons wil h. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 07, 2013, 06:46:10 AM
Abba, Vader, Heiland en Heer dankie dat U die gelowige in Jesus Christus van Nasaret in U hande hou. Dankie Vader dat ons U kinders genoem kan word. Vader, laat ons ons ontferm oor ander soos U U ontferm oor ons. Ook bid vir gelowiges en medegelowiges, hulle vergewe soos wat U ons vergewe. Vader bewaar ons almal van onvergifnis, wat n groot sonde en n euwel in U o is. Vader, bewaar ons van: hiervoor vergewe ek jou nooit. Vader, maak ons vry van die sonde wat ander op ons plaas en laat ons dit nie teen hulle hou nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 11, 2013, 09:05:03 PM
Baie dankie Abba Vader vir 'n gesende dag wat weereens verby gevlieg het. Here, dankie vir DIE HEILIGE GEES wat weer so vaardig was. HERE U het vandag vir my geleer dag ons U SALWING moet oppas want dit is nie cheap nie en daars geen aardse prys verbonde nie. U SALWING is baie kosbaar en waardevol. U SEUN VADER moes vir die wreld kom boet het sodat die SALWING binne ons kan vaardig word en dat di wat dit ontvang het in een of andertyd 'n GEESTELIKE GEBOORTE kan gee. HERE stuur HEILIGE GEES na ieder en elk op die blad om in die nag met ons 'n GEESTELIKE GEMEENSKAP kan het sodat ons een of andertyd in 'n GEESTELIKE swangerskap kan plaasvind en dat ons geboorte kan gee aan U GEESTELIKE BABA! DANKIE HERE VIR 'N KOSBARE STUKKIE WERK. Here trek elkeen onder U kosbare bloed en gee elkeen 'n soete nagrus. Dankie dat U, U engele stuur om ons ogies saggies en strelend toe te maak. ONDER DIE BLOED SHALOM!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 13, 2013, 12:20:13 PM
Ek l jou vandag voor GOD neer
Hy ken jou naam, jou lag, jou seer
Hy hou jou vas, wil vertroos
Teen Sy bors druk en liefkoos
Hy ken omstandighede wat jou pla
Hy hou jou hand, Hy wil jou dra
Hy neem elke Las, kommer, en vrees
Ek bid vandag dat jy Sy Gees ervaar
Dat jy staande sal bly  - Hy is daar
Moenie kyk na die berg voor jou
Moenie dat versoekings jou onderkry
Jy is 'n Koningskind, geroep by die naam
Hy het jou lief, elke tre stap Hy saam
Jou hand in Syne, Hy sal nooit laat Los
My gebed is dat Hy jou sen met alles wat mooi is
Liefde, vrede, vreugde, wysheid, vriende,
Glimlaggies, sonskyn, & gawes van die Gees.
Hy ken jou naam

Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 15, 2013, 10:14:47 AM
Dankie Here dat U altyd ons op U infantaris het, dankie Vader dat dit nie saak maak in watter omstandighede ons verkeer nie, wat ons nog oor het in die kos kas of op die land, Vader wanneer ons na U roep is U daar en luister U. Vader U vergewe onmiddelik en red ons van die verderf, van die we van satan as ons op reg berou toon. Vader, maak ons vry van die sonde-wreld en laat die onreg wat om ons gebeur ons nie beinvloed nie. Vader, laat ons so optree dat die vyand verras sal wees en nie rede het om terug aan te val omdat daar niks is om oor aan te val nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 18, 2013, 07:56:35 PM
Abba Vader,
U is heilig, U sien om na alles selfs die kleinste diertjie op aarde, U sterf as ons sonde aan die kruis en bring verlossing en oorwinning oor die dood met U opstanding. Pappa, Jesus maak dit stil in ons oor dit wat ons nie kan beheer nie, neem ons skuldgevoel weg Here oor beloftes wat ons nie meer uiterlik kan volhou nie. Vader, laat ons U beskerming in ons harte koester oor dit wat ons nie self regkry nie en ten volle oorlaat aan U met die wete U ken ons harte en sien ons raak, die bedoeling van ons harte.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 20, 2013, 03:17:21 PM
Hoe wonderlik Here om U as ons Verlosser te h, U as ons Skepper, U te ken om te dien en om deur Jesus Christus die ewige lewe te mag h. Here, U sien alles raak wat ons doen omdat U alomteenwoordig is. Vader, ons belei dat U alomteenwoordig is en tog vergeet ons dit, of verkies om dit nie te leef nie, want die eie-ek is te groot in ons. Behoed ons daarvan Here om ander te behandel of hulle nie ons gelyke is nie, net omdat hulle teen ons verkeerd gedoen het. Maak ons vergewinsgesind sodat ons guns van U kan ontvang. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 20, 2013, 09:30:25 PM
IETSIE VIR DIE PAD
 Liewe Heer, dankie dat U ons vandag weer eens veilig bewaar het. Heer elke dag het genoeg van sy eie kwaad, daarom bid ons dat U ons sal help om ons gisters agter te laat, want dit is verby. Ons kan net bou op dit wat ons seker van is, en dit is die hier en die nou. Ons is nie eers seker van more nie, want ons lewe kan in n oogwink verander. Heer help ons om te leer uit ons foute. Om te vergewe en te vergeet, want U hou nie boek van die kwaad nie. Wanneer ons in opregte berou na U kom verwyder U ons oortredinge sover as die ooste verwyderd is van die weste, en U dink nooit weer daaraan nie. Heer ons bid vanaand vir geliefdes, vriend en vyand. Laat U son van genade oor almal skyn. Ons bid dit in die lieflike Naam van Jesus Christus. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 21, 2013, 08:32:36 AM
Liewe Heer, help ons om nooit die punt te bereik waar ons u teenwoordigheid in ons lewens ligtelik opneem nie. Help ons om dit wat ons vir U doen, nie as vanselfsprekend te aanvaar nie, maar om die betekenis daarvan in ons harte te bewaar. Ons weet al ons gebede en aanbidding beteken niks vir U as dit nie iets vir ons beteken nie. Help ons om alles op 'n manier te doen wat U behaag.
 Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 22, 2013, 11:38:41 AM
O Here U is so getrou. Van die dag van my geboorte kyk U na my.
Alles wat ek het, het ek van U ontvang, en dit is ontelbaar!

Ek sien, Hoor, Kan dink en redeneer, gesels en lag. En as daar 'n traan is,
is U daar om te troos.

U is Groot en Magtig.
Here, U is my lewe, U sorg vir my. U het die aarde gemaak en alles daarop en
'n pragtige deel is vir my afgemeet.

Dankie Vader Elke dag is vol van U Genade; en dit is alles onverdiend.

Bly by my o Heer - nou en altyd. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 23, 2013, 10:19:57 AM
Getroue God, ons Skepper, wanneer ons stil raak Vader en biddend na U kom, nie weet hoe om U te loof, te prys of om ons harte oop te maak nie. Vader, wanneer dit voel of ons alles verkeerd doen want niks wat ons doen werk uit nie, nie aanvaarbaar nie, net die teenoorgestelde gebeur. Vader, gee ons liefde, kry ons haat terug. Gee ons brood, kry ons n klip terug. Vader, nogtans weet ons dat U verstaan en weet ons dat ons is in U hande is. Here, maak ons vry van wat agter is en laat ons uitstrek na wat voor is, sonder om die aanhoudende teleurstelling, die ongenadiglike seer deur mense toegevoeg inag te neem. Abba, Vader, gee ons n Jesus hart. n Hart wat ten spyte van die ongenaakbare veroordeling nog steeds liefde uitgedeel het aan die mens. n Hart wat kan skei tussen die mens en die sonde. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 29, 2013, 12:12:41 AM
OP HIERDIE OOMBLIK

Ek BID dat daar op hierdie oomblik n kalmte van die HERE oor jou sal toesak sommer nou terwyl jy hier lees. Die stres en bekommernis tap uit jou soos water deur n sif. Jy begin stadiger asemhaal. Jou spiere begin ontspan. Jy frons minder en jy ervaar selfs n effense glimlag. Dit voel soos skoon water wat oor jou spoel en jou moegheid en spanning weg was. Jy ervaar net dat die Here vir jou s om nie langer te vrees nie. Hy sal alles vir jou ten goede laat meewerk. Daar vloei nou nuwe energie deur jou liggaam van kop tot tone. Op hierdie oomblik begin jou gedagtes verhelder. Dis soos n lig wat aangeskakel word in n donker vertrek. Dis net die Here wat dit vir jou doen. Dankie Vader.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 31, 2013, 09:16:41 PM
Pappa Vader,
U is magtig, U wat die Begin en die Einde is, die Alfa en die Omega. Here, U kan alles met een veeg van die aardbol af vee, maar omdat U n regverdige God, n geduldige God is verdra U ons as sondaars, ons twyfel, ons ongeduld, ons vrae wanneer ons swak is. Vader, U verdra ons omdat U ons lief het. Vader, U glimlag ook wanneer ons gelukkig is en dan vergeet ons ook soms om die eer van geluk aan U te gee, soos wanneer dit nie goed gaan nie. Here maak ons sterk in U Gees sodat ons U wil sal nastreef om so te lewe dat ons nie sal twyfel watter pad ons moet volg om U troon te bereik waar ons nuut kan voort leef.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 01, 2013, 12:21:56 PM
Dierbare Here Jesus Christus, U het ons vry gekoop met U kosbare bloed, U het vir ons n plek gaan voorberei in die hemel, van die kruishout af het U ons van ons verlede vrygespreek; Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dankie Here, dankie vir n nuwe seisoen, nie net in die natuur maar ook in ons lewe wat elke dag begin, waarin ons U kan dien. Here, dankie dat ons ook in hierdie dag nuwe belewenis van U kan kry. Vader, meer kan leer van hoe U goedheid en ontferming werk. Here, dankie dat daar nie n einde aan U goedheid deur mense aan mekaar is nie. Dankie Here, dat U ons in mekaar se lewens gebruik. Vader, ons kan U grootheid nooit ten volle  begryp nie. Vader, bewaar ons van hoogmoed en allerwys en maak ons nederig sodat ons meer van U in ons kan h. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 05, 2013, 12:23:12 AM
Abba en Vader, barmhartige God, Here,
al het ons niks het ons so baie, want ons het U. Vader, soms soveel gedagtes in ons koppe wat georden moet word; gedagtes van twyfel, wanhoop en ongeloof, maar ook n wete dat daar n God is wat ons geleer het, n God  wat omsien na ons as ons ons alles na U bring. Here, vergewe wanneer ons voel dat U nie meer na ons gekerm, ons uitroepe vir hulp luister nie. Here, maak ons vry van die bande wat satan met ons smee, bande wat ons tot ongeloof bring.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 10, 2013, 11:05:53 AM
Here vanoggend bid ons dat U ons kan leer om soveel liefde uit te deel, sodat onsself en die mense rondom ons, vol liefde kan word. Here dankie dat ons kan lag en die lewe positief kan benader. Help ons om voortdurend nuut te dink oor ons geestelike lewe. Help ons met ʼn weer begin. In Jesus se Naam.... Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 12, 2013, 10:02:21 PM
Hemelse Vader dankie vir 'n wonderlike dag wat U aan ons gegee het , Here dankie dat U , U Gees binne in ons gesit het dat ons volgens U wil sal wandel en U gebooi sal onderhou en my sal lei op die regte pad en dat ek U Naam sal Groot maak en sal verkondig , Here ek kan U net loof en prys U is genade en liefde is so groot vir ons , Here daar is niemand soos U nie , Vader ek bely al my sondes voor U en vrae Here gee my geduld , gee my barmhartigeheid , gee my liefde wat ek met ander kan deel Here ons verstaan nie als nie en voel soms verward en moeg , maar dankie Here dat U ons vashou in U kosbare arms hou U hand van bewaring oor elkeen van ons en ek pleit die bloed van Jesus oor ons dankie Heer vir als.
 
