Godspraak

Godspraak forum => Geestelike Inspirasie => Topic started by: Blikkies on January 09, 2018, 10:40:50 PM

Title: SING IN DIE SKEMER
Post by: Blikkies on January 09, 2018, 10:40:50 PM
SING IN DIE SKEMER

Ek groet u in die lieflike Naam van Jesu Ha Machiach, die Naam van Jesus Christus,. Miskien voel u ook dat u in die donkerte sit , miskien sien u geen lig aan die end van die tonnel nie, hou egter goeie moed, die Here laat ons nooit in die steek nie, nie in die dag en ook nie in die nag nie. In Matthues 10:27 staan Wat Ek vir julle in die donker s, moet julle in die daglig s, en wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitbasuin.

Die nagtegaal is nie 'n baie bekende vol in Suid-Afrika nie, omdat net een van die nagtegaal-spesies (die lyster-nagtegaal) in die mees noordelike dele van die land voorkom.
Die nagtegaal is 'n vaal en onindrukwekkende voltjie wat selde gesien word, omdat hy lief is om in die ineengestrengelde kreupelhout weg te kruip. Maar die nagtegaal is wreldwyd bekend vir sy welluidende stem en pragtige sang. Die interessante is egter dat hulle net in die aand en in die voornag sing. Dit wil s, hulle sing net as dit donker is. En nou maak mense wat hulle vang en in 'n koutjie aanhou, van die vols se gewoonte om in die nag te sing gebruik. Hulle sit die koutjies in 'n donker vertrek. En dit verwar die nagtegaal so dat hy dan sommer enige tyd sing, want: Hy sing in die donker! Hy sing in die nag.
Weet jy - God plaas ons ook soms onder die dissipline van donkerte om ons te leer om op Hom ag te slaan. Hy plaas ons onder die skaduwee van sy hand totdat ons geleer het om na Hom te luister. Hy maak ons lewenspad - as gevolg van beproewing en lyding soms uitsigloos, sodat ons net vir Hom kan raaksien.
Hy laat ons hoop op uitkoms - as gevolg van rampspoed en teenslae - soms in wanhoop verval, sodat ons ons hoop net op Hom kan vestig. Hy laat ons moed en geloof - as gevolg van swaarkry en vertwyfeling - soms al hoe meer vervaag, sodat ons net op Hom kan steun. God is met ons besig as die duisternis oor ons toesak.
Hy s in Matt. 10:27: Wat Ek vir julle in die donker s, moet julle in die daglig s, en wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitbasuin.
God praat met ons in die donker. Ons moet nie terugpraat nie - en ons moet nie die donker probeer verstaan nie. Ons moet net na Hom luister. Daar is liedere wat net in die donker geleer kan word - en God rig jou af om dit te kan sing. Hy draai jou op sy pottebakkerskyf. Hy vorm jou en maak jou net soos Hy wil. Hy bring die mooiste in jou na vore, terwyl die skadu's van pyn en beproewing oor jou hang. Want sien, as dinge skeef loop in jou lewe, as dit anders uitkom as wat jy verwag het, dan skok dit jou en dit laat jou twyfel. Jy kyk so vas teen die hardheid daarvan, dat jy naderhand net die hardheid raaksien. Dit dreig dan om jou moedeloos te maak. Jy begin daaraan dink om jou rug op God te draai en jou eie pad te loop. Ja, jy oorweeg dit om selfs die reg in jou eie hande te neem. Niemand sal ontken dat ons voor harde werklikhede te staan gekom het nie. Ons sukkel al hoe meer om met ons geld uit te kom. Dis moeilik om die nuwe politiek te aanvaar. Ons voel dit ontwrig en bedrieg ons lewe daagliks al hoe meer. Ons kom te staan voor die harde werklikhede van stakings en massa-aksie, van moord, aanvalle en diefstalle. Alles werk heel anders uit as wat baie verwag het.

Hoe kan ons in beheer voel, as ons elke dag minder en minder kan koop met dieselfde geld? En wat van skoolgelde wat meer word? Geen mens kan van sy pensioen geldjies leef nie. Staatshulp vir ouetehuise en welsyn is besig om op te droog. Die beheer in ons samelewing verdwyn. Ons kan dit byna nie meer waag om kinders televisie te laat kyk nie. In die skool word ons kinders blootgestel aan ander kinders wat pa se pornografiese foto's skool toe bring. Baie van ons ervaar by ons werk alreeds dat "affirmative action" 'n ander naam is vir omgekeerde diskriminasie. Hierdie dinge is werklikhede; party is opgewonde oor fasette hiervan, maar vir ander is dit harde werklikhede. In vele opsigte is daar niks aan te doen nie. Almal stem egter saam: Alles is nie aan die mens onderwerp nie; ons is nie in beheer van dinge nie. Sulke dinge kan veroorsaak dat jy vaskyk teen die harde werklikhede, dat jy 'n "vlak-kyker" en 'n "pyp-kyker" word; jy word geestelik bysiende of ontwikkel 'n tonnelvisie.
Die oplossing l daarin dat ons nie moet vlak kyk nie, en nie met oogklappe aan moet kyk nie. Ons moet nie teen die harde werklikhede vaskyk nie. Ons moet kyk met perspektief. Ons moet diep kyk. Ons moet wyd kyk. Ons moet deur die harde werklikhede heen kyk, ons moet 'n wye blik kry op die volle werklikheid. Ons moet Jesus sien wat met eer en heerlikheid gekroon is. Dit beteken nie dat die harde werklikhede nou skielik verdwyn nie, of dat die hardheid daarvan nou bietjie sagter word nie. Die werklikhede is steeds daar. Die verskil is dat as ons deur die werklikhede heen kyk, ons die diepte sien, dat ons dus in die letterlike sin van die woord insig het, en perspektief het en wyd kan kyk. En wat sien ons as ons so diep en wyd kyk? Ons sien vir Jesus met eer en heerlikheid gekroon. Dit beteken dat ons raaksien dat Jesus Christus in beheer is. Dit is Hy wat alle gebeure - in my persoonlike lewe, maar ook in die lewe van die volk waarin God my geplaas het - stuur en beheer. In die laaste instansie is dit nie een of ander groot moondheid, of ondergrondse organisasie, of maghebber of groep maghebbers nie. NEE - ek sien Jesus gekroon; Hy regeer!
 