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 14, 2013, 08:46:29 AM
Dankie Here Jesus vir die voorreg om onder U beskerming, die beskerming van U bloed te leef. Dankie dat een en elk van ons die keuse het of ons die regte pad wil loop. Here, vergewe ons vir wanneer ons ons sondes, ons gierigheid, ons rykdom en selfsugtigheid onder die kombers wegsteek, of probeer wegsteek en dink dat U dit nie gaan raak sien nie. Vader, vir wanneer ons aan die ontvang kant is van onreg dan vra ons; waar is God? wat s God? Vader, U was en is altyd teenwoordig in ons lewe, U ken die waarheid, nie net die warheid nie, maar elkeen se bedoeling agter sy of haar soms ongenadige optredes. Here Jesus, bring vir ons vrede hierin, maak dit stil in ons harte, gee vir ons rustigheid oor dit wat ons aan U kan en moet oorlaat. Vader, want U is die regverdige Regter van die skuldige en die onskuldige, U sal oordeel. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 15, 2013, 09:36:01 PM
Die Here is voor jou om jou paaie gelyk te maak.
Die Here is langs jou om jou in Sy arms toe te vou.
Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te staan.
Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val.
Die Here is binne in jou om jou te inspireer .
Die Here is rondom jou om jou te beskerm.
Die Here is bo jou om jou te seen.
So seen die die Drie Enige Vader, Seun, en Heilige Gees jou van nou tot in ewigheid.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 15, 2013, 10:00:15 PM
Here Jesus ons kom sit vannaand by U voete om van U te leer, sodat U vir ons sal insig gee in hoe ons wanneer moet optree. So gereeld tree ons net impulsief op Vader, sonder eers om te dink aan U, en dan verwag ons dat U vir ons n haas uit die hoed moet pluk wanneer dinge nie uitwerk nie. Wanneer ons ons seer nie verstaan nie. U het insig in ons alles, U weet wat ons talente is, wat ons gelukkig maak Here. Bewaar ons van eie-wys Heer, want dit is as gevolg van die eie-ek dat daar goed is wat ons teen die grond druk, wat ons nie meer kan dra nie, omdat die bondel op ons rug te swaar raak. Vader, verlos ons van dit wat seermaak, van wat onverstaanbaar is. Vader, maak ons vry deur U Woord. Here, gee ons insig in dit wat U droom vir ons is en laat ons kalmte binne ons kry want die einas staan tussen ons en U, dit wat ons laat twyfel; wat beteken dat die eina nader aan U is as ons en dit is dit wat dit nog seerder maak en laat ons verlate van U voel. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 28, 2013, 08:55:58 AM
HERE, U krag is my moed, U beloftes, my troos, U teenwoordigheid, my versekering. Ek vertrou my lewe, my siel, my toekoms aan U toe. Ek pleit die kosbare bloed van JESUS af op hierdie onbekende dag, op elke kind van U, wees U ons troue HERDER IN JESUS SOETE NAAM. AMEN!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 29, 2013, 10:15:33 AM
Vader, Seun en Heilige Gees,
Dankie dat U God Almagtig in elkeen van ons teenwoordig is, dat U ons gees voorberei vir die ewige lewe hierna.
Here Jesus, dankie dat U naby is, dankie dat U alomteenwoordig in ons lewens is deur die Heilige Gees.
Vader, maak ons bewus van U teenwoordigheid sodat ons nie in sonde verval nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 07, 2013, 11:43:47 AM
Grote God, hemel Vader, hier is ons lewe, ons wil in totale afhanklikheid van U leef, ons wil nie meer op onsself staatmaak nie. Here, vorm ons en maak van ons die die dienskneg wat U wil h ons moet wees. Vader, en wanneer U dink ons gereed is om vir U te werk, in U diens te staan, al is dit hoe gering laat ons gehoorsaam wees aan U roep. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 12, 2013, 10:52:50 AM
Goeie more Here Jesus, baie dankie vir die nagrus wat ons gehad het, dankie Vader dat al sien ons U nie, beleef  ons U in die renboog na die ren, in die sonstrale van die son, in die volheid van die maan met sy eie romanties bekoorlkheid in die nag, in alles om ons. Vader, selfs in die kos wat in die kas is, in ons gesondheid. Here, wat is daar op die aarde of in die heelal wat nie aan U behoort nie? Vader, gee ons insig in die pad wat U vir ons bestem het waar ons U volledig in kan beleef. Vader, ons wil nie afdwaal van U keuses vir ons nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 13, 2013, 10:30:05 AM
Here Jesus ons staan skuldig elke dag voor U want ons vergeet nie ons verlede, dit terwyl U vir ons die hoogste prys betaal het. Vader dit is so maklik om te s ons is U kinders en te strewe om soos U kind te leef, maar slaan ons nog elke dag spykers in U hande en plaas nog elke dag daardie doring kroon op U kop. Here maak ons vry van die skuldgevoel en gee ons die vrede in ons harte sodat ons kan lewe in die liefde wat U met die kruisdood vir ons wat U volg verkry het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 15, 2013, 10:16:30 AM
GOEIE MORE  HEMELSE VADER ONS KOM VANOGGEND OM U NAAM GROOT TE MAAK EN VIR U DANKIE TE S VIR 'N WONDERLIKE NAG!
DANKIE DAT U ELKE TREE SAAM MET ONS GEGEE HET EN DAT U U HAND VAN BEWARING OOR ONS GEHOU HET!
DANKIE DAT ONS WEET U IS GROTER AS ELKE PROBLEEM WAARVOOR ONS TE STAAN KOM!
U GEE ONS KRAG VIR ELKE SITUASIE EN U MAAK ONS STERK WANT WANNEER ONS SWAK IS, IS U STERK!
GEE ASB VIR ELKEEN WAT HIER LEES 'N RUSTIGE EN GESENDE DAG!
 AMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 17, 2013, 12:37:26 PM
Jesus min my salig lot ek leer dit uit die Woord van God, al is ek ook swak en blind nogtans noem U my U kind. Abba, Vader, dankie Here vir hierdie heerlike wete dat ons, en niemand uitgesluit is van hierdie wete dat ons U kinders is. Vader, dat ons dit met albei hande kan aangryp en kan leef want U het n plan vir ons, een wat sal werk indien ons gehoorsaam is aan U. Vader,  dan kan ons skuil onder die beskerming wat U vir ons gee en nie wat ons in mense soek nie en dan in vertwyfeling dinge doen en U raad en hulp in die gemors  wat ons veroorsaak het soek. Vader, gee vir ons die insig en wysheid van verstand om binne die lyne van U voorskrif te werk, om in liefde te leef, liefde die grootste gebod van en in alles. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 23, 2013, 07:15:31 AM
Gebede Met Geloof


In die hemel is die Heer
 En Sy glans is soos kristal
 Hy's die heilige van God
 En Hy heers oor die heelal

 Daar is mag in Sy Woord
 Soos die water druis Sy stem
 Soos die son op die see se blou
 So die rykdom van Sy trou

 En aan U is die mag
 En die heerlikheid en krag
 En aan U is die eer
 En die lof want U regeer (U regeer)

 Miljoene in gereedheid
 Staan die eng'le om Sy troon
 Verbysterend Sy sieraad
 En die weelde van Sy kroon

 U regeer in ons harte
 U regeer oor die heelal
 U regeer in ons lewens
 U regeer bowenal
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 03, 2013, 11:43:42 PM
Almagtige God en Hemelvader ek kom buig voor U neer, kom loof en prys U vir nog n dag van genade,liefde en seen, ek kom om U te loof vir beterskap was elendig siek U lig my op en genees my na U wil, Here vergewe asb al my sonde, tekortkomeninge, ek plaas my nier probleem by U voete O God U was is en sal altyd my Geneesheer wees ek loof U daarvoor, Here ek plaas my kosbare kinder, klein kinder fam en vriende by U voete neer, bewaar en beskerm ons asb teen enige aanslae van die vyand behoed en bewaar ons teen U bors hou elkeen asb styfvas, maak ons almal rustig met die wete U is inbeheer van ons lewens. Dankie Abba Vader vir U genade en liefde so onbeskryfbaar groot. Heilig is U O God en loof eer en aanbid U.
Amen en amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 05, 2013, 10:58:07 AM
Abba Vader, vanoggend is nie n gewone oggend nie, dit is n nuwe oggend wat begin Here, n nuwe dag waarin mense slim dinge uitdink en ook gemene dinge weer beplan. Here Jesus, U was self daar U het self bloed gesweet in aanbidding tot God die Allerhoogste om n leidings beker, n beker wat U nie verdien het nie verby te kry. Here Jesus, staan ons by en Vader laat U wil vir ons geskied sodat ons nie langer hoef te wag nie in dit wat U vir ons beplan. Vader, gee vir ons engele om ons te onderskraag sodat ons die onverstaanbare sal kan begryp en deurgaan sonder oordeel en in berusting dat U wil sal geskied vir die wat in geloof voor U, Jesus Christus kniel. Maak ons gereed Here en laat ons mekaar vergewe en mekaar liefh omdat ons nie weet wanneer dit ons tyd is om U, ons Hemelse Pappa te ontmoet, of geliefdes af te staan nie. Here laat die woorde het ek maar net nie nodig sal wees in ons lewens by die afsterwe van mense met wie ons, ons lewens gedeel het nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 06, 2013, 02:13:25 PM
Wanneer die mens nie gaan uitroep dat U die God, die Koning van alle konings is, dan sal die klippe dit uitroep. Dankie Here, baie dankie vir die ware liefde en geluk wat U vir ons gee. Dankie Vader, dat U liefde is en dat U net die beste vir ons wil gee. Vader, ons dankbaarheid vir dit wat U vir ons doen en gee ontbreuk in soveel fassete. Here, laat ons U dank vir dit wat ons uit U hand ontvang en rustig wees in U beskerming oor ons terwyl ons by U skuil. Vader, laat ons Jesus U Seun in alles soek, want dan weet ons ons sal alles kry wat ons wil h , want dit is ook U wil. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 15, 2013, 09:34:56 AM
Ons Almagtige God en Vader, ons kom na U met so baie versoeke Here, versoeke vir n beter lewe, vir gesondheid, vir n langer lewe, vir rykdom, alles vir onsself. Vader dan bid ons ook dat dit U wil is wat moet geskied soos U ons geleer het Here, maar as dit nie gou genoeg kom nie Abba Vader dan spring ons met eie mag en krag in om te rel en te organiseer want die gesegde van ek kan nie vir jou wag tot jy jou goed agter mekaar kry nie. geld met ons geduld by U ook. Vergewe ons asseblief Here vir ons ongeduld en leer ons dat ons ernstig moet wees oor ons afhanklikheid van U, want U is ernstig met ons. Vader, maak ons gehoorsaam aan U wil. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 24, 2013, 10:43:05 PM
Here God, die Almagtige en liefdevolle Vader. Here, hoe verward is ons lewens nie, soms is of ons nie eens weet moet ons die nuwe dag as geskenk uit U hand ontvang nie. Is daar dalk iets in die geskenk, in die dag wat ons nie gaan kan hanteer nie. Vader, wanneer ons na U wil leef en ook nie weet of ons daarna wil leef nie. Vader, dit voel of ons net terugslag na terugslag kry, dat daar soveel dinge is wat ons beter sou kon hanteer, het ons dit gedoen soos ons dit wou gedoen het. Vader, maar omdat ons kinders van U wil wees en met n glimlag, n pynlike glimlag wat die wreld nie sien moet terugstaan en woorde sluk vir waar ons sleg ges word deur ons hoofde en of aangesteldes oor ons, selfs ons ouers en of ouer mense, maar uit respek nie terug antwoord nie. Help Vader, gee vir ons sin vir n lewe wat ons aldag nie wil lewe as gevolg van pyn en seer. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 07, 2013, 01:42:10 PM
Abba Vader, Heer en Leermeester, baie dankie dat U ons gebruik om in te staan vir ander en ander vir ons. Vader, dankie dat ons instrumente in U hande kan wees. Here, ons bid dat U ons bedoelinge sal suiwer hou waarom ons U dien en wanneer ons ander bedien dat tot hul voordeel en nie om ons eie voordeel sal wees nie. Vader, laat ons ons lewe oorgee aan U wil en in toegewydheid, deur dik en dun, selfs sou ons vervolg word en vals beskuldig word. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 09, 2013, 11:15:07 AM
Dankie Here, dat U altyd daar is, dat U net 'n rein en gewillige hart soek. Dankie dat U genade en liefde oneindig groot is al kan ons menslike brein dit nooit verstaan nie. Leer ons om U wil te doen, om U stem te hoor en om volgens U wil te lewe. help ons om onsself te bevry van satan se greep en om ons los te maak van probleme wat ons wil onderkry. Versterk ons verhouding met U en maak ons honger vir U woord en dors na U geregtigheid. Stuur ons na die regte mense, waar U weet wat ons kan bemoedig en vertroos, waar ons diensbaar kan wees.
 Gebruik ons, liewe Heer. Ons is die klei, U die Pottebakker.
 Dankie vir U kosbare bloed, wat ons toevou en beskerm vandag, en elke dag van ons lewe. Vader ek vra dit in U Heilige Naam en dank U daarvoor,Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 09, 2013, 08:46:29 PM
Here Jesus, wonderbaarlike God en Hemel Vader, hoe heerlik om U naam aan te roep, te weet waar ons krag vandaan is.Vader, vergewe ons vir wanneer ons hierdie wete ignoreer en met selfvoldaanheid die eer self op ons neem. Vader, vir U genade aan die wat reg leef voor U, s ons dankievergewe ons. Here, vergewe ons dat ons ander namens U daarvan probeer uitsluit deur middel van skinder, spreuk oordele uit in die gees en derglike. Vader, so asof U genade nie vir almal bedoel is nie en ons met die genade tjekboek rondloop en self besluit oor wie mag en wie nie mag h van wat verniet en onverdiend van U is. Vader, maak ons vry van veroordeling, laat ons, ons eie genade gawes geniet tot verheerliking van U koninryk en nie met jaloersheid oor die skouer kyk om te sien of ons minder het en kwaad raak, of meer en hoogmoedig oordeel oor hoekom. Laat ons leef sodat ander Jesus in ons kan sien, gefokus op dien. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 31, 2013, 11:10:52 PM
Abba Vader, God Almagtig, dankie Here dat wanneer ons terugkyk op hierdie jaar wat verby is dat ons weet en kan sien dat ons dit nie sou reg kon kry sonder U nie. Dat U daar was elke tree vir tree. En wanneer ons na die nuwe jaar vorentoe kyk weet ons dat U n plan vir ons het, een wat sal werk indien ons gehoorsaam is aan U en binne die lyne van U voorskrifte soos in die Woord vervat is leef. Om in liefde te leef, liefde die grootste gebod van en in alles. Om verby ander se swakhede te kyk en Jesus in elkeen te sien, om die probleme wat ons met mekaar het aan die voet van die kruis in liefde neer te l. Nie ander se menswees te oordeel nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 02, 2014, 10:04:08 AM
Hoe klein of hoe groot, op aarde, in die see of in die hemel, U God Almagtig ken dit alles. Ons hartseer ons teleurstelling, of ons in n put is of in weelde in Potifar se huis of in die tronk onskuldig soos Josef, U plan vir elkeen wat U ken en in geloof en geduld wag is altyd mooi en ten goede. Abba Vader maak my ook sterk soos vir Josef, spaar my ook nie dit wat my vertroue in U sal toets tot die uiterste, tot daar waar ek van alle waardigheid gestroop word soos Josef eens was. Dankie dat U my ook gebruik. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 17, 2014, 12:18:57 PM
Abba, Vader, Almagtige God en Heerser oor alles en ook ons almal. Dankie Heer vir die beskerming wat ons ontvang wanneer ons skuil onder die wolkkolom wat U verskaf, wanneer ons woon binne die kamp aan die ander kant van die rivier in n vreemde land, vreemde situasies vir die wat in U glo. Vader, U kom altyd ons tot hulp as ons U gehoorsaam is, wanneer ons Jesus leef; wanneer ons naby U lewe om na U stem te luister. Here, laat ons so lewe dat U wil geskied elke dag, laat ons U stem herken in alles. Vergewe ons sondes Here, en maak ons gehoorsaam aan U wil sodat ons U liefde kan beleef. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 26, 2014, 08:58:37 AM
Here God Almagtig, U wat ons harte deurgrond, U wat weet wat elkeen van ons se bedoeling is of ons gee en of ons ontvang. Vader, U kyk dieper as wat ons voorgee wanneer ons uitdeel, of ons dit met voorbedagde rade doen en U kyk ook dieper na ons as ontvang as die een wat uitdeel, of ons dit in gierigheid ontvang, of ons genoeg het en eintlik kos uit ander se monde haal wat dit meer nodig het. Here, U ken die gewer en die ontvanger se hart, U sal oordeel. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 13, 2014, 02:00:47 PM
Barmhartige God, Heilige Here Jesus dankie vir die voorreg dat ons U ken en U we end uit wil volg. Here, ons sukkel so daarmee want ons is swak en sondig Abba Vader, en omdat ons sondig is sal ons nooit ten volle daaraan kan voldoen nie. Vader, gee ons die krag om te volhard en nie moed op te gee. Wanneer dit voel dat alls onregverdig is Here, wanneer ons ongeduldig is met U tyd, vergewe ons Here en herinner ons aan al die oorwinings wat ons in guns uit U hand ontvang het, onverdiende genade, dat ons n Koning se kinders is,  prinse en U nie die air om ons sien nie, maar U kinders gebore is in sonde in n sondige wreld. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 20, 2014, 02:54:01 PM
Pappa Vader

Here, ons het n moe generasie geword!
Ons is moeg gewerk, moeg vir probleme, moeg vir mense.
Ons het veral moeg geword om alles altyd reg te doen.
Om aanvaarbaar te wees, mt ons
Suksesvol, begaafd en finansieel sterk wees met duidelike doelwitte.
Verder moet ons goeie ouers, lojale vriende, toegewyde familiemense
En betrokke gemeenskapwerkers wees
Sjoe, dis n oorvol mondvol!
Vandag wil ek sommer net by U kom rus
En vra dat U my die regte prioriteite sal wys.
Sal U my help onderskei tussen die dinge wat regtig saak maak
en die dinge wat die wreld ons probeer voorskryf?
Ja, help my om te weet wat vir U belangrik is..
Maak huis skoon met my, Here.
Verwyder die selfopgelegde eise in my oorvol lewe
En leer my om sommer net U kind te wees.
In U naam vra ek dit,
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 20, 2014, 03:03:40 PM
Ons Vader in die hemel laat U Naam geheilig word, laat U koningryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dag se brood en vergewe ons ons sonde net soos ons die vergewe wat teen ons sondig. Dankie Jesus vir die leiding, al die fasette binne die Onse Vader gebed. Abba Vader maar ongelukkig het dit vir ons n ruimpie geword en het ons nooit geleer wat die inhoud van die gebed bevat nie. Vader, Almagtige, Alomteenwoordige God laat ons U nader met n intense behoefte en deurdinkte gebede en nie net ruimpies nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 26, 2014, 05:55:14 AM
Laat ons skyn vir Jesus met n helderglans, skitter soos die sterre aan die hemeltrans, in die donker wreld, skyn dan skyn. Abba Vader mag hierdie woorde prakties sin gee in ons lewe. Laat waar ons brood ontvang om te eet sal gee aan die wat nie het om saam met ons te eet. Laat ons eers vergewe voor ons vergifnis verwag. Laat ons alles oordink Here wat ons met ander deel dat dit dalk nie hul swakheid is en hul in versoeking kan bring om teen U wil vir ons te gaan en ons sodoende onder die bose plan van satan val nie. U is God Almagtig verewig en ewig. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 04, 2014, 01:20:50 PM
Here Jesus, Seun van God, dankie vir U liefde, volle liefde. Dankie Vader vir beproewinge wat ons kry, wat, as ons dit reg hanteer en U deel maak, U ken daarin dan sal ons die vrugte van oorwinning pluk. Here, dankie dat U ons elke dag by die naam roep en ook met ons hard praat wanneer ons afdwaal van die gelyke pad wat U vir ons gekies het. Vader, maak ons n volgeling van U getrouheid in elke belofte wat U vir ons in U Woord gegee het, U is getrou aan elkeen van hulle. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 14, 2014, 11:52:56 AM
Heilige Gees, Gees van God, Gees van lewe, kom woon in ons, kom leer ons om God alleen te eer. Leer om ons elke daad rein te hou en weg van alle kwaad, sodat Jesus in en deur ons kan leef. Abba, Vader, dankie vir die wete dat deur die Heilige Gees ons nooit alleen is nie, dat U altyd n wakende oog oor ons het, dat U Gees altyd by ons is, in ons is. Vader, vergewe ons vir die baie keer wat ons U verlon, wat ons die beginsels wat U aan ons gee oortree. Vader, gee ons n ontvanklike hart, oop vir reg en regverdigheid, vir wysheid en insig in dit wat U van ons verwag en Here maak ons getrou daarin. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 17, 2014, 09:10:07 AM
Abba en Vader, ons Here en God wat vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie dat U, U oor ons ontferm ten spyte daarvan dat ons nog elke dag die wreld dinge aanhang en dat ons net n tydjie in ons dag vir U afstaan. Soms is ons so trots Here dat ons huisgodsdiens hou uit tradisie en ons dan daarop roem. Here, hoe jammer dat die tyd met U nie ons hele dag beslaan nie, dat ons nie ons hele dag om U bou nie, maar net daardie halfuurtjie voor slapenstyd. Vader, met n tog net nie te lank nie want boetie raak aan die slaap. Dankie Here vir die genade wat ons van U ontvang dat U nie net n halfuur per dag met ons spandeer nie, maar elke sekonde van die vier en twintig uur. Here, bewaar ons dat ons nooit mense van baie woorde word nie, maar laat ons dade van liefde sal getuig van U liefde wat U betuig het aan die kruis vir ons. Here, laat hierdie liefde van U in ons kom woon. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 20, 2014, 07:37:47 PM
Here Jesus, Seun van God, dankie vir U liefde, volle liefde. Dankie Vader vir beproewinge wat ons kry, wat, as ons dit reg hanteer en U deel maak, U ken daarin dan sal ons die vrugte van oorwinning pluk. Here, dankie dat U ons elke dag by die naam roep en ook met ons hard praat wanneer ons afdwaal van die gelyke pad wat U vir ons gekies het. Vader, maak ons n volgeling van U getrouheid in elke belofte wat U vir ons in U Woord gegee het, U is getrou aan elkeen van hierdie beloftes. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 25, 2014, 10:40:06 PM
Jesus, U leef en omdat U leef kan ons deur U leef, wat n wonderlike wete. Dankie Here dat ons die wete hiervan het en nie net n gevoel oor U nie. Ons Here en ons God bewaar ons van skynheiligheid, maak ons vry Vader dat ons dinge sal doen nie om onsself te bevoordeel nie. Vader laat ons dit wat ons aanpak sal wees met die doel is om U te verheerlik sodat U liefde vir ons, deur ons sal skyn. Here Jesus, ons wil U elke dag leef, elke oomblik, elke situasie leef, gee ons gehoorsame harte met wysheid en insig daardeur. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 27, 2014, 08:48:42 AM
Pappa Vader Dankie Dat U My Lief Het Sodat Ek U Liefde Kan Uitdra Na Ander.
Leer My Om Geduldig Te Wees En U Voorbeeld Te Volg.
Bid Ek In Die Naam Van Jesus Christus,
Amen!

☛ Bly Geseend geliefde kind van God !! ღ
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 02, 2014, 10:56:23 PM
Pappa Vader,
U ken my en elkeen van U kinders.
U weet dat al verdwaal ons hoe ver, U wag geduldig dat die verlore skaap tot U kudde terug keer.
Dankie Liewe Jesus dat U nooit moed opgee nie.
Op die kant wag U geduldig dat ons terug keer en verwelkom U ons met ope arms en die liefde wat ons omvou.
Vader ek voel soms so magteloos as ek iets nie self kan regkry, as ek nie probleme op gelos kry nie.
Dit spaar ons soveel hartseer as ons net op U vertrou en staatmaak as om op ons eie te probeer
Vader ek is soms so kinderlik opstandig teenoor alles wat ek moet verwerk en hanteer, ek moet U vertrou.
Elke traan wat ek stort tel U.
Al voel ek van vriend en mens verlate kan ek my net tot U wend en weet ek is nie vergete nie.
Nou le die lang nag voor my.
Here vul my met U gees sodat ek my oe kan sluit wetend dat U al klaar vir my pyn betaal het met U lewe.
Here maak my weer die instrument van U hande en laat my vreugde en geluk gee i.p.v.houe toedien aan n ander.
Open my oe vir leed en nood.
Stuur weer die afvlerk voels op my pad sodat my eie vlerke weer sterk kan word.
Liewe Heer ek dank U vir my familie, vir my gesin, vir my vriende.
Laat ek n ander tot hulp en seen wees.
Dankie vir maniere om met vriende kontak te maak, te vind, te deel en nuwe vriende te maak en ou vriende weer te vind
Jesus U ken my in my onvolmaaktheid, met my swakhede, my foute, my deugde, my siekte en my pyn.
U weet hoe baie ek opstandig raak wanneer ek nie kan doen of gaan soos ek wil nie.
Vergewe my asb.
Bewaar my land, my mense van ondergang, moord , gewld , haat en roei die Goddeloose uit wat soos n adder aan die boesem gekoester word.
Vrede vir volk en vader land.
Bewaar bejaardes en kinders wat seer en swaarkry.
Bewaar families en vriende.
Laat als in U Wil geskied .
Ek wil ook dankie se vir elkeen wat my lewe veryk.
Bewaar almal en hou hul in U hand asb.
My kinders en kleinkinders bewaar en beskerm hul asb en hou hul altyd aan U boesem.
Vir my lewens maat sodat ook sy die vrede sal ontvang asook die krag wat sy nodig het om my by te staan en ek vir haar.
Sy is ook U kosbare kind.
Ek vra dit van U in liefde en genade om my sterk te hou vir die wat my liefhet.
Dankie Here ek loof en prys U Naam.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 09, 2014, 11:15:30 AM
Ons wil U vir U voorsorg loof o Here my God, ons wil U dank vir U voorsiening in ons lewe. Laat ons vertrou in ons wag op U getroue hand, U wat die vrug skenk op die regte tyd. Nooit sal U teleurstel vir die wat nederig op U wag nie. Wat selfs in n dal van doodskaduwee beweeg nie. U is getrou, dit nie saak maak in watter omstandighede ons verkeer nie, wat ons nog oor het in die kos kas of op die land, Vader wanneer ons na U roep is U daar en luister U. Vader U vergewe onmiddelik en red ons van die verderf, van die we van satan as ons op reg berou toon. Vader maak ons vry van die sonde wreld en bewaar ons met U liefde hand van die onreg wat om ons gebeur, Abba Vader. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 25, 2014, 06:47:46 PM
God Almagtig, hoe groot U liefde vir ons. Here, hoe groot ons wanhoop dat ons skuiling by U soek en dan nie vind, want ons glo nie. Here, wanneer die storm om ons woed en ons alle kante moet keer, wanneer dit voel of ons verlate is, verlate van ons naaste omdat hulle staan en toekyk, te bang dat wanneer hulle betrokke raak dan het hulle verpligtinge. Vader, bewaar ons dan van afvalligheid van U. U is ons Herder, U sal ons nie verlaat nie al sou ons onsself probeer te verlaat, voel om van onsself af weg te vlug. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 06, 2014, 01:19:52 PM
Almagtige God, Abba, Vader, in die Naam van Jesus Christus, bid ons vir vrede Here, vrede op aarde, vrede tussen nasies, vrede tussen kulture, vrede tussen families, vrede tussen man en vrou, tussen broers, tussen susters, tussen ouers en kinders. Maak U Woord oop vir ons Here, maak dit oop sodat U ons kan aanraak Vader in leiding om binne U we en wil te kan optree, regverdig sonder oordeel teenoor almal elke dag, en laat ons mekaar kan opdra aan U genade om n verreikte lewe te lei, n lewe waarin ons U sal bely, ons U sal loof en prys in U grootheid, in alles wat U vir ons doen onder U beskermde hand. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 19, 2014, 08:10:56 AM
God is my lied, U almag ken geen perke nie, U genade ongeken. Dankie Here dat U geduld het met ons, dankie Here dat U wag om die middelpunt van ons lewens te wees, U die Koning van alle konings, n genadige God. Abba, Vader, onsk weet dat ons nooit volmaak kan of sal wees nie, dat ons nog elke dag gaan toelaat dat ons sondige natuur die oorhand kry. Ons weet ook Here dat ons elke dag wil en sal streef om meer en meer soos U te wees, omdat, deur genade het U die middelpunt van ons lewens geword. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 04, 2014, 09:37:21 AM
HEMELSE VADER, ons kom nou na U toe. Leeg van onsself. Leeg van ons eie plannetjies en trots. Ons bely dat ons verlore is sonder U. U is ons enigste HULP en REDDER. Ons VERLOSSER en SALIGMAKER. Ons het U RAAD en WYSHEID dringend nodig vir ons lewe en TOEKOMS. Gee vir ons opnuut U VREDE en KALMTE. Help ons om nie PANIEKERIG te raak en rond te skarrel nie. Dat ons O op U GEFOKUS sal bly. Help ons met ons STRES en VRESE. Dat ons opnuut ons bekommernisse vir U sal gee. Help ons om alle mense VRY TE SPREEK en ook onsself. Leer ons om meer soos U te DINK. Ook dat ons EMOSIES onder U BEHEER sal wees. Dankie ook vir U FINANSILE VOORSIENING en VERSORGING. Sen in die besonder hierdie KOSBARE MENS wat nou SAAM met my BID. Ons is LIEF vir U, JESUS. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 25, 2014, 09:44:46 AM
Almagtige God en Hemel Vader, U wat is en was en wat sal wees, dankie vir die beskerming wat U vir ons bied teen die vyand, Satan en sy demone, die Bose magte. Vader  ons kan nie sonder U nie, ons kan nie een voet voor die ander sit nie. U bewaar, bewaar ons deur ander mense, U bewaar ons waar ons soms sien as Good luck. Gunstige geleenthede waar ons U kon belei het maar verkies om satan te belei, die vader van leuens wat ons aan goed soos geluk laat vasklou, dankie Abba, Vader vir hierdie wete. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 13, 2014, 07:23:17 PM
Abba Vader, ons besef net weer: As ons arms vol is van sorge en bekommernis, kan ons hulle nie oplig na U in lofprysing nie. Ons l nou alles wat ons beklem en afrem aan U voete en steek ons hande fisies uit na U. U is God Almag, ons loof en prys U.
Amen