Hierdie diep-kyk is 'n geloofsvisie. Dit stel my in staat om die eintlike werklikheid - God se werklikheid - te sien, en so kom die harde werklikhede in perspektief. En wat is God se werklikheid: JESUS CHRISTUS WAT UIT DIE GRAF OPGESTAAN HET!
Jrgen Moltmann het 'n boek geskryf met die titel: Teologie van die hoop, waarin hy juis verbande l tussen die opstanding van Jesus en ons hoop. Christelike hoop is opstandingshoop; dit leef omdat Jesus leef. Dit is 'n hoop wat gevestig is op iets objektiefs, iets buite ons, naamlik die historiese heilsfeit van die opstanding van Jesus. Dit is nie afhanklik van ons nukke en grille, ons sentimente en gevoelens, ons pessimisme f optimisme, ons hoop f wanhoop nie. Dis gegrond in die le graf, gegrond in die heilsdaad van God op Paasmre, en nog verder terug: in die groot ontferming van God. Ons hoop is geanker in die barmhartige hart van God en die le graf van sy Seun! Drom, omdat di hoop nie aan ns hang nie, deurbreek dit ons horisonne om nuwes te skep, open dit ongekende perspektiewe, verrassende moontlikhede, slaan dit die ysere ring van die geskiedenis stukkend, lei dit ons uit die doolhof van ons wanhoopswreld. Dit laat ons drome droom en gesigte sien van wat kn wees, van wat al inderdaad al s. Dit bevestig Jesus ook in die gedeelte as Hy s dat ons vir Hom baie meer werd as mossies is. Ons is trouens vir God soveel werd dat Hy sy enigste Seun gestuur het om vir ons te sterf (Joh. 3:16). Jy is vir God oneindig kosbaar. Jy raak nooit verlore tussen al die ander name op sy lys nie. Omdat elkeen van ons vir Hom so kosbaar is, hoef ons ook nooit bang te wees vir dreigemente of ander beproewings nie. Nie een van daardie dinge kan God se liefde vir en in ons uitwis nie Jy moet egter nooit dink dat Hy al jou probleme sal wegneem omdat jy vir Hom kosbaar is nie (vgl. Matt. 10:16). Nee!, maar Hy gee nog iets meer heerliks. Hy stuur sy Heilige Gees om ons in ons swakheid by te staan (Rom. 8:26). Die oorspronklike Griekse woord wat met "swakheid" vertaal word, het ook die betekenis van om kragteloos of miserabel te voel. Hierdie woord kan egter ook daarop dui dat iemand siek of ongesteld is. 'n Swak, kragtelose en siek mens wat miserabel voel en ongesteld is, maar aan die Here Jesus behoort, kan op die bystand van die Gees reken.

Die Griekse woord vir bystand het 'n pragtige en troosryke oorspronklike betekenis. Dit is saamgestel uit twee Griekse woorde. Die eerste gedeelte van di woord beteken om iemand in 'n ontmoeting met 'n omhelsing te groet. Die tweede deel van di woord beteken om iemand of iets baie styf vas te hou. Wat die Bybel dus eintlik hier s vir lydende mense is dat die Heilige Gees ons in ons lyding in 'n warme liefdesomhelsing styf teen Hom vasdruk en ons staande hou. Dit is ook die rusgewende belofte van Deut. 33:27: Die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is altyd onder jou.
Dawid het dit prakties ondervind toe die Here hom uit die mag van sy vyande en teen die aanslag van Saul gered het. Daarom sing hy in Psalm 18:36:... U regterhand het my ondersteun.
Die belofte wat Jesaja aan die gelowiges van sy tyd verkondig het, het ook hierdie strekking.
Hy skryf in Jesaja 41:10 Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou.
En net vyf hoofstukke verder kon hy die Here se belofte herhaal, soos ons lees in :Jesaja 46:4 Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red.
Moenie teen die harde werklikhede vaskyk nie! Kyk dieper en wyer, en sien in: Jesus Christus is in beheer! As die pottebakkerskyf draai, en jy seerkry - as die pyn jou kragte tap, en jy moedeloos word - as die donker rondom jou toesak, en die son se lig verdof - onthou dan van Christus wat op Golgota jou krankhede op Hom geneem, en jou smarte gedra het -
   
en luister dan na God wat praat in die nag - en besing sy lof elke dag!

Mag die genade van God en die liefde van Jesus Christus en werking van die Heilige Gees elke oomblik van elke dag met elkeen van u wees.

Shalom