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 13, 2014, 09:30:30 PM
'N LEWE VAN GEBED...
U is met my. Ps.23:4...
Inspireer u geloof in God u om gereelde tye af te sonder vir gebed? En as u dan alles aan Hom oorhandig, ervaar u 'n diep innerlike gevoel van vrede en krag? As u antwoord op al hierdie vrae ja is, sal u gesien word as 'n vrolike, opgeruimde mens omdat u God ken op al u we. Dink net hoe heerlik dit sal wees as u dae gevul is met vrede, tevredenheid en vreugde. En al wat nodig is om hierdie geluk en vrede tevind, is om te leef vanuit u eie innerlike toring van krag, die stil plek van gebed waar u gereeld met u Heer kan kominikeer...
Hoe meer ons Hom so opsoek in gebed, hoe meer sal elke dag 'n dag van gebed wees, hoe meer sal ons lewe 'n lewe van gebed wees...
Gebed is 'n geestelike oefening. Dit versterk ons geloof, dit gee ons die nodige moed en durf om 'n sukses van ons lewens te maak, dit maak deure voor ons oop terwyl ander toegaan. 'n Lewe van gebed, dit is die moeite werd om aan te kweek....
U IS MET MY, U STOK EN U STAF DIE VERTROOS MY.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 11, 2014, 09:14:47 AM
Vader, met elkeen van ons stap U n pad. Die pad met U , die afstand, kan nie bereken word nie. En tog, Here, is elke tree reg en goed vir di wat met U verenig lewe. Ons weet dat daar oases sal wees deur elke woestyn, en aan ons die lewende water sal verkry. Ons weet dat daar n lig sal wees in elke grot waar ons sal vernag ; en voedsel vir elke dag. Ons weet dat ons n Gids sal h, n Leidsman, wat ons gaan lei na plekke waar ons U gaan beter leer ken. Ons eer U, ewige God, vir elkeen se uitgewerkte roete. Dankie my Vader!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 23, 2014, 11:31:14 AM
Dankie Here, dat ons nou volkome vry kan wees in U. Here, help my om deur al die seerkry in my lewe te werk. Help my Here, om eerlik met myself te wees. Wys my al simptome van emosionele wonde in my lewe. Dankie Heilige Gees, dat U die Gees van waarheid is en alles tot op die wortel vir ons oopvlek. Here, ek bely dat ek altare in my lewe gebou het, rondom slegte herhinneringe en seerkry dinge in my lewe. Vergewe my daarvoor. Here, vergewe my vir my eie lewe wat ek daardeur verwoes het, maar veral die van ander rondom my. Here, vergewe my vir die verkeerde keuses wat ek gemaak het as gevolg daarvan, omdat ek nie my diepste seerkry vir U gegee het nie. Here, neem dit alles. Ontbloot met die tyd elkeen daarvan, sodat ek in volle oorgawe aan U kan leef. Here, help my om elke altaar en vesting af te breek in Jesus Naam
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 23, 2014, 11:40:32 AM
God Almagtig, ons Skepper, Skepper ook van ons nageslag, Versorger van ons deur die bloed van U Seun Jesus Christus gebore in Bethlehem en in n krip neergel, nederig. Here, vanoggend kom ons en sing met n oorwinningslied dat U ons liefhet ten spyte van wie ons is, dat U ons die versekering gee dat U ons sal versorg, dat wanneer ons ons volkome aan U oorgee ons in n rus-stadium is waar U altyd agter die skerm ons vorm sodat ons volkome in U aan die einde van elke dag sal uitkom. Dankie Abba, Vader vir die nagrus waarin U, terwyl ons geslaap het, ons brein geherprogammeer het en die dinge van gister in orde geliaseer het, sodat ons hierdie dag nuut kan begin. Dankie Here, dat ons dit in U naam kan begin, wat n voorreg. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 14, 2014, 10:33:52 AM
HERE, dankie vir hierdie Kosbare PERSOON wat nou saam met my BID. Dit voel of die BERGE in jou lewe te veel geraak het. Die berge van spanning, onsekerhede, bekommernisse en besluite wil jou onder kry. Dit voel of hierdie berge jou heeltemal LAM l. Maar die HERE s nou vir JOU: As jy GELOOF het soos n MOSTERDSAAD, PRAAT met jou BERG en hy SAL luister. PRAAT met jou berg van SIEKTE. Deur Sy WONDE het daar vir MY GENESING gekom (Jes 53:5). PRAAT met jou berg van BEKOMMERNISSE. Ek werp al my BEKOMMERNISSE op die HERE, Hy SORG vir MY (Ps 55:23). Praat met jou berg van FINANSILE TEKORT. My GOD VOORSIEN in AL my behoeftes volgens Sy oorvloedige RYKDOM (Fil 4:19). Praat met jou berg van VREES. Die HERE is my REDDER en TOEVLUG. Ek vrees NIKS (Ps 27:1). Dankie HERE dat U vir ons die MAG en OUTORITEIT gegee het om met ons BERGE te PRAAT. Dankie JESUS. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 16, 2014, 08:21:09 AM
Onse Vader Baie dankie dat ons weer vanoggend met dankbaarheid in ons harte kon ontwaak. Ons is dankbaar vir n splinternuwe dag wat ons uit U hand ontvang en dankbaar vir nog n geleentheid om n paar oomblikke van stilte saam met U te kan deurbring.Vader gee dat ons vandag net ons beste sal doen en dat ons alles wat ons doen tot eer en verheerliking van U Heilige Naam sal doen.Vader ons bid vir almal wat probleme het en ons l dit aan U voete neer. Bring asseblief verligting waar ookal nodig en soos U dit goed ag.Vader hou U hand van bewaring oor ons deur hierdie dag asook oor ons geliefdes,familie en vriende. Ons vra dit nie uit verdienste nie maar enkel uit genade.Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 27, 2014, 08:37:27 AM
[8:25:07 AM] Monty Peens: More ek vra weer ernstige voorbidding vir Christa sy het gisteraand weer n beroerte aanval gehad sy is by die huis baie swak en deurmekaar.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 19, 2014, 09:39:47 AM
Abba en Vader, getroue God, U wat die hele tyd regstaan om ons hande te vat wanneer ons dit uitsteek. Vader, hoe wonderlik dink ons en met genoegdoening ook dat ons tyd maak vir gebed voor etes, selfs van ons wat nog huisgodsdiens hou, ander weer; mammas wat gou gebedjies vir die kinders ops voor hulle gaan slaap. Vader, ons ken U nie meer nie, want U is nie meer deel van ons lewens nie, U het net n noodknoppie geword, n afstand beheer uitkoms versoek. Almal jaag na wind, na dinge wat vir hierdie en in hierdie wreld van belang is. Vader, dit is vaders wat net en op eie houdjie die beste vir die gesin te soek, moeders wat reguit s hulle kinders kom eerste. Vader, en dan U plekkie is ook iewers daar. Vyf min, dalk, as daar tyd is. Vergewe ons Here dat ons nie U plek in ons lewe eerste belei nie, U nie meer eers noem in ons gesprekke nie, want: daar is n tyd en plek vir alles en godsdiens is nie deel van Besigheid nie, nie eens by die skole of selfs nie eens in die parliment nie. Vader nie eens deel van gesin wees nie. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 01, 2014, 09:11:27 PM
Ons volk

Grote God hier staan ons nou
as 'n volk, 'n mens in diep berou
hoor elke vader, moeder kind se gebed
U, o grote God kan ons volk red
Ek buig voor U in stille gebed
vra nederig, U my volk te red
U ken ons behoeftes, klein en groot
U, Vader, ken ons volk se nood
Vader, help waar ons ook mag wees
ek bid oor ons, krag van die Heilige Gees
as volk staan ons soms alleen
maar U, grote God, gee daagliks seen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 04, 2014, 10:31:47 AM
Hoe klein of hoe groot, op aarde, in die see of in die hemel, U God Almagtig ken dit alles. Ons hartseer ons teleurstelling, of ons in n put is of in weelde in Potifar se huis of in die tronk onskuldig soos Josef, U plan vir elkeen wat U ken en in geloof en geduld wag is altyd mooi en ten goede. Abba Vader maak ons ook sterk soos vir Josef, spaar ons ook nie dit wat ons vertroue in U sal toets tot die uiterste, tot daar waar ons van alle waardigheid gestroop word soos Josef eens was. Dankie dat U ons ook gebruik. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 07, 2014, 09:12:11 PM
Here, soms weet ons nie wat ons van U moet vra nie. U alleen weet wat ons nodig het. U het ons liewer as wat ons onsself kan h. Vader, gee asb aan u kinders wat hulle self nie weet hoe hulle dit van u moet vra nie. Ons bring maar net ons hart na U en maak dit voor U oop en vra U om al ons hartseer en pyne weg te neem. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 14, 2014, 08:43:29 AM
Pappa Vader Dankie Dat U N Weg Maak Waar Ek Geen Weg Kan Sien Nie. Dit Is My Keuse Om U Te Vertrou Met Die Wete Dat U Die Onmoontlike Moontlik Kan Maak In My Lewe. Wys My U Krag In My Lewe Sodat Ek In Geloof Die Rondom My Kan Versterk En Verseker Van U Liefde. Dit Bid Ek In Die Naam Van Jesus Christus, Amen!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 15, 2014, 09:19:18 AM
Dierbare Vader, vanoggend bid ek vir elkeen wat hier lees en vra u sen op hulle lewens. Ek bid dat U hulle sal bewaar van onheil, dat U hulle goeie gesondheid sal gee en dat U in al hulle behoeftes sal voorsien. Ek bid dat U vandag naby elkeen sal wees om te help met enige behoeftes wat hulle moontlik mag ervaar. Dankie Vader dat ek weet dat U met elkeen sal wees vandag en die nuwe week wat voorl.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 16, 2014, 08:41:53 PM
Psalm 27
Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eetmy testanders en my vyande, ja, mynestruikel hulle self en val. Al word 'n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent; Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank; ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die HERE. Hoor, o HERE, ek roep luid; en wees my genadig en antwoord my. Van U s my hart: Soek my aangesig! Ek soek u aangesig, o HERE! Verberg u aangesig nie vir my nie, wys u kneg nie af in toorn nie: U was my hulp! Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil! Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die HERE sal my aanneem. HERE, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad, vanwe my vyande. Gee my nie oor aan die begeerte van my testanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan, en hy wat geweld uitblaas. o, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 17, 2014, 08:35:35 AM
Dankie, ons Dierbare Hemelse Vader... Dat U ook die Vader van moegwees en stukkende mense is - dat U verstaan en omgee.. Here Jesus, dankie dat U hier op aarde aan ons die voorbeeld gestel het deur onder alle omstandighede U Vader se raad te gevra en opgesoek het.....
U ken ons harte en wat ons so bekommerd maak en ook oor die toekoms - Help ons asseblief om in hierdie onsekere tye naby U te bly sodat ons in en deur U krag, genade en vrede sal kry.. Dankie Vader dat ons in geloof weet dat wanneer die nag op sy donkerste is....die morelig besig is om deur te breek... Dankie, dat U ons hoor, sien en verstaan.....
In Jesus Naam...Amen!!
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 19, 2014, 07:11:18 AM
Dierbare Vader, ons soek met ons hele hart na U. Ek bid vir die wat vandag na U soek. Ek bid vir die wat na U soek vir finansile bestendigheid en genesing. Ek bid vir die wat hulle oor geliefdes bekommer of wat die pad byster geraak het. Ek vra dat U naby elkeen van hulle sal wees en hulle sal help om U raak te sien. Dankie Vader dat U elkeen se behoeftes ken en dat ons weet U is net n gebed ver en dat by U niks onmoontlik is nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 20, 2014, 08:58:01 AM
Loof loof die Here, Koning van alle konings, Here Jesus dankie, dankie dat U ons in U hand hou. Dankie Vader dat ons U kinders is. Laat ons, ons ook ontferm oor ander, en ook bid vir hulle, hulle vergewe vir wat hulle aan ons doen. Vader bewaar ons almal van onvergifnis, wat n groot sonde in ons tyd is. n Sonde wat maak dat ons die ewige lewe sal misloop, maak ons vry van die sondes wat ander op ons plaas deur valse aantuigings en laat ons dit nie teen hulle hou nie, maar na die kruis bring waar U reeds die hoogste prys betaal het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 24, 2014, 08:10:20 AM
Vader,
U het elkeen van ons met 'n doel op hierdie aarde geplaas en niks sal ons lewens heerliker maak as wanneer ons u doel bereik nie. Help ons vandag om na u opdragte, u begeertes vir ons lewe te vra. Maak ons o oop sodat ons kan sien wat U wil h ons moet doen en help ons om daardie planne uit te voer.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 29, 2014, 07:21:54 AM
VADER, ons raak saam STIL in U TEENWOORDIGHEID. Ek spreek nou NUWE DEURE wat vir jou OOPGAAN, s die HERE. Jy gaan Nuwe MENSE ontmoet wat 'n groot IMPAK sal h op jou DENKE en SELFBEELD. Mense wat die BESTE in jou gaan UITBRING! Waar jy voorheen STRUIKELBLOKKE gesien het, gaan jy nou GELEENTHEDE raaksien. Uitdagings. GODDELIKE gapings. Jy sien dit nie as 'n krisis nie. Dis eintlik 'n WONDERWERK wat n plek soek om te gebeur. Ja, s die HERE. Jy is alreeds n WANDELENDE WONDERWERK. Dis EK wat jou tot HIER gebring het, en dis EK met JOU die TOEKOMS INSTAP. Jy ERVAAR dit alreeds terwyl jy nou hier lees. Nuwe KRAG. Nuwe HOOP. Nuwe VISIE. Nuwe GELOOF. Dankie JESUS. Amen. (As jy hierdie GEBED saam met my BID en GLO, s AMEN!)

Hansie Smit.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 04, 2015, 07:24:43 AM
Here Jesus in hierdie wreld is ons klein, n wreld waar elkeen besig is om net sy eie belang te soek, waar daar nie meer tyd is om stil te staan en om ons te kyk nie, te kyk waar ons in diens van U opdrag kan optree; julle moet mekaar lief h soos julle self. Here ons lewens het so gejaag geword, dat ons nie meer tyd het om te luister na ander se einas en seer nie, wat ander in liefde te s of te vertel het nie. Hoe dikwels s ons nie; praat gou ek het nie nou tyd nie. Dan kan hierdie hartseer kind maar net sowel nie praat nie Abba Vader, want daar is nie tyd nie. Dankie Here dat ons dan op U skoot kan klim en ons hartseer vir U kan gee. Dankie Jesus dat ons geen sonde het by U, omdat ons ons sondes aan U voete kom l, dat U ons dit vergewe het, dat U daarvoor gesterf het. Ons is vry in U ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 09, 2015, 10:35:17 PM
Hoe s mens Dankie.
Vir dit wat mens het?>-- Vir soveel Liefde...>-- 'n Huisie...>-- 'n Bed!>-- Heer, ek het nie veel nie...>-- Maar dit weet U klaar!>-- Die bietjie wat ek het...>-- Is vir my so Kosbaar!>-- Heer, ek tel elke dag my Seninge...>-- Een vir een!>-- Want ek weet...>-- Wat ek het is net vi my geleen!>-- Heer, soms kan my Lewens-Storms ook maar woes slaan...>-- Maar steeds laat U my Huisie vas staan!>-- Heer, U beskerm my en...>-- My Familie al ons hele lewe lank!>-- En soms weet mens nie...>-- Hoe om U te bedank nie!>-- Heer, my geld is min...>-- My huisie is klein...>-- Maar dit is so asof daar meer...>-- Sonlig in my ou Huisie skyn!>-- Heer, ek kyk vas in Glimlaggies...>-- En kry Drukkies elke dag!>-- My God...>-- Ek kan dit weer terug gee!>-- Want U is my Krag!>-- Heer, soms laat die lewe my ook...>-- Opdraende loop!>-- Ek het geleer waar daar lewe is...>-- Is daar Hoop!>-- Heer, ek het leer swem toe...-- Die Lewens-Branders op hul woeste geslaan het!>-- Toe ek struikel en afdwaal...>-- Was U die een wat verstaan het!>-- Heer, U het Hartseer...>-- Pyn en ook soms...>-- Twyfel op my pad gebring!>-- U het weer 'n Melodie in my lewe gegee toe...-- My hart nie meer die Lied van die lewe wou sing nie!-- U het soveel keer my uit die donker dieptes van die lewe kom haal...-- Juis wanneer ek dink als het my gefaal!-- Heer, U het my totaal verstom...-- Toe ek heel by die Wenpaal anderkant uitkom!-- Daarom buig ek vandag my knie in gebed en s:...-- *Dankie Heer...- Vir dit wat ek het!* Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 23, 2015, 01:06:54 PM
God, Almagtig, ons is klein en nietig, wat is dit dat U aan ons gedink het om U Seun Jesus Christus te gee om vir ons te sterf sodat ons kan lewe. U liefde is onverstaanbaar vir ons mense, U genade ondenkbaar. Dankie ons Abba Vader vir n nuwe begin elke dag vir die wat U lief het, waar ons gister se lelik, se onreg, die swart kolle in ons lewens gereinig word met die bloed van die Lam, Jesus Christus. Vader help ons beplan om die regte dinge te dink en te doen ten alle tye. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 03, 2015, 01:02:14 PM
Vader, wanneer die mens nie gaan uitroep dat U die God, die Koning van alle konings is nie, dan sal die klippe dit uitroep. Dankie Here, baie dankie vir die ware liefde en geluk wat U vir ons gee. Dankie Vader dat U n voorbeeld van liefde is en dat U net die beste vir ons wil gee. Vader, ons is dankbaar vir dit wat U vir ons doen en gee, ons ontbreek in soveel fassette. Ons wil U dank vir dit wat ons uit U hand ontvang en rustig wees in U beskerming oor ons terwyl ons by U skuil, laat ons U wil in alles soek Here want dan weet ons ons sal alles kry wat ons wil h, want dit is ook U wil. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 24, 2015, 03:13:49 PM
Abba en Vader, vanoggend wil ons dankie s vir al die liefde wat U deur ander uitstort op ons. Dankie Here Jesus dat U vir ons die lewende voorbeeld van diens was hier op aarde. Jesus, dat U stof op U voete gehad het om almal te versorg en nogsteeds ons versorg, nou net deur mense, dat U mense stuur om vir ons in en by te staan. Vader, gebruik ons ook en maak ons ook instrumente in U hand om U hande en U voete te wees. Vader, gebruik ons lippe om te bemoedig waar bemoediging nodig is, ons o om nood te sien en gee ons die insig om die ware nood te onderskei van hebsug. U is God, groot en almagtig. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 09, 2015, 03:21:23 PM
Dankie Here vir ure van gebed waarin U ons van twyfel en afdwaal red. Vader, U ken ons elkeen se ouerhart, U weet wat daarvan ons gesteel is deur satan en sy trawanta en waar hy nogsteeds probeer steel, hoe hy Koninkinders gebruik om sy doel te bereik, om die verhoudings tussen man en vrou, ouer en kind, broer en suster op te breuk. Here, ons bid dat U vir ons die insig en krag van die Gees sal gee om doringtakke in sy pad te sleep sodat hy nie verder insae het in ons lewe. Here, ruk die mense wat so gewillig is om deur hom gebruik te word uit sy hande, neem hulle weer terug onder U sorg en gee vir ons terug wat satan van ons gesteel het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 14, 2015, 05:15:45 PM
GEBED VIR HEMELVAART

Ek kyk op na die hemel, want dis vanwaar my hulp kom.
Oor elke wonderwerk staan ek heeltemal verstom.
Heer, sonder dat ek vra, het U Seun vir my kom sterf.
Sonder dat ek vra, word ek deur U liefde bederf.
Met 'n lang, pynlike lyding het Jesus vir my skuld kom betaal.
Maar God het Hom nie vergeet en Hom weer kom haal en soos belowe het hy opgevaar na die Vader.
Op my knie, in aanbidding, mag ek ook nou tot Hom nader.
'n Lewende God, wat na ons klagtes luister het ons uitgesoek, Hy dra ons uit, al voel ons gedryf in 'n hoek.
Dankie Heer, dat ek openlik tot U mag bid.
Dankie Heer, vir 'n dag wat U vir ons kom bewys dat Jesus wel aan U regterhand sit.
Dankie dat ons dit nog steeds mag herdenk.
In ons harte het U woning kom maak sodat ons enige tyd en enige plek kan voel hoe U ons aanraak.
Heer, danksy Hemelvaart is ons meer as gered.
Danksy die feit dat Jesus opgevaar het staan ons nie meer onder die wet.
U ken ons swakhede, ons behoeftes en ook ons persoonlikhede.
Dankie Heer, dat U die Drie-eenheid is wat my lewe in U hand hou.
AMEN.
Gesende Hemelvaart!! (
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on June 26, 2015, 10:48:26 AM
Almagtige God en Hemel Vader ons kom vanoggend in liefde en eerbied na U en ons wil by U kom pleit. Here, wys U vir ons, elke kind van U, die pad wat ons vir U moet wandel sodat U daardeur verheerlik kan word, dat die pad wat ons loop Here, tot verheerliking van U groot almag gaan en nie tot die bevrediging van ons selfbeeld nie. Vader, en wanneer ons donker tye ingaan soos operasies, hofsake, beroeps besluite  of geloofsbedienings, laat ons U daarin verheerlik.Want Vader, as dit gaan oor om U beter te dien daarin of om ons geloof in U te versterk, wat kan dan verkeerd gaan. O Heilige Gees, hou ons gefokus op die droom wat die Allerhoogste vir ons droom, wat soveel meer as as ons klein droompies is. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 14, 2015, 02:46:40 PM
Heilig, Heilig is U Here God, skepper van ons lot. Dankie Vader dat U ons voorspoed bepaal, dat soos ren wat val en U die plante van die veld versorg, so versorg U ook ons met en in al ons behoeftes, met dit waarin U ons kan vertrou wanneer ons in U bly. Vader, versorg ons ook met U liefde, bewaar ons van die pad van duistere gedagtes. Here, maak ons vry in U en vry van die wreld se goed en begeertes, maak ons vry van die liefdeloosheid wat ons in ons harte dra en bewaar ons van hoogmoed. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 16, 2015, 07:57:55 AM
O Heer ons God, dankie vir U seninge oor ons, dankie Vader vir genade elke dag waarin ons kan leef om meer en meer soos Jesus te leef. Vader, om meer en meer heilig te word, te streef om volkome in Jesus Christus te wees. Vader, gee vir ons die wysheid en insig om nood raak te sien. Vader, maak ons eie behoetes stil in ons sodat ons met n oop gemoed die seer en einas van ander sal raaksien en vir U hulle tot diens kan wees, al is dit net om te kan luister Here. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 27, 2015, 09:34:47 AM
Here Jesus, dankie vir die voorreg wat ons het dat ons ons sondes aan U kan bely en weet dat U ons sondes saam met U liggaam gekruisig het en by God Almagtig pleit vir een en elk wat na U kom. Here Jesus ons kom vanoggend na U en vra U; vergewe al die sondes wat ons doen, selfs die wat ons in gedagtes pleeg en dink dat U dit nie weet nie. Vader, bewaar ons van selfvoldaanheid, reinig ons Jesus met U bloed. Ons wil skoon voor U wees Here, U ken ons alles. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 28, 2015, 12:44:55 PM
Die Here is my herder niks sal my ontbreuk nie. Abbba, Vader hoeveel, ons ken hierdie Psalm uit ons kop ui, maar leef hom nie uit die hart uit, ons hart, U tuiste. Vader, kry nie  want ons glo nie, ons bekommer ons oor die dag van more, ons bekommer ons oor ons skure op aarde en leef vir ons self. Vader, maak ons vry van ons wreld se begeertes en gee ons die hartklop van Jesus wat met vyf broodjies en twee vissies drieduisend mense voed en waar ons nie kan voed nie Here, laat ons bemoedig, of gee ons dan die insig en wysheid om U wil te doen aan die wat U oor ons pad stuur, in U diens. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 17, 2015, 10:15:43 AM
Vader, vanoggend voel dit so of dit alles wat ons doen tot niks kom, of dit wat ander doen al is dit presies dieselfde word hul vereer en of kry erkening. Here ons wil nie in n put van moedeloosheid wees nie, ons wil die regte dinge vir die regte redes doen en as oorwinnaar uittree vir U. Vader, al is dit dan dat ons moet terugstaan vir wat reg moet wees teenoor ons as mens. Maak ons sterk Here in dit wat U wil is vir ons. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 09, 2015, 12:17:27 AM
Here, God Almagtig, baie dankie vir die oop kanaal van gebed wat ons tot U het. Vader, maak ons gebedslewe tussen U en ons intiem en lewend. Vader, gee dat ons sal vra na Jesus Christus in ons lewens, U enigste wil vir ons en ons medemens. Vader, selfs al is sommiges ons nie goedgesind nie. Abba en Vader, laat ons sal lewe met die oog op versoening en nie vyandskap nie, want U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus, U wil vir ons het gekom sodat ons almal gered moet word. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 10, 2015, 12:21:09 PM
Abba, Almagtige God en Hemel Vader, alle eer en lof word U toe gesing, ons loof U vir nog n dag in U teenwoordigheid. Dankie vir die voorreg Heer dat daar nie n spesiale dag een keer per jaar ingestel is vir U nie Vader, maar dat ons elke dag U log kan besing en ons elke dag U liefde, omgee en genade beleef. Vader, gee vir ons die insig en die leiding, die kennis van wysheid om ouers te wees wat U van ons verlang om te wees elke dag, om Gods manne en gelowige vroue binne die gesin te wees wat U aan ons geskenk het. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 13, 2015, 09:23:28 AM
Here Jesus, getroue Vader van beloftes, deel en lot, maak ons dankbaar in dit wat ons onverdiend en genadiglik uit U Vaderhand ontvang. Here Jesus, U het soveel mooi vir ons beplan, ons bid nou en vra dat U ons sal terugbring na U we, sodat ons U mooi vir ons kan beleef. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 20, 2015, 11:24:52 AM
Geloof s die Here, dankie Here vir die voorreg wat ons het om na U te kom en te mag vra wat ons harte begeer, dankie vir al die beloftes in U Woord vir voorspoed in ons lewens as ons in U glo, Here. Vader, ons kort soveel dinge en ons weerhou onsself van soveel geluk, omdat ons geloof kort en nie U vra nie en wanneer ons U gevra het Here, dan vat ons nie uit U Vaderhand nie, want ons glo nie. Here, maak ons oop vir U genade gawes. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 18, 2015, 08:41:13 AM
Abba, Vader, Barmhartige God, Here al het ons niks het ons so baie want ons het U. Soms soveel gedagtes in ons koppe wat georden moet word; gedagtes van twyfel, wanhoop en ongeloof, maar ook n wete dat daar n God is wat ons geleer het wat omsien na ons as ons ons alles na U bring. Here, vergewe wanneer ons voel dat U nie meer na ons gekerm, ons uitroepe vir hulp luister nie. Here, maak ons vry van die bande wat satan met ons smee, bande wat ons tot ongeloof bring.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 31, 2015, 10:12:04 AM
By 31 Desember 2015 verby... oppad na 2016

Ons is toe by 31 Desember verby en ons leef nog om die storie te vertel. Die Majas se profesie het toe nie waar geword nie. Ruimtewesens van die planeet Niburu het ook nie kom goud haal hier op aarde nie. Nou is dit tyd vir vorentoe skuif 2016 toe. Maar dalk is dit ook tyd om gou-gou net n paar goeie vrae oor 2015 te vra. Kan iemand hier teen die einde van 2015 getuig dat jou aanwesigheid in hulle lewe n nuwe venster op God voor hulle oopgemaak het? Het iemand Christus as die goeie Herder ontdek omdat jy n pad van liefde saam met hulle geloop het die afgelope jaar? Wel, dan was 2015 n fenomenale jaar, die grootste ooit!

Niks anders weeg daarteen op teen een verlore skaap wat tuisgekom het nie, soos wat Jesus in Lukas 15 vertel. Hoor mooi, niks nie! Die tuiskoms van God se verlore aardse items is elke keer hoofopskrifte in die hemel. Oor een verlore muntstuk wat hier gevind word, vier die engele daar n hemelse fees. Die veilige aankoms van elke verlore seun hier in die goeie Herder se kraal is die hoofrede vir n spesiale feesmaal in die Vader se teenwoordigheid. As jy dus n stukkie feesvreugde in die hemel verskaf het oor een enkele mens, dan was 2015 regtig die grootste jaar van jou lewe... in God se o in elk geval! S dankie en herhaal hierdie roetes in 2016.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 14, 2016, 09:35:43 AM
Kom ons bly bid vir reen asook vir vrede in ons land
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 15, 2016, 11:12:46 AM
Abba, Vader, getroue God, U wat die hele tyd regstaan om ons hande te vat wanneer ons dit uitsteek. Vader, hoe wonderlik dink ons en met genoegdoening ook dat ons tyd maak vir gebed voor etes, selfs van ons wat nog huisgodsdiens hou, ander weer; mammas wat gou gebedjies vir die kinders ops voor hulle gaan slaap. Vader, ons ken U nie meer nie, want U is nie meer deel van ons lewens nie, U het net n noodknoppie geword, n afstand beheer uitkoms versoek. Almal jaag na wind, na dinge wat vir hierdie en in hierdie wreld van belang is. Vader, dit is vaders wat net en op eie houdjie net die beste vir die gesin te soek, moeders wat reguit s hulle kinders kom eerste. Vader, en dan U plekkie is ook iewers daar. Vyf min, dalk, as daar tyd is. Vergewe ons Here dat ons nie U plek in ons lewe eerste belei nie, U nie meer eers noem in ons gesprekke nie, want: daar is n tyd en plek vir alles en godsdiens is nie deel van Besigheid nie, nie eens by die skole of selfs nie eens in die parliment nie. Vader nie eens deel van gesin wees nie.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 06, 2016, 07:10:28 PM
Ons Vader, God Almagtig, ons Skepper maar ook ons Einde, U die Alfa en Omega, baie dankie vir die voorreg om so na aan U te kan leef. Dankie Here dat U ons ten spyte van ons sondes, ons nogsteeds toelaat om naby aan U te wees en dat U, U Woord aan ons gegee het sodat ons die ewige lewe kan erf om vir altyd aan U voete te wees. Vader, daar waar daar geen kommer, geen sondes is nie, net lofprysing en vrede, ewige vrede. Vader, dankie vir die blye versekering van n ewige lewe, van lewendige God deur Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 02, 2016, 03:23:42 PM
HERE, ek BID nou spesiaal vir hierdie persoon. Jy MOES nou hier lees. Jy word VASGEHOU. Jy word VERTROOS. Daar is STERK ARMS wat om JOU geslaan is. ORE wat luister na jou stille GEBED. Daar is IEMAND wat jou raaksien. Iemand wat jou SEER verstaan. Iemand wat jou nie KRITISEER of veroordeel nie. Jou TRANE word AFGEDROOG. Jou SON sal weer opgaan. Die vols sal weer vir jou sing. Jy sal weet dat dit EK is wat jou GEDRA het toe jy nie meer self kon loop nie, s die HERE. Jy is MYNE. Dankie JESUS! Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 13, 2016, 08:43:43 AM
Loof, loof die Here God, die Een wat sit op die heilige troon. Abba en Vader, ons kom na U in diepe erkentlikheid van al ons swakhede, ons vrese. Here, hoe maklik vrees en bekommer ons ons nie oor wat die mense gaan s oor wat ons doen nie. Vader, ons vergeet skoon van die kragdadige werking van die Heilige Gees, die uitwerking van wat ons hier doen op ons ewige lewe het. Here, so maklik skuif ons U op die agtergrond: O gonna, ek het verslaap daar is nie tyd vir Bybelstudie vanoggend nie, my baas gaan n oorval kry as ek laat is. En dan Here, nader aan ons eie velle, wanneer my man of my vrou nie in n goeie bui is nie: ek sal die minste wees en stil bly om die vrede te bewaar en dan alles laat verbygaan; onreg of verkeerd net so lank ek nie weer aangeval word nie; so lank hy of sy net belangrik voel. Abba en Vader waar staan U in ons lewe wanneer ons moet opstaan vir wat reg is in U o wat U vir ons beplan het. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 11, 2016, 08:14:10 PM
So saam met ons stukkende harte oor ons hemel-babatjie, NOAH, want dit was so in Pappa Vader se Wil bestem, het ons ook groot dankbaarheid vir die wonder van nuwe lewe vir Lenie wat na 13 weke in die hospitaal/ICU's en Rehabilitasie sentrum in haar eie bed in haar huis kan slaap. Daarvoor se ons ook baie dankie Pappa Vader vir die vrede saam met die hartseer wat dit vir ons net so stukkie makliker maak, want weereens het U plan op U tyd in werking gekom, ons moet bereid wees om rustig in geloof te wag daarvoor. Ek loof en prys U grote Naam
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 12, 2016, 07:24:21 AM
Here, God Almagtig, baie dankie vir die oop kanaal van gebed wat ons tot U het. Vader, maak ons gebedslewe tussen U en ons intiem en lewend. Vader, gee dat ons sal vra na U wil vir ons en ons medemens, selfs al is hul nie ons goedgesind nie en Abba en Vader laat ons dan so ook sal lewe met die oog op versoening en nie vyandskap nie, want U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus het gekom sodat ons almal gered moet word. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 19, 2016, 06:44:56 AM
✿ Uit die Vader se Hart 19 Oktober ✿

My geliefde kinddie rede vir die oonskynlike moeilike lewe wat jy tot nou toe gelei het, het alles gebeur om die groter realiteit en werklikheid van die onsienlikke geestes-wereld aan jou bekend te steldie realiteit waar Ek bestaanjy is n mede erfgenaam saam met My seun Jesus van n ewige overganklikke lewe wat in die geestelike realiteit sal weesEk wil jou leer om soos Jesus te wees en te dinkek wil jou leer om nou reeds in die natuurlikke realiteit jou gesag en autoriteit uit te oefenwant Ek het jou geneem soos wat jy was toe Ek jou gered hetmaar Ek wil jou transformeer om soos My seun Jesus te wees aan die eindeEk is in die hele prose by jou en Ek ondersteun jou en bou jou en daarom hoef jy nie angstig rond te kyk nieEk het te n groot prys vir jou betaal om jou ooit te verloorweet dat jy n wenner is en onaangeraak anderkant sal uitkom, gevul met goddelikke kennis insig en wysheid, want Ek het jou uitverkiesjy is Myne My geliefde kind!

✿ My Gebed Vir Vandag ✿

☛ Pappa Vader vandag mediteer ek op U Woord. Ek soek U teenwoordigheid in my hele lewe. Wys my U karakter sodat ek in U wee kan wandel en nie afdwaal nie. Dit bid ek in die naam van Jesus die Christus, amen!

☛ Dankie Pappa Vader vir alles vandag, soos die oe van die dienskneg gevestig is op die hand van sy meester en die oe van die diensmaagd op die hand van haar meesteresso is ons as "dienende kinders" se oe deurentyd op U genadige guns en liefde gevestig, met verwagtende dankbaarheid! - Dr MVღ
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 26, 2016, 07:08:37 AM
Abba en Vader, vanoggend wil ons dankie s vir al die liefde wat U deur ander uitstort op ons. Dankie Here Jesus dat U vir ons die lewende voorbeeld van diens was hier op aarde. Jesus, dat U stof op U voete gehad het om almal te versorg en nogsteeds ons versorg, nou net deur mense, dat U mense stuur om vir ons in en by te staan. Vader gebruik ons ook en maak ons ook instrumente in U hand om U hande en U voete te wees. Vader, gebruik ons lippe om te bemoedig waar bemoediging nodig is, ons o om nood te sien en gee ons die insig om die ware nood te onderskei van hebsug. U is God, groot en Almagtig. Amen

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 09, 2016, 01:06:02 PM
God Almagtig,
Hoe groot U liefde vir ons. Here, hoe groot ons wanhoop dat ons skuiling by U soek en dan nie vind, want ons glo nie. Here, wanneer die storm om ons woed en ons alle kante moet keer, wanneer dit voel of ons verlate is, verlate van ons naaste omdat hulle staan en toekyk, te bang dat wanneer hulle betrokke raak dan het hulle verpligtinge, Vader bewaar ons dan van afvalligheid van U. U is ons Herder, U sal ons nie verlaat nie al sou ons onsself probeer verlaat, voel om van onsself af weg te vlug.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 27, 2017, 01:56:46 PM
Abba en Vader,
dankie vir die krag van gebed.
Here, dankie vir die voorreg om U te dien, die ware Christus Jesus.
Here, dankie dat U, U aan ons in die Woord openbaar, en dankie Vader vir U Woord, wat n lewende Woord word wanneer ons die ware God ontmoet.
Vader, U Woord wat U vir ons gegee het om ons in die waarheid deur die Heilige Gees te lei.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 10, 2017, 08:39:19 AM
Ons Hemelse Vader,
dankie dat ons volkome op U kan vertrou.
Dankie Here dat U vir ons n toevlug is in nood.
Here, laat ons U ken in al ons we en maak ons gehoorsaam aan U Vader sodat ons U liefde in volheid kan ontvang.
Vader, dat ons U kan beleef soos wat U dit vir ons almal beplan en bestem het, soos n kind sy pappa.
Vader, ons smag na U teenwoordigheid in ons lewe, soos n Dawid van ouds, asseblief Pappa.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 31, 2017, 08:30:25 AM
Here Jesus, n nuwe dag, en nuwe dinge wat vir ons wag, gee ons vrede in ons harte dat ons gister se dinge nie kan verander nie en dat ons vandag aanpak met nuwe krag. Lei ons in die waarheid Here, sodat U in ons kan leef en ons kan leef vir U. Vader, en ons, ons kan voorberei vir die lewe saam met U, Jesus Christus waar U vir ons plek gaan voorberei het, n lewe wat soveel meer belangrik is as ons lewe hierop aarde met soveel verleiding en afleiding van die waarheid. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 13, 2017, 08:43:13 AM
Abba, Vader,
ons Here en God wat vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie dat U, U oor ons ontferm ten spyte daarvan dat ons nog elke dag die wreld dinge aanhang, dat ons net n tydjie in ons dag vir U afstaan. Soms is ons so trots Here dat ons huisgodsdiens hou uit tradisie en ons dan daarop roem. Here, hoe jammer dat die tyd met U nie ons hele dag beslaan nie, dat ons nie ons hele dag om U bou nie, maar net daardie halfuurtjie voor slapenstyd. Tog net nie te lank nie want boetie raak aan die slaap. Dankie Here vir die genade wat ons van U ontvang dat U nie net n halfuur per dag met ons spandeur nie, maar elke sekonde van die vier en twintig uur. Here bewaar ons dat ons nooit mense van baie woorde word nie, maar laat ons dade van liefde sal getuig van U liefde wat U betuig het aan die kruis vir ons. Here, laat hierdie liefde van U in ons kom woon.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on May 19, 2017, 10:11:10 AM
Almagtige God en Hemel Vader
ons kom vanoggend in liefde en eerbied na U en ons wil by U kom pleit. Here, wys U vir ons, elke kind van U die pad wat ons vir U moet wandel sodat U daardeur verheerlik kan word, dat die pad wat ons loop Here, tot verheerliking van U groot almag gaan en nie tot die bevrediging van ons selfbeeld nie. Vader, en wanneer ons donker tye ingaan soos operasies, hofsake, beroeps besluite  of geloofsbedienings, laat ons U daarin verheerlik.Want, Vader as dit gaan oor om U beter te dien daarin of om ons geloof in U te versterk, wat kan dan verkeerd gaan. O Heilige Gees hou ons gefokus op die droom wat die Allerhoogste vir ons droom, wat soveel meer as as ons klein droompies is.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 15, 2017, 10:20:32 AM
Here U is ons God, straf ons tog nie in ongenade ons misdade, die wat ons so maklik doen Here, ons ontrouheid aan U Woord. Here, elke dag hoor ons U roepstem n stem geregverdig, n stem dat ons ons moet bekeer van ons we van ongehoorsaamheid, ontrou aan U wil vir ons as mens. Vader, ons het allerhande verskonings net soos wanneer een ontrou is in sy of haar huwelik; selfregverdiging tot egbreuk. Hoeveel keer Vader soek ons nie U nie, s ons dat U nie daar is nie; Here, dan is dit omdat ons op die verkeerde plek is, al te vr afgedwaal van waar U te vinde is, die goeie Herder by die ingang van die kraal waar U, U ander skape bewaar en beskerming. Vader, maak ons vry van hierdie soeke na wat n wreld vir ons kan bied. Vader, laat ons ons ten volle oorgee in geloof aan U soos n bruid haar aan haar bruidegom, U ons Bruidegom. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 03, 2017, 10:35:52 PM
Abba en Vader,
dankie vir die krag van gebed. Here, dankie vir die voorreg om U te dien, die ware Christus Jesus. Here, dankie dat U, U aan ons in die Woord openbaar, en dankie Vader vir U Woord, wat n lewende Woord word wanneer ons die ware God ontmoet. Vader, U Woord wat U vir ons gegee het om ons in die waarheid deur die Heilige Gees te lei. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 06, 2017, 07:07:15 PM
Abba Vader wanneer die koue van die winter seisoen daarbuite die ho toon voer en ons eerder in die bed wil bly. Here, wanneer die winter in ons harte heers, in ons lewens is en ons nie meer wil opstaan nie. Vader, verlaat ons tog nie wanneer molshope berge is en ons nie die nuwe seisoen raak sien want die winter is te lank en ons hoop het vervaag op n lente. Hoe maklik Vader verval ons nie tot n ongeloof in U Here, vergeet ons van al die vorige kere wat U ons gehelp het. Here, dan vergeet ons dat U is n waarmaker van gebede, dat U nog nooit ons in die steek gelaat het wanneer ons U troon in geloof nader, maak nie saak wat die seisoen in ons hart is nie. Vader, maak ons vry van ongeloof van hooploosheid, gee ons insig op die lente. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 07, 2017, 06:53:53 AM
Vader, in die hemel en hier by ons op aarde hoe groot is U, hoe heilig die troon waarop U sit, ons dank U Vader vir die voorreg Here om van U we te leer, want ons sal dit nooit alles verstaan nie, nie ten volle nie. U we is goed Here, Here laat ons geduldig wag dat alles in plek kom sodat U wil in ons elkeen se lewe sal geskied, dat Jesus n werklikheid word. Vader, maak ons dissipels van U Woord sodat niemand verlore sal gaan nie, laat ons as voorbeeld vir ander lewe, vir die wat nog soekend is, laat ons niemand tot n val bring uit die voorbeeld wat ons leef nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 08, 2017, 11:14:29 AM
Almagtige Vader, Here van die leerskare, ons Heilige God, dankie Vader dat ons met vertroue alles in U hande kan plaas. Here, dankie dat ons ons nie hoef te bekommer oor wat ons vandag gaan doen nie. Vader, dankie dat ons U in ons dag beplaning kan sit en s laat U wil geskied omdat ons U ken in al ons we en ons vertroue in U kan plaas ten spyte van omstandighede soos Paulus; met klippe gegooi, in die tronk geslaap, met n sweep geslaan, nagte gaan slaap sonder kos, koud en honger, tog staan hy vas in sy geloof in dat U het n wonderlike plan met sy lewe. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 09, 2017, 06:58:26 AM
O God, wanneer ek nou in gebed opsien na U, maak dit soos n spiel vir my, waarin ek kan kyk en besef dat ek moet verander, nee, verander sal moet word. Verander my na U beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Suiwer my van hoogmoed en arrogansie; van spogtery en voor-op-die-wa wees. Here, verander my, gee my daardie ware moed wat die beste gesien kan word in sagtheid en deernis; die ware wysheid wat sigbaar word in eenvoud; en die ware mag, wat waag om beskeie te wees en bereid is om te dien.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 15, 2017, 02:08:04 PM
Abba en Vader, ons is soos verdwaalde skape en hardloop weg vanmekaar waar dit kom wanneer ons U moet dien. Here Jesus, bring ons bymekaar versamel ons. Vader, en die wat afgedwaal het, stuur ons uit, uit ons gerieflike beskermde huise, kerke, of waar ons ookal vasgeketting sit in gemak. Vader, laat die Heilige Gees ons elkeen, afgedwaaldes  of gelowiges sal beskerm teen die bose geeste wat daarop uit is om ons te vernietig. Vader, U is n groot God en sal nie toelaat wanneer ons ons harte oopmaak en aan U gee, dat ons verlore sal  gaan nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 16, 2017, 07:36:44 AM
Dankie Abba en Vader deur die kruis van Jesus vir die voorreg van gebed, die kommunikasie tussen U en ons. Die kanaal wat U deur Jesus vir ons gebring het, dat ons nie meer nodig het om deur ander tot U te nader nie. Vader, ons kom nou en dra hierdie dag met alles aan U op en vra dat U elke dag binne ons nuut sal maak vir ons, dat gister sal verby wees, dat ons gister se bagasie by U sal los. Vader, dat ons ons gisters nie kan verander nie, behalwe ons houding daaromtrent. Here, laat ons nie tyd mors om ons aan die verlede te verknog met as dit of as dat nie. Vader, vandag is veel meer belangriker en het soveel meer om voor te lewe as gister. Dankie Vader vir n verwagting elke dag, vir die onbekende onder beskerming van die bloed van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 18, 2017, 10:42:57 AM
Loof, loof die Naam van Hom wat ons verlos het uit n wreld van begeertes, begeertes om mekaar te vernietig. Dankie Jesus vir die begeerte wat U in ons harte kom plaas het om te streef na heilig lewe. Vader, om te lewe in liefde tot voordeel van ander en nie tot voordeel van onsself nie. Here, gee ons n moeder-hart in U werke, dat ons U werke met ons lewe sal beskerm, ons siel sal voed met die regte kosse en ons gees sal beskerm teen die dinge van die wreld. Vader, dat ons so sal lewe dat ons U Naam eer sal bring omdat ons U kinders is. Vader, ons eien U beskerming oor ons toe, toe U ons in U arm geneem het met ons doop in die uitspreek van U Naam: God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees oor en in ons. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 20, 2017, 11:58:13 AM
Dierbare Hemelse Vader,

Ons kom in aanbidding tot U om aan U eer te bring.  Om aan U lof en aanbidding te bring. U die Skepper van die Heelal.  U wat ons bewaarder, wat nie sluimer of slaap nie, is. U die Skepper van die heelal.  Dankie vir hierdie dag.

Dierbare Vader 'n nuwe dag en nuwe geleenthede l voor ons.  Ons weet
dat ons slegs in U 'n sukses van die dag kanmaak.  Maak ons opgewonde om die uitdagings wat U oor ons pad gaan bring aan te pak en tot U eer af te handel.

Vergewe ons waar ons gister verkeerd gegaan het.  Leer ons om vergifnis te aanvaar.  Ons vergewe maar ons verstaan nie altyd dat ons ook vergifnis nodig het nie.  Dat ons onsself moet vergewe vir die foute wat ons gemaak het nie.

Laat ons vandag die geloofstoets slaag.  Leer ons om op U te wag en nie self alles op ons manier te wil volbring nie.  Geduld liewe Vader, ons kort geduld.

Sien ons gebedslys aan.  Hulle wat siek is, finansile nood ken, kinders wat hulle eie paaie wil stap.  Ek bid vir die aan wie ek beloof het om te bid.  Dis moeilik om 'n kunstenaar te wees en U  te dien.   Maar in u genade is dit moontlik. Bewaar hulle van die eise wat die bedryf aan hulle stel.  Beskerm hulle teen die aanvalle van die bose, net soos wat U ons daarteen beskerm.

Daar is sprake Vader dat hulle van die myne wil sluit.  Sal u asb keer.  Die hongersnood en armoede en verval is vreeslik wanneer so iets gebeur.  Ons weet mos. Dis net na U wat ons, ons kan wend.

Vul ons met U vreugde sodat ons U naam vandag met in vaste tred  kan uitdra.  Alles Heer nie soos ons wil maar soos U wil en tot eer van U naam.

Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 23, 2017, 09:38:14 PM
Vader, hoog bo die onreg wat hier op aarde gebeur, is U heilige regterstoel, van waar uit U, U oor die regverdige ontferm. Abba, waarvandaan U die wees en die weduwee vertroosting bring en waak oor hulle in beskerming. Seun van die Allerhoogste God, baie dankie vir die engele wat U oor ons laat waak het deur die donker nag, vir n nagrus wat ons uit geloof ontvang het. Dankie Vader dat al sien ons U nie, sien ons U tog in die ren, in die sonskyn, in die nag, in alles om ons, die kos wat in die kas is, in ons gesondheid. Here, wat is daar op die aarde of in die heelal wat nie aan U behoort nie. Vader, gee ons insig in die pad wat U wil h ons moet loop, ons wil nie afdwaal en verlore raak van U plan vir ons nie. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 26, 2017, 08:16:28 PM
Abba en Vader, baie dankie Here Jesus dat U geduld het met ons. Here, dankie dat U gewag het om die middelpunt van ons lewe te word sodat ons U kan loof en prys. Vader ons weet dat ons nooit volmaak kan of sal wees nie, dat ons nog elke dag gaan toelaat dat ons sondige natuur die oorhand gaan kry. Vader, ons weet ook dat ons elke dag streef om meer en meer soos U te wees, omdat, deur genade het U die middelpunt van ons lewe geword. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 01, 2017, 01:07:27 AM
Abba en Vader, Lewende God Almagtig, in die Naam van die opgestane Here, Jesus Christus nader ons U in lofprysing en gebed, prys U vir die genade wat U oor ons onverdien bring. Vader U wat elke hartklop van ons lewe ken, ook ons toekoms. Vader, voor U kan geen onwaarheid  geskied nie. Heilige Gees, lei ons in die waarheid sodat daar geen leuen oor ons lippe gaan nie, nie eens wit leuentjies om enige iemand te beskerm nie. Here, laat ons leef in die lig en sigbaar is vir U en ons lewe kan getuig wie ons dien; die opgestane Here, Jesus Christus van Nasaret. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 06, 2017, 10:25:42 PM
Abba en Vader, God van liefde en genade, Beskermheer, ons nader U vanoggend in erkening van U as waarmaker van beloftes, beloftes wat U vir ons in U Woord gee. Here, beloftes dat U ons sal aanhoor waar ons saamstem oor n saak en dit is tot die verheerliking van U groot en Heilige Naam, God die Vader. Here, daar is soveel harte wat verhard is, wat besig is met die dinge wat satan aan hulle op skinkborde aanbied. Vader, waar satan duidelik die botoon in hul mondering is. Abba en Vader, rus ons toe, gee vir ons die vertroue om kampvegters vir U te wees en hierdie siele terug te wen vir die Koninryk. U is God Almagtig en niks is te groot of te onbelangrik by U aangaande die wel en we van U kinders nie. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 10, 2017, 10:44:49 PM
Here,
Dankie dat ons soveel voorregte het
Dankie dat ons kan weet dat ons in U teenwoordigheid kan wees
Daar is so baie wat swaarkry en nie dieselfde geleenthede as ons het nie
U gee vir ons die middele, sintuie en voorregte .
Alles verniet en uit genade sonder dat ons dit werd is, of dit ooit kan verdien.
Wie is ons, dat U so ruim vir ons sorg, dat U vir ons omgee?
Gee dat U groot genade en U onbegrensde liefde ons tot groot dankbaarheid sal stem sodat ons, met die krag en die tyd wat U ons vir gee, in dankbaarheid, U en my naaste sal dien.
In die Naam van Jesus Christus.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 18, 2017, 11:27:45 PM
Abba, Vader, Barmhartige God, Here al het ons niks het ons so baie want ons het U. Soms soveel gedagtes in ons koppe wat georden moet word; gedagtes van twyfel, wanhoop en ongeloof, maar ook n wete dat daar n God is wat ons geleer het wat omsien na ons as ons ons alles na U bring. Here, vergewe wanneer ons voel dat U nie meer na ons gekerm, ons uitroepe vir hulp luister nie. Here, maak ons vry van die bande wat satan met ons smee, bande wat ons tot ongeloof bring.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 28, 2017, 10:28:08 PM
Abba en Vader, baie dankie vir die wonderlike gevoel van gebondenheid in U. Vader, vir die liefdevolle God deur die genade van U Seun Jesus Christus en deur die gemeenskap en kragtige werking wat van die Heilige Gees in alle gelowiges is en wat ons deurdra in gebed. Jesus, dankie vir die verstaan wat ons in U lewenswandel kan leer, die geduld, die volle geloof, die hartseer die trane, entoesiasme, wonderwerke deur geloof. Dankie Here dat ons ons vertroue en hoop in U die ware God kan plaas. Amen.

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 15, 2017, 11:19:15 AM
Abba en Vader, U ken ons harte, want U is ons Heer, U is ons Herder. Here, ons kan niks vir U wegsteek nie. Vader vergewe ons vir boontjie kry sy loontjie vir die wiel draai.  Vader, gee dat ons ons nie sal verbly in ander se droefheid nie. Here, dat ons mekaar sal vergewe en mekaar se laste sal dra ten spyte daarvan dat ons kwaad aangedoen word. Vader, gee ons die gesindheid om nie te vergeld nie, of om selfs vergelding te praat. Vader, laat ons ons bepaal om in liefde te leef sodat wanneer ons dan geoordeel word dat liefde die maat sal wees waarmee ons oordeel word. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 27, 2017, 09:03:16 PM
1.   Werk

Gebed
Here, ek bid dat U die werk van my hande sal sen. Gee dat sy arbeid nie net guns, sukses en voorspoed sal bring nie, maar ook groot vervulling. As die werk wat ek doen nie in ooreenstemming is met dt wat U volmaakte wil vir my lewe is nie, openbaar dit aan my. Wys my wat ek moet verander en lei my op die regte pad. Gee my krag, geloof en n toekomsvisie sodat ek bo enige geneigdheid tot luiheid kan uitstyg. Gee dat ek nooit weens vrees, selfsug of n begeerte om verantwoordelikheid te vermy van werk sal vlug nie. Help my aan die ander kant om te sien dat ek my nie hoef dood te werk om die mens se goedkeuring te kry, of om te gryp na meer as wat U vir my gee nie. Gee my die vermo om my sukses te geniet sonder om na meer te streef. Help my om uit te blink, maar bevry my van die druk om dit te doen.
Ek bid dat U Heer van my werk sal wees, en dat ek U in elke aspek van my werk sal plaas. Gee my genoeg vertroue in die gawes wat U my gegee het om my in staat te stel om goeie werk te soek, te vind en te doen. Open deure van geleenthede vir my wat geen mens kan toemaak nie. Ontwikkel my vaardighede sodat dit elke jaar steeds in waarde sal toeneem. Wys my hoe ek aangemoedig kan word.
Ek bid dat my werk gevestig, veilig, suksesvol, bevredigend en finansiel lonend sal wees. Gee dat ek nie in toewyding [sal] verslap nie, altyd geesdriftig [sal bly], die Here [sal dien] (Romeine 12:11). Laat my wees soos n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra. Gee dat ek nooit onder druk sal ingee nie, maar sterker sal word en voorspoedig sal wees in alles wat ek aanpak (Psalms 1:3).
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 29, 2017, 09:20:30 PM
Almagtige God, dankie vir U liefde vir ons. Vader dat U ons kom leer om lief te h, tenspyte daarvan dat ons nogsteeds nie besef wat dit werklik beteken nie. Here Jesus, dankie dat U U lewe moes afl vir die liefde van God vir ons. Here Jesus daar is nie n ander woord wat die woord liefde kan vervang nie, nie n ander bedoeling nie, liefde bedoel net liefde. Vader, liefde nie net vir die wat ons ken nie, nie net vir die wat van ons agtergrond is nie. Dankie Here Jesus dat U nie eers die die man wat by die grafte gewoon het verby gegaan het, hy wat vol bosegeeste was, wat uitgeskree en U gevloek het om hom alleen te los nie, maar dat U hom lief genoeg gehad het om die geeste uit te jaag en hulle in die varke ingedryf. Dat hierdie liefdes bewys teenoor die wreedste barbaar n siel in die hemel gebring het. Dankie Jesus vir lering oor liefde vir ons, mag ons die insig en die wysheid kry om dit te besef wat dit is om werklik lief te wees vir almal. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 30, 2017, 07:16:20 PM
Here Jesus, Seun van God deur U is alles moontlik Here. U het vir die geringste gestop, vir die grootste sondaars het U, U oor ontferm; die wat geloof getoon het, het U voor tyd gemaak, het U aan die hand geneem bemoedig en gesond gemaak. Here Jesus, ons staan ook vanoggend blind langs die pad en roep U vra dat U ook ons moet help in ons tekortkominge, in ons verhouding tot die onregverdige. Here, gee ons die insig oor wat U vir ons inplek het vir ons toekoms. Vader, haal die skille van ons o af sodat ons U wil, Jesus Christus kan sien, Hom in elke situasie sal soek, U grootheid deur Jesus, U belofte vir ons, die gelowiges in Hom. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 21, 2017, 12:28:22 AM
Heer, U skepping die aarde en die hemel die lig, die donker, die planete, die sterre, die plante die diere, die see en alles wat daarin is het U geskape. Die mens het U geskape na U beeld op aarde, bestem tot die hoogste waardigheid, geskape rein in denke en gemoed. In die aandwind het U kom besoek afl, U het ons as mens so hoog geag, om saam met U in U skepping te wees. Dankie Vader dat U nogsteeds saam met ons wil wees ten spyte van die sonde. Dankie dat U deur die bloed van Jesus Christus van Nasaret ons kom bevry het van die ewige dood, ons kom bevry van hierdie wreld wat U vir so n mooi doel geskape het, maar wat deur die sonde van ongehoorsaamheid aan U met sonde bevlek is. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on December 22, 2017, 07:03:40 AM
Ek bid vandag dat die son in jou hart sal skyn, daar waar jy die pyn, hartseer, bekommernisse
en vrae wegsteek.
Ek bid dat geen omstandighede wat ookal vandag op jou pad mag kom jou moed sal breek nie........
Ek bid dat daar 'n glimlag van vrede op jou gesig sal l.....en dat jy sal weet daar is Iemand wat
jou altyd lief sal h.
Mag vandag se onthou een van die kosbare skatte in jou hart word wat jy altyd sal wil onthou en dat jy nooit sal vergeet dat Jesus jou altyd veilig in Sy hande sal hou!
In Jesus Naam
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 01, 2018, 10:50:23 PM
God, Almagtige en Here, hier is ons Here gemagtig deur die bloed van Jesus om n nuwe jaar in te gaan waarin ons nie gaan toelaat dat ons plat geslaan gaan word deur die aanslae van satan nie. Dankie Vader vir die outoriteit wat ons verkry het deur ons Verlosser, Jesus Christus onder die leiding van die Heilige Gees deur Jesus Christus aan Hom gegee. Vader, U weet hoe satan ons geliefdes gebruik om sy aanvalle te rig, maak ons nou sterk Vader deur U Seun Jesus se bloed om te onderskei waar ons op ons hoede moet wees in die vlees om satan se aanvalle af te weer, omdat satan van die wreld is en ook sy krag in die vlees gebruik. Here, vergewe ons dat ons nie ten alle tye gebruik maak van dit wat U ons voorsien, U Woord en die Heilige Gees om ons te beskerm teen hartseer, verwerping, liefdeloosheid, selfsig, onvergifnis, haat en derglike dinge wat ons swak maak en ons verwyder van U en U liefde, ons o sluit vir U genade. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 21, 2018, 04:25:31 AM
Abba en Vader, U groot en Almagtig, ons loof en prys U Naam, Naam bo alle name. Vader, dankie vir die wete dat wanneer ons met die verlede breuk dat ons nie ons moet verknog aan die verlede nie, maar dat ons vorentoe moet beweeg. Here, dat ons moet afsny met die oue en ons lewe vul met die nuwe. Bewaar ons Here Jesus van die bekende en gee ons die geloof, ongeken, om die dag, die onbekende in te gaan op die belofte van U; die wat deur U leef as nuwe mense met n nuwe toekoms is. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 17, 2018, 05:22:34 PM
Abba en Vader, Almagtige God en Here van die leerskare, dankie dat U, U oor ons ontferm. Dankie vir Jesus Christus die opgestane Here in ons lewe. Dankie Here vir die genade wat ons deur Jesus van U ontvang. Here, bewaar ons dat ons nooit mense van baie woorde word nie, maar laat ons dade getuig van U liefde wat U betuig het aan die kruis en laat hierdie liefde in ons kom woon. Amen

Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on March 30, 2018, 10:24:24 PM
Dankie Here Jesus dat U vir ons die beste wil h. Vader, dankie dat U reeds die brood vir vandag gebreuk het en ons net moet neem en eet, die wyn geskink het en ons net moet drink. Abba en Vader ons staan hiervoor U vanoggend en bid en vra dat U ook die dinge in ons lewens moet regmaak, in ons huwelike, in ons verhoudings met mekaar, in ons werke, in ons finansies. Here U s en belowe dat dit wat ons in U naam die naam Jesus Christus, U Seun sal vra, dit sal U aan ons gee. Ons doen dit Here en ons glo. Vader, tog gebeur dit nie altyd nie. Here, waar bid ons verkeerd? Abba en Vader gee vir ons insig en geduld om U wil vir ons te verstaan. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 01, 2018, 12:27:46 AM
God, Drie Eenig, hierin die binnekamer waar ons U aanbid, waar dit net ons alleen is en ons onsself kan regverdig. Here, waar daar geen aanklagte van ander is om teen ons te getuig is dit so maklik om onsself te verontskuldig. Vader, te kan maak of ons geen skuld het aan onuithoubare situasies binne verhoudings. Vader, vergewe ons vir waar ons die laaste s wil in kry om onsself te regverdig. Vader, om tog net nie die swak een te wees nie. Here, gee ons die krag en insig om satan se hand te sien in hierdie situasies en laat ons eerder die situasie te ontlond. Vader, laat ons eerder die grootste gebod nakom om ons naaste lief  te h soos onsself. Here, dat ons eendag wanneer ons opgeroep word na U, ons knie moet buig voor U, voor die Regter se stoel, dat ons U regverdige oordeel sal kan deurstaan en uit genade gebore word in die ewige lewe. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 20, 2018, 11:06:05 PM
Ons Here en ons God hoe groot is U liefde vir ons. Here, hoe lieflik is dit om in U waarheid te skuil. Vader, dankie dat U ons beskerm teen die bose as ons U ken en dat U vir ons die wapenrusting gee om aan te trek as ons gekies het om U te dien en om in U woning te bly. Bewaar ons Here teen al die onheil en die aanvalle van satan. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 26, 2018, 09:17:41 PM
n Sterkte vesting is ons God. n Toevlug en beskerming, al dreig die leed al druk ons lot, steeds bied Hy ontferming. Die sielevyand stel sy strikke waar hy kan; sy wapenrusting is vol valsheid en lis, op aard nie sy gelyk. Dankie Here Jesus dat U lewenswandel op aarde ons wapenrusting is. Dankie Here Jesus dat met U Gees, die Heilige Gees ons alles kan oorwin, dat of ons aangeval word met die bose geeste van wellis, pornografie, egbreuk, alkholisme, steel, moord, hoogmoed, verraad of watter bose gees satan ons ookal mee aanval en ons ons harte aan U in ware geloof gegee het, sal U net soos vir Job, ons nie verlaat nie, vir Petrus nie laat sink nie, maar sal ons opruk uit die verderf, weg van die strikke van die sielsvyande. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 02, 2018, 08:38:08 PM
Abba en Vader, Almagtige God en ons Koning, ons dank U vir die voorreg wat ons deur die genade van Jesus Christus ontvang het. Vader, dat U ons deel gemaak het van die plan vir hierdie wreld wat so deurmekaar is, so vol sonde. Vader, dat U ons vertrou. Here, dat dit nie saakmaak hoeveel sonde agter ons name geskryf word nie. Vader, maar wanneer ons ons oorgee in Jesus en U ons hart oordeel, U ons altyd plek sal gee in U huis by die wat deur genade ook n tuiste aan U voete gevind het. Vader, dat ons alleen met ons lewe voor U staan, maak ons nie meer bang nie, want toe die voorhangsel in die tempel geskeur het was dit die laaste keer dat ons sonde ons weg gehou het van U genade. Dankie Vader dat ons in hierdie tyd leef, dat U ons lewe vir nou beplan het. Vader, dit is n vreugde wat net ons en ons alleen wat Jesus Christus aangeneem het kan beleef, ons lewe behoort aan U en U alleen. U heers oor ons begeertes. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 07, 2018, 09:11:50 PM
Abba en Vader, Almagtige God en ons Koning, ons dank U vir die voorreg wat ons deur die genade van Jesus Christus ontvang het. Vader, dat U ons deel gemaak het van die plan vir hierdie wreld wat so deurmekaar is, so vol sonde. Vader, dat U ons vertrou. Here, dat dit nie saakmaak hoeveel sonde agter ons name geskryf word nie. Vader, maar wanneer ons ons oorgee in Jesus en U ons hart oordeel, U ons altyd plek sal gee in U huis by die wat deur genade ook n tuiste aan U voete gevind het. Vader, dat ons alleen met ons lewe voor U staan, maak ons nie meer bang nie, want toe die voorhangsel in die tempel geskeur het was dit die laaste keer dat ons sonde ons weg gehou het van U genade. Dankie Vader dat ons in hierdie tyd leef, dat U ons lewe vir nou beplan het. Vader, dit is n vreugde wat net ons en ons alleen wat Jesus Christus aangeneem het kan beleef, ons lewe behoort aan U en U alleen. U heers oor ons begeertes. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 17, 2019, 11:11:20 AM
Vader, ons bid vir elke persoon wat U vandaag so nodig het maar te saam is om te vra
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 20, 2019, 06:42:43 AM
Abba Vader, Vader Seun en Heilige Gees, dankie vir die voorreg wat U aan ons elkeen bied om gehoorsaam aan U Woord te wees. Here hou en maak my nederig in alles wat ek deur U aanpak en laat ek altyd besef dat U is my Raadgewer, die oorsprong van my kennis, van my doen en late. Dankie Heer vir U genade. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.16-07-2020
Post by: Blikkies on July 16, 2020, 04:02:51 AM
Ons bly asb bid vir elke persoon vat hierdie virus op getel het, dat Vader hulle daardeur sal dra en dat hulle lewende getuies sal wees van Sy Groot Hand van genesing.

Bid vir die wat huidiglik by die huis moet aansterk al is dit moeilik, dat hulle die krag van die Heilige Gees sal ontvang om volkomen te herstel
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 19, 2020, 10:51:00 PM
Vader, dit is my gebed, dat U Koningkryk  vroeg sal kom want ons het U so nodig
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on September 23, 2020, 09:43:10 PM
Kom ons bid ernstig vir die toestand waarin ons mooie land verkeer, dat Vader die bose magte sal met ketting bind dat daar weer vrede kan kom.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 01, 2020, 08:34:27 PM
Kom ons bid asb vir almal wat deur 'n tyd van depressie gaan, ongeag die omstandighede
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on October 01, 2020, 08:57:02 PM
Hemelse Pappa.
Ek wil U asseblief vra
Om die wat seer het vandag.
... Se seer weg te neem
Die wat in pyn verkeer
U hand hul sal genees
Die wat se trane loop
U hul sal opdroog
Die vrae wat hul vra
Die antwoorde daarop kan kry
Die hoekoms en die waaroms
Dat U in hul harte sal praat
Hier op my knie vra ek
Liewe Jesus raak hul aan
Maak hul hartjies bly
Ek plaas hul by U voete neer.
Reinig hul met U bloed
Was hul verledes weg
Woon in hul harte Heer
Laat satan net verkas
Vader, die wat n geliefde verloor het
Die wat veg om hul lewens
Raak hul aan met U liefde
Plak die Jesus pleister waar dit eina is
Wees asseblief met elke mens, Jesus
Laat die Heilige Gees hul help
U Engele hul beskerm
Dat hul nie in vrees hoef te leef
Hemelse Pappa
Dit is my gebed
Laat U wil in alles geskied
Dankie Liewe Jesus
U alleen is Groot en Almagtig
U is ons Geneesheer en Leermeester.
Ons beskermer en onse Heer
Dankie o HeerAMEN
Title: Re: Gebed vir vandag. 07 Oktober 2020
Post by: Blikkies on October 07, 2020, 12:57:55 AM
Kom ons bid ernstig van elke persoon wat op die oorblik n die hopsitaal l met Covid Positief. Kom ons bid dat Abba Vader hulle elkeen kragdadig sal aanraak sodat hulle volkome gesond sal word. Dat hulle 'n lewende getuige van Vader se almag sal uitstraal

Dankie Abba Vader dat ons kan weet dat U reeds besig is met die herstelproses
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on November 24, 2020, 09:45:25 AM
Kom ons bid ernstig vir ons land
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on January 20, 2021, 09:00:47 PM
Pappa Vader,

Ek kom vanaand in ootmoed na U toe en ek bid vir elke persoon wat in die web van die Covid virus vasgevang is, Vader, staan asb elkeen by wat vanaand siek is, aan 'n ventilator gekoppel is. Vader, versterk asb ook elke gesin wat deur die dood agv die virus iemand verloor het, wees hulle asb naby Vader
In Jesus Naam
Amen en Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on February 02, 2021, 09:50:54 AM
God, Drie Eenig, hierin die binnekamer waar ons U aanbid, waar dit net ons alleen is en ons onsself kan regverdig. Here, waar daar geen aanklagte van ander is om teen ons te getuig is dit so maklik om onsself te verontskuldig. Vader, te kan maak of ons geen skuld het aan onuithoubare situasies binne verhoudings. Vader, vergewe ons vir waar ons die laaste s wil in kry om onsself te regverdig. Vader, om tog net nie die swak een te wees nie. Here, gee ons die krag en insig om satan se hand te sien in hierdie situasies en laat ons eerder die situasie te ontlond. Vader, laat ons eerder die grootste gebod nakom om ons naaste lief  te h soos onsself. Here, dat ons eendag wanneer ons opgeroep word na U, ons knie moet buig voor U, voor die Regter se stoel, dat ons U regverdige oordeel sal kan deurstaan en uit genade gebore word in die ewige lewe. Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on April 07, 2021, 05:49:41 AM
Abba en Vader, ons loof U vir lig na die donker, vrede na die stryd, glimlag na die trane, sing na die gekryt; waarheid na dwaling, vryheid na druk. Vader, alles wanneer Jesus op ons wandel pad is, ware vreugde. Vader bring vir ons die lengte ren in ons lewens, soos wat U die winterveld daarmee versorg, versorg ook ons met hoop, geloof en liefde. Vader versorg ook elkeen wat oor ons pad of in ons gedagte kom met U liefde. Vader, bewaar ons van die pad van duister. Here, maak ons vry in U en vry van die wreld se haat en begeertes, maak ons vry van sondes wat ons in ons harte en gedagte koester en dra. Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 04, 2021, 03:27:14 PM
Hemelse Pappa.
Ek wil U asseblief vra
Om die wat seer het vandag.
... Se seer weg te neem
Die wat in pyn verkeer
U hand hul sal genees
Die wat ernstig siek geword het en stry vir lewe....
Dat U hulle spesiaal sal aanraak en teen U bors sal druk
Die wat se trane loop
U hul sal opdroog
Die vrae wat hul vra
Die antwoorde daarop kan kry
Die hoekoms en die waaroms
Dat U in hul harte sal praat
Hier op my knie vra ek
Liewe Jesus raak hul aan
Maak hul hartjies bly
Ek plaas hul by U voete neer.
Reinig hul met U bloed
Was hul verledes weg
Woon in hul harte Heer
Laat satan net verkas
Vader, die wat n geliefde verloor het
Die wat veg om hul lewens
Raak hul aan met U liefde
Plak die Jesus pleister waar dit eina is
Wees asseblief met elke mens, Jesus
Laat die Heilige Gees hul help
U Engele hul beskerm
Dat hul nie in vrees hoef te leef
Hemelse Pappa
Dit is my gebed
Laat U wil in alles geskied
Dankie Liewe Jesus
U alleen is Groot en Almagtig
U is ons Geneesheer en Leermeester.
Ons beskermer en onse Heer
Dankie o HeerAMEN
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 16, 2021, 07:00:58 AM
Goeie mre Pappa Vader,
Ek bid dat U Wil ook vandag sal geskied, ek weet dat U 'n plan het vir elkeen vandag,
Ek bid vir hulle wat nie vanoggend iets het om te eet nie, dat U sal voorsien
Ek bid dat U sal voorsien vir 'n dak oor hulle kop en iets warms om aan te trek.
Ek bid Vader, om vergifnis te vra as ek selfsugtig optree en nie dankbaar is vir wat ek het nie want daar is baie wat bid daarvoor.
Ek bid dat U U hand van goedheid en guns oor elkeen van ons sal hou vandag en ons beskerm van die bose planne van satan.
Ek bid Vader dat U U engele opdrag sal gee om hierdie dag saam met elkeen van ons die pad te stap, dat hulle 'n laer om elkeen van ons sal trek
Dankie Pappa Vader dat ek dit in U Naam kan bid en vra
Ek loof en prys U grote Naam
Amen, Amen en Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 18, 2021, 08:55:38 AM
Goeie mre dis Sondag mag ons weer saam met ons, ons Vader vandag wandel.. Laat ons nooit Sy hand van genade los nie, neem Hom saam met elke tree in jou lewe.
...Onthou God se Genade....
Wat is daardie voorregte?
Psalm 103 spel dit uit:
1. Hy vergewe jou sondes.
2. Hy genees jou siektes.
3. Hy verlos jou van ondergang.
4. Hy kroon jou met goedheid en genade.
5. Hy versadig jou siel met die goeie jou jeug weer nuut word soos die van ń arend.   
6. Hy laat reg geskied aan almal wat verdruk word.
7. Hy maak sy we aan jou bekend.
8. Hy gee jou sy genade in tye van nood.
Maak ń punt daarvan om elke oggend hierdie dinge hardop vir die Here te s. Staan voor Hom in gebed en onthou sy genade aan jou.
Amen.
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on July 27, 2021, 06:35:20 AM
Lewende God, Abba en Vader, Here ons dank en prys U dat U ons nooit vergeet of ons sal alleen laat wanneer ons tot U roep nie. Vader ons vra dat U die magte wat ons wil oorheers sal verslaan, die bose geeste wat ons soek Vader, om ons te vernietig. Here, satan en sy bose magte het geen toekoms in ons nie, het geen reg om ons gesondheid en ons geluk of ons voorspoed te kom steel nie, want ons is U kinders, duur gekoop. n Le graf van Christus Jesus is die bewys wat die prys vir ons aan die kruis betaal het en dat dit nooit weer herhaal hoef te word nie.
Amen
Title: Re: Gebed vir vandag.
Post by: Blikkies on August 04, 2021, 07:19:48 AM
Dankie ons Vader en ons God,
U die Pottebakker ons die klei, dankie vir hierdie dag, n dag gemaak vir ons, die mens, en nie die mens vir die die dag nie. Dat ons U kan ontmoet, hetsy in U huis of ons eie. Vader, dankie dat dit ons keuse is of ons gemeenskap wil h met ander gelowiges oor U Woord, maar dankie ook dat dit n voorreg is. Vader, dankie dat U in beheer is van ons gelowiges in Jesus se lewens. Vader, dankie dat U aan die deur van ons harte staan en wag, wag dat ons ons elke oomblik van die dag moet gee vir U, nie net Sondae nie. Here, ons weet dat U nie net een oomblik betrokke is by ons nie, maar dat ons in n groeiproses is, n proses waarin U my elke sekond van die dag vorm. Vader, maak ons gewillig om in U te groei, neem ons en vorm ons elke dag soos wat U ons wil h.
Amen